Năm 2019 - Phụng Vụ Năm C

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể


THÁNG 08
THÁNG KÍNH TRÁI TIM ĐỨC MẸ

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý truyền giáo:
Cầu cho các gia đình, chính bởi đời sống cầu nguyện và yêu thương, gia đình trở nên những tổ ấm đầy lòng nhân ái.

Dl

Âm Lịch

Áo  

Lễ

01/08

01/7

Tr

Tháng Bảy Kỷ Hợi (T)

Thứ Năm đầu tháng. Thánh Alphonsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.   Rm 8,1-4; Mt 5,13-19.

 Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ, linh mục và thánh Đa Minh Nguyễn Văn Hạnh, linh mục, tử đạo (Đ).

Ngày cầu cho các linh mục.

Lưu ý:

Từ trưa hôm nay đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).

02

02

X

Thứ Sáu đầu tháng. Lv 23,1.4-11.15-16.27.34b-37; Mt 13,54-58.

Thánh Êusêbiô, giám mục Vercelli (Tr).

Thánh Phêrô Giulianô Eymard, linh mục (Tr).

Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu (Tr).

03

03

X

Thứ Bảy đầu tháng. Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12.

 Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ (Tr).

04

04

X

CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG VÀ XVIII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc năm C. Gv 1,2; 2,21-23; Cl 3,1-5.9-11; Lc 12,13-21.

Thánh Gioan Maria Vianney,linh mục.

 Giáo xứ Rạng Đông, Hà Dương (Lý Nghĩa)  chầu Thánh Thể.

 GIÁO HUẤN SỐ 34

 CON CÁI LÀ QUÀ TẶNG CỦA THIÊN CHÚA

 Thánh Kinh và Thánh Truyền coi những gia đình đông con là một dấu chỉ phúc lành của Thiên Chúa và lòng quảng đại của cha mẹ.

Thật đau khổ cho những đôi vợ chồng không con. “Ông Apraham thưa: Lạy Đức Chúa, Chúa sẽ ban cho con cái gì? Con ra đi mà không con cái” (St 15,2). Rakhen nói với chồng mình là Giacóp: “Xin cho tôi được có con, không thì tôi chết mất” (St 30,1).

 Những nghiên cứu nhằm giải quyết chứng vô sinh rất đáng khuyến khích, với điều kiện chúng phải “phục vụ con người, phục vụ các quyền bất khả nhượng cũng như lợi ích đích thực và toàn vẹn của con người, đúng theo dự định và ý muốn của Thiên Chúa.

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2373, 2374 & 2375)

05

05

X

Thứ Hai. Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21.

 Cung hiến thánh đường Đức Bà Cả ở Rôma (Tr).

06

06

Tr

Thứ Ba. CHÚA HIỂN DUNG. Lễ kính. Đn 7,9-10.13-14 ; 2 Pr 1,16-19; Lc 9, 28b-36.

07

07

X

Thứ Tư. Ds 13,1-2.25 – 14,1.26-29.34-35; Mt 15,21-28.

 Thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo (Đ)

Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr).

08

08

X

Thứ Năm. THÁNH ĐA MINH, LINH MỤC, QUAN THẦY GIÁO PHẬN. Kn 7,7-10; 1 Cr 2,1-10a; Lc 9,57-62.

Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại nhà thờ Chính Toà Bùi Chu.

Giáo xứ Bùi Chu chầu Thánh Thể.

Lập Thu (Bắt đầu mùa thu)

09

09

X

Thứ Sáu. Dnl 4,32-40; Mt 16,24-28.

Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh giá, nữ tu, tử đạo (Đ).

10

10

Đ

Thứ Bảy. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính. 2 Cr 9,6-10;Ga 12,24-26.

11

11

X

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc năm C. Kn 18,6-9; Hr 11,1-2.8-19 (hoặc Hr 11,1-2.8-12); Lc 12,32-48.

 Thánh Clara, trinh nữ.

 Giáo xLạc Thành, Quần LiêuTrung Hòa (Trùng Phương) chầu Thánh Thể.

 

 GIÁO HUẤN SỐ 35

 CON CÁI LÀ QUÀ TẶNG CỦA THIÊN CHÚA

 Đứa trẻ không phải là một của nợ, nhưng là một món quà. “Món quà ưu việt của hôn nhân” là một con người. Không được coi đứa trẻ như một vật sở hữu, như người ta thường nghĩ là mình có “quyền trên con cái”. Trong lĩnh vực này, đứa trẻ thực sự có những quyền: quyền được sinh ra trong tình yêu của cha mẹ, và quyền được tôn trọng như một con người ngay từ lúc mới thành thai.

 Tin Mừng cho thấy vô sinh thể lý không phải là một điều dữ tuyệt đối. Đôi vợ chồng nào, sau khi đã tận dụng mọi sự trợ giúp chính đáng của y khoa, vẫn phải chịu nỗi đau khổ vô sinh, được mời gọi liên kết với Thập Giá của Chúa là nguồn mạch mọi phong phú thiêng liêng. Họ có thể sống quảng đại bằng cách nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc tham gia những công tác phục vụ tha nhân.

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2378 & 2379)

12

12

X

Thứ Hai. Dnl 10,12-22; Mt 17,22-27.

 Thánh Gioanna Phanxica Chantal,nữ tu (Tr).

 Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, linh mục; thánh Antôn Nguyễn Đích, giáo dân và thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, giáo dân, tử đạo (Đ).

13

13

X

Thứ Ba. Dnl 31,1-8; Mt 18, 1-5.10.12-14.

Thánh Pontianô, giáo hoàng, và thánh Hippôlitô, linh  mục, tử đạo (Đ).

14

14

Đ

Thứ Tư. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ. Dnl 34,1-12; Mt 18,15-20.

Ban chiều cử hành LỄ VỌNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (Tr). 1 Sb 15,3-4.15-16; 16,1-2; 1 Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.

15

15

Tr

Thứ Năm. ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Buộc dự lễ và nghỉ việc xác. Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab;1 Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.

Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Thức Hoá.Giáo xứ Thức Hoá chầu Thánh Thể.

16

16

X

Thứ Sáu. Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.

Thánh Stêphanô Hungari (Tr).

17

17

X

Thứ Bảy. Gs 24,14-29; Mt 19,33-15.

Kỷ niệm ngày Đức Cha Giuse Hoàng Văn Tiệm qua đời (2013).

Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).

18

18

X

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần IV. Bài đọc năm C. Gr 38,4-6.8-10; Hr 12,1-4; Lc 12,49-53.

Giáo xứ Duyên Thọ, Đồng Liêu, Tây ĐườngTây Cát (Liên Phú) chầu Thánh Thể.

 

  GIÁO HUẤN SỐ 36

  NHỮNG XÚC PHẠM ĐẾN PHẨM GIÁ HÔN NHÂN

 Ngoại tình là thất tín của vợ chồng. Khi hai người nam nữ có quan hệ tình dục với nhau, dù là nhất thời mà trong đó có ít nhất một người đã kết hôn thì cả hai phạm tội ngoại tình. Đức Kitô lên án tội này ngay cả khi chỉ là một ước muốn (x. Mt 5,27-28). Điều răn thứ sáu và Tân Ước tuyệt đối cấm tội ngoại tình.

 Các ngôn sứ tố giác tội ngoại tình là một tội trọng vì là một trong các hình thức thờ ngẫu tượng.

 Ngoại tình là điều bất công. Người phạm tội đó bỏ không thực hiện những cam kết của mình, làm tổn hại đến dây liên kết hôn nhân là dấu chỉ của sự giao ước, vi phạm quyền của người phối ngẫu và xâm phạm định chế hôn nhân khi lỗi phạm hôn ước. Người ấy làm phương hại đến lợi ích của việc sinh sản và của con cái vốn cần đến sự kết hợp bền vững của cha mẹ.

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2380 & 2381)

19

19

X

Thứ Hai. Tl 2,11-19; Mt 19,16-22.

 Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr).

20

20

Tr

Thứ Ba. Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Tl 6,11-24a; Mt 19,23-30

21

21

Tr

Thứ . Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ. 1Tx 2,2b-8; Ga 21,15-17.

Thánh Giuse Đặng Đình Viên, linh mục, tử đạo   (Đ).

22

22

Tr

Thứ Năm. Đức Maria Trinh Vương. Lễ nhớ. Is 9,1-6; Lc 1,26-38.

23

23

X

Thứ Sáu. R 1,1.3-6.14b-16.22; Mt 22,34-40.

Thánh Rosa Lima, trinh nữ (Tr).

Xử Thử (Mưa ngâu)

24

24

Đ

Thứ Bảy. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.

25

25

X

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần I. Bài đọc năm C. Is 66,18-21; Hr 12,5-7.11-13; Lc 13,22-30.

 Thánh Louis; thánh Giuse Calasanz, linh mục .

 Giáo xứ Thanh Thủy, Tư Khẩn, Phúc ĐôngCát Xuyên chầu Thánh Thể.

 

 GIÁO HUẤN SỐ 37

 NHỮNG XÚC PHẠM ĐẾN PHẨM GIÁ HÔN NHÂN

 Tội loạn luân là quan hệ tình dục giữa những người họ hàng cùng huyết tộc hoặc hôn thuộc, mà luật cấm kết hôn với nhau. Thánh Phaolô lên án trọng tội này: “Đi đâu cũng chỉ nghe nói đến chuyện dâm ô xảy ra giữa anh em...có kẻ ăn ở với thê thiếp của cha mình....Nhân danh Chúa Giêsu, chúng ta phải nộp con người đó cho Xatan để xác thịt nó bị hủy diệt...Tội loạn luân phá vỡ quan hệ gia đình và cho thấy một sự thoái hóa trở về thú tính.

 Có thể gọi là loạn luân, những lạm dụng tính dục do những những người trưởng thành đối với trẻ con hoặc thiếu niên đã được ủy thác cho họ. Người phạm tội này phải chịu trách nhiệm gấp đôi: một mặt vì gây gương xấu xâm phạm đến sự toàn vẹn thể lý và luân lý của các người trẻ, và để lại hậu quả tai hại suốt đời, mặt khác vì họ lỗi trách nhiệm giáo dục của mình.

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2388 & 2389)

26

26

X

Thứ Hai. 1Tx 1,1-5.8b-10; Mt 23,13.15-22.

Kỷ niệm ngày Đức Cha Domingo Marti Gia qua đời (1852).

27

27

Tr

Thứ Ba. Thánh nữ Mônica. Lễ nhớ. Hc 26,1-4.13-16; Lc 7,11-17.

28

28

Tr

Thứ . Thánh Augustinô, giám mục,tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. 1 Ga 4,7-16; Mt 23,8-12.

29

29

Đ

Thứ Năm. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ. Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.

30

01/8

X

Tháng Tám Kỷ Hợi (Đ)

Thứ Sáu. 1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.

31

02

X

Thứ Bảy. 1 Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.

 Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
ducchahieu

xin khan 1

loi nguyen 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập86
  • Máy chủ tìm kiếm26
  • Hôm nay13,858
  • Tháng hiện tại339,803
  • Tổng lượt truy cập38,610,895
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây