Lịch trình làm việc Đại hội Thượng Hội Đồng tháng 10/2023

Thứ năm - 28/09/2023 21:31  745
lich trinh lam viec dai hoi thuong hoi dong thang 10 2023

LỊCH TRÌNH LÀM VIỆC ĐẠI HỘI THƯỢNG HỘI ĐỒNG THÁNG 10/2023
 
Vatican News Tiếng Việt
 
Vatican News (28.09.2023) - Lịch trình được công bố này vẫn có thể thay đổi, tùy theo nhu cầu của Đại hội Thượng Hội Đồng tháng 10/2023.
 
Đại hội Thường kỳ Thượng Hội Đồng Giám Mục lần thứ XVI, phiên họp thứ nhất
(Hội trường Phaolô VI, từ ngày 4-29/10/2023)

LỊCH TRÌNH LÀM VIỆC
 
4/10 – Thứ Tư  9.00 Khai mạc trọng thể
Thánh Lễ đồng tế

(Quảng trường Thánh Phêrô)
  11.00-12.30 Huấn luyện tham dự viên về cách sử dụng
các tài liệu công cụ
  16.15-17.45 Họp chung lần thứ nhất
Lời chào của Chủ tịch thụ ủy
Lời chào của Đức Thánh Cha
Báo cáo của Tổng Thư ký
  18.15-19.30 Báo cáo của Tổng Tường trình viên
Instrumentum laboris [Tài liệu làm việc] / Phần A:
Hướng tới một Giáo hội hiệp hành. Một kinh nghiệm toàn thể.

Phần trình bày của Tổng Tường trình viên

 
5/10 – Thứ Năm 8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt I)
    Đối thoại thiêng liêng về phần A của Tài liệu làm việc
  16.00-19.15 Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt II)
Đối thoại thiêng liêng (tiếp theo)

 
6/10 – Thứ Sáu 8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Họp chung lần thứ hai
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do
  16.00-19.15 Họp chung lần thứ ba
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do

 
7/10 – Thứ Bảy 8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt III)
  12.30 Hoàn thiện báo cáo các nhóm nhỏ
Gửi báo cáo về cho Ban Tổng Thư ký
  Buổi chiều Nghỉ ngơi
 
8/10 – Chúa Nhật   Ngày nghỉ
9/10 – Thứ Hai 8.45
10.00-12.30
Thánh Lễ (Đền thờ Thánh Phêrô – Bàn thờ Ngai tòa)
Họp chung lần thứ tư
Instrumentum laboris / Phần B 1
Phần trình bày của Tổng Tường trình viên
Biểu quyết bầu chọn thành viên của Ủy ban Biên soạn Bản Tổng hợp và Ủy ban Thông tin
  16.00-19.15 Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt IV)
Đối thoại thiêng liêng về phần B1 của Tài liệu làm việc

 
10/10 – Thứ Ba 8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt V)
  16.00-19.15 Đối thoại thiêng liêng (tiếp theo)
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do

 
11/10 – Thứ Tư 8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Họp chung lần thứ sáu
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do
  16.00-19.15 Họp chung lần thứ bảy
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do

 
12/10 – Thứ Năm 8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt VI)
  12.30 Hoàn thiện báo cáo các nhóm nhỏ
Gửi báo cáo về cho Ban Tổng Thư ký
  Buổi chiều Hành hương
 
13/10 – Thứ Sáu 8.45 Thánh Lễ (Đền thờ Thánh Phêrô – Bàn thờ Ngai tòa)
  10.00-12.30 Họp chung lần thứ tám
Tài liệu làm việc / Phần B 2:
Đồng trách nhiệm trong Sứ vụ: Làm thế nào chúng ta có thể chia sẻ tốt hơn các ân ban và nhiệm vụ trong việc phục vụ Tin Mừng?
Phần trình bày của Tổng Tường trình viên
  16.00-19.15 Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt VII)
Đối thoại thiêng liêng về phần B 2 của Tài liệu Làm việc

 
14/10 – Thứ Bảy 8.45
9.00-12.30


 
Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt VIII)
Đối thoại thiêng liêng (tiếp theo)
  Buổi chiều Nghỉ ngơi
 
15/10 – Chúa Nhật   Ngày nghỉ
 
16/10 – Thứ Hai 8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Họp chung lần thứ chín
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do
  16.00-19.15 Họp chung lần thứ mười
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do

 
17/10 – Thứ Ba 8.45
9.00-12.30


 
Cầu nguyện
Họp chung lần thứ mười một
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do
  16.00-19.15 Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt IX)
Hoàn thiện báo cáo các nhóm nhỏ
  19.15 Gửi báo cáo về cho Ban Tổng Thư ký
 
18/10 – Thứ Tư 8.45 Thánh Lễ (Đền thờ Thánh Phêrô – Bàn thờ Ngai tòa)
  10.00-12.30 Họp chung lần thứ mười hai
Tài liệu Làm việc / Phần B 3:
Tham gia, bổn phận đồng trách nhiệm và quyền bính: Những tiến trình, cơ cấu và định chế nào có trong một Giáo hội hiệp hành mang tính sứ mạng?

Phần trình bày của Tổng Tường trình viên
  16.00-19.15 Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt X)
Đối thoại thiêng liêng về phần B 3 của Tài liệu Làm việc

 
19/10 – Thứ Năm 8.45
9.00-12.30 
Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt XI)
Đối thoại thiêng liêng (tiếp theo)


 
  16.00-19.00


 
Họp chung lần thứ mười ba
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do
  19.15 Cầu nguyện cho người nhập cư và tị nạn
(Quảng trường thánh Phêrô)

 
20/10 – Thứ Sáu 8.45
9.00-12.30
Cầu nguyện
Họp chung lần thứ mười bốn
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do
  16.00-19.15 Họp chung lần thứ mười năm
Ý kiến từ các nhóm nhỏ
Ý kiến tự do

 
21/10 – Thứ Bảy 8.45
9.00-12.30


 
Cầu nguyện
Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt XII)
Hoàn thiện báo cáo các nhóm nhỏ
  12.30

 
Gửi báo cáo về cho Ban Tổng Thư ký
  Buổi chiều

 
Nghỉ ngơi
 
22/10 – Chúa Nhật   Ngày nghỉ
Cuộc họp của Ủy ban Soạn thảo Bản tổng hợp

 
23/10 – Thứ Hai 8.45

 
Thánh Lễ (Đền thờ Thánh Phêrô – Bàn thờ Ngai tòa)
  10.00-12.30 
Họp chung lần thứ mười sáu
Trình bày và gửi đến tham dự viên lược đồ Bản tổng hợp – Phần A
Đọc lược đồ Bản tổng hợp và cầu nguyện cá nhân.
  16.00-19.15

 
Họp chung lần thứ mười bảy
Ý kiến tự do về lược đồ Bản tổng hợp – Phần A

 
24/10 – Thứ Ba 8.45 Cầu nguyện
  9.00-12.30 Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt XIII)
Làm việc về phương thức (modi) từ các nhóm nhỏ về lược đồ  Bản tổng hợp – Phần A.
  12.30 Gửi kết quả làm việc về cho Ban Tổng Thư ký.
  Buổi chiều Nghỉ ngơi
Cuộc họp của Ủy ban Soạn thảo Bản tổng hợp

 
25/10 – Thứ Tư 8.45
9.00-12.30 
Cầu nguyện
Họp chung lần thứ mười tám
Trình bày và gửi đến tham dự viên lược đồ Bản tổng hợp – Phần B
Đọc lược đồ Bản tổng hợp và cầu nguyện cá nhân
  16.00-19.15 Họp chung lần thứ mười chín
Ý kiến tự do về lược đồ Bản tổng hợp – Phần B
  19.30 Cầu nguyện bằng Kinh Mân Côi (Vườn Vatican)
 
26/10 – Thứ Năm 8.45 Cầu nguyện
  9.00-12.30 Trao đổi trong nhóm nhỏ (Đợt XIV)
Làm việc về phương thức (modi) từ các nhóm nhỏ về lược đồ  Bản tổng hợp – Phần B.
  12.30 Gửi kết quả làm việc về cho Ban Tổng Thư ký
  Buổi chiều Nghỉ ngơi.
 
27/10 – Thứ Sáu   Ngày nghỉ
 
28/10 – Thứ Bảy 8.45
9.00-12.30

16.00-19.15
Cầu nguyện
Họp chung lần thứ hai mươi
Đọc Bản tổng hợp trong Hội trường Phaolo VI
Họp chung lần thứ hai mươi mốt
Phê chuẩn
Thánh ca Te Deum

 
29/10 – Chúa Nhật 10.00 Bế mạc trọng thể
Thánh lễ đồng tế
 (Đền Thờ Thánh Phêrô)


 
Lịch trình làm việc này có thể thay đổi, tùy theo nhu cầu của Đại hội Thượng Hội Đồng.
Vatican 21/09/2023
 
Hồng y Mario Grech
Tổng Thư ký

 

Nguồn tin: vaticannews.va/vi

TIN BÀI KHÁC


***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập182
  • Máy chủ tìm kiếm54
  • Khách viếng thăm128
  • Hôm nay33,002
  • Tháng hiện tại337,425
  • Tổng lượt truy cập70,365,182
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây