Tháng 03/2017

THÁNG 03 / 2017
SUY NIỆM 5 PHÚT MỖI NGÀY
Thứ Hai   06 13 20 27
Thứ Ba   07 14 21 28
Thứ Tư 01  08 15 22 29
Thứ Năm 02 09 16 23 30
Thứ Sáu 03 10 17 24 31
Thứ Bảy 04 11 18 25  
Chúa Nhật 05 12 19 26  

 

THỨ TƯ: 01.03.2017

Lễ Tro. Giữ chay và kiêng thịt
Mt 6,1-6.16-18
 1. Ghi nhớ: “Khi làm việc lành phúc đức, anh em phải coi chừng, chớ có phô trương cho thiên hạ thấy. Bằng không anh em sẽ chẳng được Cha của anh em, Đấng  ngự trên trời ban thưởng” (Mt 6,1).
 2. Suy niệm: Ăn chay, cầu nguyện, bố thí là ba việc đạo đức đƣợc nhắc nhở thực hành trong suốt mùa Chay. Lời Chúa Giêsu dạy ta biết giá trị của nền đạo đức đích thực, và thi hành nhƣ thế nào thì mới phù hợp với tinh thần của Chúa. Cái cốt lõi của các việc đạo đức là sống thật trƣớc mặt Chúa và cần phải đƣợc thực hiện bằng cả tấm lòng. Việc bố thí chẳng hạn, cần phải thực hiện bằng tấm lòng yêu mến tha nhân; còn nếu làm để khoe khoang, thì việc làm này mất hết công phúc.
 3. Sống Lời Chúa: Ăn chay để hãm dẹp dục vọng, cầu nguyện để gặp gỡ Chúa và bố thí là yêu thƣơng tha nhân.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con luôn biết yêu thương trong khiêm tốn để việc làm của con luôn là vì tình yêu thương chứ không vì phô trương công đức. Amen.
 

THỨ NĂM SAU LỄ TRO: 02.03.2017

Lc 9,22-25
 1. Ghi nhớ: Người bảo rằng: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ sống lại” (Lc 9,22).
 2. Suy niệm: Các môn đệ lúc bấy giờ có thể hiểu đƣợc thế nào là “Chúa Cứu Thế bị đau khổ”. Nay các ông đã biết “Thầy là Con Thiên Chúa”. Nên Chúa báo cho các ông hay con đƣờng cứu thế của Ngài là con đƣờng tử nạn và phục sinh. Mở đầu mùa chay, Hội Thánh mời gọi chúng ta ngắm nhìn gƣơng Chúa Giêsu và con đƣờng thập giá của Ngài, nhằm giúp chúng ta sống tinh thần sám hối. Phần tôi trong mùa chay thánh này tôi phải làm gì để đổi mới con ngƣời của tôi?
 3. Sống Lời Chúa: Tập sống chịu đựng và sẵn sàng đón nhận những đau khổ do vô tình hay hữu ý mà tha nhân gây cho mình.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con quả tim như Chúa để con biết sống tốt với mọi người. Amen.
 

THỨ SÁU SAU LỄ TRO: 03.03.2017

Mt 9,14-15
 1. Ghi nhớ: Đức Giêsu trả lời: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ?” (Mt 9,15).
 2. Suy niệm: Thời gian có Chúa Giêsu hiện diện là thời gian của niềm vui và ân sủng. Đó là tiệc cƣới, mà Chúa Giêsu tự ví mình nhƣ chàng rể, các môn đệ là phù rể. Tiệc vui thì làm sao lại bắt họ ăn chay? Sẽ có lúc chàng rể bị đem đi, nghĩa là bị giết, họ sẽ ăn chay. Ngƣời xƣa ăn chay là để đền tội và để chờ đón Đấng Cứu thế. Ngày nay chúng ta ăn chay để chế ngự thân xác, cảm thông cuộc thƣơng khó Chúa Kitô và đón nhận ơn phục sinh của Chúa.
 3. Sống Lời Chúa: Ý thức sự hiện diện của Chúa Giêsu Thánh Thể, và giữ chay, dọn lòng cẩn thận mỗi khi rƣớc lễ.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con dƣ tràn Thánh Thần Chúa, để con biết đổi mới cuộc sống của  con trong mùa chay thánh này. Amen.
 

THỨ BẢY SAU LỄ TRO: 04.03.2017

Lc 5,27-32
 1. Ghi nhớ: “Ông bỏ tất cả, đứng dậy đi theo Người” (Lc 5,28).
 2. Suy niệm: Lêvi là ngƣời thu thuế giàu có, quyền thế trong xã hội, đời sống của ông không mấy trong sạch. Tại sao Chúa đến nhà ông ăn tiệc và mời gọi ông theo Chúa? Ông đã đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng cách “đứng dậy đi theo Ngƣời”, diễn tả một ý chí dứt khoát, từ bỏ tất cả để theo Chúa. Vì thế, tình yêu Chúa là khởi đầu của mọi ơn gọi và từ bỏ là điều kiện tiên quyết để sống trọn ơn gọi. Nhƣ Lêvi, mỗi ngƣời chúng ta hãy ý thức thân phận tội lỗi, nhƣng đã đƣợc Chúa yêu thƣơng chọn gọi theo Chúa. Mùa Chay này ta phải làm gì đáp lại tiếng Chúa gọi đây?
 3. Sống Lời Chúa: Xác định tiếng Chúa mời gọi trong mùa chay này là hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin mừng.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con ơn biết từ bỏ tội lỗi và tính hư nết xấu, để được thanh thản và tự do. Xin cho con biết đứng lên sau những lần con yếu đuối vấp ngã. Amen.
 

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY: 05.03.2017

Mt 4, 1 - 11

1.Ghi nhớ: “Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi” (Mt4,10)

 1. Suy niệm: Ngay sau khi đƣợc tạo dựng, con ngƣời đã đƣợc Thiên Chúa cho sống trong ân sủng của Thiên Chúa, và đƣợc sống sự sống của chính Chúa. Nhƣng với sự quyến dụ của ma quỷ con ngƣời đã phạm tội, đã lìa xa Thiên Chúa mà chống lại Ngài. Nhƣ thế nhìn một cách nào đó, Thiên Chúa đã thất bại trong công việc tạo dựng. Nhƣng không, chính trong việc con ngƣời sa ngã Thiên Chúa lại thực hiện một cuộc tạo dựng còn lớn lao hơn, thể hiện tình yêu của Ngài cách mãnh liệt hơn. Đó là ban Đấng Cứu Độ. Cũng với bản tính con ngƣời Chúa Giêsu đã hoàn toàn chiến thắng những cơn cám dỗ của ma quỷ bằng Lời của Thiên Chúa, mở đƣờng cho những ai vâng phục bƣớc theo Chúa Giêsu là sẽ chiến thắng đƣợc các cơn cám dỗ nếu biết chiến đấu giống nhƣ Ngài. Hãy cầm lấy vũ khí là Lời Chúa mà chiến đấu.
 2. Sống Lời Chúa : Cảnh giác với mƣu mô của ma quỷ.
 3. Cầu nguyện : Lạy Chúa, nguyên tổ loài người là Ađam và Evà đã phạm tội chống lại Thiên Chúa vì còn nghi ngờ Chúa. Xin cho chúng con trên bước đường dương thế biết hoàn toàn tin tưởng nơi Chúa và vâng nghe lời Chúa suốt cuộc đời con. Amen.
 

THỨ HAI TUẦN I MÙA CHAY: 06.03.2017

Mt 25,31-46
 1. Ghi nhớ: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy” (Mt 25,40).
 2. Suy niệm: Qua dụ ngôn về cuộc phán xét chung, ta  biết đƣợc chỉ có một tiêu chuẩn để đƣợc thƣởng hay bị phạt đời đời, đó là tình yêu thƣơng đối với tha nhân. Chúa còn tự đồng hoá mình với ngƣời bé mọn, và mỗi khi làm việc gì cho kẻ bé mọn, là ta làm cho chính Ngài. Vì thế, chúng ta cần có cái nhìn đức tin để thấy Chúa nơi những ngƣời chung quanh và phục vụ họ cách quảng đại, nhiệt tình… Mùa chay là thời gian thuận tiện để chúng ta lập công đền tội, bằng việc thực thi bác ái cho ngƣời nghèo khổ trong xã hội.
 3. Sống Lời Chúa: Giúp đỡ, bố thí cho ngƣời nghèo túng.
 4. Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin mở mắt đức tin, để con  có thể thấy Chúa trong mọi người, nhất là nơi người nghèo khổ. Amen.
 

THỨ BA: 07.03.2017

Mt 6,7-15
 1. Ghi nhớ: “Khi cầu nguyện anh em đừng lải nhải như dân ngoại; họ nghĩ rằng: cứ nói nhiều là được nhận lời” (Mt 6,7).
 2. Suy niệm: Ngƣời ta nghĩ rằng cứ lặp đi lặp lại ƣớc nguyện nhiều lần thì đƣợc kết quả. Còn Chúa Giêsu dạy cầu nguyện thì cần phải có lòng chân thành, tình cảm thâm sâu, biết mình là con Thiên Chúa. Cầu nguyện chính là gặp gỡ, vâng phục, thi hành ý Thiên Chúa,  muốn làm sáng danh Chúa. Đối với ngƣời Kitô hữu, kinh lạy Cha là lời cầu nguyện quan trọng nhất, vì do chính Chúa dạy.
 3. Sống Lời Chúa:  Mùa chay, tôi chăm lo cầu nguyện  và sống tha thứ theo lời nguyện của kinh Lạy Cha.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa  cho con để giúp con biết cầu nguyện cho đẹp lòng Chúa. Amen.
 

THỨ TƯ: 08.03.2017

Lc 11, 29-32
 1. Ghi nhớ: “Trong ngày phán xét dân thành Ninivê sẽ chổi dậy cùng với thế hệ này và kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe Giôna rao giảng; mà đây thì còn hơn Giôna nữa”(Lc 11,32).
 2. Suy niệm: Dân thành Ninivê tội lỗi, đáng bị trừng  phạt, nhƣng họ đã nghe lời tiên tri Giona mà ăn năn sám hối, nên không phạt. Chúa Giêsu đã đến giữa dân Do thái, nhƣng họ cứng lòng tin, họ đòi có dấu lạ mới tin. Chúa Giêsu đã từ chối, bởi đức tin đích thực không dựa trên phép lạ, nhƣng dựa trên lời giáo huấn và gƣơng mẫu của ngƣời rao giảng. Dấu lạ của Giona trong bụng cá ba ngày, báo trƣớc dấu lạ trong mộ ba ngày, Chúa sẽ phục sinh. Mùa Chay mời gọi ta sám hối ăn năn, qua việc lắng nghe lời Chúa và thực hành Lời Chúa.
 3. Sống Lời Chúa: Tế nhị, thận trọng và khôn ngoan khi giúp ngƣời khác nhận ra sự sai lầm của họ.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết cố gắng  nhận biết và đánh giá mọi sự theo nhãn quan của đức tin. Đó là khả năng làm cho con nhận thấy lòng nhân hậu của Chúa. Amen.
 

THỨ NĂM: 09.03.2017

Mt 7,7-12
 1. Ghi nhớ: “Anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho” (Mt 7,7).
 2. Suy niệm: Cầu nguyện, chính là nhận biết Thiên Chúa là Cha, Ngài luôn yêu thƣơng và muốn ban mọi ơn lành cho con cái. Chúa Giêsu dạy ta cầu nguyện cách kiên trì và tin tƣởng : “Anh em cứ xin thì sẽ đƣợc, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ đƣợc mở cho”. Kiên trì nhƣ thế không phải để Chúa nghe biết ta thiếu thốn, mà để tỏ ra  ta khiêm tốn cần nhờ đến Chúa. Hãy tổ chức đời  sống thế nào để tâm hồn ta luôn hƣớng về Chúa, làm cho mọi việc hàng ngày biến thành lời cầu nguyện.
 3. Sống Lời Chúa: Đừng chán nản, hãy kiên trì trong lời nguyện xin.
 4. Cầu nguyện: Xin Chúa, hãy đến ngự trong con, cho con luôn sống trong tinh thần cầu nguyện và trung thành thực thi thánh ý Chúa. Amen.
 

THỨ SÁU: 10.03.2017

Mt 5,20-26
 1. Ghi nhớ: “Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hoà với người anh em ấy đã rồi trở lại dâng lễ vật của mình” (Mt 5,23-24).
 2. Suy niệm: Chi tiết này cho biết thái độ yêu thƣơng tha nhân có giá trị hơn việc thờ phƣợng. Ngƣời ta rất dễ quan tâm đến bổn phận thờ phƣợng Chúa mà lơ là bổn phận yêu thƣơng và tha thứ tha nhân. Tha thứ là tuyệt đỉnh của yêu thƣơng. Muốn có tha thứ thì phải làm hoà trƣớc đã. Làm hoà với ngƣời xúc phạm đến ta dễ hay khó? Trong cuộc sống chung đụng hàng ngày, dễ dàng  có những xúc phạm, những va chạm và phiền hà lẫn nhau. Nhƣng những phiền lòng nho nhỏ, đó là dịp để chúng ta thực hiện lời mời gọi tha thứ. Hãy xét xem có ai đang bất bình với tôi và tôi phải làm gì?
 3. Sống Lời Chúa: Yêu thƣơng và tha thứ, một đòi hỏi của Tin mừng mà tôi quyết tâm thực hiện mỗi ngày.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin giúp con sống  yêu  thương và tha thứ cho anh em một cách thật lòng. Amen.
 

THỨ BẢY: 11.03.2017

Mt 5, 43-48
 1. Ghi nhớ: “Còn Thầy, Thầy bảo anh em: hãy yêu thương kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em” (Mt 5,44)
 2. Suy niệm: Ngƣời đời yêu ghét phân minh, “ân đền  oán trả” mới là bậc quân tử. Nhƣng Chúa Giêsu thì lại khác, Ngài đã thay luật “mắt đền mắt, răng đền răng”  của ngƣời xƣa bằng luật yêu thƣơng: “hãy yêu thƣơng kẻ thù và cầu nguyện cho ngƣời bạc đãi ta”. Đó là một tình yêu không giới hạn, nghĩa là yêu hết mọi ngƣời, vì tất cả đều là con một Cha. Tình yêu thƣơng đƣợc minh chứng bằng sự tha thứ, và cầu nguyện là dấu hiệu chắc chắn để thứ tha. Tôi có khi nào tỏ ra khoan dung và cầu nguyện cho kẻ ghét mình không?
 3. Sống Lời Chúa: Tránh kết án và trả thù, hãy tha thứ  và cầu nguyện cho tha nhân.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin thương củng cố tình thương của Chúa trong tim con, để con mỗi ngày được tiến bước trên con đường yêu thương của Chúa. Amen.
 

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY: 12.03.2017

Mt 17, 1 - 9
 1. Ghi nhớ: “Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới ngọn núi cao ” (Mt17,1)
 2. Suy niệm: Theo quan niệm của ngƣời Do Thái, núi cao chính là nơi gặp gỡ Thiên Chúa, nơi Thiên Chúa  ngự. Trƣớc khi bƣớc vào cuộc Thƣơng Khó, Chúa Giêsu đƣa riêng những môn đệ thân tín đi với Ngƣời lên núi cao và ở nơi đó Ngài đã gặp gỡ Thiên Chúa Cha. Trong cuộc gặp gỡ này có sự hiện diện của hai nhân chứng Cựu Ƣớc tức là của Lời Hứa. Cuộc gặp gỡ này cũng chứng thực rằng Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Thế mà Thiên Chúa đã hứa và chính là Đấng Cứu Thế mà muôn dân trông chờ. Qua cuộc Hiển dung Chúa Giêsu nhƣ muốn cho các môn đệ biết đƣợc rằng Ngài phải chịu đau khổ nhƣng sự đau khổ này là Ngài đón nhận từ Thánh Ý Chúa Cha và qua đau khổ Ngài sẽ vinh thăng, cũng nhƣ cho các ông vững lòng để cùng Ngài bƣớc vào cuộc Thƣơng Khó. Tin tƣởng vào Chúa Giêsu Cứu Thế, chúng ta hãy đón nhận thánh ý Chúa trong cuộc sống nhất là những lúc riêng tƣ, cô tịch với Chúa.
 3. Sống Lời Chúa : Dành những giờ phút cầu nguyện riêng với Chúa.
 4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, cuộc th ươ ng khó nào cũng đau th ươ ng, cuộc th ươ ng khó nào cũng đòi hỏi phải hy sinh mất mát. Xin cho chúng con biết vác thập giá hằng ngày mà tiến b ư ớc mà theo Chúa vì con biết rằng có Chúa luôn nâng đỡ chúng con. Amen.
 

THỨ HAI TUẦN II MÙA CHAY: 13.03.2017

Lc 6,36-38
 1. Ghi nhớ: “Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên Chúa xét đoán” (Lc 6,37).
 2. Suy niệm: Để sống nhân từ nhƣ Chúa là Cha nhân từ, Chúa Giêsu đã cấm chúng ta xét đoán và kết án ngƣời khác, nhƣng hãy biết tha thứ và biết cho đi. Là con ngƣời bất toàn và bị giới hạn, nên chúng ta rất dễ mắc sai lầm khi xét đoán tha nhân, bộc bộ bằng những lời phê bình, chỉ trích, nói xấu, và càng tai hại hơn khi ta kết án phạt họ. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền xét đoán, vì Ngƣời quyền năng, nhân từ và thấu suốt mọi bí ẩn. Mặt khác, không xét đoán là để chúng ta hƣởng đƣợc lòng khoan dung của Thiên Chúa. Bạn có thích bị ngƣời khác hiểu lầm, nghĩ xấu về bạn không? Tại sao? Vậy, bạn đừng làm những gì mà ta không muốn ngƣời khác hại mình, và hãy làm cho ngƣời khác những gì mà ta muốn họ làm cho ta.
 3. Sống Lời Chúa: Không phê bình chỉ trích và kết án; nên tha thứ và giúp đỡ mọi ngƣời.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin biến đổi tâm hồn con, xin mở mắt đức tin cho con, để con biết nhận ra Chúa trong anh chị em con. Amen.
 

THỨ BA: 14.03.2017

Mt 23,1-12
 1. Ghi nhớ:“Ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên” (Mt 23,12).
 2. Suy niệm: Ai trong chúng ta cũng ghét thói kiêu căng tự phụ, nhƣng yêu thích kẻ khiêm nhƣờng. Chúa Giêsu dựa vào những thói hƣ tật xấu của các biệt phái và luật sĩ “thích ngồi ở những chỗ nhất”, để cảnh giác chúng ta. Chúa cho ta biết khi đƣợc cất nhắc lên trong một chức vụ là nhằm để phục vụ ngƣời khác. Vì thế, ta phải biết ăn ở khiêm nhƣờng, từ tốn và biết tôn trọng ngƣời khác. Mỗi ngƣời chúng ta đều đƣợc Chúa tín nhiệm trao cho một nhiệm vụ: ngƣời làm cha, kẻ làm mẹ; ngƣời làm thầy, kẻ làm trò; ngƣời làm chủ, kẻ làm ngƣời phục vụ… Chúng ta đã sống tinh thần Chúa dạy không?
 3. Sống Lời Chúa: Tránh thói kiêu căng, tự phụ; nhƣng sống khiêm tốn, chân thành phục vụ.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, khi nhìn ngắm mẫu gương  của Chúa, con nhận thấy mình còn nhiều khuyết điểm. Xin Chúa thương ban cho con ơn canh tân và hoán cải. Amen.
 

THỨ TƯ: 15.03.2017

Mt 20,17-28
 1. Ghi nhớ: “Này chúng ta lên Giêrusalem, và Con Người sẽ bị nộp vào tay các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án tử hình Người” (Mt 20,18).
 2. Suy niệm: Chúa loan báo cuộc thƣơng khó lần thứ ba, đồng thời cũng cho các môn đệ biết chính các ông cũng sẽ cùng chịu chung số phận với Chúa nhƣ vậy. Nhƣng các ông thì nghĩ ngƣợc lại, “kẻ xin ngồi bên hữu, ngƣời xin ngồi bên tả”. Ngày nay cũng có những ngƣời muốn theo Chúa, làm môn đệ Chúa với điều kiện là không có thập giá, khổ đau. Nhƣng ngƣời môn đệ đích thực không thể sống mà tách rời thập giá Chúa Kitô. Vì những hy sinh những đau khổ chỉ có ý nghĩa, khi chúng ta biết liên kết với Chúa và sống vì Chúa mà thôi.
 3. Sống Lời Chúa: Hi sinh chu toàn bổn phận vì yêu Chúa.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì những lần con ngại thập giá mà không tiến bước. Amen.
 

THỨ NĂM: 16.03.2017

Lc 16,19-31
 1. Ghi nhớ: Ông Abraham đáp: “Con ơi, hãy nhớ lại: suốt đời con, con đã nhận phần phước của con rồi; còn Lazarô suốt một đời chịu toàn những bất hạnh. Bây giờ Lazarô được an ủi nơi đây, còn con thì phải chịu khốn khổ” (Lc 16,25).
 2. Suy niệm: Những lời giáo huấn này cảnh giác chúng  ta một sự kiện: của cải vật chất tự nó không là xấu, nhƣng nó có thể trở thành nguy hiểm, có thể làm cho con ngƣời hoá ra xấu khi ta quá ham mê tiền của, mà không rộng tay giúp đỡ ngƣời nghèo, nên đáng bị luận phạt. Đó là số phận của những ngƣời cậy dựa vào tiền của đời này mà không biết dùng tiền của để chuẩn bị cho đời sau bằng những việc bác ái thƣơng ngƣời. Hình ảnh Lazarô nghèo khó, nhƣng tin tƣởng, thức tỉnh ta không lo âu mặc cảm trong cái nghèo khổ. Vì những túng thiếu về  vật chất: đói rách, thua kém, vẫn luôn có giá trị cho ta tiến vào Nƣớc Trời, nếu ta có tinh thần nghèo khó.
 3. Sống Lời Chúa: Đói cho sạch, rách cho thơm. Sống bác ái, giúp đỡ ngƣời nghèo.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra được thế nào là giàu có trước mặt Thiên Chúa. Amen.
 

THỨ SÁU: 17.03.2017

Mt 21,33-43.45-46
 1. Ghi nhớ: “Bởi đó tôi nói cho các ông hay: Nước  Thiên Chúa, sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi” (Mt 21,43).
 2. Suy niệm: Chúng ta suy ngắm câu này mà thấm thía ý nghĩa của nó. Với tự do chúng ta có thể thƣa không với chƣơng trình của Chúa, nhƣng kẻ bị thiệt hại không là Chúa, mà là chính chúng ta. Khi chúng ta không đón nhận hoặc làm mất ơn Chúa, chúng ta trở thành kẻ gian ác, tức là kẻ phản bội tình yêu Chúa. Cuộc sống chúng ta sẽ trở nên cằn cỗi vì mất ơn nghĩa Chúa, mất sự sống đời đời. Trong tâm tình mùa chay, Hội Thánh nhắc nhủ chúng ta phải từ bỏ những hành vi gian ác và thực hiện cuộc sám hối để thánh hoá bản thân.
 3. Sống Lời Chúa: Biết quý trọng ơn gọi làm con Chúa và những ơn lành của Chúa ban qua các bí tích.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con ơn trung thành. Xin Chúa giúp con kiên trì chu toàn trách nhiệm của mình. Amen.
 

THỨ BẢY: 18.03.2017

Lc15,1-3.11-32
 1. Ghi nhớ: Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ “Thôi ta đứng lên đi về cùng cha…” (Lc 15,17-18).
 2. Suy niệm: Đứa con hoang đàng hồi tâm, nhìn lại quá khứ lỗi lầm và trở về nhà Cha. Khởi đầu của cuộc hoán cải, canh tân hay trở về, bao giờ cũng đánh dấu bằng những giây phút hồi tâm và kiểm điểm. Chúng ta không xa lạ gì với hai chữ “kiểm điểm“, không lạ mà đôi   khi nó làm cho chúng ta sợ hãi nữa. Nhƣng dù sao nó  vẫn là yếu tố căn bản để đổi mới con ngƣời. Nó là một phƣơng pháp hoàn thiện. Có kiểm điểm nhìn lại con ngƣời, ta mới thấy tình trạng khốn khổ của mình. Ta chỉ có thể trở về với Chúa khi ta nhận ra thân phận tội lỗi của mình.
 3. Sống Lời Chúa: Hãy kiểm điểm mỗi tối, mỗi tuần, mỗi lần xƣng tội.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con biết nhìn  lại mình, nhận ra những yếu đuối lỗi lầm, để quyết tâm đứng lên. Mỗi một thất bại, mỗi một đau khổ xin cho con nhận ra tình thương bao la của Chúa. Amen.
 

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY: 19.03.2017

Ga 4, 5 – 42
 1. Ghi nhớ: “Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chúng tôi đã nghe và biết rằng Ng ư ời thật là Đấng Cứu Độ trần gian” (Ga4,42)
 2. Suy niệm: Dân Do Thái sau khi đi ra khỏi đất AiCập phải đi trong sa mạc thiếu n ƣ ớc uống, họ kêu trách Môsê. Môsê đã cầu xin Chúa và Chúa đã ban cho họ có n ƣ ớc từ tảng đá chảy ra. N ƣ ớc đó là dấu chỉ cho n ƣ ớc Hằng Sống chính là Chúa Giêsu. N ƣ ớc Hằng Sống đó nay đã đ ƣ ợc đón nhận và nhiều ng ƣ ời đã tin vào Chúa Giêsu. Những ngƣời đã tin vào Chúa Giêsu đã chứng thực niềm tin của mình bằng lời tuyên xƣng “Không còn phải vì lời chị kể mà chúng tôi tin. Quả thật, chúng tôi đã nghe và biết rằng Ng ƣ ời thật là Đấng Cứu Độ trần gian”. Qua lời nói này chúng ta rút ra cho mình bài học về niềm tin của mình. Có thể niềm tin của chúng ta đƣợc khởi sự từ gia đình, ông bà cha mẹ. nhƣng đến một lúc nào đó chúng ta cũng cần phải có niềm xác tín riêng của mình vào Thiên Chúa nhƣ dân thành đã tin vào Chúa.
 3. Sống Lời Chúa : Cầu nguyện xin Chúa ban thêm niềm tin vào Chúa.
 4. Cầu nguyện : Lạy Chúa, chúng con là những người yếu hèn kém tin. Xin Chúa cho chúng con mỗi ngày mỗi xác tín rằng Chúa Giêsu chính là Đấng Cứu Độ chúng con. Amen.
 

THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY: 20.03.2017

Th. Giuse Bạn Trăm Năm Đức Maria
Lc 2,41-51
 1. Ghi nhớ: Khi thấy con, hai ông bà sửng sốt, và mẹ Người nói với Người: “Con ơi sao con lại xử với cha mẹ như vậy?” (Lc 2,48).
 2. Suy niệm: Dựa vào Tin mừng thì chúng ta biết thánh Giuse thuộc chi họ Đavit, Ngài đƣợc xem nhƣ dây liên hệ giữa dòng dõi Đavit với Đấng Cứu Thế. Ngài còn đƣợc Tin mừng gọi là ngƣời công chính. Ngƣời công chính là ngƣời biết kính sợ Chúa và luôn thi hành thánh ý Thiên Chúa. Chiêm ngắm sự công chính của thánh Giuse để chúng ta biết nhìn lại ơn gọi nên thánh của chính mình, nhận ra tiếng của Chúa dành cho mình. Vậy đâu là thánh ý Chúa muốn dành cho tôi trong mùa chay này?
 3. Sống Lời Chúa: Noi gƣơng Giuse để tìm kiếm Chúa và thi hành thánh ý Ngài.
 4. Cầu nguyện: Lạy Thánh Cả Giuse, xin giúp con biết học nơi ngài bài học khiêm nhu và sống công chính. Amen.
 

THỨ BA: 21.03.2017

Mt 18,21-35
 1. Ghi nhớ: “Ấy vậy, Cha của thầy ở trên trời cũng sẽ  đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình” (Mt 18,35).
 2. Suy niệm: Dụ ngôn ngƣời đầy tớ mắc nợ làm nổi bật sự tƣơng phản giữa lòng thƣơng xót vô biên của Chúa và sự cố chấp nhỏ mọn của con ngƣời. Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh về sự tha thứ. Sự tha thứ này vƣợt xa sự tha thứ vì lịch sự, nhƣ muốn dàn xếp ổn thoả, muốn xoa dịu và làm cho cuộc sống chung đƣợc dễ dàng. Chúa muốn ta tha thứ thật lòng, cách sáng suốt và có ý thức, dựa trên nền tảng lòng thƣơng xót của Chúa. Chúa đã tha cho ta rất nhiều, để ta cũng biết tha thứ cho nhau. “Xin tha nợ chúng con nhƣ chúng con cũng tha, kẻ có nợ chúng con”. Càng biết tha thứ, ta càng xứng đáng đón nhận ơn tha thứ của Thiên Chúa.
 3. Sống Lời Chúa: Ý thức sự tha thứ mỗi khi đọc Kinh Lạy Cha.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con tấm lòng nhân ái, luôn biết yêu thương và tha thứ, để xây dựng hoà bình và hoà hợp với mọi người trong nơi con đang sống. Amen.
 

THỨ TƯ TUẦN: 22.03.2017

Mt 5,17-19
 1. Ghi nhớ: “Anh em đừng tưởng Thầy đến để huỷ bỏ Lề luật Môisê hoặc của các ngôn sứ. Thầy đến không phải  là để bãi bỏ mà là kiện toàn” (Mt 5,17).
 2. Suy niệm: Lề luật nhằm giúp con ngƣời sống đúng theo thánh ý Chúa. Nếu không có lòng mến Chúa thật sự thì con ngƣời sẽ tạo ra trăm phƣơng ngàn kế để miển chuẩn cho mình khỏi tuân giữ lề luật. Chúa Giêsu đã không huỷ bỏ luật, nhƣng đã đƣa lề luật tới ý nghĩa hoàn hảo. Từ nay, con ngƣời phải tin vào Ngài, phải sống theo lời Ngài dạy mới đƣợc vào Nƣớc Trời. Chúa cũng đã tóm toàn bộ lề luật vào lòng mến Chúa yêu ngƣời. Là môn đệ Chúa Kitô, ta phải sống theo những đòi hỏi của Tin mừng, thì mới có thể làm chứng cho Chúa đƣợc.
 3. Sống Lời Chúa: Sống công chính qua việc chu toàn tuân giữ giới răn mến Chúa, yêu ngƣời.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin đốt lên lửa yêu mến Chúa trong lòng con, để con luôn biết chu toàn tuân giữ lề luật mến Chúa, yêu người. Amen.
 

THỨ NĂM: 23.03.2017

Lc 11,14-23
 1. Ghi nhớ: Nhưng trong số có mấy người lại bảo: “Ông ấy lại dựa thế quỷ Bendêbun mà trừ quỷ” (Lc 11,15).
 2. Suy niệm: Chúa dùng quyền phép mình mà trừ quỷ, vì Chúa mạnh hơn ma quỷ. Việc Chúa trừ quỷ đã diễn ra một cách công khai, cụ thể nên không ai chối cãi đƣợc, nhƣng các Biệt phái lại cố chấp không tin quyền phép của Ngƣời, lại bêu xấu cho rằng Ngƣời dùng thế quỷ để làm việc tốt. Tin hay không tin là tự do của con ngƣời. Trong trận chiến giữa Chúa Giêsu và ma quỷ, con ngƣời không thể dửng dƣng đứng ngoài. Không thể làm tôi hai chủ: hoặc theo Chúa hoặc theo ma quỷ. Ngày hôm nay cũng thế, mỗi ngƣời chúng ta phải có thái độ tin tƣởng đối với Chúa và dứt khoát với ma quỷ, đừng cố chấp nhƣ những ngƣời Biệt phái. Hãy dùng khí giới của cầu nguyện, ân sủng và bí tích để chiến thắng ma quỷ.
 3. Sống Lời Chúa: Cầu nguyện để nuôi sống niềm tin.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin gìn giữ con trong đức tin, cho con sáng suốt để tự do chọn lựa theo Chúa và hành động vì yêu mến Chúa. Amen.
 

THỨ SÁU: 24.03.2017

Mc 12,28b-34
 1. Ghi nhớ:“Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức ngươi” (Mc 12,30).
 2. Suy niệm: Mến Chúa, yêu ngƣời là hai điều răn trọng nhất của Cựu Ƣớc, nhƣng Chúa Giêsu còn tóm lại trong một giới răn duy nhất, đó là yêu thƣơng, và ai thực hiện trọn vẹn điều đó, sẽ thuộc về Nƣớc Chúa. Yêu Chúa, vì Thiên Chúa duy nhất, thánh thiện, quyền năng… và chỉ mình Ngƣời là đáng đƣợc tôn thờ. Yêu ngƣời, vì con ngƣời là hình ảnh của Thiên Chúa. Luật Chúa là vậy và mọi ngƣời rất thuộc, nhƣng trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta đã bỏ qua không biết bao nhiêu dịp để sống yêu thƣơng thật sự. Yêu thƣơng là điều răn đơn giản, nhƣng hình nhƣ khó thực hành!
 3. Sống Lời Chúa: Đức ái không có hậu ý hay vụ lợi.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin ban cho con một con tim mới để con biết thờ phượng Chúa và yêu thương anh em con thật lòng. Amen.
 

THỨ BẢY: 25.03.2017 LỄ TRUYỀN TIN

Lc 1,26-38
 1. Ghi nhớ: Sứ thần đáp: “Thánh thần sẽ ngự xuống  trên Bà, và quyền năng Đấng tối cao sẽ rộp bóng trên Bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa” (Lc 1,35).
 2. Suy niệm: Biến cố truyền tin cho ta biết Đức Maria đã thƣa “xin vâng” để chấp nhận chƣơng trình của Thiên Chúa trong đời mình, Mẹ cƣu mang và hạ sinh Đấng Cứu Thế. Chính Con Thiên Chúa hoá thân làm ngƣời trong lòng trinh nữ Maria, đây là kế hoạch yêu thƣơng của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã làm tất cả những gì có thể để cƣ ngụ giữa loài ngƣời chúng ta. Nhƣng con ngƣời cũng phải làm mọi cách để Thiên Chúa ở lại với mình. Là kitô hữu, tôi đã làm gì để Thiên Chúa ở mãi trong tôi? Tôi có thật sự xứng đáng là nơi Chúa ngự không? Hãy nhìn ngắm và sống theo gƣơng Mẹ Maria.
 3. Sống Lời Chúa: Nhìn gƣơng Mẹ Maria, để sống”xin vâng” theo thánh ý Chúa.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra tiếng gọi của Chúa qua Giáo hội, qua tha nhân và qua mọi biến cố. Amen.
 

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY: 26.03.2017

Ga 9, 1 - 41
 1. Ghi nhớ: “Các môn đệ hỏi Người: Thưa thầy ai đã phạm tội khiến người này sinh ra đã bị mù, anh ta hay cha mẹ anh ta”. (Ga 9,2)

2.Suy niệm: Trong xã hội Do Thái thời ấy. Ai bệnh hoạn tật nguyền thì bị gạt ra lề xã hội, và đƣợc xem là do tội lỗi của ho hay của cha mẹ họ gây ra bệnh tật. Đức Giêsu trả lời cách dứt khoát: “ không phải anh ta cũng không phải cha mẹ anh ta ” . Mỗi ngƣời chúng ta ngày hôm nay tuy vẫn còn sáng hay mù (thể xác), nhƣng đôi mắt của tâm hồn mỗi ngƣờichúng ta, bị mờ hay bị mù, mù vì chúng ta không thấy đƣợc tội lỗi chúng ta, không thấy đƣợc sự cần giúp đỡ của ngƣời khác, không thấy sự công bằng, không thấy đƣợc bổn phận, trách nhiệm của chúng ta.

 1. Sống Lời Chúa: Hãy kết hợp mật thiết với Chúa để đôi mắt tâm hồn chúng ta đƣợc trong sáng.
 2. Cầu nguyện : Lạy chúa hãy mở mắt tâm hồn của chúng con để chúng con nhận ra sự tốt lànhnơi chúa và chúng con nhận thấy việc bổn phận của chúng con. Amen
 

THỨ HAI TUẦN IV MÙA CHAY: 27.03.2017

Ga 4,43-54
 1. Ghi nhớ: Đức Giêsu bảo: “Ông cứ về đi, con ông sống”. Ông tin vào lời Đức Giêsu nói với mình, và      ra về” (Ga 4,50).
 2. Suy niệm: Lòng tin là điều kiện tiên quyết để đƣợc Chúa Giêsu làm phép lạ. Viên sĩ quan đã tin vào Lời Chúa và ông đã đạt đƣợc điều mình cầu xin. Trong những ngày mùa chay, chúng ta có thật sự sống đức tin trong mọi hoàn cảnh hay là chúng ta đã không còn bận tâm gì đến đức tin nữa? Liệu đức tin của chúng ta hiện giờ, có đủ mạnh để chúng ta biết lắng nghe và tin vào lời Chúa dạy nhƣ viên sĩ quan ngoại giáo này không? Trong những lúc gian nan khốn khó, chúng ta chạy đến với ai, trong thái độ nào?
 3. Sống Lời Chúa: Tin tƣởng Chúa trong mọi gian nan thử thách.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa phán một lời, thì mọi việc đều đổi mới. Xin cho chúng con tin vững vàng vào điều ấy, để đời chúng con được đổi mới. Amen.
 

THỨ BA: 28.03.2017

Ga 5,1- 3A. 5 - 16
 1. Ghi nhớ: Đức Giêsu thấy anh ta nằm đấy và biết anh sống trong tình trạng đó đã lâu, thì nói: “Anh có muốn khỏi bệnh không?” (Ga 5,6).
 2. Suy niệm: Phép lạ này minh chứng Chúa Giêsu là Đấng chữa lành bệnh tật, phục hồi sự sống thể xác và  linh hồn. Ngƣời bệnh đang ở trong tình trạng đau khổ và tuyệt vọng vì không có ngƣời giúp. Chúa thấy và Chúa biết nên Ngƣời thƣơng xót anh. Chúa hỏi nhƣng không phải để đƣợc trả lời, nhƣng là để khơi dậy lòng tin và sự tự do trong việc đón nhận của anh. Noi gƣơng Chúa, chúng ta cũng hãy biết tôn trọng những ngƣời mà mình phục vụ, để tránh thái độ độc đoán và hách dịch. Hãy nhìn ngƣời, nhìn đời bằng đôi mắt yêu thƣơng để thấu hiểu và cảm thông hoàn cảnh của ngƣời khác.
 3. Sống Lời Chúa: Ngƣời môn đệ của Chúa không chỉ biết nhìn thấy, biết nói, mà còn phải hành động dấn thân cụ thể nữa.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa ban cho con môt  tâm hồn và đôi mắt của Chúa, để biết yêu thương và  giúp đỡ khi thấy nhu cầu của anh em. Amen.
 

THỨ TƯ: 29.03.2017

Ga 5,17-30
 1. Ghi nhớ:“Đức Giêsu lên tiếng nói với họ rằng: Thật tôi bảo thật các ông: Con Người không thể tự mình làm điều gì, ngoại trừ điều Người thấy Chúa Cha làm, vì  điều gì Chúa Cha làm, thì Người Con cũng làm như  vậy” (Ga 5,19).
 2. Suy niệm: Chúa Giêsu nói về sự hiệp nhất sâu xa giữa Chúa Cha và Chúa Con, đến nỗi Ngƣời không tự ý nói hay làm gì, nhƣng chỉ hành động theo ý và cách thức của Chúa Cha. Thiên Chúa là ngƣời Cha nhân từ, luôn làm những điều tốt lành cho con cái của Ngƣời. Nên ai tin vào Ngƣời Con, thì cũng tin kính Cha và đƣợc sống đời đời. Phần chúng ta là con cái của Thiên Chúa, chúng ta cũng đƣợc Chúa mời gọi cộng tác với Thiên Chúa trong việc mục vụ, bằng cách sử dụng ơn Chúa ban phần hồn phần xác, để góp phần thánh hoá bản thân và tha nhân mỗi ngày. Nhƣng tôi có thật sự ý thức điều ấy không?
 3. Sống Lời Chúa: Làm việc gì, hãy ý thức làm theo thánh ý Chúa.
 4. Cầu nguyện:  Lạy Chúa, xin cho con luôn biết sống  kết hợp với Chúa, biết tìm hiểu và thánh ý của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Amen.
 

THỨ NĂM: 30.03.2017

Ga 5,31-47
 1. Ghi nhớ:“Nhưng tôi biết: các ông không có lòng yêu mến Thiên Chúa” (Ga 5,42).
 2. Suy niệm: Toàn thể Kinh Thánh Cựu ƣớc là lời tiên báo về Chúa Giêsu, nhƣng ngƣời Do Thái vẫn cố chấp, không tin và khƣớc từ Chúa, họ tự loại mình ra khỏi ơn cứu độ. Chúa đã cho thấy hai nguyên do của sự cố chấp không tin, đó là vì họ không có lòng yêu mến Thiên Chúa và vì tính ích kỷ, ham danh… nên họ không còn khả năng nhận ra Chúa và không còn khả năng nhận ra nhau là anh em nữa. Chính Môisen sẽ tố cáo họ. Mùa Chay mời gọi ta đọc và sống lời Chúa, để xứng đáng đón nhận ơn cứu độ Chúa ban.
 3. Sống Lời Chúa: Phải biết nhạy cảm nhận ra sự hiện diện của Chúa qua Lời Chúa và qua các dấu chỉ của thời đại.
 4. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin soi sáng tâm hồn con để con biết tin nhận Chúa và yêu thương đồng loại của mình. Amen.
 

THỨ SÁU: 31.03.2017

Ga 7,1-2.10.25-30
 1. Ghi nhớ:  Đức Giêsu lớn tiếng nói rằng: “Các ông  biết tôi ư ? Các ông biết tôi xuất thân từ đâu ? Tôi đâu có tự mình mà đến. Đấng đã sai tôi là Đấng chân thật. Các ông, các ông không biết Người” (Ga 7,28).
      2. Suy niệm: Ngƣời Do thái quá tự phụ cho rằng họ đã biết đƣợc nguồn gốc của Chúa Giêsu “xuất thân từ một gia đình nghèo, con ông Giuse và bà Maria”. Họ không tƣởng tƣợng nỗi một con ngƣời có thân thế thấp hèn nhƣ thế mà dám xƣng mình là Con Thiên Chúa. Họ đã cho rằng Ngƣời mất trí. Mâu thuẫn của đức tin Kitô giáo cũng là thế. Con ngƣời của Chúa Giêsu trở nên đối tƣợng cho ngƣời ta tranh luận. Ơn gọi của ngƣời kitô hữu hôm nay cũng trở thành vấn đề cho mọi ngƣời thắc mắc: vì những cử chỉ, việc làm, và cách sống của họ, để qua đó mọi ngƣời có thể tìm gặp Thiên Chúa. Đời sống của tôi có trở nên ánh sáng cho mọi ngƣời không?
 1. Sống Lời Chúa: Tôi sẽ sống chân thành, yêu thƣơng để mọi ngƣời nhìn thấy Thiên Chúa nơi tôi.
 2. Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết mở rộng tâm hồn để đón nhận sự hướng dẫn Chúa Thánh Thần và sống đẹp lòng Chúa. Amen.
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
 • Đang truy cập108
 • Máy chủ tìm kiếm71
 • Khách viếng thăm37
 • Hôm nay12,186
 • Tháng hiện tại637,929
 • Tổng lượt truy cập73,187,780
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây