Năm 2019 - Phụng Vụ Năm C

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể


THÁNG 05
THÁNG DÂNG HOA KÍNH ĐỨC MẸ

Các tín hữu hãy nhớ rằng lòng tôn sùng chân chính không hệ tại tình cảm chóng qua và vô bổ, cũng không hệ tại một sự dễ tin phù phiếm, nhưng phát sinh từ một đức tin chân thật. Đức tin dẫn chúng ta đến chỗ nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa, và thúc đẩy chúng ta lấy tình con thảo yêu mến và noi gương các nhân đức của Mẹ chúng ta” (GH 67).

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý truyền giáo: 
Cầu cho những thành phần của Giáo Hội bên Phi Châu, qua những cam kết dấn thân, họ kiến tạo sự hiệp nhất giữa các dân tộc, dấu chỉ hy vọng cho châu lục này.

Dl

Âm Lịch

Áo  

Lễ

01/05

27

Tr

Thứ Tư đầu tháng. THÁNH GIUSE THỢ BỔN MẠNG NAM GIỚI GIÁO PHẬN. St 1,26-2,3  

(hoặc Cl 3,14-15.17.23-24); Mt 13,54-58.

Thánh Augustinô Đông (Schoeffler), linh mục;

Thánh Gioan Louis Hương (Bonnard), linh mục, tử đạo (Đ).

  Ngày sùng kính thánh Giuse.

Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Sa Châu.

Giáo xứ Sa Châu chầu Thánh Thể.

02

28

Tr

Thứ Năm đầu tháng.Thánh Athanasiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Cv 5,27-33; Ga 3,31-36.

Thánh Giuse Nguyễn Văn Lựu, giáo dân, tử đạo (Đ).

Ngày cầu cho các linh mục.

03

29

Đ

Thứ Sáu đầu tháng. THÁNH PHILIPPHÊ VÀ THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ, Lễ kính. 1Cr 15,1-8; Ga 14,6-14.

 Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

04

30

Tr

Thứ Bảy đầu tháng. Cv 6,1-7; Ga 6,16-21.

 Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.

05

01/04

Tr

CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG VÀ III PHỤC SINH. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc năm C. Cv 5,27b-32.40b-41; Kh 5,11-14; Ga 21,1-19 (hoặc Ga 21,1-14).

Giáo xứ Đồng Tâm, Nam Lạng Nam Điền chầu Thánh Thể.

 

 GIÁO HUẤN SỐ 21

 ƠN GỌI SỐNG KHIẾT TỊNH

 Muốn tự chủ phải luyện tập lâu dài và công phu. Không bao giờ có thể coi như đã tập xong, phải cố gắng suốt đời, ở mọi lứa tuổi, phải đặc biệt cố gắng vào một số giai đoạn hình thành nhân cách, như tuổi nhi đồng và thiếu niên.

 Đời sống khiết tịnh cũng có những quy luật tăng trưởng, phải kinh qua những bất toàn và có khi cả tội lỗi nữa. “Ngày qua ngày, con người người đức độ và khiết tịnh được hình thành bằng nhiều lựa chọn tự do. Nhờ đó, họ nhận biết, yêu mến và chu toàn điều thiện luân lý qua những giai đoạn tăng trưởng”

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2342 & 2343)

06

02

Tr

Thứ Hai. Cv 6,8-15; Ga 6,22-29.

Lập hạ (Bắt đầu mùa hè)

07

03

Tr

Thứ Ba. Cv 7,51-8,1a ; Ga 6,30-35.

08

04

Tr

Thứ . Cv 8,1b-8; Ga 6,35-40.

09

05

Tr

Thứ Năm. Cv 8,26-40; Ga 6,44-51.

Thánh Giuse Ngô Duy Hiển, linh mục, tử đạo (Đ).

10

06

Tr

Thứ Sáu. Cv 9,1-20; Ga 6,52-59.

11

07

Tr

Thứ Bảy.Cv 9,31-42; Ga 6,51.60-69

 Thánh Matthêu Lê Văn Gẫm, giáo dân, tử đạo (Đ).

12

08

Tr

 

 CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần IV. Bài đọc năm C. Cầu cho ơn thiên triệu linh mục và tu sĩ.Cv 13,14.43-52; Kh 7,9.14b-17; Ga 10,27-30.

 Thánh Nêrêô và thánh Achillêô,tử đạo; Thánh Pancratiô, tử đạo.

  Quyên góp cho ơn gọi.

 Giáo xứ Ngọc Tiên, Phong LộcQuần Vinh chầu Thánh Thể.

 GIÁO HUẤN SỐ 22

 ƠN GỌI SỐNG KHIẾT TỊNH

 Sống khiết tịnh là nhiệm vụ của mỗi người, nhưng cũng là một nỗ lực về văn hóa, vì sự thăng tiến của nhân vị và sự phát triển của xã hội lệ thuộc nhau. Người ta chỉ sống khiết tịnh được, khi các quyền của con người được tôn trọng, đặc biệt quyền được thông tin và giáo dục để biết tôn trọng các giá trị luân lý và tâm linh của đời sống con người.

 Đức khiết tịnh là một nhân đức luân lý, nhưng đó cũng là hồng ân của Thiên Chúa, một ân sủng, một hoa trái của Thánh Thần. Chúa Thánh Thần ban cho người tín hữa sức mạnh để noi theo sự thanh khiết của Đức Kitô.

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2344 & 2345)

13

09

Tr

Thứ Hai. Cv 11,1-18; Ga 10,1-10.

 Đức Mẹ Fatima (Tr).

14

10

Đ Thứ Ba. THÁNH MATTHIA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. Cv 1,15-17.20-26; Ga 15,9-17.

15

11

Tr Thứ . Cv 12,24-13,5a; Ga 12,44-50.

16

12

Tr Thứ Năm. Cv 13,13-25; Ga 13,16-20.

17

13

Tr Thứ Sáu. Cv 13,26-33; Ga 14,1-6.

18

14

Tr

Thứ Bảy. Cv 13,44-52; Ga 14,7-14.

Thánh Gioan I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).

19

15

Tr

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc năm C. Cv 14,21b-27; Kh 21,1-5a; Ga 13,31-33a.34-35.

Giáo xứ Nam Hòa, Phương Lạc Thiện Giáo chầu Thánh Thể.

 GIÁO HUẤN SỐ 23

 ƠN GỌI SỐNG KHIẾT TỊNH

 Đức mến là linh hồn của mọi nhân đức. Dưới ành hưởng của đức mến, đức khiết tịnh là trường dạy tự hiến. Tự chủ là để tự hiến. Người sống khiết tịnh trở thành nhân chứng của Thiên Chúa trung tín và yêu thương.

 Đức khiết tịnh nảy nở trong tình bằng hữu, giúp người môn đệ bước theo và bắt chước Đấng đã chọn chúng ta làm bạn hữu của Người, đã hiến thân trọn vẹn cho chúng ta và cho ta thông phần thiên tính của Người. Thiên Chúa hứa ban cuộc sống bất diệt cho người sống khiết tịnh. 

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2346 & 2347a)

20

16

Tr

Thứ Hai. Cv 14,5-18; Ga 14,21-26.

 Thánh Bernađinô Siena, linh mục (Tr).

21

17

Tr

Thứ Ba. Cv 14,19-28; Ga 14,27-31a.

 Thánh Christôphôrô Magallanes, linh mục và các bạn tử đạo (Đ).

Tiểu mãn (Lũ nhỏ)

22

18

Tr

Thứ Tư. Cv 15,1-6; Ga 15,1-8.

Thánh Rita Cascia, nữ tu (Tr).

 Thánh Micael Hồ Đình Hy, giáo dân và thánh Laurensô Phạm Viết Ngôn, giáo dân, tử đạo (Đ).

23

19

Tr Thứ Năm. Cv 15,7-21; Ga 15,9-11.

24

20

Tr Thứ Sáu. Cv 15,22-31; Ga 15,12-17.

25

21

Tr

Thứ Bảy. Cv 16,1-10; Ga 15,18-21.

Thánh Bêđa khả kính, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

 Thánh Grêgôriô VII, giáo hoàng (Tr);

 Thánh Maria Mađalêna Pazzi, trinh nữ (Tr).

 Thánh Phêrô Đoàn Văn Vân, thầy giảng, tử đạo (Đ).

26

22

Tr

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH.Thánh vịnh tuần II. Bài đọc năm C. Cv 15,1-2.22-29; Kh 21,10-14.22-23; Ga 14,23-29.

 Thánh Philipphê Nêri, linh mục.

 Thánh Gioan Đoàn Trinh Hoan, linh mục và thánh Matthêu Nguyễn Văn Đắc (Phượng), giáo dân, tử đạo.

 Giáo xứ Âm Sa, Xương Điền Cốc Thành chầu Thánh Thể.

 GIÁO HUẤN SỐ 24

 ƠN GỌI SỐNG KHIẾT TỊNH

 Đức khiết tịnh bộc lộ rõ ràng qua tình thân với những người xung quanh. Tình thân hữu phát triển giữa những người cùng phái, khác phái là điều tốt đẹp cho mọi người, dẫn đến sự hiệp thông tinh thần.

 Mọi Kitô hữu đều được mời gọi sống khiết tịnh. Kitô hữu là người đã “mặc lấy Đức Kitô” (Gl 3,27), khuôn mẫu của đời sống khiết tịnh. Ai tin vào Đức Kitô đều được mời gọi sống đời khiết  tịnh tùy theo bậc sống của mình. Khi nhận bí tích Thánh tẩy, người tín hữu cam kết giữ đức khiết tịnh trong đời sống tình cảm.

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2347b & 2348)

27

23

Tr

Thứ Hai. Cv 16,11-15; Ga 15,26-16,4a.

 Thánh Augustinô, giám mục Canterbury (Tr).

28

24

Tr

Thứ Ba. Cv 16,22-34; Ga 16,5-11.

 Thánh Phaolô Hạnh, giáo dân, tử đạo (Đ).

29

25

Tr  Thứ . Cv 17,15.22-18,1; Ga 16,12-15.

30

26

Tr  Thứ Năm. Cv 18,1-8; Ga 16,16-20.

31

27

Tr

 

Thứ Sáu. ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG BÀ ÊLISABET. Lễ kính. Xp 3,14-18a (hoặc Rm 12,9-16b); Lc 1,39-56.

 Bắt đầu tuần chín ngày trước Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Hằng ngày đọc 7 Kinh Lạy Cha, 7 Kinh Kính Mừng, 7 Kinh Sáng Danh, có ý xin 7 ơn Chúa Thánh Thần.

ducchahieu

xin khan 1

loi nguyen 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập82
  • Máy chủ tìm kiếm33
  • Hôm nay14,899
  • Tháng hiện tại340,844
  • Tổng lượt truy cập38,611,936
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây