Năm 2019 - Phụng Vụ Năm C

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể


THÁNG 09
THÁNG KÍNH THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung:
Cầu cho những người làm chính trị, những nhà khoa học và những người làm kinh tế, biết làm việc chung để bảo vệ biển và đại đương.

Dl

Âm Lịch

Áo  

Lễ

01/09

03/08

X

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc năm C. Hc 3,17-18.20.28-29; Hr 12,18-19.22-24a; Lc 14,1.7-14.

 Giáo xứ An Đạo, An Phú Long Châu chầu Thánh Thể.

 

GIÁO HUẤN SỐ 38

 NHỮNG XÚC PHẠM ĐẾN PHẨM GIÁ HÔN NHÂN

 Tự do sống chung là khi một người nam và một người nữ sống như vợ chồng nhưng không chịu tiến hành hôn nhân chính thức theo luật.

 Kiểu nói này chỉ nhiều hoàn cảnh khác nhau: ăn ở với nhau không cưới xin, từ chối kết hôn theo đúng tính chất của hôn nhân, không thể ràng buộc nhau bằng những cam kết dài lâu. Tất cả những trường hợp này xúc phạm phẩm giá của hôn nhân, phá hủy ý niệm về gia đình, làm suy giảm cảm thức về lòng thủy chung. Chúng nghịch với luật luân lý: hành vi tính dục chỉ được chấp nhận trong hôn nhân; ngoài hôn nhân, luôn luôn đó là một tội trọng và không được hiệp thông các bí tích.

 (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2390)

02

04

X

Thứ Hai. 1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.

 Ngày Quốc Khánh. Cầu cho Tổ quốc.

03

05

Tr

Thứ Ba. Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1Tx 5, 1-6.9-11; Lc 4,31-37.

04

06

X

Thứ Tư đầu tháng. Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.

Ngày sùng kính Thánh Giuse.

05

07

X

Thứ Năm đầu tháng. Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.

 Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, linh mục; Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, giáo dân, tử đạo (Đ).

Kỷ niệm ngày Đức Thánh Cha Piô IX ký sắc chia giáo phận Trung (Bùi Chu) từ giáo phận Đông Đàng Ngoài (1848).

Ngày cầu cho các linh mục.

06

08

X

Thứ Sáu đầu tháng. Cl 1,15-20; Lc 5,33-39

 Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

07

09

X

Thứ Bảy đầu tháng. Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.

 Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.

08

10

X

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc năm C. Kn 9,13-18; Plm 9b-10.12-17; Lc 14,25-38.

 Sinh nhật Đức Trinh Nữ Maria.

 Giáo xứ Liên Thủy, Phạm Rỵ, Quỹ Nhất Hồng Quang chầu Thánh Thể.

                                                                    Bạch lộ (Nắng nhạt)

 GIÁO HUẤN SỐ 39

 NHỮNG XÚC PHẠM ĐẾN PHẨM GIÁ HÔN NHÂN

Ngày nay, nhiều người đòi hỏi “quyền thử nghiệm”, khi có ý định kết hôn. Dù những người quan hệ tình dục tiền hôn nhân có quyết tâm kết hôn, cũng không thể bảo đảm quan hệ liên vị giữa họ là chân thật và thủy chung, và nhất là giữ cho quan hệ này khỏi những ý muốn ngông cuồng và nông nổi. Về phương diện luân lý, sự kết hợp xác thịt chỉ hợp pháp khi đã chính thức kết hôn. Tình yêu không chấp nhận thử nghiệm, nhưng đòi hỏi hiến thân cho nhau trọn vẹn và dứt khoát.

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2391)

09

11

X

Thứ Hai. Cl 1,24-2,3; Lc 6,6-11.

 Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr).

10

12

X

Thứ Ba. Cl 2,6-15; Lc 6,12-19

11

13

X

Thứ . Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.

12

14

X

Thứ Năm. Cl 3,12-17; Lc 6,27-38.

Thánh Danh Đức Maria (Tr).

13

15

Tr

Thứ Sáu. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Tm 1,1-2. 12-14; Lc 6,39-42.

 Tết Trung Thu. Cầu cho thiếu nhi (Tr). Hc 42,15-16.43, 1-2.6-10; Mc 10,13-16.

14

16

Đ

Thứ Bảy. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính. Ds 21,4b-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17.

15

17

X

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN. Thánh

Vịnh tuần IV. Bài đọc năm C. Xh 32,7-11.13-14; 1 Tm 1,12-17; Lc 15,1-32 (hoặc Lc 15,1-10).

Đức Mẹ Sầu Bi.

Giáo xứ Kính Danh, Lý NghĩaTích Tín chầu Thánh Thể.

 

 GIÁO HUẤN SỐ 40

 ĐIỀU RĂN THỨ CHÍN

Thánh Gioan phân biệt ba loại thèm muốn hoặc dục vọng: thèm muốn của xác thịt, thèm muốn của con mắt và lối sống kiêu kỳ. Theo truyền thống huấn giáo công giáo, điều răn thứ chính cấm chiều theo các dục vọng của xác thịt, điều răn thứ mười cấm thèm muốn của cải kẻ khác.

Theo nguyên ngữ “dục vọng” có thể chỉ mọi hình thức thèm muốn mãnh liệt của con  người. Thần học Kitô giáo dùng từ này với ý nghĩa đặc biệt là cơn ham muốn của giác quan đi ngược lại với lý trí. Thánh Tông Đồ Phaolô đồng hóa nó với sự nổi loạn của “xác thịt” chống lại “thần khí”. Dục vọng là hậu quả của tội đầu tiên, khi con người không vâng phục Thiên Chúa. Dục vọng làm hỗn loạn các năng lực luân lý con người. Dục vọng tự nó không phải một tội, nhưng nó hướng con người đến chỗ phạm tội. 

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2514 & 2515)

16

18

Đ

Thứ Hai. Thánh Cornêliô, giáo hoàng và

 Thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ. 1Tm 2,1-8; Lc  7,1-10.

17

19

X

Thứ Ba. 1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.

 Thánh Rôbertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

 Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, linh mục, tử đạo (Đ).

18

20

X

Thứ Tư. 1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35.

 Thánh Đa Minh Vũ Đức Trạch (Đoài), linh mục, tử đạo (Đ).

19

21

X

Thứ Năm. 1Tm 4,12-16; Lc 7,36-50.

 Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ).

20

22

Đ

Thứ Sáu. Thánh Anrê Kim Têgon, thánh Phaolô Chung Hasan và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. 1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.

 Thánh Gioan Tân (Charles Cornay), linh mục, tử đạo (Đ).

21

23

Đ

Thứ Bảy. THÁNH MATTHÊU, TÔNG Đ, TÁC GI SÁCH TIN MNG. Lễ kính. Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.

 Thánh Phanxicô Phan (Jaccard),linh mục và thánh Tôma Trần Văn Thiện, chủng sinh, tử đạo).

22

24

X

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc năm C. Am 8,4-7; 1Tm 2,1-8; Lc 16,1-13.

Giáo xứ Đài Môn, Tân Cường, Xuân DươngXuân Hóa chầu Thánh Thể.

 

 GIÁO HUẤN SỐ 41

 ĐIỀU RĂN THỨ CHÍN

Con người là một tổng hợp gồm tinh thần và thể xác, nên trong con người đã có một sự căng thẳng nào đó, một cuộc chiến đấu giữa các khuynh hướng của “tinh thần” và của “xác thịt”. Nhưng thật ra, cuộc chiến đó là di sản của tội lỗi, vừa là hậu quả vừa là một bằng chứng của tội. Đây là kinh nghiệm hằng ngày của chúng ta về cuộc chiến thiêng liêng:

“Đối với thánh Tông Đồ, vấn đề không phải là khinh thường hay kết án thân xác, vì cùng với linh hồn thiêng liêng, thân xác tạo nên bản tính của con người và nhân cách của mỗi người. Trái lại thánh Tông Đồ nói đến những công việc, hay nói đúng hơn, về những khuynh hướng ổn định tốt hoặc xấu về mặt luân lý là nhân đức hay thói xấu. Đây là kết quả của sự tùng phục (trong trường hợp thứ nhất) hoặc trái lại của sự chống đối (trong trường hợp thứ hai) tác động cứu độ của Chúa Thánh Thần. Vì thế, ngài viết: “Nếu chúng ta sống nhờ Chúa Thánh Thần thì hãy để Chúa Thánh Thần hướng dẫn đời ta”(Gl 5,25).

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2516)

23

25

Tr

Thứ Hai. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ. Er 1,1-6; Lc 8,16-18.

                                                                         Thu phân (Giữa thu)

24

26

X

Thứ Ba. Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.

25

27

X

Thứ Tư. Er 9,5-9; Lc 9,1-6.

26

28

X

Thứ Năm. Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.

 Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ).

27

29

Tr

Thứ Sáu. Thánh Vinh Sơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ. 1 Cr 1,26-31; Mt 9,35-38.

28

30

X

Thứ Bảy. Dc 2,5-9.14-15a; Lc 9,43b-45.

 Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ).

 Thánh Laurensô Ruiz và các bạn tử đạo).

 Sa Nam (Phú Thọ) chầu Thánh Thể.

 Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).

29

01/9

Tr

Tháng Chín Kỷ Hợi (T)

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc năm C. Am 6,1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16,19-31.

 Các Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael.

Giáo xứ Bình Hải, Diêm Điền, Nam TrựcVạn Lộc chầu Thánh Thể.

                                     

 GIÁO HUẤN SỐ 42

 THANH LUYỆN TÂM HỒN

Tâm hồn là trung tâm của nhân cách và luân lý: “Từ trong lòng phát xuất những ý định gian tà, những tội giết người, ngoại tình và tà dâm” (Mt 15,19). Muốn chiến đấu chống lại nhục dục chúng ta phải thanh luyện tâm hồn và sống tiết độ.

Trong mối phúc thứ sáu, Đức Giêsu dạy: “Phúc thay ai có lòng trong sạch ngay thẳng vì họ sẽ được ngắm nhìn Thiên Chúa” (Mt 5,8). Những người có “lòng trong sạch ngay thẳng” là những người biết dùng trí khôn vàý chí để sống thánh thiện như Thiên Chúa đòi hỏi, đặc biệt trong ba lĩnh vực: sống bác ái, sống khiết tịnh nghĩa là sử dụng tính dục cách ngay chính, yêu mến chân lý và giữ đức tin chính truyền. Sự tinh tuyền trong tâm hồn, trong thân xác và trong đức tin gắn liền với nhau.

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2517 & 2518)

30

02

Tr

Thứ Hai. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 2Tm 3,14-17; Mt 13,47-52 (hoặc Lc 24,44-49).

ducchahieu

xin khan 1

loi nguyen 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập62
  • Máy chủ tìm kiếm20
  • Hôm nay14,945
  • Tháng hiện tại340,890
  • Tổng lượt truy cập38,611,982
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây