Năm 2019 - Phụng Vụ Năm C

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể


THÁNG 03
THÁNG KÍNH THÁNH GIUSE

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý truyền giáo: 
Cầu cho những cộng đoàn Kitô hữu, đặc biệt những cộng đoàn bị bách hại, để họ cảm thấy sự gần gũi với Đức Kitô và nhận biết những quyền lợi của họ.

Dl

Âm Lịch

Áo  

Lễ

01/03

25

X

Thứ Sáu đầu tháng. Hc 6,5-17; Mc 10,1-12.

Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

02/03

26

X

Thứ Bảy đầu tháng. Hc 17,1-15; Mc 10,13-16.

 Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.

03/03

27

X

CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG VÀ VIII THƯỜNG NIÊN. Thánh Vịnh tuần IV. Bài đọc năm C. Hc 27,4-7; 1Cr 15,54-58; Lc 6,39-45.

 Giáo xứ An Cư, An Lãng, Đồng NghĩaPhú Thọ chầu Thánh Thể.

 GIÁO HUẤN SỐ 14

THIÊN CHÚA SÁNG TẠO CON NGƯỜI, CÓ NAM CÓ NỮ

 Thiên Chúa là tình yêu, Người sống mầu nhiệm hiệp thông và tình yêu nơi chính bản thân. Khi tạo dựng con người theo hình ảnh của mình...Thiên Chúa trao ban cho người nam và người nữ một thiên chức; do đó họ có khả năng và trách nhiệm sống yêu thương và hiệp thông.

  “Thiên Chúa sáng tạo con người theo hình ảnh mình...Thiên Chúa sáng tạo con người có nam có nữ” (St 1,27). “Hãy sinh sôi nảy nở thật nhiều” (St 1,28); ngày Thiên Chúa sáng tạo con người, Chúa làm ra con người giống như như Thiên Chúa. Chúa tạo ra con người có nam có nữ: Thiên Chúa chúc phúc cho họ và đặt tên cho họ và gọi họ là “người”, ngày họ được sáng tạo (St 5,1-2).

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2331)

04/03

28

X

Thứ Hai. Hc 17,24-29; Mc 10,17-27.

 Thánh Casimirô (Tr).

05/03

29 X Thứ Ba. Hc 35,1-12; Mc 10,28-31.

06/03

01/02

Tm

Tháng Hai Kỷ Hợi (Đ)

MÙA CHAY

Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng vụ Mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm Bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).

Lưu ý:

1. Trong Mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa Nhật IV và các ngày Lễ trọng cùng Lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa Nhật IV này (CE 41; 252; 300).

2. Các ngày trong tuần Mùa Chay:

a. Không được cử hành các Lễ ngoại lịch và các Lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).

b. Chỉ được cử hành các Lễ tuỳ nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).

c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:

1) CGKPV

a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó, với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.

b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (x. Văn kiện trình bày và qui định CGKPV, số 238-239).

2) Thánh Lễ

Linh mục cử hành Thánh Lễ theo ngày phụng vụ nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của Lễ nhớ, nếu Lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).

3. Trong Thánh Lễ và CGKPV, bỏ không đọc Hallêluia mỗi khi gặp.

4. Trong các Lễ trọng và Lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa(TE DEUM) và kinh Vinh Danh.

5. Khi cử hành Bí Tích hôn phối trong cũng như ngoài Thánh Lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM, số 32).

Thứ Tư đầu tháng. LỄ TRO. Buộc giữ chay và kiêng thịt. Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.

Ngày sùng kính thánh Giuse.

Kinh trập (Sâu nở)

Lưu ý:

Về luật kiêng thịt và ăn chay:

a. GL 1251: “Phải kiêng thịt và ăn chay trong ngày thứ Tư Lễ Tro và ngày thứ Sáu kính cuộc Thương Khó và Tử Nạn của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta”.

b.Luật kiêng thịt: Theo GL 1252: “Những người đã được mười bốn tuổi trọn phải giữ luật kiêng thịt”.

c. Luật ăn chay: Cũng theo GL 1252: “Tất cả mọi  người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu được sáu mươi tuổi phải giữ luật ăn chay”.Và theo GL 97 §1: “Một người đã được mười tám tuổi trọn là thành niên”.

Về việc làm phép và xức tro:

a. Tro làm phép hôm nay được đốt từ những lá đã được làm phép từ năm trước.

b. Trong Thánh Lễ, sau bài Tin Mừng và bài giảng thì làm phép và xức tro. Vì vậy bỏ phần sám hối đầu lễ.

c. Cũng có thể làm phép và xức tro ngoài Thánh Lễ. Trong trường hợp này, nếu tiện thì cử hành Phụng vụ Lời Chúa, gồm ca nhập lễ, lời nguyện, các bài đọc với các bài ca như trong Thánh Lễ. Tiếp đến là bài giảng, rồi làm phép và xức tro. Nghi thức kết thúc bằng lời nguyện cho mọi người, tức là lời nguyện các tín hữu.

d. Ở Việt Nam, Toà Thánh cho phép chủ tế được dùng những người không có chức thánh giúp xức tro.

07/03

02

Đ

Thứ Năm đầu tháng sau Lễ Tro. Thánh nữ Perpêtua và thánh nữ Fêlicita, tử đạo. Lễ nhớ. Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.

Ngày cầu cho các linh mục.

08/03

03

Tr

Thứ Sáu sau Lễ Tro. Thánh Gioan Thiên Chúa, tu sĩ. Lễ  nhớ. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.

09/03

04

Tm

Thứ Bảy sau Lễ Tro. Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.

Thánh Phanxica Rôma, nữ tu (Tr).

10/03

05

Tm

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.Thánh vịnh tuần I. Bài đọc năm C. Đnl 26,4-10; Rm 10,8-13; Lc 4,1-13.

 Bắt đầu tuần chín ngày kính thánh Giuse.

 Giáo xứ Tứ Trùng, Chỉ Thiện, Quỹ Đê Tân Phường chầu Thánh Thể.

 GIÁO HUẤN SỐ 15

 THIÊN CHÚA SÁNG TẠO CON NGƯỜI, CÓ NAM CÓ NỮ

  Phái tính ảnh hưởng trên toàn bộ con người, cả xác và hồn. Phái tính đặc biệt liên quan đến đời sống tình cảm, khả năng yêu thương và truyền sinh, nói chung mọi tương quan với người khác.

  Mỗi người, nam cũng như nữ, phải nhìn nhận và chấp nhận giới tính của mình. Sự khác biệt và bổ sung cho nhau về thể xác, tinh thần và tâm linh hướng đến đời sống hôn nhân và gia đình. Sự hòa hợp của đôi vợ chồng và của xã hội tuỳ thuộc phần nào vào việc hai bên nam nữ bổ túc, đáp ứng và nâng đỡ lẫn nhau”.

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2332 & 2333)

11/03

6

Tm

Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.

 Thánh Đa Minh Cẩm, linh mục, tử đạo (Đ).

12/03

7

Tm

 Thứ Ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.

 Kỷ niệm ngày Đức Cha Đa Minh Lê Hữu Cung qua đời (1987).

13/03

8

Tm

Thứ . Gn 3,1-10; Lc 11,29-32.

Kỷ niệm ngày Đức Phanxicô được bầu làm Giáo Hoàng (2013).

14/03

9

Tm Thứ Năm. Et 4,17k-17m.17r-17t; Mt 7,7-12.

15/03

10

Tm Thứ Sáu.  Ed 18,21-28; Mt 5,20-26.

16/03

11

Tm Thứ Bảy. Đnl 26,16-19; Mt 5,43-48.

17/03

12

Tm

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần II. Bài đọc năm C. St 15,5-12.17-18; Pl 3,17-4,1 (hoặc Pl 3,20-4,1); Lc 9,28b-36.

Thánh Patriciô, giám mục.

Giáo xứ Lã Điền, Phạm Pháo, Tân Bơn, Văn LýMộc Đức chầu Thánh Thể.

 

 GIÁO HUẤN SỐ 16

 THIÊN CHÚA SÁNG TẠO CON NGƯỜI, CÓ NAM CÓ NỮ

 Khi tạo dựng con người có nam có nữ, Thiên Chúa cho họ bình đẳng về nhân phẩm. Con người là một nhân vị, vì thế người nam và người nữ bình đẳng với nhau, cả hai được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa.

 Người nam và người nữ bình đẳng về phẩm giá, dù cách thức khác nhau, cả hai là hình ảnh của Thiên Chúa quyền năng và yêu thương. Sự kết hợp giữa người nam và người nữ trong hôn nhân mô phỏng nơi thân xác con người sự quảng đại và sung mãn của Đấng Sáng Tạo: “Người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt” (St 2,24). Sự kết hợp này là nguồn gốc mọi thế hệ loài người (St 4,1-2.25-26; 5,1).

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2334 & 2335)

18/03

13

Tm

Thứ Hai. Đn 9,4b-10; Lc 6,36-38.

 Thánh Cyrillô, giám mục Giêrusalem, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

19/03

14

Tr

Thứ Ba. THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC MARIA. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. 2 Sm 7,4-5a.12-14a.16; Rm 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24a (hoặc Lc 2,41-51a).

20/03

15

Tm Thứ Tư. Gr 18,18-20; Mt 20,17-28.

21/03

16

Tm

Thứ Năm. Gr 17,5-10; Lc 16,19-31.

                                                                        Xuân phân (Giữa Xuân)

22/03

17

Tm

Thứ Sáu. St 37,3-4.12-13a.17b-28; Mt 21,33- 43.45-46.

23/03

18

Tm

Thứ Bảy. Mk 7,14-15.18-20; Lc 15,1-3.11-32.

 Thánh Turibiô Môgrôvêjô, giám mục (Tr).

24/03

19

Tm

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY. Thánh vịnh tuần III. Bài đọc năm C. Xh 3,1-8a.13-15; 1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9.

  Giáo xứ Hạc Châu, Nam Hưng, Tùng Nhì Tây Mỹ (Ninh Mỹ) chầu Thánh Thể.

  GIÁO HUẤN SỐ 17

 THIÊN CHÚA SÁNG TẠO CON NGƯỜI, CÓ NAM CÓ NỮ

  Đức Giêsu đã đến trả lại cho thụ tạo tình trạng tinh tuyền nguyên thủy của chúng. Trong Bài Giảng Trên Núi, Người đã giải thích chính xác ý định của Thiên Chúa: “Chớ ngoại tình”, còn Thầy, Thầy bảo anh em: “Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì ngoại tình trong lòng với người ấy rồi” (Mt 5,27-28). “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly” (Mt 19,6).

Truyền thống của Hội Thánh hiểu điều răn thứ sáu đề cập đến mọi lãnh vực về phái tính của con người.

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2336)

25/03

20

Tr

Thứ Hai. LỄ TRUYỀN TIN, Lễ trọng. Is 7,10-14.8,10; Dt 10,4-10; Lc 1,26-38.

 Trong Thánh Lễ, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần…và đã làm Người” thì bái gối (IM 137).

26/03

21

Tm Thứ Ba. Đn 3,25.34-43; Mt 18,21-35.

27/03

22

Tm Thứ Tư. Đnl 4,1.5-9; Mt 5,17-19.

28/03

23

Tm Thứ Năm. Gr 7, 23-28; Lc 11,14-23.

29/03

24

Tm

Thứ Sáu. Hs 14,2-10; Mc 12,28b-34.

30/03

25

Tm Thứ Bảy. Hs 6,1-6; Lc 18,9-14.

31/03

26

Tm

 CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY. Thánh Vịnh tuần IV. Bài đọc năm C. Gs 5,9a.10-12; 2Cr 5,17-21; Lc 15,1-3.11-32.

 Hôm nay có thể dùng màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.

 Giáo xứ Tân Lý, Vinh Phú, Xuân Thuỷ, Thuần Hậu (Đài Môn) chầu Thánh Thể.

 

GIÁO HUẤN SỐ 18

ƠN GỌI SỐNG KHIẾT TỊNH

Sống khiết tịnh là làm chủ phái tính, nhờ đó thống nhất được đời sống thể lý và tinh thần. Phái tính cho thấy con người thuộc về thế giới vật chất và sinh học, nhưng khi được hội nhập vào tương quan giữa người với người, trong đó người nam và người nữ hiến thân cho nhau trọn vẹn và vĩnh viễn, phái tính mới có giá trị thực sự nhân linh. Như vậy, đức khiết tịnh liên quan đến toàn thể nhân vị và đòi hiến thân trọn vẹn.

Người khiết tịnh giữ được toàn bộ sức mạnh của sự sống và tình yêu có nơi mình; nhờ đó thống nhất được nhân vị và tránh được mọi thái độ làm tổn thương đến sự thống nhất này. Người khiết tịnh không chấp nhận cuộc sống hai mặt, cách nói hai ý (Mt 5,37).

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2337 & 2338)

ducchahieu

xin khan 1

loi nguyen 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập74
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Hôm nay14,166
  • Tháng hiện tại340,111
  • Tổng lượt truy cập38,611,203
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây