Năm 2019 - Phụng Vụ Năm C

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể


THÁNG 07
THÁNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung:
Cầu cho những người thực thi sự công chính biết thực thi với sự toàn vẹn, để cho sự bất chính của thế giới này không thể là tiếng nói cuối cùng đối với con người.

Dl

Âm Lịch

Áo  

Lễ

01/07

29

X

Thứ Hai. St 18,16-33; Mt 8, 18-22.

02

30

X

Thứ Ba. St 19,15-29; Mt 8, 23-27.

03

01/6

Đ

Tháng Sáu Kỷ Hợi (T)

Thứ Tư đầu tháng. THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ. Lễ Kính. Ep 2, 19-22; Ga 20, 24-29.

Thánh Philipphê Phan Văn Minh, linh mục, tử đạo (Đ).

 Ngày sùng kính Thánh Giuse.

04

02

X

Thứ Năm đầu tháng. St 22, 1-19; Mt 9,1-8.

 Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr).

 Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, thầy giảng, tử đạo (Đ).

 Ngày cầu cho các linh mục.

05

03

X

Thứ Sáu đầu tháng. St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13.

 Thánh Antôn Maria Dacaria, linh mục (Tr).

 Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

06

04

X

Thứ Bảy đầu tháng. St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17.

 Thánh Maria Goretti, trinh nữ, tửđạo (Đ).

 Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ (Tr).

07

05

X

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần II. Bài đọc năm C, Is 66,10-14c; Gl 6,14-18; Lc 10,1-12.17-20 (Hoặc Lc 10,1-9).

 Giáo xứ Kim Thành, Phú Giáo, Phú Văn (Giáp Năm) và Phong Lâm chầu Thánh Thể.

                                                                  Tiểu thử (Nóng nhẹ)

 

 GIÁO HUẤN SỐ 30

 SỰ CHUNG THỦY CỦA VỢ CHỒNG

 Đấng Sáng Tạo đã thiết lập và ban những định luật riêng cho đời sống chung thân mật và yêu thương của đôi vợ chồng. Đời sống chung này được gầy dựng do giao ước hôn nhân nghĩa là sự ưng thuận cá nhân và không thể rút lại. Cả hai hiến thân cho nhau vĩnh viễn và trọn vẹn. Họ không còn là hai, nhưng đã trở thành một thân thể duy nhất. Khi đã tự do cam kết, hôn ước buộc đôi vợ chồng không được tiêu hủy hoặc lập một hôn ước khác. “Sự gì Thiên Chúa đã liên kết, thì loài người không được phân ly” (Mc 10,9).

 Thiên Chúa là Đấng trung tín vì Người kiên trì giữ lời thề hứa. Bí tích Hôn Phối làm cho hai vợ chồng tham dự vào sự trung tín của Đức Kitô đối với Hội Thánh. Nhờ sống khiết tịnh trong hôn nhân, họ minh chứng mầu nhiệm đó trước mặt thế gian.

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2364 & 2365)

08

06

X

Thứ Hai. St 28,10-22a; Mt 9,18-26.

09

07

X

Thứ Ba. St 32,22-32; Mt 9,32-38.

Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn tử đạo (Đ).

10

08

X

Thứ Tư. St 41,55-57; 42,5-7.17-24a; Mt 10,1-7.

Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thầy giảng; Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm), giáo dân, tử đạo (Đ).

11

09

Tr

Thứ Năm. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ. Cn 2,1-9; Mt 19,27-29.

12

10

X

Thứ Sáu. St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.

Thánh Phêrô Hoàng Khanh, linh mục và thánh Anê Lê Thị Thành, giáo dân, tử đạo (Đ).

13

11

X

Thứ Bảy. St 49,29-32; 50,15-26a; Mt 10,24-33.

 Thánh Henricô (Tr).

 Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).

14

12

X

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần III. Bài đọc năm C. Dnl 30,10-14; Col 1,15-20; Lc 10,25-37.

 Thánh Camilô Lellis, linh mục (Tr).

 Tây Thành (Chỉ Thiện), Xuân Phong (Xuân Hóa) chầu Thánh Thể.

 

 GIÁO HUẤN SỐ 31

 CHỨC NĂNG TRUYỀN SINH

 Truyền sinh là một ân huệ, một mục tiêu của hôn nhân, vì tình yêu vợ chồng tự nhiên hướng về việc sinh sản con cái. Con cái là hoa quả và thành tựu của tình yêu vợ chồng, hiện diện ngay trong việc vợ chồng hiến thân cho nhau, chứ không phải một cái gì từ bên ngoài, được ghép vào. Vì thế Hội Thánh bảo vệ sự sống và dạy rằng mọi hành vi ân ái phải tự nó mở ngỏ cho việc truyền sinh. Giáo lý này đã được Huấn Quyền trình bày nhiều lần, nền tảng của giáo lý này là sự liên kết bất khả phân ly giữa hai ý nghĩa của hành vi ân ái: kết hợp và truyền sinh. Đây là điều chính Thiên Chúa đã muốn và con người không được tách rời.

 (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2366)

15

13

X

Thứ Hai. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Is 1,10-17; Mt 10,34-11,1.

 Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, linh mục và thánh Anrê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), giáo dân, tử đạo (Đ).

16

14

X

Thứ Ba. Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24.

 Đức Mẹ núi Carmêlô (Tr).

17

15

X

Thứ Tư. Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.

18

16

X

Thứ Năm. Xh 3, 13-20; Mt 11,25-27.

 Thánh Đa Minh Đinh Đạt, giáo dân, tử đạo (Đ).

19

17

X

Thứ Sáu. Xh 11,10-12,14; Mt 12,1-8

20

18

X

Thứ Bảy. Xh 12,37-42; Mt 12,14-21.

 Kỷ niệm ngày Đức Cha Thánh An (Diaz Sanjuro) bị xử trảm (1857).

 Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ).

 Đức Cha Thánh An, tử đạo (Đ).

 Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).

21

19

Đ

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.Thánh vịnh tuần IV. Bài đọc Năm C. St 18,1-10a; Cl 1,24-28; Lc 10,38-42.

 Kỷ niệm ngày Đức Cha Thánh Y (Ignatius Delgado) tử đạo (1838).

 Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

 Đức Cha Thánh Y, tử đạo (Đ).

 Giáo xứ Đại Đê chầu Thánh Thể.

 GIÁO HUẤN SỐ 32

 CHỨC NĂNG TRUYỀN SINH

 Vì được mời gọi thông truyền sự sống, đôi vợ chồng tham dự vào quyền năng sáng tạo và tư cách làm cha mẹ cùng với Thiên Chúa. Trong khi thi hành bổn phận truyền sinh và giáo dục (điều phải được coi là sứ mạng riêng biệt của vợ chồng), đôi vợ chồng biết rằng mình cộng tác với tình yêu của Thiên Chúa sáng tạo và như trở thành những người diễn đạt tình yêu của Người. Do đó, họ sẽ chu toàn bổn phận trong tinh thần trách nhiệm của một con người và của Kitô hữu.

 Một khía cạnh đặc biệt của trách nhiệm đó là điều hòa truyền sinh. Khi có lý do chính đáng, đôi vợ chồng có quyền kéo dài khoảng cách giữa các lần sinh nở. Chính họ phải chứng thực rằng ước muốn đó không do ích kỷ, nhưng xứng hợp với lòng quảng đại chính đáng của bậc làm cha mẹ có trách nhiệm. Ngoài ra, họ phải xử sự theo những tiêu chuẩn khách quan của luân lý.

 (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2367 & 2368)

22

20

Tr

Thứ Hai. THÁNH MARIA MAĐALÊNA. Lễ kính. Dc 3,1-4a (hoặc 2 Cor 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.

23

21

X

Thứ Ba. Xh 14,21-15,1a; Mt 12,46-50.

 Thánh Brigitta, nữ tu (Tr).

Đại Thử (Nóng oi)

24

22

X

Thứ Tư. Xh 16,1-5.9-15; Mt 13,1-9.

 Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr); Thánh Giuse Hiền (Fernandez), linh mục, tử đạo (Đ).

25

23

Đ

Thứ Năm. THÁNH GIACÔBÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính. 2 Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.

26

24

Tr

Thứ Sáu.Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Trinh NMaria, Lễ nhớ. Hc 44,1.10-15; Mt 13,16-17.

27

25

X

Thứ Bảy. Xh 24,3-8; Mt 13,24-30.

 Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).

28

26

X

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Năm C. St 18,20-32; Cl 2,12-14; Lc 11,1-13.

 Kỷ niệm ngày Đức Cha Thánh Xuyên (Melchior Garcia Sampedro) bị lăng trì (1858).

 Đức Cha Thánh Xuyên, tử đạo (Đ).

 Cồn Vẽ (Phạm Pháo), Nam Phú (Giáp Phú) chầu Thánh Thể.

 

 GIÁO HUẤN SỐ 33

 CHỨC NĂNG TRUYỀN SINH

 Khi duy trì hai khía cạnh thiết yếu là kết hợp và truyền sinh, hành vi ân ái giữ được toàn vẹn ý nghĩa của tình yêu hỗ tương và chân thực, quy hướng về ơn gọi vô cùng cao cả của con người là được làm cha làm mẹ.

 Tiết dục định kỳ cũng như những phương pháp điều hòa sinh sản đặt nền tảng trên việc tự quan sát và sử dụng những thời gian không thể thụ thai, đều phù hợp với các tiêu chuẩn khách quan của luân lý. Những phương pháp này tôn trọng thân thể của vợ chồng, khuyến khích họ âu yếm và giúp nhau hướng đến tự do chân chính. Ngược lại, mọi hành động nhằm mục đích hay tạo phương thế ngăn cản sự truyền sinh trước, hoặc trong khi giao hợp, hoặc trong diễn tiến các hiệu quả tự nhiên của việc giao hợp, tự bản chất là xấu.

 (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2369 & 2370)

29

27

Tr

Thứ Hai. Thánh nữ Mácta. Lễ nhớ. 1Ga4,7-16; Ga 11,19-27; (hoặc Lc 10,38-42).

30

28

X

Thứ Ba. Xh 33,7-11; 34,5b-9.28; Mt 13,36-43.

Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

Bắt đầu tuần chín ngày kính thánh Đa Minh.

31

29

Tr

Thứ Tư. Thánh Ignatiô Loyola, linh mục. Lễ nhớ. 1Cr 10,31-11,1; Lc 14,25-33.

 Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, linh mục và thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, giáo dân, tử đạo (Đ).
ducchahieu

xin khan 1

loi nguyen 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập63
  • Máy chủ tìm kiếm22
  • Hôm nay14,217
  • Tháng hiện tại340,162
  • Tổng lượt truy cập38,611,254
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây