Tháng 02/2023

Thứ tư - 28/12/2022 03:34  2294
THÁNG HAI
THÁNG THÁNH HOÁ CÔNG VIỆC LÀM
thang2
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng
Cho các giáo xứ: Chúng ta hãy cầu nguyện cho các giáo xứ biết đặt sự hiệp thông ở trung tâm của đời sống, luôn là cộng đoàn của đức tin, của tình huynh đệ và của lòng hiếu khách đối với những người cần đến nhất.

1/2 11/1 X  Thứ Tư đầu tháng.
Dt 12,4-7.11-15; Mc 6,1-6.
Ngày sùng kính Thánh Giuse.
2 12 Tr Thứ Năm đầu tháng. DÂNG CHÚA TRONG ĐỀN THÁNH. Lễ kính.
Ml 3,1-4; Dt 2,14-18; Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22-32).
Thánh Gioan Thêôphan Ven (Vénard), linh mục, tử đạo.
Ngày cầu cho các linh mục.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
02/02/1978:Cha Giuse Phạm Quang Vinh
02/02/2015: Cha Đaminh Phạm Kim Trọng.
3 13 X Thứ Sáu đầu tháng. Dt 13,1-8; Mc 6,14-29.
Thánh Blasiô, giám mục, tử đạo (Đ).
Thánh Ansgariô, giám mục (Tr).
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu
4 14 X Thứ Bảy đầu tháng.
Dt 13,15-17.20-21; Mc 6,30-34
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
Lập xuân (Bắt đầu mùa xuân)
5 15 X CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG, V THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Năm A.
Is 58,7-10; 1Cr 2,1-5; Mt 5,13-16
Thánh Agatha, trinh nữ, tử đạo.
Giáo xứ Phúc Hải, Hoà Định, Quất Lâm Thạch Bi chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 11
TÔN TRỌNG CON NGƯỜI VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Những thí nghiệm khoa học, về y khoa hoặc về tâm lý, trên các cá vị hoặc các nhóm người, có thể góp phần vào việc chữa bệnh và sự tiến bộ của sức khoẻ cộng đồng. Việc nghiên cứu khoa học cơ bản và cả nghiên cứu áp dụng, là một biểu lộ đầy ý nghĩa quyền bá chủ của con người trên công trình tạo dựng. Khoa học và kỹ thuật là những sự trợ giúp rất quý
giá khi được đưa vào phục vụ con người, và giúp phát triển toàn diện con người để mưu ích chung; nhưng khoa khọc và kỹ thuật tự chúng không thể đem lại ý nghĩa cho cuộc đời và cho sự tiến bộ của con người. Khoa học và kỹ thuật quy hướng về con người, xuất phát từ con người và tiến bộ nhờ con người; vì thế chính nơi con người và các giá trị luân lý của con người, khoa học và kỹ thuật mới tìm được sự chỉ dẫn cho mục đích của chúng và ý thức được những giới hạn của chúng.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2292 & 2293)

6 16 Đ Thứ Hai.
Thánh Phaolô Miki và các bạn tử đạo. Lễ nhớ. St 1,1-19; Mc 6,53-56.
7 17 X Thứ Ba. St 1,20-2,4a; Mc 7,1-13.
8 18 X Thứ Tư. St 2,4b-9.15-17; Mc 7,14-23.
Thánh Giêrônimô Êmilianô (Tr).
Thánh Giôsêphina Bakhita, trinh nữ (Tr).
9 19 X Thứ Năm. St 2,18-25; Mc 7,24-30.
10 20 Tr Thứ Sáu. Thánh Scholastica, trinh nữ. Lễ nhớ.
St 3,1-8; Mc 7,31-37.
11 21 X Thứ Bảy. St 3,9-24; Mc 8,1-10.
Đức Mẹ Lộ Đức. Ngày quốc tế bệnh nhân (Tr).
Is 66,10-14c; Ga 2,1-11.
Kỷ niệm ngày Đức cha Giuse Maria Phạm Năng Tĩnh qua đời (1974).
12 22 X CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II. Bài đọc Năm A.
Hc 15,15-20; 1Cr 2,6-10; Mt 5,17-37.
Cha Giuse Phạm Đình Chẩn qua đời (1994).
Cha Đaminh Phan Văn Điển qua đời (2015).
Giáo xứ Quần Lạc, Lạc Nam, Trung Châu Đông Bình chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 12
TÔN TRỌNG CON NGƯỜI VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Thật là ảo tưởng, khi đòi cho việc nghiên cứu khoa học và những áp dụng khoa học tính trung lập về luân lý. Đàng khác, những tiêu chuẩn định hướng không thể rút ra chỉ từ hiệu quả kỹ thuật, hoặc từ sự hữu ích cho những người này nhưng lại tổn hại cho những người khác, hoặc tệ hơn nữa, từ những ý thức hệ đang chiếm ưu thế. Khoa học và kỹ thuật, do bản chất của nó, đòi hỏi phải tuyệt đối tôn trọng các tiêu chuẩn căn bản của luân lý; phải nhằm phục vụ nhân vị, phục vụ các quyền bất khả nhượng của nhân vị, lợi ích đích thực và toàn vẹn của nhân vị, theo dự định và ý muốn của Thiên Chúa. Những nghiên cứu hoặc thí nghiệm trên con người không thể hợp pháp hoá những hành vi tự chúng là nghịch với phẩm giá của các nhân vị và với luật luân lý. Sự ưng thuận của ác đương sự, nếu có, cũng không biện minh được cho những hành vi như vậy. Thí nghiệm trên con người là không hợp pháp về mặt luân lý, nếu sự thí nghiệm đó làm cho mạng sống hoặc sự toàn vẹn tâm sinh lý của đương sự rơi vào những nguy cơ không tương xứng hoặc không thể tránh khỏi. Ngoài ra, thí nghiệm trên con người là không phù hợp với phẩm giá của nhân vị, nếu nó được tiến hành mà không có sự ưng thuận có ý thức của đương sự hoặc của những người
có quyền đối với đương sự.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2294 & 2295)

13 23 X Thứ Hai. St 4,1-15.25; Mc 8,11-13.
14 24 Tr Thứ Ba. Thánh Cyrillô, đan sĩ và thánh Mêthôđiô, giám mục. Lễ nhớ.
St 6,5-8; 7,1-5.10; Mc 8,14-21.
15 25 X Thứ Tư. St 8,6-13.20-22; Mc 8,22-26.
16 26 X Thứ Năm. St 9,1-13; Mc 8,27-33.
17 27 X Thứ Sáu. St 11,1-9; Mc 8,34-9,1.
Bảy thánh lập Dòng tôi tớ Đức Mẹ (Tr).
Cha Vinhsơn Nguyễn Đức Hiệp qua đời (2011).
18 28 X Thứ Bảy. Dt 11,1-7; Mc 9,2-13.
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
19 29 X CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III. Bài đọc Năm A.
Lv 19,1-2.17-18; 1Cr 3,16-23; Mt 5,38-48.
Giáo xứ Phúc Điền, Thuận Thành, Quế Phương, Cổ Ra Trang Hậu chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 13
TÔN TRỌNG CON NGƯỜI VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Việc ghép các bộ phận cơ thể là phù hợp với luật luân lý, nếu các nguy hiểm và rủi ro về thể lý và tâm lý nơi người cho, tương xứng với lợi ích được tìm kiếm nơi người nhận. Việc hiến các bộ phận sau khi chết là một hành vi cao quý đáng khen thưởng, và phải được khuyến khích như sự biểu lộ tình liên đới quảng đại. Không thể chấp nhận về mặt luân lý, nếu người cho, hoặc những thân nhân có quyền trên đương sự, không ưng thuận cách minh nhiên. Ngoài ra, không thể chấp nhận về mặt luân lý, việc trực tiếp cưa cắt khiến tàn phế, hoặc trực tiếp gây cái chết, dù nhằm làm cho cái chết của những người khác chậm lại.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2296)

Tháng Hai Quý Mão (Đ) Vũ thuỷ (Ẩm ướt)
20 1/2 X Thứ Hai. Hc 1,1-10; Mc 9,14-29.
21 2 X Thứ Ba. Hc 2,1-11; Mc 9,30-37.
Thánh Phêrô Đamianô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).

MÙA CHAY
Mùa Chay nhằm chuẩn bị cử hành Lễ Vượt Qua. Phụng vụ mùa Chay giúp các dự tòng và các tín hữu cử hành Mầu nhiệm Vượt Qua. Các dự tòng được chuẩn bị qua những giai đoạn khác nhau của việc nhập đạo, còn các tín hữu thì qua việc tưởng niệm Bí tích Thánh Tẩy và việc sám hối” (AC 27).
Lưu ý:
1. Trong mùa Chay, không được chưng hoa trên bàn thờ và chỉ dùng nhạc cụ để đệm hát mà thôi, trừ Chúa Nhật IV và các ngày Lễ trọng cùng Lễ kính. Có thể dùng màu hồng trong Chúa Nhật IV này (CE 41; 252; 300).
2. Các ngày trong tuần mùa Chay:
a. Không được cử hành các Lễ ngoại lịch và các Lễ cầu hồn hằng ngày (IM381).
b. Chỉ được cử hành các Lễ tuỳ nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM374).
c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
1) CGKPV
a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm bài đọc về vị thánh nhớ ngày hôm đó, với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (x. Văn kiện trình bày và qui định CGKPV, số 238-239).
2) Thánh Lễ
Linh mục cử hành Thánh lễ theo ngày phụng vụ nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của Lễ nhớ, nếu Lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM355a).
3. Trong Thánh lễ và CGKPV, bỏ không đọc Hallêluia mỗi khi gặp.
4. Trong các Lễ trọng và Lễ kính, cũng như trong các cử hành riêng biệt, có đọc thánh thi “Lạy Thiên Chúa” (TE DEUM) và kinh Vinh Danh.
5. Khi cử hành Bí Tích hôn phối trong cũng như ngoài Thánh lễ, vẫn đọc lời cầu nguyện cho đôi tân hôn, nhưng khuyên đôi tân hôn nên ý thức về đặc tính của mùa phụng vụ này (OCM 32).

22 3 Tm Thứ Tư. LỄ TRO.
Buộc giữ chay và kiêng thịt.
Thánh vịnh tuần III. Ge 2,12-18; 2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18.
Lập Tông tòa Thánh Phêrô.
23 4 Tm Thứ Năm sau Lễ Tro.
Đnl 30,15-20; Lc 9,22-25.
Thánh Pôlicarpô, giám mục, tử đạo.
24 5 Tm Thứ Sáu sau Lễ Tro. Is 58,1-9a; Mt 9,14-15.
25 6 Tm Thứ Bảy sau Lễ Tro. Is 58,9b-14; Lc 5,27-32.
26 7 Tm CHÚA NHẬT I MÙA CHAY.
Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Năm A.
St 2,7-9; 3,1-7; Rm 5,12-19 (hoặc Rm 5,12.17-19); Mt 4,1-11.
Giáo xứ Hà Cát, Lục Phương, Xuân Dục Giáp Phú chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 14
TÔN TRỌNG SỰ TOÀN VẸN CỦA THÂN THỂ
Nạn bắt cóc và giữ làm con tin gieo kinh hoàng và, bằng những đe doạ, tạo áp lực không thể chịu nổi cho các nạn nhân. Những việc này là bất hợp pháp về mặt luân lý. Khủng bố đe doạ, gây thương tích và giết người cách bừa bãi; việc này đi ngược lại sự công bằng và bác ái cách nghiêm trọng. Tra tấn, tức là dùng bạo lực về thể lý hay luân lý để điều tra, để trừng phạt tội phạm, để đe doạ đối phương, để thoả mãn lòng thù ghét, là nghịch với sự tôn trọng con người và phẩm giá con người. Ngoài những trường hợp được thực hiện thật sự vì lý do trị liệu, việc cắt bỏ, huỷ hoại hoặc triệt sản có chủ ý một cách trực tiếp trên những người vô tội đều nghịch với luật luân lý. Trong quá khứ các chính phủ hợp pháp thường sử dụng những biện pháp tàn bạo để duy trì lề luật và trật tự, mà thường các mục
tử của Hội Thánh đã không phản kháng việc đó; chính những vị này còn áp dụng các quy định của bộ luật Rôma về tra tấn trong toà án riêng của mình. Không kể những sự kiện đáng tiếc đó, Hội Thánh luôn luôn dạy bổn phận phải nhân từ và thương xót; Hội Thánh đã cấm các giáo sĩ không được gây đổ máu. Thời gian gần đây, người ta thấy rõ là các biện pháp tàn bạo đó không cần thiết cho trật tự công cộng, cũng chẳng phù hợp với những quyền hợp pháp của con người. Trái lại, những biện pháp đó còn đưa đến những suy thoái tồi tệ nhất. Phải đấu tranh để huỷ bỏ những biện pháp tàn bạo đó. Phải cầu nguyện cho các nạn nhân và các lý hình.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2297 & 2298)

27 8 Tm Thứ Hai. Lv 19,1-2.11-18; Mt 25,31-46.
28 9 Tm Thứ Ba. Is 55,10-11; Mt 6,7-15.
Cha Đaminh Đinh Ngọc Trác qua đời (1982).
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập59
  • Máy chủ tìm kiếm18
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay27,481
  • Tháng hiện tại198,880
  • Tổng lượt truy cập66,855,786
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây