Tháng 05/2017

Năm 2017 - Phụng Vụ Năm A
Tháng 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12

THÁNG 5
THÁNG DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ

Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta” (GH 67).

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý truyền giáo: Cầu nguyện cho các Kitô hữu Phi Châu để họ biết làm chứng nhân về sự hòa giải, về công lý và hoà bình, bắt chước chính Chúa Giêsu Nhân Từ. 
 
Dl Áo Lễ Lễ Âm Lịch Tv
01/05 Tr
Thứ Hai. THÁNH GIUSE CÔNG NHÂN BỔN MẠNG NAM GIỚI CÔNG GIÁO GIÁO PHẬN. St 1,26 – 2,3; Cl 3,14-15.17.23-24: Mt 13,54-58. Thánh Augustinô Đông (Schoeffler), linh mục; Thánh Gioan Louis Hương (Bonnard), linh mục, tử đạo (Đ).
Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Sa Châu.
Giáo xứ Sa Châu chầu Thánh Thể.
06-04  
02/05 Tr
Thứ Ba. Thánh Athanasiô,   giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 7,51-8,1a; Ga 6,30-35.
Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, giáo dân, tử đạo (Đ).
07-04  
03/05 Đỏ
Thứ Tư đầu tháng. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.
Ngày sùng kính thánh Giuse.
08-04  
04/05 Tr
Thứ Năm đầu tháng. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.
Ngày cầu cho các linh  mục. 
09-04  
05/05 Tr
Thứ Sáu đầu tháng. Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
                                            Lập Hạ (Bắt đầu mùa hè)
10-04  
06/05 Tr
Thứ Bảy đầu tháng. Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69.
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
11-04  
07/05 Tr
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ. Thánh vịnh tuần IV. Bài đọc Năm A. Cv 2,14a.36-41; 1 Pr 2,20b-25; Ga 10,1-10.
Quyên góp cho chủng viện.
Giáo xứ Ngọc Tiên, Phong Lộc Quần Vinh chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 24
SỰ TĂNG TRƯỞNG TRONG HIỂU BIẾT VỀ ĐỨC TIN
Nhờ Chúa Thánh Thần trợ giúp, sự hiểu biết về các sự việc và các lời nói thuộc kho tàng đức tin có thể được tiến triển trong đời sống Hội Thánh: hoặc nhờ các tín hữu chiêm ngưỡng và học hỏi, khi đã ghi nhớ các điều đó trong lòng, đặc biệt việc nghiên cứu thần học giúp đào sâu hiểu biết về chân lý được mạc khải; hoặc nhờ họ đã thông hiểu những điều thiêng liêng họ cảm nghiệm được; Lời Chúa lớn lên cùng với người đọc; hoặc nhờ việc giảng dạy của những người lãnh nhận một đặc sủng chắc chắn về chân lý do việc kế nhiệm trong chức giám mục.

Như thế, đã rõ là do ý định hết sức khôn ngoan của Thiên Chúa, Thánh Truyền, Thánh Kinh và Huấn Quyền của Hội Thánh được nối kết và liên đới với nhau đến nỗi không một cái nào có thể đứng vững một mình không cần hai cái kia; và dưới tác động của một Chúa Thánh Thần duy nhất, cả ba cùng góp phần hữu hiệu vào việc cứu độ các linh hồn, mỗi bên theo phương cách riêng.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 94 và 95)
12-04 4
08/05 Tr
Thứ Hai. Cv 11,1-18; Ga 10,11-18. 
13-04  
09/05 Tr
Thứ Ba. Cv 11,19-26; Ga 10,22-30.
Thánh Giuse Ngô Duy Hiển, linh mục, tử đạo (Đ).
14-04  
10/05 Tr
Thứ Tư. Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50.
15-04  
11/05 Tr
Thứ Năm. Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.
Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, giáo dân, tử đạo (Đ).
16-04  
12/05 Tr
Thứ Sáu. Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.
Thánh Nêrêô và thánh Achillêô, tử đạo (Đ);
Thánh Pancratiô, tử đạo (Đ).
17-04  
13/05 Tr
Thứ Bảy. Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.
Đức Mẹ Fatima (Tr).
18-04  
14/05 Tr
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Năm A. Cv 6,1-7; 1 Pr 2,4-9; Ga 14,1-12.
Thánh Matthia, Tông Đồ.
Giáo xứ Nam Hòa, Phương LạcThiện Giáo chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 25
ĐỨC KITÔ, LỜI DUY NHẤT CỦA THÁNH KINH
Thiên Chúa, trong sự hạ cố do lòng nhân hậu của Ngài, để tự mạc khải cho loài người, đã dùng ngôn ngữ phàm nhân mà nói với họ các lời của Thiên Chúa, được diễn tả bằng ngôn ngữ loài người, đã trở nên tương tự với lời nói loài người, cũng như khi xưa Lời của Chúa Cha vĩnh cửu đã mặc lấy xác thịt yếu đuối của loài người, đã trở nên giống như loài người.
Qua tất cả các lời ở trong Thánh Kinh, Thiên Chúa chỉ nói một lời, là Lời duy nhất của Ngài. Trong Ngôi Lời, Thiên Chúa bày tỏ tất cả về chính mình Ngài.
Vì lý do đó, Hội Thánh đã luôn luôn tôn kính Thánh Kinh như đã tôn kính chính Thân thể Chúa. Hội Thánh không ngừng lấy bánh sự sống từ bàn tiệc Lời Chúa cũng như bàn tiệc Thân Thể Chúa Kitô mà trao ban cho các tín hữu.
Hội Thánh không ngừng tìm thấy lương thực và sức mạnh cho mình trong Thánh Kinh, vì nơi đó, Hội Thánh không chỉ tiếp nhận một lời phàm nhân, nhưng thực sự là Lời của Thiên Chúa. Quả thật, trong các sách thánh, Cha trên trời âu yếm đến gặp con cái và trò chuyện với họ.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 101, 102, 103 và 104)
19-04 1
15/05 Tr
Thứ Hai. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.
20-04  
16/05 Tr
Thứ Ba. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.
21-04  
17/05 Tr
Thứ Tư. Cv 15, 1-6; Ga 15,1-8. 
22-04  
18/05 Tr
Thứ Năm. Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.
Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).
23-04  
19/05 Tr
Thứ Sáu. Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.
24-04  
20/05 Tr
Thứ Bảy. Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.
Thánh Bernađinô Siena, linh mục (Tr).
25-04  
21/05 Tr
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần II. Bài đọc Năm A. Cv 8,5-8.14-17; 1 Pr 3,15-18; Ga 14,15-21.
Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục và các bạn tử đạo.
Giáo xứ Âm Sa Xương Điền chầu Thánh Thể.
                                                     Tiểu mãn (Lũ nhỏ)

GIÁO HUẤN SỐ 26
LINH HỨNG VÀ CHÂN LÝ THÁNH KINH
Thiên Chúa là tác giả của Thánh Kinh. Những gì Thiên Chúa mạc khải mà Thánh Kinh chứa đựng và trình bày, đều được viết ra dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần.
Thiên Chúa đã linh hứng cho các tác giả phàm nhân viết ra các sách thánh. Để viết ra các sách thánh, Thiên Chúa đã chọn những con người và dùng họ trong tài năng và sức lực của họ, để khi chính Ngài hành động trong họ và qua họ, họ viết ra như những tác giả đích thật tất cả những gì Chúa muốn, và chỉ những điều đó thôi.
Các sách Thánh được linh hứng giảng dạy sự thật. Vì phải xem mọi lời tác giả được linh hứng, tức các thánh sử, viết ra, là những điều Chúa Thánh Thần xác quyết, nên phải tuyên xưng rằng Thánh Kinh dạy ta cách chắc chắn, trung thành và không sai lầm, chân lý mà Thiên Chúa đã muốn Thánh Kinh ghi lại nhằm cứu độ chúng ta.
Tuy nhiên, đức tin Kitô giáo không phải là một “tôn giáo của sách vở”. Kitô giáo là tôn giáo của “Lời” Thiên Chúa: Lời đó không phải là lời được viết ra và câm lặng, nhưng là Ngôi Lời nhập thể và sống động. Cần thiết là phải có Đức Kitô, Ngôi Lời vĩnh cửu của Thiên Chúa hằng sống, nhờ Chúa Thánh Thần, mở trí cho chúng ta, thì chúng ta mới hiểu được Thánh Kinh, nếu không thì các sách đó chỉ là văn tự chết.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 105, 106, 107 và 108)
26-04 2
22/05 Tr
Thứ Hai. Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.
Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr); Thánh Micae   Hồ Đình Hy và thánh Laurensô Phạm Viết Ngôn, giáo dân, tử đạo (Đ).
27-04  
23/05 Tr
Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11. 
28-04  
24/05 Tr
Thứ Tư. Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.
29-04  
25/05 Tr
THỨ NĂM. LỄ CHÚA LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Buộc dự lễ và nghỉ việc xác. Cv (Năm A, B,.C) 1,1-11; Eph (Năm A, B, C) 1,17-23; Mt 28,16-20.
Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr); thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr); thánh Maria Mađalêna Pazzi, trinh nữ (Tr); thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, thầy giảng, tử đạo (Đ).
Theo truyền thống giáo phận, hôm nay đọc 33  kinh Tin Kính.
30-04  
26/05 Tr
Tháng Năm Đinh Dậu (t)
Thứ Sáu. Thánh Philipphê Nêri, linh mục. Lễ nhớ. Cv 18,9-18; Ga 16,20-23a. Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan, linh mục và thánh Matthêu Nguyễn Văn Đắc (Phượng), giáo dân, tử đạo (Đ).
Bắt đầu Tuần Chín Ngày trước Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Hằng ngày đọc 7 kinh Lạy Cha, 7 kinh Kính Mừng, 7 kinh Sáng Danh, có ý xin 7 ơn Chúa Thánh Thần. 
01-05-Đinh Dậu  
27/05 Tr
Thứ Bảy. Cv 18,23-28; Ga 16,23b-28. Thánh Augustinô, giám mục Canterbury (Tr).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
02-05 3
28/05 Tr
CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần III. Bài đọc Năm A. Cv 1,12-14; 1 Pr 4,13-16; Ga 17,1-11a.
Thánh Phaolô Hạnh, giáo dân, tử đạo (Đ).
Giáo xứ Hưng Nghĩa, Ninh SaGiang Liêu chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 27
CHÚA THÁNH THẦN, ĐẤNG GIẢI THÍCH THÁNH KINH
Trong Thánh Kinh, Thiên Chúa nói với con người theo cách thức loài người. Vì vậy, để giải thích Thánh Kinh cho đúng, phải cẩn thận tìm hiểu điều các tác giả phàm nhân thật sự có ý khẳng định và điều Thiên Chúa muốn tỏ bày cho chúng ta qua lời lẽ của các ngài.
Để thấy được ý của các vị thánh sử, cần lưu ý đến các điều kiện về thời đại và văn hoá của các ngài, đến các “văn thể” được dùng trong thời đó, đến cách cảm nghĩ, nói năng và tường thuật, thường được dùng vào thời đại lịch sử của thánh sử. Vì chân lý được trình bày và diễn tả qua nhiều thể văn khác nhau, như thể văn lịch sử, ngôn sứ, thi phú hoặc những thể văn diễn tả khác.
Nhưng bởi vì Thánh Kinh được linh hứng, nên có một nguyên tắc khác để giải thích cho đúng. Nguyên tắc này không kém quan trọng so với nguyên tắc trên và nếu không có nguyên tắc này thì Thánh Kinh chỉ là văn tự chết: Bởi vì Thánh Kinh đã được viết ra bởi Chúa Thánh Thần, thì cũng phải được đọc và giải thích nhờ Chúa Thánh Thần.
(Sách Giáo Lý của Hội Thánh Công Giáo, các số 109, 110 và 111)
03-05 3
29/05 Tr
Thứ Hai. Cv 19,1-8; Ga 16,29-33. 
04-05  
30/05 Tr
Thứ Ba. Cv 20,17-27; Ga 17,1-11a
05-05  
31/05 Tr
Thứ Tư. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ
EELISABETH. Lễ kính. Xp 3,14-18a; (hoặc  Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.
06-05  
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập91
  • Máy chủ tìm kiếm26
  • Khách viếng thăm65
  • Hôm nay10,677
  • Tháng hiện tại616,435
  • Tổng lượt truy cập73,166,286
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây