Tháng 03/2017

Năm 2017 - Phụng Vụ Năm A
Tháng 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

THÁNG 3
THÁNG KÍNH THÁNH CẢ GIUSE
Thánh Giuse là bổn mạng và gương mẫu của các người lao động và các gia trưởng. Ngài đã sống cuộc đời lao động để nuôi sống gia đình. Chính Chúa Giêsu, dù là Con Duy Nhất của Thiên Chúa cũng được gọi là “con bác thợ mộc”. Vì thế, tại trường học của thánh Giuse, các người lao động và các gia trưởng hãy học cho biết giá trị của lao động: nuôi sống bản thân và gia đình, liên kết với anh em và phục vụ họ, thực thi bác ái đích thực và góp công vào việc kiện toàn công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa.

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý truyền giáo: Cầu nguyện cho các tín hữu bị bách hại để họ cảm nhận được sự nâng đỡ của toàn thể Giáo Hội trong lời cầu nguyện và qua sự giúp đỡ về vật chất
 
 
MÙA CHAY
Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm Bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).

Lưu ý:
1. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa nhật IV và các ngày lễ trọng cùng lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa Nhật IV này (CE 41; 252; 300).
2. Các ngày trong tuần Mùa Chay:
a. Không được cử hành các Lễ ngoại lịch và các Lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ được cử hành các Lễ tuỳ nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
1) CGKPV
a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó, với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (x. Văn kiện trình bày và qui định CGKPV, số 238-239).
2) Thánh Lễ

Linh mục cử hành Thánh Lễ theo ngày phụng vụ nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của Lễ nhớ, nếu Lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).
3. Trong Thánh Lễ và CGKPV, bỏ không đọc Hallêluia mỗi khi gặp.
4. Trong các Lễ trọng và Lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa(TE DEUM) và kinh Vinh Danh.
5. Khi cử hành Bí Tích hôn phối trong cũng như ngoài Thánh Lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM, số 32).
 
Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/03 Tm
THỨ TƯ LỄ TRO. Buộc giữ chay và kiêng thịt. Ge 2,12-18; 2 Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.
Lưu ý:
Về luật giữ chay và kiêng thịt:
a. GL 1251: “Thứ Tư Lễ Tro và thứ Sáu Tuần Thánh phải giữ chay và kiêng thịt”.
b. Tuổi giữ chay, theo GL 1252: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và GL 97,1: “Ai đã được 18 tuổi trọn thì là thành niên”.
c. Luật kiêng thịt “buộc những người từ 14 tuổi trọn” (GL 1252).
Về việc làm phép và xức tro:
a. Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép từ năm trước.
b. Trong Thánh Lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng thì làm phép và xức tro. Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ.
c. Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài Thánh Lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành Phụng vụ Lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca như trong Thánh Lễ. Tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức là lời nguyện các tín hữu.
d. Ở Việt Nam, Toà Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.
04-02  
02/03 Tm
Thứ Năm đầu tháng. Dnl 30, 15-20; Lc 9,22-  25.
Ngày cầu cho các linh mục.
05-02  
03/03 Tm
Thứ Sáu đầu tháng. Is 58, 1-9a; Mt 9,14-15.
 Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
06-02  
04/03 Tm
Thứ Bảy đầu tháng. Is 58, 9b-14; Lc 5,27-32.
Thánh Casimirô (Tr).
 Ngày đền tạ trái tim vẹn sạch Đức Mẹ.
07-02  
05/03 Tm
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Năm A. St 2,7- 9.3,1-7; Rm 5,12-19 (hoặc Rm 5,12.17-19); Mt 4,1-11.
Giáo xứ Tứ Trùng, Chỉ Thiện, Quỹ Đê    Tân Phường chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 15
SẼ KHÔNG CÓ MẠC KHẢI NÀO KHÁC NỮA
Vậy nhiệm cục Kitô giáo sẽ không bao giờ mai một, vì là giao ước mới và vĩnh cửu. Chúng ta không phải chờ đợi một mạc khải công khai mới nào khác nữa trước ngày Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta tỏ mình ra trong vinh quang. Tuy nhiên, mặc dù mạc khải đã hoàn tất, nhưng nó vẫn chưa được giải thích trọn vẹn; vì thế đức tin Kitô giáo còn phải dần dần, qua dòng thời gian, tìm hiểu tất cả sự cao siêu của mạc khải.
Theo dòng lịch sử, đã xuất hiện những điều gọi là “mạc khải tư”, một số trong đó được thẩm quyền Hội Thánh công nhận. Tuy vậy, những mạc khải đó không thuộc kho tàng đức tin. Chức năng của chúng không phải là “cải thiện” hoặc “bổ sung” mạc khải vĩnh viễn của Đức Kitô, nhưng để giúp người ta, vào một thời điểm lịch sử nào đó, sống mạc khải của Đức Kitô cách trọn vẹn hơn. Cảm thức đức tin của các tín hữu dưới sự hướng dẫn của huấn quyền Hội Thánh, có khả năng phân định và đón nhận trong các mạc khải đó những gì là lời khuyến dụ đích thực của Đức Kitô hoặc của các thánh gửi đến cho Hội Thánh.
Đức tin Kitô giáo không thể tiếp nhận “những mạc khải” nào muốn vượt quá hay sửa đổi mạc khải đã được hoàn tất trong Đức Kitô. Một số tôn giáo ngoài Kitô giáo và một số giáo phái được sáng lập gần đây đặt nền tảng trên “những mạc khải” như thế.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 66 và 67)
 
                                           Kinh Trập (Sâu nở)
08-02 1
06/03 Tm
Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.
09-02  
07/03 Tm
Thứ Ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.
Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo.
10-02  
08/03 Tm
Thứ Tư. Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.
Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ.
11-02  
09/03 Tm
Thứ Năm. Et 4, 17k-17m. 17r-17t; Mt 7,7-12.
Thánh Phanxica Rôma, nữ tu.
12-02  
10/03 Tm
Thứ Sáu. Ez 18,21-28; Mt 5,20-26.
Bắt đầu tuần chín ngày kính thánh Giuse.
13-02  
11/03 Tm
Thứ Bảy. Đnl 26,16-19; Mt 5,4348.
Thánh Đa Minh Cẩm, linh mục, tử đạo.
14-02  
12/03 Tm
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II.  Bài đọc Năm A.  St 12,1-4a; 2 Tm, 1,8b-10; Mt 17,1-9.
Giáo xứ Lã Điền, Phạm Pháo, Tân BơnVăn LýMộc Đức (Thức Hoá) chầu Thánh Thể.
Kỷ niệm ngày Đức Cha Đaminh Lê Hữu Cung qua đời (1987).

GIÁO HUẤN SỐ 16
TRUYỀN THỐNG CÁC TÔNG ĐỒ

Thiên Chúa “muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý” (1 Tm 2,4), nghĩa là nhận biết Đức Kitô Giêsu. Vì vậy Đức Kitô phải được rao giảng cho mọi dân tộc và mọi người, và mạc khải phải được loan truyền đến tận cùng thế giới.
Chúa Kitô, nơi Người, Thiên Chúa tối cao hoàn tất trọn vẹn mạc khải, đã truyền dạy các tông đồ rao giảng cho mọi người Tin Mừng đã được hứa trước qua miệng các tiên tri, và được chính Người thực hiện và công bố; các ngài rao giảng Tin Mừng như nguồn mọi chân lý cứu độ và luật lệ luân lý, đồng thời truyền thông cho họ các hồng ân của Thiên Chúa.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các sô 74 và 75)
15-02 2
13/03 Tm
Thứ Hai. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.
Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013).
16-02  
14/03 Tm
Thứ Ba. Is 1,10.16-20; Mt 23,1-12.
17-02  
15/03 Tm
Thứ Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.
18-02  
16/03 Tm
Thứ Năm. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31. 
19-02  
17/03 Tm
Thứ Sáu. St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33-43.45-46.
Thánh Patriciô, giám mục.
20-02  
18/03 Tm
Thứ Bảy. Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11- 32.
Thánh Cyrillô, giám mục   Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh.
21-02  
19/03 Tm
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III. Bài đọc Năm A. Xh 17,3-7; Rm 5,1-2.5-8; Ga 4,5-42 (hoặc Ga 4,5-15.19b-26.39a.40-42).
Giáo xứ  Hạc Châu, Nam Hưng Tùng Nhì chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 17
LỜI RAO GIẢNG CỦA CÁC TÔNG ĐỒ

Theo mệnh lệnh của Chúa, việc lưu truyền mạc khải đã được thực hiện bằng hai cách:
Bằng truyền khẩu: một phần do các tông đồ: qua lời giảng dạy, gương lành và các định chế, các ngài đã truyền lại những gì đã nhận lãnh từ miệng Đức Kitô khi chung sống với Người và thấy Người hành động, hoặc đã học biết được nhờ Chúa Thánh Thần gợi ý.
Bằng văn tự: một phần do chính các ngài và những người phụ tá các ngài đã viết lại sứ điệp cứu độ dưới sự linh hứng của cùng một Chúa Thánh Thần.
Để Tin Mừng được giữ gìn toàn vẹn và sống động mãi trong Hội Thánh, các tông đồ đã để lại những người kế vị là các giám mục và trao lại cho họ quyền giáo huấn của các ngài. Thật vậy, những lời giảng dạy của các tông đồ được đặc biệt ghi lại trong các sách linh hứng, phải được bảo tồn và liên tục lưu truyền cho đến tận thế.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 76 và 77)
22-02 3
20/03 Tr
Thứ Hai. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM  NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho  giáo dân. 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4, 13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hoặc Lc 2,41-51a).
                                     Xuân Phân (Giữa Xuân)
23-02  
21/03 Tm
Thứ Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.
24-02  
22/03 Tm
Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19. 
25-02  
23/03 Tm
Thứ Năm. Gr 7, 23-28; Lc 11,14-23.
Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục.
26-02  
24/03 Tm
Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34. 
27-02  
25/03 Tr
Thứ Bảy.  LỄ TRUYỀN TIN. Lễ trọng.  Is 7,10-14.8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38. Trong thánh lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và  đã làm người” thì bái gối (IM 137).
28-02  
26/03 Tm
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh
vịnh tuần IV. Bài đọc Năm A. 1 Sm 16,1b.6-7.10-13a; Eph 5,8-14; Ga 9,1-41 (hoặc  Ga 9,1.6-9.13-17.34-38).
Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.
Giáo xứ Tân Lý, Vinh Phú Xuân Thủy chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 18
LỜI RAO GIẢNG CỦA CÁC TÔNG ĐỒ ĐƯỢC TIẾP NỐI DO NHỮNG NGƯỜI KẾ NHIỆM

Việc lưu truyền sống động này được thực hiện trong Chúa Thánh Thần, được gọi là Thánh Truyền, để phân biệt với Thánh Kinh mặc dù nó có liên hệ chặt chẽ với Thánh Kinh. Nhờ Thánh Truyền, Hội Thánh, qua giáo lý, đời sống và việc phượng tự của mình, bảo tồn và lưu truyền cho mọi thế hệ tất cả thực chất của mình, và tất cả những gì mình tin. Lời các thánh giáo phụ chứng thực sự có mặt sống động của Thánh Truyền; và sự phong phú của Thánh Truyền đã thâm nhập vào thực hành và đời sống của Hội Thánh, một Hội Thánh luôn tin và cầu nguyện.
Như vậy, việc Chúa Cha truyền thông chính mình, nhờ Ngôi Lời và trong Chúa Thánh Thần, vẫn tiếp diễn và tác động trong Hội Thánh: Thiên Chúa, Đấng xưa đã phán dạy, nay vẫn không ngừng ngỏ lời với các hiền thê của Con yêu dấu mình; và Thánh Thần, Đấng làm cho tiếng nói sống động của Tin Mừng vang dội trong Hội Thánh, và nhờ Hội Thánh làm vang dội trong thế giới, hướng dẫn các tín hữu nhận biết toàn thể chân lý và làm cho lời Chúa Kitô ngập tràn lòng họ.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 78 và 79)
29-02 4
27/03 Tm
Thứ Hai. Is 65,17-21; Ga 4,43-54.
30-02  
28/03 Tm
Tháng Ba Đinh Dậu (t)
Thứ Ba. Ez 47,1-9.12; Ga 5,1-3a.5-16. 
01-03-Đinh Dậu  
29/03 Tm
Thứ Tư. Is 49,8-15; Ga 5,17-30.
02-03  
30/03 Tm
Thứ Năm. Xh 32.7-14; Ga 5,31-47. 
03-03  
31/03 Tm
Thứ Sáu. Kn 2,1a.12-22; Ga 7,1-2.10.25-30.  
04-03  
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập83
  • Máy chủ tìm kiếm49
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay20,338
  • Tháng hiện tại592,343
  • Tổng lượt truy cập73,142,194
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây