Năm 2019 - Phụng Vụ Năm C

Tháng

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

Những điều cần biết

Phiên chầu Thánh Thể


THÁNG 01
THÁNG KÍNH THÁNH GIA

Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý truyền giáo: Cầu cho những người trẻ, đặc biệt những người trẻ thuộc Châu Mỹ Latinh, nhờ mẫu gương của Đức Maria, họ đáp trả tiếng gọi của Thiên Chúa, đối thoại với thế giới với niềm vui của Tin Mừng.

Dl

Âm Lịch

Áo  

Lễ

01/01

26

Tr

Thứ Ba. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng. Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.

Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Trung Lao.

Giáo xứ Trung Lao và Thánh Mẫu chầu Thánh Thể.

Lưu ý:

Các ngày trong tuần mùa Giáng Sinh từ mồng 2 tháng Giêng:

a. Không được cử hành các lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).

b. Chỉ được cử hành các lễ tuỳ nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thực sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376).

    c. Được cử hành các lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong sổ bộ các thánh ngày đó (IM 355b).

02/01

27

Tr

Thứ Tư đầu tháng trước Lễ Hiển Linh. Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô,giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh Vịnh Tuần I. 1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.

Ngày sùng kính thánh Giuse.

03/01

28

Tr

Thứ Năm đầu tháng trước Lễ Hiển Linh.

1Ga 2,29–3,6; Ga 1,29-34.

Thánh Danh Chúa Giêsu.

 Ngày cầu cho các linh mục.

04/01

29

Tr

Thứ Sáu đầu tháng trước Lễ Hiển Linh.

1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.

Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.

05/01

30

Tr

Thứ Bảy đầu tháng trước Lễ Hiển Linh.

1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.

Ban Chiều cử hành LỄ VỌNG CHÚA HIỂN LINH (Tr). Các bài đọc: lấy ở chính ngày lễ (Is 60,1-6; Ep 3,2-3a,5-6; Mt 2,1-12).

Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ                                

Tiểu hàn(Rét nhẹ)

06/01

1/12

Tr

CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG. CHÚA HIỂN LINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12. Giáo xứ Giáp Phú, Hai Giáp và Liên Phú  chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 6

BỔN PHẬN CỦA CHA MẸ

Cha mẹ là những đầu tiên có trách nhiệm giáo dục con cái. Họ thể hiện trách nhiệm này qua việc xây dựng một mái ấm gia đình dựa trên tình âu yếm, lòng tha thứ, tôn trọng lẫn nhau, chung thủy và tinh thần phục vụ vô vị lợi. Mái ấm gia đình là nơi thích hợp cho việc giáo dục các đức tính, nơi đây con cái học biết hy sinh, phán đoán lành mạnh, tự chủ, là những điều kiện cho tự do đích thực. Cha mẹ phải dạy cho con cái biết “coi trọng các chiều kích tâm linh hơn là những gì thuộc thể lý và bản năng”. Cha mẹ có trách nhiệm quan trọng là phải nên gương tốt cho con cái. Khi biết nhìn nhận những thiếu sót của mình trước mặt con cái, cha mẹ có uy tín hơn để hướng dẫn và sửa dạy con cái.

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2223)

07/01

02

Tr

Thứ Hai sau Lễ Hiển Linh. Thánh vịnh tuần II. 1Ga 3, 22-4,6; Mt 4,12-17.23-25.

 Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục (Tr).

08/01

03

Tr

Thứ Ba sau Lễ Hiển Linh. 1Ga 4,7-10; Mc 6,34-44.

09/01

04

Tr

Thứ Tư sau Lễ Hiển Linh. 1Ga 4,11-18; Mc 6,45-52.

10/01

05

Tr

Thứ Năm sau Lễ Hiển Linh. 1Ga 4,19-5,4; Lc 4,14-22a.

11/01

6

Tr

Thứ Sáu sau Lễ Hiển Linh. 1Ga 5,5-13; Lc 5,12-16.

12/01

7

Tr

Thứ Bảy sau Lễ Hiển Linh. 1Ga 5,14-21; Ga 3,22-30.

13/01

8

Tr

Chúa Nhật. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA. Bài đọc năm C. Is 40,1-5.9-11; Tt 2,11-14;3,4-7; Lc 3,15-16.21-22.

 Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh; Thánh Đa Minh Phạm Trọng Khảm, giáo dân; Thánh Giuse Phạm Trọng Tả, giáo dân và thánh Luca Phạm Trọng Thìn, giáo dân, tử đạo.

Giáo xứ Du Hiếu, Phú Hương và Trung Phương (Quế Phương) chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 7

BỔN PHẬN CỦA CHA MẸ

Gia đình là môi trường tự nhiên để chuẩn bị con người sống tình liên đới và nhận các trách nhiệm trong cộng đồng. Cha mẹ phải dạy cho con cái biết tránh những thái độ thỏa hiệp và sa đọa đang đe dọa xã hội loài người.

Nhờ ơn bí tích Hôn Phối, cha mẹ nhận trách nhiệm và đặc quyền giáo dục đức tin cho con cái. Cha mẹ là những sứ giả đầu tiên của đức tin, khai tâm cho con về các mầu nhiệm đức tin từ lúc chúng còn nhỏ. Họ phải đưa con cái, hòa nhập vào đời sống của Hội Thánh ngay từ lúc còn thơ bé. Nếp sống gia đình có thể tạo nên những tâm tình tốt đẹp, chuẩn bị và nâng đỡ đức tin sống động cho con trong suốt cuộc đời.

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2224 & 2225)

14/01

9

X

MÙA THƯỜNG NIÊN

(trước Mùa Chay)

“Trong các tuần lễ Mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh đặc biệt nào về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa nhật” (AC 43).

Bài đọc 1 các ngày trong tuần: NĂM LẺ (I).

Thứ Hai. Tuần I thường niên. Thánh vịnh tuần I. Dt 1,1-6; Mc 1,14-20.

15/01

10

X

Thứ Ba. Dt 2,5-12; Mc 1,21-28.

16/01

11

X

Thứ Tư. Dt 2,14-18; Mc 1,29-39.

17/01

12

Tr

Thứ Năm.Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ. Dt

                                    3,7-14; Mt 19,16-26.

18/01

13

X

Thứ Sáu. Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12.

Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất. Trong tuần này có thể cử hành Thánh Lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất (kể cả trong ngày Chúa nhật).

19/01

14

X

Thứ Bảy. Dt 4,12-16; Mc 2,13-17.

Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).

20/01

15

X

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh

tuần II. Bài đọc năm C. Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-11

Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo; thánh Sêbastianô, tử đạo.

Kỷ niệm ngày Đức Cha Fernandez Định qua đời (1924). 

Giáo xứ Định Hải, Giáp Năm và Liêu Ngạn     

chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 8

BỔN PHẬN CỦA CHA MẸ

            Cha mẹ phải giáo dục đức tin cho con cái ngay từ tuổi ấu thơ. Việc giáo dục này khởi đầu ngay khi các phần tử trong gia đình giúp nhau lớn lên trong đức tin, nhờ chứng từ của một đời sống đạo phù hợp với Tin Mừng. Việc dạy giáo lý trong gia đình đi trước, đồng hành và làm phong phú thêm các hình thức giáo dục đức tin khác. Cha mẹ có sứ mạng dạy cho con cái biết cầu nguyện và khám phá ra những ơn gọi làm con Thiên Chúa. Giáo xứ là cộng đồng Thánh Thể và là trung tâm đời sống phụng vụ của các gia đình Kitô giáo, nên là nơi tốt nhất để giáo dục đức tin cho trẻ em và cha mẹ chúng.

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2226)

Đại hàn(Rét đậm)

21/01

16

Đ

Thứ Hai. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ

nhớ. Dt 5,1-10; Mc 2,18-22.

22/01

17

X

Thứ Ba. Dt 6,10-20; Mc 2,23-28.

Thánh Vinh Sơn, phó tế, tử đạo; Thánh Matthêu Đậu (Alonzo Leciniana), linh mục, tử đạo; Thánh Phanxicô Tế (Federich), linh mục, tử đạo (Đ).

23/01

18

X

Thứ Tư. Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6.

Kỷ niệm ngày Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi qua đời (1988).

24/01

19

Tr

Thứ Năm. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dt 7,25-8,6; Mc 3,7-12.

25/01

20

Tr

Thứ Sáu. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ Kính. Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.

Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất.

26/01

21

Tr

Thứ Bảy. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ Nhớ. 2Tm 1,1-8 (hoặc Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.

Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).

27/01

22

X

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần III. Bài đọc năm C. Nkm 8,2-4a.5-6.8-10; 1Cr 12,12-30; (hoặc 1Cr 12,12-14.27); Lc 1,1-4; 4,14-21.

Thánh Angiêla Mêrici, trinh nữ.

Giáo xứ Nam Phương, Trực Chính và Ngọc

Lâm chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 9

BỔN PHẬN CỦA CHA MẸ

Con cái cũng góp phần giúp cho cha mẹ sống thánh thiện. Mọi người và mỗi người phải biết quảng đại và sẵn sàng tha thứ cho nhau khi gặp những xúc phạm, gây gổ, bất công và thiếu quan tâm. Tình yêu thương lẫn nhau và đức ái của Chúa Kitô đòi buộc như thế.

 Khi con cái còn nhỏ, cha mẹ tôn trọng và yêu thương chúng qua việc chăm sóc và lưu tâm dưỡng dục, đáp ứng những nhu cầu thể xác và tâm linh của chúng. Khi chúng lớn lên, cha mẹ phải tôn trọng và tận tụy giáo dục con cái biết sử dụng lý trí và tự do.

(Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 2227 & 2228)

28/01

23

Tr

Thứ Hai. Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Dt 9,15.24-28; Mc 3,22-30

Bổn mạng Đức Cha giáo phận.

29/01

24

X

Thứ Ba. Dt 10,1-10; Mc 3,31-35.

30/01

25

X

Thứ Tư. Dt 10,11-18; Mc 4,1-20.

Thánh Tôma Ngô Túc Khuông, linh mục, tử đạo (Đ).

31/01

26

Tr

Thứ Năm.Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ. Dt 10,19-25; Mc 4,21-25.

ducchahieu

xin khan 1

loi nguyen 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập73
  • Máy chủ tìm kiếm22
  • Hôm nay14,825
  • Tháng hiện tại340,770
  • Tổng lượt truy cập38,611,862
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây