Lời nguyện tín hữu

LỜI NGUYỆN TÍN HỮU NĂM B

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG (B)
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG (B)
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG (B)
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG (B)
LỄ CHÚA GIÁNG SINH (B) (Lễ vọng)
LỄ CHÚA GIÁNG SINH (B) (Lễ đêm)
LỄ CHÚA GIÁNG SINH (B) (Lễ ban ngày)
LỄ THÁNH GIA (B)
LỄ HIỂN LINH (B)
LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA (B)
THỨ TƯ LỄ TRO (B)
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY (B)
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY (B)
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY (B)
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY (B)
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY (B)
CHÚA NHẬT LỄ LÁ (B)
THỨ NĂM TUẦN THÁNH (B)
(Lễ Rửa Chân)
MÙA PHỤC SINh bCHÚA NHẬT PHỤC SINH (B)
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH (B) (Kính Lòng Thương Xót Chúa)
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH (B)
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH (B) (Chúa Chiên Lành)
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH (B)
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH (B)
CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH (B)
LỄ CHÚA THĂNG THIÊN (B)
LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (B)
LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (B)
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN (B)
CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN (B) (Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ)
CHÚA BA NGÔI (B)
MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ (B) 

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Mùa Vọng là thời gian trông chờ Chúa đến. Để ngày ấy là ngày hạnh phúc hân hoan, chúng ta cần có tâm hồn tỉnh thức. Với niềm vui vì có Chúa đến gần, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. Phải chi Chúa xé trời mà ngự xuống / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Giám mục và linh mục / biết hun nóng đức tin của các tín hữu / để họ tìm được niềm hy vọng / và biết hướng về niềm vui ơn cứu độ muôn đời.
2. Niềm hy vọng thịnh đạt của đất nước tùy thuộc rất nhiều vào sự công tâm / và tài đức của những người lãnh đạo / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những nhà lãnh đạo quốc gia / biết quan tâm đến công ích / quý trọng nhân phẩm / và bảo vệ các giá trị tinh thần cao quý.
3. Chúng ta mong đợi ngày Đức Giêsu Kitô đến / mặc khải vinh quang của Người / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả những ai / đang gặp khó khăn thử thách / tìm gặp được Chúa là nguồn sáng hy vọng cho cuộc đời của mình.
4. Anh em phải canh thức, anh em không biết khi nào chủ nhà đến / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta / biết trung thành với bổn phận và sứ vụ / luôn sống gắn bó với Chúa / và bác ái với hết mọi người.
Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con thời gian hồng phúc của Mùa Vọng để dọn tâm hồn đón chờ Chúa đến. Xin giúp chúng con biết sám hối chân thành, nỗ lực bước đi trong đường lối Chúa, để tâm hồn luôn thảnh thơi an bình trong ngày Chúa đến. Chúng con cầu xin,…

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi chúng ta diễn tả niềm mong mỏi Chúa đến, bằng việc: sám hối ăn năn, từ bỏ tội lỗi, đổi mới đời sống để dọn đường cho Chúa đến với mọi người. Với niềm vui đón chờ Chúa đến, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. Hãy cất tiếng lên / kìa Thiên Chúa các ngươi / Kìa Đức Chúa quang lâm hùng dũng / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Hội Thánh / có nhiều sứ giả hăng say loan báo Tin Mừng / và nhiệt thành làm chứng cho Chúa / bằng đời sống tin yêu và hy vọng.
2. Trời mới đất mới sẽ đến / Chúng ta cùng xin Chúa cho những người hữu trách / người làm công tác xã hội / biết quý trọng và tìm kiếm những gì thực sự tốt đẹp cho người dân.
3. Trong khi mong đợi ngày của Thiên Chúa / anh em phải là những người tốt / sống đạo đức và thánh thiện / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi tín hữu / nhất là những người phải đi làm ăn xa gia đình / biết lo dọn tâm hồn để đón chờ ngày hồng phúc cứu độ.
4. Hãy dọn sẵn con đường của Đức Chúa / sửa lối cho thẳng để Người đi / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta / biết dùng lời nói và gương sáng / để mở đường cho Chúa đến với nhiều người.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chúng con vừa dâng lên Chúa những ước vọng chân thành. Cúi xin Chúa ban cho chúng con biết ý thức chuẩn bị tâm hồn cho xứng đáng để đón mừng Lễ Giáng Sinh của Con Chúa. Chúng con cầu xin,

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Mùa Vọng như mùa xuân của Năm Phụng vụ / Chúng ta được mời gọi lớn lên trong tình yêu Chúa / trong niềm hân hoan và hy vọng chờ Chúa đến. Giờ đây chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời cầu nguyện thiết tha.
1. Hãy đi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn / công bố lệnh ân xá và một năm hồng ân của Đức Chúa / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hàng giám mục / linh mục và phó tế / luôn được tràn đầy ân sủng / để nhờ đời sống chứng tá và lời rao giảng của các ngài / mà nhiều người được ơn cứu độ.
2. Đức Kitô đến mang lại niềm vui ơn cứu độ cho mọi người / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người nghèo khổ / bệnh tật đau yếu / nhận ra sự hiện diện và sự nâng đỡ của Chúa trong cuộc đời.
3. Thần khí / tâm hồn và thân xác anh em phải được gìn giữ vẹn toàn trong ngày Chúa quang lâm / Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn cho các tín hữu / để họ luôn sống thánh thiện / hân hoan vui mừng trong ngày Chúa đến.
4. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta / biết làm chứng về ánh sáng / bằng đời sống khiêm nhường phục vụ / để nhiều người nhờ ta mà tin vào Thiên Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã sai con Chúa xuống trần gian để giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết, xin giúp chúng con đón nhận hồng ân cứu độ với niềm hoan hỷ cậy trông, xin giúp chúng con trở thành dấu chỉ ơn cứu độ của Chúa cho thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin,…

<-- MỤC LỤC

 

CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, ngày lễ mừng Chúa Giáng Sinh đã gần kề. Phụng vụ Lời Chúa hôm nay nêu bật hình ảnh Đức Maria là mẫu gương sống mùa Vọng. Giờ đây, cùng với Mẹ Maria chúng ta tạ ơn và dâng lên Chúa những ước nguyện sâu xa.
1. Giáo Hội có sứ mạng đem niềm hy vọng đến cho nhân loại / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha... / Đức Giám mục / các linh mục và những ai sống đời tu trì / tìm được niềm vui hạnh phúc trong đời dâng hiến / để trở thành dấu chỉ hy vọng cho các tâm hồn.
2. Chúa Kitô đến để thiết lập Vương quốc vĩnh cửu của nhà Đavít / Chúng ta cùng cầu xin cho công cuộc truyền giáo của Giáo Hội đạt nhiều kết quả / để Nước Chúa được mở rộng và lan tỏa khắp nơi.
3. Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tổ chức / các hội đoàn và cá nhân / biết dấn thân vào các công việc bảo vệ sự sống / cho các phụ nữ mang thai / biết tôn trọng mầm sống và giữ lấy thai nhi của mình.
4. Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa / Chúng ta cùng cầu xin Chúa / cho mỗi người chúng ta biết vững vàng tin tưởng / cậy trông vào Chúa trong mọi hoàn cảnh / để trở thành dấu chỉ của niềm hy vọng cho thế giới hôm nay.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã chọn Đức Maria trinh nữ, khiêm hạ làm Mẹ của Con Chúa Nhập Thể. Xin giúp chúng con sống theo mẫu gương của Đức Mẹ, biết cung kính vâng phục thánh ý Chúa và mau mắn phục vụ anh chị em. Chúng con cầu xin,…

<-- MỤC LỤC

LỄ CHÚA GIÁNG SINH (B)
(Lễ vọng)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã đem lòng sủng ái và chia sẻ phận người với chúng ta, bằng việc Con Thiên Chúa xuống thế làm người. Trong niềm vui hân hoan này, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin.
1. Theo lời hứa / Thiên Chúa đã đưa đến cho Israel một Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần của Hội Thánh Chúa / biết sống và chia sẻ niềm tin vào Chúa Giêsu và ơn cứu độ của Người.
2. Thiên Chúa đã trao tặng chính Con Một của Ngài cho loài người / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người phục vụ tại Liên Hiệp Quốc / cảm nghiệm được tình yêu của Chúa nơi họ làm việc / để dám can đảm dấn thân cho công lý và hòa bình.
3. Đấng Công Chính xuất hiện tựa hừng đông / Vị cứu tinh của thành rực lên như ngọn đuốc / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các kitô hữu / biết chiêm ngắm Chúa Hài Nhi nơi hang Bêlem / để sống thanh thoát và quảng đại hơn.
4. Hôm nay, anh em sẽ được biết Chúa đến và cứu độ chúng ta / Chúng ta cùng xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng ta / đang hân hoan đón mừng Con Chúa / biết quan tâm tới những nhu cầu của anh chị em xung quanh mình.
Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân từ, vinh quang Chúa tỏ hiện, và mọi người phàm sẽ được thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa. Xin cho cuộc đời chúng con được tràn ngập ánh sáng và niềm vui của Con Một Chúa Giáng Sinh. Chúng con cầu xin,…

<-- MỤC LỤC

LỄ CHÚA GIÁNG SINH (B)
(Lễ đêm)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, nơi hang đá Bêlem, Thiên Chúa hiện diện thật gần gũi và cảm thông để chia sẻ với phận người chúng ta. Trong niềm hân hoan mừng Con Thiên Chúa xuống thế làm người, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin.
1. Sự kiện Chúa Kitô Giáng Sinh là một tin vui trọng đại cho toàn thế giới / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trên hành tinh này / được ơn nhận Đức Giêsu Kitô là Chúa / và được chia sẻ niềm vui Tin Mừng.
2. Thiên Chúa đã trao tặng chính Con Một của Ngài cho loài người / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các dân tộc trên thế giới biết chiêm ngắm Chúa Hài Nhi nơi hang Bêlem / để sống tình huynh đệ và bác ái hơn.
3. Ân sủng của Thiên Chúa đã biểu lộ cho mọi người / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các sinh viên và các kitô hữu trẻ / cảm nghiệm được tình yêu sâu thẳm của Chúa / để dám can đảm dấn thân xây dựng nền công lý và hòa bình.
4. Hôm nay / Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em / Người là Đấng Kitô / là Đức Chúa / Chúng ta cùng xin Chúa cho mỗi người chúng ta / biết quan tâm tới những nhu cầu của anh chị em / nhất là những ai khổ đau và đói nghèo.
Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân từ, bóng tối đêm nay đã bị đẩy lui trước ánh sáng của Ngôi Lời Nhập Thể. Xin hãy xua đuổi mọi bóng tối sợ hãi, ích kỷ, tội lỗi ra khỏi chúng con, để chúng con được tràn ngập ánh sáng và niềm vui của Con Một Chúa giáng trần. Người hằng sống và hiển trị…

<-- MỤC LỤC

 

LỄ CHÚA GIÁNG SINH (B)
(Lễ ban ngày)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, nhờ ân sủng của Chúa Kitô là Thiên Chúa nhập thể làm người, chúng ta được đón nhận hết ơn này đến ơn khác. Với niềm vui Giáng Sinh hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. Đẹp thay bước chân người công bố bình an / loan tin hạnh phúc / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Hội Thánh / biết nỗ lực loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc / để nhiều người được đón nhận ơn cứu độ Chúa ban.
2. Lễ Giáng sinh là ngày lễ của tình yêu và an bình / Chúng ta cùng cầu xin Chúa / cho mọi người biết quý trọng và nâng niu sự sống / để thế giới được hưởng niềm vui và hòa bình của nền văn minh tình thương và sự sống.
3. Người bốn bể sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta / biết quý trọng gia đình / và vun đắp cho gia đình mình trở thành tổ ấm đầy yêu thương.
4. Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta / khi mừng lễ Giáng sinh / biết đem Chúa đến cho anh chị em / bằng tình bác ái yêu thương chân tình.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, chúng con chúc tụng Chúa đã đến thăm, ở lại và chia sẻ phận người với chúng con. Xin giúp chúng con luôn sẵn sàng đón tiếp Chúa mọi nơi, mọi lúc qua những người chúng con gặp gỡ trên đường đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

<-- MỤC LỤC

LỄ THÁNH GIA (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Con Thiên Chúa nhập thể đã sống trong ngôi nhà có Đức Mẹ và thánh Giuse. Các Ngài đã nêu gương sáng về mẫu gia đình lý tưởng cho nhân loại. Với tâm tình yêu mến và tạ ơn, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin.
1. Giáo hội là gia đình của Thiên Chúa / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần của Hội thánh / luôn biết yêu thương phục vụ lẫn nhau / và quý trọng nhau như là anh chị em một nhà.
2. Giáo phận / Hội Thánh tại địa phương / cũng là một gia đình do Chúa quy tụ / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong (giáo phận) chúng ta / biết hiệp nhất yêu thương / và chân thành cộng tác với nhau để xây dựng Giáo phận ngày một thăng tiến.
3. Thánh Gia Thất là khuôn mẫu cho đời sống hiệp thông sâu xa và chia sẻ trọn vẹn / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các cộng đoàn tu trì / luôn sống yêu thương chan hòa / để trở thành dấu chỉ của tình yêu Chúa Kitô.
4. Nhiều gia đình ngày nay đang gặp phải những thách đố nặng nề / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các gia đình Công giáo / biết siêng năng cầu nguyện / nỗ lực sống yêu thương và thủy chung / để có thể vượt qua mọi thử thách trong đời.
Chủ tế: Lạy Chúa, Thánh Gia đã để lại cho chúng con mẫu gương tuyệt hảo về đời sống gia đình, nhất là trong việc sống tin yêu phó thác và vâng theo ý Chúa. Xin chúc lành cho các gia đình chúng con được trở thành những gia đình hạnh phúc và thánh thiện. Chúng con cầu xin,…

<-- MỤC LỤC

LỄ HIỂN LINH (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, hôm nay các bậc hiền sĩ đến tôn thờ Đấng cứu chuộc và dâng Ngài: vàng, mộc dược và nhũ hương. Trong tâm tình hân hoan mừng lễ, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Chúa những lời nguyện xin.
1. Các đạo sĩ đã nhờ ánh sao mà tìm được Chúa Hài Nhi / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người thành tâm thiện chí / cũng tìm gặp Chúa nhờ sự soi sáng của Chúa Thánh Thần / qua những nỗ lực truyền giáo của Hội Thánh.
2. Dâng hiến lễ vật cho Chúa Hài Nhi mang lại niềm vui ơn cứu độ cho các hiền sĩ / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi tín hữu / luôn cảm nghiệm được niềm vui ánh sáng đức tin soi chiếu / biết sẻ chia niềm vui hy vọng đó cho những người xung quanh.
3. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi / vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người di cư và những người thiện nguyện giúp đỡ họ / gặp được Chúa nơi nhau / và tìm được hạnh phúc vì có Chúa trong cuộc đời.
4. Mỗi tín hữu phải là ánh sao đưa dẫn nhiều người tìm về với Chúa / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong (giáo xứ) chúng ta giới thiệu Chúa cho anh chị em / bằng đời sống công bình / bác ái vị tha.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa muốn chúng con trở thành ánh sáng cho trần gian. Xin thương nhận lời chúng con cầu nguyện mà ban ơn trợ giúp, để trong cuộc sống thường ngày, chúng con biết chiếu tỏa tình thương yêu của Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin,…

<-- MỤC LỤC
 

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu không ngại nhận phép rửa thống hối của Gioan tại sông Giođan để rồi Ngài chuẩn bị Phép Rửa bằng Thánh Thần cho chúng ta. Với niềm tri ân cảm tạ tình thương vô biên của Chúa, chúng ta cùng khiêm tốn cầu xin:
1. Hội Thánh có sứ mạng đến với muôn dân để giảng dạy / và làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Ba Ngôi / Chúng ta cùng cầu xin Chúa / cho Hội Thánh không ngừng ý thức và hăng say với sứ vụ cao cả này.
2. Con là Con yêu dấu của Cha / Cha hài lòng về con / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các dân tộc biết tìm đến cùng Chúa / để khi thấy Chúa và đem lòng tin tưởng / họ được hưởng ơn cứu độ muôn đời.
3. Giáo dục đức tin cho mọi giới / nhất là cho giới trẻ / là một nhiệm vụ cần thiết và cấp bách / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử và các bậc cha mẹ / biết quan tâm nhiều hơn đến sự nghiệp giáo dục quan trọng này.
4. Chúa Giêsu đã nêu gương tự hạ qua cử chỉ tiếp nhận phép rửa của Gioan / Chúng ta cùng cầu xin Chúa / cho chúng ta biết sống khiêm nhường thống hối /để đời sống chúng ta luôn được canh tân trong Chúa Thánh Thần.
Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con được trở thành con của Chúa qua bí tích Thánh Tẩy. Xin Chúa thương nhận lời chúng con cầu nguyện mà giúp chúng con sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu của mình. Chúng con cầu xin,…

<-- MỤC LỤC

THỨ TƯ LỄ TRO (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta ăn chay hãm mình và bước vào mùa sám hối tội lỗi, thanh tẩy tâm hồn, đổi mới đời sống để nên hoàn thiện như Cha trên trời. Trong tâm tình ấy, chúng ta cùng khiêm tốn dâng lời nguyện xin:
1. Khi lên xức tro / người Kitô hữu được mời gọi / “Hãy ăn năn sám hối và tin vào Tin Mừng” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh / biết ăn năn thống hối để được Chúa thứ tha / và nhờ Đức Kitô / mà được hoà giải với Thiên Chúa là Cha giàu lòng xót thương.
2. Hiện nay, nạn kỳ thị chủng tộc, tôn giáo và ý thức hệ vẫn còn xảy ra trên thế giới / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người biết thật tình yêu thương nhau / không kỳ thị thiên tư / để cùng nhau xây dựng một thế giới an bình và thịnh vượng.
3. Thế giới luôn có nhiều người đói khát và bệnh tật / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người khá giả / biết quan tâm giúp đỡ những người nghèo khổ, bệnh tật đang sống chung quanh mình.
4. Thành tâm sám hối và thực thi bác ái / là những việc làm mà người Kitô hữu cần trung thành thực hiện trong suốt mùa Chay này / Chúng ta cùng cầu xin cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta / biết nỗ lực thực hiện những đòi hỏi quan trọng này.
Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con nhận biết mình hèn yếu, tội lỗi và đang hết lòng sám hối. Xin Chúa thương tha thứ và ban ơn, giúp chúng con sống trọn vẹn tinh thần khắc khổ của mùa Chay. Chúng con cầu xin,…

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, mùa Chay là thời gian đặc biệt mẹ Hội Thánh thiết tha kêu gọi con cái mình sám hối, để trở về với tình thương vô biên của Chúa. Giờ đây, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần Hội Thánh / trong mùa Chay thánh này / nhờ lời Chúa Kitô hướng dẫn và dưỡng nuôi / được ơn hoán cải và canh tân đời sống mỗi ngày.
2. Hiện trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên trầm trọng cho thế giới hôm nay / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới / luôn ý thức bảo vệ môi trường sống / đồng thời thêm sức cho những người có sáng kiến / và tình nguyện làm cho môi trường trong lành / sạch sẽ và tươi đẹp hơn.
3. Sau lụt hồng thủy/ Thiên Chúa lập giao ước với ông Nôê / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu / hãy nhớ lại bí tích Rửa Tội đã lãnh nhận / mà luôn cảm nghiệm được niềm vui làm con Chúa trong lòng Giáo Hội.
4. Chúa Giêsu ở trong hoang địa / chịu Satan cám dỗ và có các thiên sứ hầu hạ Người / Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta / biết tỉnh thức nhận diện những cám dỗ trong cuộc đời / và kiên tâm chiến đấu bằng sức mạnh Chúa ban.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, loài người chúng con thân phận yếu hèn, chỉ đứng vững nhờ ân huệ Chúa ban. Cúi xin Cha nhận lời chúng con cầu khẩn và thương gìn giữ chúng con sống trung thành với Chúa luôn mãi. Chúng con cầu xin,...

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, qua biến cố hiển dung, Chúa Giêsu muốn củng cố niềm tin cho các môn đệ trước Mầu nhiệm Thập giá. Trong tâm tình cảm tạ, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời cầu xin:
1. Sứ mạng của Hội Thánh là dẫn đưa nhân loại tìm chân- thiện-mỹ / và đạt tới vinh quang Thiên Quốc / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho toàn thể Hội Thánh / luôn đồng lao cộng khổ với Chúa Kitô trong việc loan báo Tin Mừng cứu độ / hầu dẫn đưa con người về với Thiên Chúa.
2. Chính Con Một / Thiên Chúa cũng chẳng tiếc / nhưng đã trao nộp vì hết thảy chúng ta / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hết thảy mọi người / cảm nghiệm được tình yêu của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu / Ngôi Lời Nhập Thể / đã sẵn sàng chịu chết vì yêu thương con người.
3. Chúa Giêsu đã cho môn đệ hiểu rằng / “phải trải qua đau khổ mới có thể đạt tới vinh quang” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những Kitô hữu đang gặp đau khổ / biết đón nhận với lòng tin yêu và hy vọng / hầu đạt tới vinh quang bất diệt.
4. “Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta / được ơn biến đổi sau khi lắng nghe Lời Chúa / và đón rước Mình Máu Thánh Người / để qua đời sống chứng tá / nhiều anh chị em gặp được Thiên Chúa từ bi nhân ái.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin nhận lời nguyện cầu chúng con vừa dâng lên. Xin ban cho chúng con sức mạnh và ơn trung thành, để vượt qua mọi gian nan thử thách, mà hân hoan bước đi trong đường lối của Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, chúng ta hãy hướng tâm hồn lên Thiên Chúa là Cha chúng ta và dâng lên Người những lời cầu xin tha thiết:
1. “Chúng tôi rao giảng một Đấng Kitô bị đóng đinh…/ đó là sức mạnh và sự khôn ngoan của Thiên Chúa” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho toàn thể Hội Thánh / luôn giới thiệu Đức Kitô trong mọi hoàn cảnh / để nhiều anh chị em đạt được ơn cứu độ / gặp thấy tình Chúa và tình người nơi Hội Thánh.
2. “Ngươi không được trộm cắp / không được giết người” / Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới / luôn ý thức tôn trọng và bảo vệ sự sống / cũng như tài sản của người khác / nhất là nơi những người nghèo / già yếu / bệnh tật / các thai nhi và các trẻ thơ.
3. Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa mà tôi đây phải thiệt thân / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người sống bậc tu trì / luôn biết thờ phượng Chúa với tất cả tấm lòng thành / và làm nhiều việc lành phúc đức / để tôn vinh Chúa và mưu ích cho anh chị em.
4. Thiên Chúa hằng yêu thương nhân loại / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta / biết yêu thương mọi người bằng tình yêu phát xuất từ Thiên Chúa / để tình thương của Chúa ngày càng lan rộng hơn.
Chủ tế: Lạy Cha giàu lòng từ bi nhân ái, xin nhận lời chúng con nguyện cầu và ban muôn hồng ân. Xin thương biến đổi và thanh tẩy cõi lòng chúng con nên thánh thiện đẹp lòng Cha. Chúng con cầu xin,…

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, thánh Gioan đã viết: “Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để ai tin vào Con của Người thì được cứu độ”. Trong niềm tin tưởng vào Lời Chúa hứa, chúng ta hãy tôn vinh Người và tha thiết nguyện xin:
1. Thiên Chúa giàu lòng thương xót và rất mực yêu mến chúng ta / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh / luôn quyết tâm sống đạo đức thánh thiện / và dẫn đưa nhiều người tin vào Đức Kitô để được cứu độ.
2. Kẻ sống theo sự thật thì đến cùng ánh sáng / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ / biết xác định mục đích đời mình / dựa trên nền tảng đạo đức lành mạnh và đúng đắn / đồng thời tích cực học tập và làm việc / để xây dựng thế giới mỗi ngày một tốt đẹp hơn.
3. “Thiên Chúa giàu lòng thương xót / và rất mực yêu thương chúng ta” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi Kitô hữu / biết tín thác vào tình thương bao la của Chúa / và luôn tin tưởng rằng: / tình thương của Ngài lớn lao hơn muôn vàn tội lỗi của nhân loại.
4. “Chính do ân sủng và nhờ lòng tin mà anh em được cứu độ” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban thêm ân sủng / và củng cố đức tin cho mỗi người chúng ta / để chúng ta biết trông cậy vào ơn Chúa / mà cố gắng sống công chính thánh thiện hơn.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu! Ngài là đường, là sự thật và là sự sống. Nhờ Chúa chúng con biết được đường về với Chúa Cha. Xin cho lòng chúng con luôn gắn bó cùng Chúa thẳng tiến về quê hương Vĩnh Cửu. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Kitô vâng phục thánh ý Chúa Cha đến nỗi bằng lòng chết trên thập giá, để tỏ bày tình yêu của Thiên Chúa cho con người và để con người được hưởng ơn cứu độ. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
1. Hội Thánh không ngừng rao giảng cho muôn dân biết / Đức Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất của trần gian / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho lời rao giảng của Hội Thánh/ được nhiều người thành tâm đón nhận.
2. “Khi được giương cao lên khỏi mặt đất / Tôi sẽ kéo mọi người lên với Tôi” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bệnh nhân về thể chất hay tinh thần / biết hướng lòng về Chúa Giêsu trên Thập giá / và đặt tất cả những khổ đau / bất hạnh / khốn khó cho Người / để được Người ủi an nâng đỡ / và tăng thêm sức mạnh.
3. “Dầu là Con Thiên Chúa / Người đã phải trải qua nhiều đau khổ mới học được thế nào là vâng phục” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa những bậc làm con / biết noi gương Chúa Giêsu / luôn vâng phục thánh ý Chúa trong mọi việc bổn phận / qua những người có trách nhiệm trong Hội Thánh / và qua những bậc làm cha mẹ, ông bà.
4. “Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà chết đi / thì mới sinh được nhiều hạt khác” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta / vì lòng yêu mến Chúa / luôn sống tinh thần hy sinh quên mình / để phục vụ tha nhân.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lời chúng con cầu nguyện và ban cho chúng con mỗi ngày được nên giống Chúa hơn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT LỄ LÁ (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, trong mùa Chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau. Hôm nay, Phụng vụ tung hô Đức Giêsu khải hoàn vào thành Giêrusalem, đồng thời mời gọi ta bước theo Người trên con đường Thập giá. Giờ đây, chúng ta cùng thiết tha nguyện xin:
1. Đức Kitô đã lên Giêrusalem chịu khổ hình / để cứu độ nhân loại và bước vào vinh quang / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong Hội Thánh Chúa / luôn kết hiệp với Đức Kitô / để sau khi vượt qua cõi đời này / được đạt tới vinh quang bất diệt.
2. Hiện nay / bạo lực vẫn tràn lan trên khắp thế giới / người ta sẵn sàng làm hại nhau thậm chí còn giết nhau / nhiều khi chỉ vì những lý do rất nhỏ nhặt / Chúng ta cùng cầu xin Chúa thay lòng đổi dạ những người ưa thích bạo lực / để họ biết yêu thương và tôn trọng nhau.
3.  Không nên tự phụ vào sức riêng mình / nhưng cần trông cậy vào ơn Chúa trợ giúp / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu / nhận biết bản tính mỏng giòn yếu đuối nơi mình / để không tự cao tự đại / nhưng biết khiêm tốn / và luôn tin tưởng vào ơn phù trợ của Chúa.
4. Bước theo Đức Kitô trên con đường Thập giá / là điều xem ra không phải lúc nào cũng dễ dàng thuận lợi / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta / biết cố gắng vượt qua mọi thử thách gian nan / để có thể dấn thân theo Chúa đến cùng.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin cho mầu nhiệm Thập Giá là mầu nhiệm của tình thương, luôn sống động trong cuộc đời chúng con, để lúc nào chúng con cũng biết yêu thương và nâng đỡ nhau, đồng thời không bao giờ trở nên gánh nặng cho người chung quanh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

<-- MỤC LỤC

THỨ NĂM TUẦN THÁNH (B)

(Lễ Rửa Chân)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, nhờ Bí tích Thánh Thể và Bí tích Truyền chức thánh mà Hy tế Thập Giá được tái diễn hằng ngày trong Thánh Lễ, để chúng ta được ơn thánh hoá và được tham dự vào sự sống của Thiên Chúa. Giờ đây, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. Trước khi chịu chết / Chúa Giêsu đã thiết lập Bí tích Thánh Thể và Bí tích truyền Chức Thánh / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha (Phanxicô) / các Giám Mục và các Linh Mục trong Hội Thánh / luôn cảm nghiệm sâu xa tình yêu và sự hiện diện của Chúa / mỗi khi cử hành Bí tích Thánh Thể.
2. Vì yêu thương, Chúa Giêsu đã lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với con người / Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn đức tin / cho những anh chị em thiện chí tìm kiếm Chúa / để họ cũng được cùng với toàn thể Hội Thánh ca tụng Chúa không ngừng.
3. “Nếu Thầy là Chúa, là Thầy mà còn rửa chân cho anh em / thì anh em cũng phải rửa chân cho nhau” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các phó tế trong Hội Thánh / sống chân thành / phục vụ trong khiêm tốn / theo gương Đức Giêsu là Thầy và là Chúa của chúng ta.
4. “Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian / và Người yêu thương họ đến cùng” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta / luôn cố gắng sống tình yêu đến cùng / bằng lời cầu nguyện / và những thực hành cụ thể dành cho anh chị em đồng loại / đặc biệt là những người yếu đuối và tội lỗi.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa đã ban Bí tích Tích Yêu để ở lại với chúng mỗi ngày. Xin cho chúng con ngày càng khao khát yêu mến Chúa hơn. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

<-- MỤC LỤC

MÙA PHỤC SINh bCHÚA NHẬT PHỤC SINH (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Kitô đã Phục Sinh khải hoàn. Trong niềm phấn khởi hân hoan, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết:
1. “Ngày thứ ba/ Thiên Chúa đã làm cho Đức Giêsu trỗi dậy/ và xuất hiện tỏ tường trước mặt chúng tôi” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho toàn thể Hội Thánh / được tràn đầy sức mạnh của Chúa Thánh Thần / để không ngừng công bố Tin Mừng Chúa đã Phục Sinh cho mọi loài thụ tạo.
2. “Phàm ai tin vào Người thì sẽ nhờ Danh Người mà được ơn tha tội” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn đức tin cho những anh em chưa nhận biết Chúa / để nhờ Danh Chúa / họ cảm nghiệm được niềm vui ơn cứu độ.
3. “Anh em hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người lao động trí óc và chân tay / trong khi vất vả lo cho đời sống hiện tại / vẫn hướng lòng trí và ý thức sống vì Nước Trời mai sau.
4. “Ông đã thấy và đã tin” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta / có cái nhìn đức tin / để nhận ra và tin vào sự hiện diện của Chúa Kitô Phục Sinh / trong mọi biến cố cuộc đời / nhờ những dấu chỉ của thời đại.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, xin thương nhận những lời nguyện chân thành của chúng con. Xin cho chúng con cảm nghiệm được sức mạnh của Chúa Phục Sinh đang bừng lên trong thế giới và trong đời sống hằng ngày của chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH (B)
(Kính Lòng Thương Xót Chúa)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu Kitô, Đấng giàu lòng xót thương đem lại bình an, tin yêu và hy vọng cho tất cả những ai tin vào Người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời cầu xin:
1. Hôm nay, Giáo Hội mừng kính đặc biệt lòng Thương Xót Chúa / Chúng ta cùng cầu xin cho các vị mục tử trong Hội Thánh / cảm nghiệm sâu xa lòng thương xót của Chúa / đồng thời giúp cho nhiều người lầm lỗi / biết đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa là Cha nhân từ và giàu lòng thương xót.
2. Căn bệnh nguy hiểm của thời đại chúng ta hôm nay là bệnh vô cảm / Chúng ta cùng cầu xin Chúa Thánh Thần lay động lương tâm con người / để họ biết nhạy bén trước những nhu cầu và đau khổ của anh chị em đồng loại / đồng thời biết dùng tình yêu làm ngọn lửa sưởi ấm thế giới.
3. “Phúc thay những người không thấy mà tin” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban thêm đức tin cho các tín hữu đang sống trong nghi ngại / và củng cố đức tin cho những tâm hồn yếu đuối / để họ luôn vững tin bước đi trong đường lối của Chúa.
4. Chúa Giêsu Phục Sinh nói: “Bình an cho anh em” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban phúc bình an cho thế giới / Và xin cho mỗi người chúng ta / kín múc được sự bình an đó / nhờ siêng năng tham dự các giờ kinh nguyện và Thánh Lễ / lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành trong đời sống thường ngày.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết rõ từng người chúng con. Xin cho chúng con nhận biết Thiên Chúa là Cha yêu thương chúng con vô cùng vô tận, và xin cho chúng con cũng biết đối xử với anh chị em đồng loại theo lòng thương xót của Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Tin tưởng và làm chứng cho Chúa Kitô Phục Sinh là sứ mạng cao cả của mỗi Kitô hữu. Cùng với hai môn đệ trên đường Emmau, chúng ta sốt sắng dâng lên Thiên Chúa những lời nguyện xin:
1. Hội Thánh luôn đề cao vai trò và giá trị của Thánh Kinh trong đời sống người Kitô hữu / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh / luôn quan tâm đến việc học hỏi và sống Lời Chúa / để thêm hiểu biết và yêu mến Thiên Chúa mỗi ngày một hơn.
2. Hiện nay / vẫn còn rất nhiều người chưa nhận biết cùng đích của cuộc đời / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các anh chị em ngoài Kitô giáo / được ơn nhận biết và tin vào Đức Giêsu Kitô là Đấng Cứu Độ muôn dân / và là hạnh phúc đích thực mà họ vẫn hằng mong ước đợi trông.
3. “Truyền giáo là sứ mạng của mọi Kitô hữu” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả những ai tin vào Chúa Kitô / luôn nỗ lực sống tinh thần truyền giáo bằng đời sống cầu nguyện / hy sinh / bác ái và lời rao giảng / để thánh hoá bản thân và môi trường sống của mình.
4. “Bấy giờ, Người mở trí cho các ông hiểu Kinh Thánh” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương soi lòng mở trí / cho mỗi người đang tham dự Thánh Lễ hôm nay / được am hiểu Lời Chúa / và kiên tâm sống Lời Chúa mỗi ngày.
Chủ tế: Lạy Cha, xin nhận lời chúng con cầu nguyện. Xin cho lời Đức Giêsu Kitô trở nên ánh sáng dẫn lối chỉ đường cho chúng con trên hành trình tiến về nhà Cha. Chúng con cầu xin,…

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH (B)
(Chúa Chiên Lành)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Giêsu Kitô chính là Mục Tử Nhân Lành đã hy sinh mạng sống vì chúng ta. Trong tâm tình cầu nguyện cho ơn thiên triệu trong Hội Thánh, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin:
1. “Tôi là người Mục Tử Nhân Lành / Tôi biết chiên của Tôi”/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh / ngày càng trở nên giống Chúa Giêsu / chữa lành những chiên đau yếu / tìm kiếm những chiên thất lạc / và nuôi dưỡng đoàn chiên trong đồng cỏ xanh tươi của Chúa.
2. Hội Thánh luôn cầu nguyện và chăm sóc cho các ơn gọi / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho nhiều bạn trẻ / lắng nghe được tiếng Chúa mời gọi / quảng đại dâng hiến đời mình cho Chúa / và xin Chúa chúc phúc cho các ân nhân giúp đỡ ơn gọi tu trì / để họ xây dựng Nước Trời ngay giữa trần thế này.
3. Gia đình là vườn ươm các ơn gọi / Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương chúc lành / và ban cho các bậc cha mẹ / biết nêu gương sáng cho con cái bằng đời sống hy sinh và yêu thương / biết giáo dục con cái sống thánh thiện theo tinh thần của Chúa / và sẵn lòng dâng con cho Chúa để phục vụ Hội Thánh Người.
4. “Thiên Chúa yêu chúng ta / đến nỗi cho chúng ta được gọi là con Thiên Chúa” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta cảm nghiệm được niềm vui / hạnh phúc vì được làm con Thiên Chúa / và biết sống xứng đáng với tình yêu của Người.
Chủ tế: Lạy Cha rất nhân hậu từ bi, xin nhận lời chúng con thiết tha cầu khẩn và ban cho chúng con luôn biết lắng nghe tiếng của Chúa Giêsu Vị Mục Tử Tốt Lành, để chúng con ngày càng nhận biết, yêu mến và bước đi theo Người. Chúng con cầu xin,…

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu đã để lại cho chúng ta một di chúc: “Anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em”. Với quyết tâm sống theo điều răn mới của Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:
1. Hội Thánh có sứ mạng làm chứng về Tình Yêu của Thiên Chúa cho trần gian / Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban tràn đầy ân sủng cho Đức Thánh Cha (Phanxicô) / và chúc lành cho mọi hoạt động trong Hội Thánh / để Hội Thánh là dấu chỉ tình yêu hiệp nhất giữa Thiên Chúa và con người.
2. Thánh Gioan tông đồ khuyên nhủ: /“Chúng ta phải yêu thương nhau cách chân thật và bằng việc làm” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới / ngày càng tích cực sống triệt để theo lời khuyên của thánh Gioan Tông đồ / trong cách cư xử với anh em đồng loại.
3. Chúa Giêsu nói: “Không có thầy anh em chẳng làm gì được”/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi Kitô hữu / luôn biết cậy trông vào Chúa trong mọi hoàn cảnh/ nhất là khi gặp thử thách gian nan / và khốn khó trong cuộc đời.
4. “Ai ở lại trong Thầy và Thầy ở lại trong người ấy / thì người ấy sinh nhiều hoa trái”/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta / luôn gắn bó với Chúa Giêsu bằng việc kiên trì cầu nguyện / tuân giữ giới răn của Người / để có thể sinh nhiều hoa trái là những việc lành bác ái.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin lắng nghe lời chúng con nguyện cầu và thương giúp chúng con ngày càng sống kết hợp mật thiết với Chúa hơn. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Với lòng khao khát sống yêu thương, chúng ta cùng tha thiết dâng lên Thiên Chúa những lời khẩn nguyện:
1. Thiên Chúa là Cha yêu thương hết thảy mọi người / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh / luôn biết sống chan hòa yêu thương / không phân biệt chủng tộc / giai cấp / ngôn ngữ và tôn giáo / để ngày càng trở nên dấu chứng sống động của tình yêu Chúa.
2. “Thiên Chúa không thiên vị người nào, kể cả dân ngoại” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai tự xưng là vô thần / những người chưa tin vào Chúa / biết sống theo lương tâm chân chính / ăn ở ngay lành / để họ cũng được hưởng ơn cứu độ Chúa ban.
3. “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào/ Thầy cũng yêu mến anh em như vậy” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu / khi ngắm nhìn thập giá Chúa và khi rước Mình Máu Thánh Người / ngày càng cảm nghiệm sâu sắc tình yêu của Chúa / và biết yêu thương tha nhân bằng tình yêu của Chúa.
4. “Không có tình thương nào cao cả / hơn tình thương của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta / luôn cố gắng tận dụng những cơ hội Chúa ban / để hy sinh cho nhau / hầu tỏ bày cho người khác thấy tình yêu mà Chúa đã dành cho họ.
Chủ tế: Lạy Cha rất nhân từ, xin dùng chúng con như khí cụ bình an của Chúa, để chúng con biết đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, ngõ hầu nhiều người nhận biết chúng con là con của Cha. Chúng con cầu xin,...

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu đã cầu nguyện cho các môn đệ để họ sống hiệp nhất trong tình yêu Chúa. Với lòng khao khát sống yêu thương, sống trọn niềm vui trong Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:
1. Có những anh em đã cùng chúng tôi theo Chúa Giêsu và làm chứng rằng Người đã phục sinh / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh / luôn hăng say làm chứng cho Chúa Kitô Con Thiên Chúa / Ngài đã chịu chết và đã sống lại vinh quang.
2. “Chúa Cha đã sai Con của Người đến làm Đấng cứu độ thế gian / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho anh chị em các dân tộc thiểu số được đón nhận Tin Mừng / để tin vào Đức Giêsu Kitô / Đấng cứu độ và là Con Thiên Chúa làm người.
3. Như Cha đã sai Con đến thế gian, thì Con cũng sai họ đến thế gian / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho nhiều Kitô hữu / dám dấn thân lên đường loan báo Tin Mừng của Chúa / để nhiều người nhận được ơn cứu độ Chúa ban.
4. Ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa và Thiên Chúa ở lại trong người ấy / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta / luôn gắn bó với Chúa bằng đời sống cầu nguyện / hy sinh và công việc tông đồ.
Chủ tế: Lạy Cha rất nhân từ, xin dùng chúng con như khí cụ bình an của Chúa, để chúng con biết đem Tin Mừng của Chúa đến cho mọi người, ngõ hầu nhiều người nhận biết chúng con là con của Cha. Chúng con cầu xin,...

<-- MỤC LỤC

LỄ CHÚA THĂNG THIÊN (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Kitô lên Trời vinh hiển, mở đường cho chúng ta bước vào cuộc sống vĩnh cửu. Trong niềm tin tưởng sẽ được cùng Người hưởng hạnh phúc vô biên, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1. “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ / loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho công cuộc rao giảng Tin Mừng của Hội Thánh / ngày càng mở rộng khắp nơi / và đi sâu vào lòng mọi người.
2. Đời tu là dấu chỉ Nước Trời quang lâm / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tu sĩ nam nữ trong Giáo phận chúng ta / ngày càng trở nên giống Chúa Kitô hơn / bằng việc sống triệt để các lời khuyên Phúc Âm / để thế gian nghiệm thấy Nước Trời đã thực sự khởi đầu giữa trần thế hôm nay.
3. “Quê hương chúng ta ở trên trời” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi Kitô hữu / không quá bám víu vào những thực tại chóng qua đời này / nhưng luôn biết hướng lòng trí về Chúa / và sự sống vĩnh cửu đời sau.
4. “Các tông đồ ra đi rao giảng khắp nơi / có Chúa cùng hoạt động với các ông” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong (giáo xứ) chúng ta / luôn tin tưởng vào sự hiện diện và hoạt động của Chúa / để hăng say giới thiệu Chúa cho anh chị em mình.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, trước khi về trời Chúa đã trao cho chúng con sứ mệnh rao giảng Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con thêm lòng can đảm và trung thành thực hiện sứ mạng cao cả ấy. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

<-- MỤC LỤC

LỄ VỌNG CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, đại lễ Hiện Xuống là ngày vui của toàn thể Hội Thánh và của mỗi Kitô hữu chúng ta, vì Chúa Thánh Thần đến canh tân bộ mặt trái đất và đổi mới tâm hồn. Chúng ta hân hoan cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin:
1.   Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh / không ngừng hoán cải đời sống trong Chúa Thánh Thần / để trở nên nhân chứng tình thương Thiên Chúa cho mọi người.
2.   Chúng ta đã được hưởng của đầu mùa của Thánh Thần/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi con cái Hội Thánh luôn được tràn đầy Chúa Thánh Thần / để không ngừng canh tân đời sống đức tin / và lớn lên trong tình mến Chúa - yêu người.
3.   Có Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa / cho các em học sinh / sinh viên / được ơn hiểu biết và khôn ngoan / để nhân cách được trưởng thành / và lớn lên trong ơn nghĩa Chúa.
4.  Ai khát nước hãy đến cùng Ta và hãy uống / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta / luôn khát khao ơn Chúa Thánh Thần / biết tĩnh lặng lắng nghe và thực thi ý Chúa / để từng ngày tiến bước trên đường nên thánh.
Chủ tế: Lạy Chúa toàn năng, xin thương tuôn đổ Thánh Thần vào lòng chúng con, để Ngài hướng dẫn chúng con sống xứng là những con cái ngoan hiền của Chúa và thúc đẩy chúng con không ngại làm chứng cho Chúa giữa thế gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

<-- MỤC LỤC

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa, là nguồn tình yêu phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con, là Đấng thánh hóa mọi người. Trong tâm tình kính tin và yêu mến, chúng ta cùng dâng lên Chúa Cha những lời cầu nguyện thiết tha:
1. Hết thảy mọi người đều được đầy tràn Chúa Thánh Thần/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha (Phanxicô) / cho hàng giáo phẩm và tất cả những ai đang phục vụ dân thánh Chúa / luôn được Chúa Thánh Thần hướng dẫn / để tích cực giới thiệu Chúa cho nhiều người.
2. Chúa Thánh Thần là Đấng canh tân bộ mặt trái đất / Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn thánh hóa / biến đổi và uốn nắn tâm hồn mọi người / để con người ngày càng biết hướng về Chúa là nguồn Chân Thiện Mỹ.
3. Chúa Thánh Thần là Tình Yêu của Thiên Chúa / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu / được thêm lòng mến Chúa yêu người / để trong đức tin và đức mến / các tín hữu ngày càng biết sống hiệp nhất và yêu thương nhau.
4. “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần”/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong (giáo xứ) chúng ta / biết mở rộng tâm hồn đón nhận tác động của Chúa Thánh Thần / Nhờ đó, đời sống sẽ trổ sinh nhiều hoa trái là lòng bác ái / bình an / nhẫn nại / hiền hoà và nhân hậu.
Chủ tế: Lạy Cha, xin tuôn đổ Thánh Thần đầy lòng chúng con, để Người đưa chúng con đến sự thật toàn vẹn và được sống mãi trong quỹ đạo Tình Yêu của Cha. Chúng con cầu xin,…

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Giới thiệu Chúa Giêsu cho những ai chưa nhận biết Ngài là sứ mạng cao cả của mọi người Kitô hữu. Ý thức trách nhiệm loan báo Tin Mừng của mình, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời khẩn nguyện thiết tha:
1. “Sứ mạng và bản chất của Hội Thánh là truyền giáo” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho Giáo phận chúng ta / có những Kitô hữu sẵn sàng hy sinh cuộc đời / dấn thân cho việc rao giảng và loan báo Tin Mừng.
2. “Anh em chẳng biết rằng / thân xác anh em là đền thờ Chúa Thánh Thần sao?” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới / luôn ý thức tôn trọng phẩm giá của mình và quyền lợi của người khác / Ngõ hầu thế giới ngày càng công bình / bác ái và huynh đệ hơn.
3. Họ đã đến xem chỗ Chúa Giêsu ở / và lưu lại với Người / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những anh chị em đang khao khát kiếm tìm chân lý / được gặp Chúa Kitô nguồn ơn cứu độ và ở lại với Người / hầu mau mắn bước theo Người trên con đường phục vụ.
4. Xin Ngài hãy phán / vì tôi tớ Ngài đang lắng tai nghe”/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong (giáo xứ) chúng ta / luôn tha thiết lắng nghe tiếng Chúa khi cử hành Phụng vụ / qua lời kinh tiếng hát / và qua từng biến cố trong đời sống hằng ngày.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, sống bác ái yêu thương là phương thế tuyệt hảo giúp chúng con giới thiệu Chúa cho những anh chị em chưa nhận biết Ngài. Xin Chúa ban ơn trợ giúp, để chúng con kiên vững yêu thương đến cùng như Chúa đã nêu gương. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

<-- MỤC LỤC
 
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN (B)
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Hôm nay Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy sám hối tội lỗi và tin vào Tin Mừng để được sống đời đời. Chúng ta cùng thành tâm dâng lên Chúa lời nguyện xin:
1. “Anh em hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh / kiên trì sống tinh thần hoán cải và canh tân đời sống / theo những giá trị của Tin Mừng.
2. “Nước Thiên Chúa đã đến gần” /Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người cao niên và giàu có / biết dùng thời gian và của cải Chúa ban cách chính đáng / mà gắn bó với Gia Tài Vĩnh Cửu muôn đời.
3. “Bộ mặt thế gian này đang qua đi” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ / biết quý trọng những giá trị tinh thần hơn những giá trị vật chất / luôn tìm được niềm vui / bình an và hạnh phúc / khi nỗ lực sống lành mạnh / đạo đức và công bình.
4. Trung thành đọc, suy niệm và đem Lời Chúa ra thực hành/ là việc làm quan trọng trong đời sống đức tin / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong (giáo xứ) chúng ta / ngày càng yêu mến Chúa Giêsu / say mê Lời Người/ với tấm lòng tin yêu chân thành / và biết xử sự với tha nhân đầy tình bác ái huynh đệ.
Chủ tế: Lạy Cha, Cha đã mời gọi dân thành Ninivê ăn năn hối cải. Xin Cha giúp chúng con cũng biết nhận ra sự yếu đuối, tội lỗi của mình và đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa mà canh tân đời sống. Chúng con cầu xin,…

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Giữa cuộc đời trần thế, có biết bao cám dỗ của ma quỷ, thế gian và xác thịt, làm cho chúng ta dễ xa lìa Thiên Chúa. Ý thức sự yếu đuối mỏng giòn của kiếp người, và tin tưởng vào quyền năng của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
1. “Ta sẽ đặt những Lời của Ta vào trong miệng người ấy” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha (Phanxicô) / các Giám mục / các linh mục và phó tế / luôn trung thành với tác động của Chúa Thánh Thần / để đời sống và lời các ngài rao giảng / khơi lên chân lý / bình an và sự sống cho đoàn chiên Chúa.
2. Lời Chúa Giêsu giảng dạy vừa mới mẻ vừa có uy quyền / Chúng ta cùng cầu xin Chúa / cho những giáo lý viên và thầy cô giáo / biết trông cậy vào ân sủng Chúa / mà dạy dỗ học trò không chỉ kiến thức / nhưng cả những lẽ sống làm người / và làm con Chúa.
3. “Đức Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tội nhân / ý thức tình trạng nô lệ tội lỗi của mình / biết đón nhận những lời khuyên dạy / và khiêm tốn thực tâm trở về / để lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa.
4. Người trinh nữ thì chuyên lo việc Chúa / để thuộc trọn về Người cả hồn lẫn xác / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tu sĩ nam nữ và mọi tín hữu / mỗi ngày thuộc trọn về Chúa hơn / để mai ngày cùng nhau được hưởng hạnh phúc Chúa đã hứa ban.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng, chúng con cảm tạ Cha đã biến tâm hồn chúng con thành đền thờ Chúa Thánh Thần ngự trị. Xin cho chúng con luôn nhớ đến sự hiện diện của Người trong từng giây phút của cuộc sống, và tích cực cộng tác với ơn soi sáng của Thánh Thần Chúa. Chúng con cầu xin,…

<-- MỤC LỤC
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa hằng chăm sóc và gìn giữ chúng ta, xác tín vào tình thương bao la của Người, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
1. “Hội Thánh là Nhiệm Thể Chúa Kitô” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh / luôn là hiện thân của Chúa Kitô mục tử nhân lành / biết quan tâm đến từng con chiên / để tiếp nối sứ mạng cứu độ của Chúa Giêsu trên trần gian.
2. “Hội Thánh có sứ mạng đem Tin Mừng cứu độ cho nhân loại” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho công cuộc từ thiện bác ái của Hội Thánh trên khắp hoàn cầu / xoa dịu được phần nào đau khổ của con người / giúp nhiều anh chị em chưa nhận biết Tin Mừng / cảm nghiệm được tình yêu vô biên của Chúa.
3. “Khốn thân tôi / nếu tôi không rao giảng Tin Mừng”/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương soi sáng cho những nhà cầm quyền trị nước / biết khôn ngoan mưu cầu các lợi ích căn bản cho người dân / chăm lo cho mọi người được sống trong công lý / tự do và hòa bình.
4. Người lại gần / cầm lấy tay bà mà đỡ dậy / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong (giáo xứ) chúng ta / có lòng thương cảm trước nỗi khổ đau của anh chị em đồng loại / tận tình giúp đỡ bằng việc làm / cũng như lời cầu nguyện tha thiết và những hy sinh nhỏ bé thầm lặng hằng ngày.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin biến đổi chúng con thành khí cụ bình an của Chúa, để mỗi người chúng con cũng biết đem Tin Mừng của Chúa đến với những người chúng con gặp gỡ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

<-- MỤC LỤC
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu là Đấng tha thứ tội lỗi, chữa lành bệnh tật và xoa dịu khổ đau cho con người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:
1. Hội Thánh có sứ mạng loan báo cho mọi người / biết Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót và tha thứ / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh / luôn mặc lấy tâm tình từ bi / nhân hậu và thứ tha của Chúa.
2. Hiện nay, nhiều người bị bỏ rơi do thái độ dửng dưng / vô cảm của kẻ khác / Chúng ta cầu xin Chúa cho những người có của cải dư thừa / biết yêu thương / cảm thông / và quan tâm đến những anh chị em đang gặp khó khăn / đau khổ về tinh thần cũng như thể xác.
3. Bệnh cùi là hình ảnh diễn tả tội lỗi mà con người thường mắc phải / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu/ luôn ý thức thân phận tội lỗi của mình / và tìm đến tình thương tha thứ của Chúa qua Bí tích Hòa Giải.
4. Dù ăn, dù uống hay làm bất cứ việc gì / anh em hãy làm tất cả để tôn vinh Thiên Chúa” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong (giáo xứ) chúng ta / luôn sống đẹp lòng Chúa bằng việc chu toàn bổn phận / với lòng tự nguyện và yêu mến tha thiết.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, không ai trong chúng con là người trong sạch trước mặt Chúa. Xin cho chúng con luôn khiêm tốn nhìn nhận thân phận tội lỗi của mình, và mau mắn chạy đến với lòng nhân từ thứ tha của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

<-- MỤC LỤC
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Đấng duy nhất có quyền tha tội cho con người. Trông cậy vào lòng nhân từ thương xót của Chúa, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:
1. Hội Thánh luôn phải đối diện với những khó khăn / thử thách vì Chúa Kitô. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh / luôn được tràn đầy sức mạnh Tình Yêu và Ân sủng của Chúa Thánh Thần / để tiếp tục can đảm sống chứng tá đức tin giữa những gian nan, thử thách trong cuộc đời.
2. Bệnh bại liệt thiêng liêng làm cho con người yếu nhược về tinh thần đạo đức / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu/ biết nhạy cảm trước tình trạng bại liệt này / và mau chóng chạy đến với Chúa để được Người chữa trị / hầu được hòa giải với Chúa và với anh chị em.
3. Chính niềm tin vào Chúa / giúp con người vượt qua được những gian truân trong cuộc sống / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các dân tộc trên thế giới / được ơn nhận biết Chúa và sống theo các giá trị của Tin Mừng / để có sức mạnh đối phó với những sóng gió trong cuộc đời.
4. Đức Giêsu là hình ảnh Thiên Chúa giàu lòng thương xót và tha thứ/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong (giáo xứ) chúng ta / luôn biết noi gương Chúa / sẵn lòng tha thứ và yêu thương giúp đỡ mọi người.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa chỉ phán một lời, lập tức người bại liệt được lành mạnh. Nay xin Chúa cũng phán một lời, để biến đổi tâm hồn tội lỗi của chúng con nên đền thờ thiêng liêng Chúa ngự. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

<-- MỤC LỤC
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến, là Kitô hữu, chúng ta đã được trở nên những con người mới trong Chúa Kitô, và được mời gọi sống xứng đáng với phẩm giá cao quý ấy. Nhưng chúng ta vẫn còn mang thân phận yếu hèn tội lỗi. Vậy chúng ta khiêm tốn xin ơn đổi mới và dâng lên Chúa lời nguyện cầu thiết tha:
 1. Đức Chúa phán: “Ta sẽ lập hôn ước với ngươi trong công minh/ chính trực/ trong ân tình và xót thương” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Hội Thánh là Hiền Thê Chúa Kitô / được ngày càng nên giống Chúa Kitô / biết liên kết với Người/ và vâng phục Người.
 2. Thánh Phaolô nói: / “Nhờ Đức Kitô, chúng tôi dám tin tưởng vào Thiên Chúa” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho thế giới hôm nay / được thấm nhuần tinh thần Kitô giáo / và mọi người được ơn nhận biết Chúa.
 3. Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với dân Ngài / trong tín thành và vĩnh cửu / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người mới bước vào đời sống hôn nhân / biết nỗ lực xây dựng một tình yêu hôn nhân trong sáng / trung tín và chân thành.
 4. Thánh Phaolô nói với các tín hữu Côrintô / “Khả năng của chúng tôi là do Thiên Chúa ban để phục vụ Giao Ước Mới” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong (giáo xứ) chúng ta / luôn cố gắng thay đổi đời sống mình trong tinh thần đạo đức.
Chủ tế: Lạy Chúa là Đấng thấu suốt mọi bí ẩn tâm can, xin ban ơn nâng đỡ để chúng con ngày càng thêm vững mạnh trong tình yêu Chúa. Và ước mong được Chúa đoái nhận những điều chúng con vừa dâng lên. Chúng con cầu xin,…


<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Kitô đến trần gian để thực hiện trọn vẹn chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Người đã rao giảng Nước Trời, bày tỏ lòng nhân hậu từ bi và quyền năng Thiên Chúa. Giờ đây, chúng ta cùng khiêm tốn dâng lời cầu nguyện:
 1. Giáo Hội như Hiền Thê rất mực trung thành của Chúa Kitô/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các thừa tác viên trong Hội Thánh / biết luôn ý thức với ân huệ cao cả đã lãnh nhận / đồng thời biết tin tưởng liên kết với Đức Kitô trong mọi công việc mục vụ của mình.
 2. Thiên Chúa bày tỏ cho thiên hạ được biết vinh quang của Ngài / rạng ngời trên gương mặt Đức Kitô / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho con người thời đại hôm nay / được xác tín vào lòng Chúa nhân từ / và biết nỗ lực xây dựng hạnh phúc cho nhau.
 3. Thiên Chúa của ngươi đã giang cánh tay mạnh mẽ uy quyền / đưa ngươi ra khỏi cảnh nô lệ Ai cập / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai đang ở vùng có chiến tranh / biết liên kết với Thập Giá Chúa Kitô / và sớm thoát ra khỏi sự hiểm nguy mạng sống mà được bình an.
 4. “Ngày Sabát được phép làm điều dữ hay điều lành?” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong (giáo xứ) chúng ta / biết diễn tả khuôn mặt Chúa Kitô dịu hiền khiêm nhường / biết làm điều lành với tâm hồn quảng đại bao dung.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng và nhân hậu, dù chúng con lỗi lầm, bất xứng nhưng vẫn được Chúa yêu thương đón nhận. Nay chúng con nguyện xin với lòng tin tưởng sẽ được Chúa xót thương và ban muôn phúc lành. Chúng con cầu xin,…

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Ngay khi con người sa ngã phạm tội, Thiên Chúa đã hứa ban Đấng Cứu Độ là Đức Giêsu Kitô. Chúng ta hãy cảm tạ lòng nhân hậu của Chúa mà dâng lời cầu nguyện cho Hội Thánh và cho thế giới hôm nay:
 1. Đức Kitô là ánh sáng soi đường cho dân ngoại” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha (Phanxicô) / các Giám Mục / các linh mục và dân Chúa / biết tìm kiếm và thực thi ý Chúa trong đời sống hàng ngày / nhờ vậy mà được trở nên ánh sáng cho trần gian.
 2. Ta sẽ gây mối thù giữa dòng giống mi và dòng giống người đàn bà” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho con người thời đại hôm nay / được ơn Thánh Thần soi dẫn / biết sống phù hợp với lương tâm ngay thẳng của mình.
 3. Đấng đã làm cho Chúa Giêsu trỗi dậy / cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giêsu” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai / vì tội lỗi hay gương xấu trong Hội Thánh mà khủng hoảng đức tin / được Chúa lôi kéo mà trở về vui sống trong tình yêu thương của Ngài.
 4. Ân sủng càng dồi dào / thì càng có đông người dâng lên Thiên Chúa muôn ngàn lời cảm tạ, tôn vinh”/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong (giáo xứ) chúng ta / được đầy sức mạnh của Chúa / biết tránh xa dịp tội và thực tâm làm đẹp lòng Chúa.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa là Cha nhân từ. Chúng con xin chúc tụng tôn vinh Cha, vì yêu thương Cha đã cho chúng con được sống và sống dồi dào trong Đức Giêsu Con Cha, xin nhận lời chúng con khẩn nài và ban muôn ơn lành theo lòng nhân hậu Cha. Chúng con cầu xin,…

<-- MỤC LỤC
 
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa là Cha toàn năng muốn cho mọi người nhận biết chân lý và được cứu độ. Chúng ta cùng hướng tâm hồn về Chúa và dâng lời nguyện xin:
1. Nước Thiên Chúa như hạt giống mang sức sống đang âm thầm mọc lên / Chúng ta cùng cầu xin Chúa thương chăm sóc / giữ gìn và thánh hóa Hội Thánh / để Hội Thánh sinh thêm nhiều hoa trái / hầu đem lại sức sống cho muôn người.
2. Giáo Hội giống như hạt cải nhỏ gieo xuống đất / khi mọc lên thì to lớn / sum suê và chim trời có thể đến làm tổ / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người chưa có niềm tin vào Chúa / biết tìm đến với Hội Thánh để được ơn cứu độ.
3. Người Kitô hữu ví như muối ướp mặn đời / như ánh sáng trần gian / và như men giữa khối bột nhân loại / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu / luôn ý thức làm chứng cho Chúa trước mặt mọi người / bằng đời sống đượm tình bác ái / tinh thần hy sinh và lòng nhân hậu.
4. Thánh Phaolô nói: “Chúng tôi chỉ có một tham vọng là làm đẹp lòng Chúa” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta / khi ăn uống hay làm bất cứ việc gì / hãy làm vì danh Đức Kitô và vì tình yêu Ngài thúc bách.
Chủ tế: Lạy Cha là Đấng nhân hậu từ bi, Cha muốn chúng con cộng tác vào công trình cứu độ của Cha. Xin cho chúng con luôn kiên tâm với sứ mạng đã được trao phó bằng lòng yêu mến chân thành. Chúng con cầu xin,…

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Tin tưởng vào sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa và hiên ngang sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận, phải là quyết tâm của từng người Kitô hữu. Trông cậy vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta dâng lời nguyện xin:
 1. Hội Thánh có sứ mạng loan báo / hướng dẫn và củng cố đức tin cho mọi người / Chúng ta cùng cầu xin Chúa gìn giữ Đức Thánh Cha (Phanxicô) / các Giám mục và các linh mục / để nhờ đức tin của các ngài / mà niềm tin của mọi tín hữu mỗi ngày một bền vững sắt son.
 2. Ai ở trong Đức Kitô đều là thụ tạo mới” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các dân tộc trên thế giới hôm nay / được luôn khát khao tìm kiếm chân lý / và thành tâm sống theo lương tâm ngay thẳng của mình.
 3. Thầy ơi, chúng ta chết mất / Thầy chẳng lo gì sao” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai / khi gặp thử thách về niềm tin / được ơn nâng đỡ / biết trung tín cậy dựa vào Chúa / là Đấng đầy lòng thương yêu.
 4. Vậy Đức Giêsu là ai, mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh Người” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong (giáo xứ) chúng ta hiểu rằng / tin không hệ tại ở giữ lề luật / mà là gắn bó chặt chẽ với Đức Kitô / và dấn thân theo Người đến cùng.
Chủ tế: Lạy Chúa, đức tin của chúng con còn rất yếu kém, nên chúng con dễ hoang mang dao động trước những thử thách của cuộc đời. Xin Chúa ban thêm và củng cố đức tin yếu kém của chúng con. Chúng con cầu xin,

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Khi rao giảng Tin Mừng, Chúa Giêsu đã có lòng quảng đại trao ban tất cả cho chúng ta. Tin tưởng vào tình yêu bao la của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1. “Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh / luôn có tấm lòng quảng đại của Chúa Giêsu / để xoa dịu và chữa lành những khổ đau / đem bình an và nêu gương sáng đức tin cho mọi người.
2. “Đức Giêsu vốn giàu sang phú quý / nhưng đã tự ý trở nên nghèo khó vì anh em”/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các Kitô hữu / biết quảng đại chia sẻ của cải vật chất cho nhau/ đặc biệt cho những ai đang lâm cảnh túng thiếu bần cùng.
3. “Thiên Chúa không làm ra cái chết / chẳng vui gì khi sinh mạng tiêu vong”/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những anh chị em đang lầm đường, lạc lối / để họ nhận ra Tình yêu quảng đại của Chúa / mà bước theo nẻo chính đường ngay / và đạt tới hạnh phúc muôn đời.
4. “Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con / Hãy về bình an và khỏi bệnh” / Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta / biết đặt trọn niềm tin tưởng vào Chúa những khi gặp thử thách gian nan.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con đức tin vững mạnh, đơn sơ và khiêm tốn như ông trưởng hội đường và người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay, để chúng con cảm nghiệm được những hoa trái thiêng liêng trong tâm hồn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa luôn luôn yêu thương và trung thành với con người, dù con người có phản bội hay thờ ơ với Ngài. Tin tưởng vào tình yêu vô biên của Chúa, chúng ta cùng thiết tha dâng lời nguyện xin:
1. “Ơn của Thầy đã đủ cho anh / vì sức mạnh của Thầy được biểu lộ trọn vẹn trong sự yếu đuối” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh / luôn kết hiệp mật thiết với Đức Kitô / để mọi người nhiệt tâm loan báo sứ điệp của Chúa / và những giá trị Tin Mừng cho anh chị em.
2. Thiên Chúa đã sai tiên tri Ezekiel đến với Israel / để họ “phải biết rằng có một ngôn sứ đang ở giữa họ” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những nhà lãnh đạo quốc gia / biết nỗ lực cộng tác với nhau / để cùng góp phần xây dựng thê giới ngày càng tốt đẹp hơn.
3. Chúa Giêsu đi các làng chung quanh mà giảng dạy / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà truyền giáo / được đầy ơn Chúa Thánh Thần / hầu kín múc nguồn sức mạnh và lòng kiên trung / dù phải đối diện với những thách đố trong công cuộc loan báo Tin Mừng.
4. “Ông ta không phải là con bác thợ, con bà Maria / Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao?” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta / biết xoá bỏ những thành kiến tiêu cực / để cùng nhau xây dựng cộng đoàn ngày càng trưởng thành hơn.
Chủ tế: Lạy Cha, xin thương nhận những ý nguyện chúng con vừa chân thành hiệp dâng. Xin Cha giúp chúng con cố gắng sống sao để Danh Cha được toả sáng hơn trong cuộc đời chúng con. Chúng con cầu xin,...

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu đã sai Nhóm Mười Hai đi rao giảng Tin Mừng. Qua Bí tích Thánh Tẩy, chúng ta cũng được sai đi để loan báo Tin Mừng. Ý thức trách nhiệm của mình, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
1. “Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh / biết noi gương các Tông đồ / quảng đại dấn thân loan báo Tin Mừng / để mọi người nhận biết và yêu mến Chúa.
2. Thiên Chúa đã tiền định cho ta làm nghĩa tử / nhờ Đức Giêsu Kitô / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tổ chức Y Tế Thế Giới / tìm ra được nhiều loại vác xin phòng ngừa các bệnh tật / để con người được sống bình an và hạnh phúc.
3. “Trong Đức Kitô, Thiên Chúa đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho giới trẻ ngày nay / biết khao khát tìm kiếm những giá trị đích thực của Tin Mừng / để gặp được Chúa là Tình Yêu tuyệt đối.
4. Sứ mạng của người Kitô hữu là sống chứng tá cho Tin Mừng / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta / biết ý thức vai trò sứ mạng của mình / để tích cực đưa Chúa đến với mọi người / bằng đời sống phục vụ / yêu thương và khiêm tốn.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa muốn cho hết thảy mọi người được nhận biết Chúa và chân lý. Xin Chúa gửi nhiều thợ gặt lành nghề và nhiệt tâm đến với cánh đồng truyền giáo bao la này. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu đã hy sinh thân mình để phá đổ bức tường ngăn cách là sự thù ghét. Theo chân Người, chúng ta hiệp ý dâng lời nguyện xin:
1. Chính Chúa Giêsu là bình an của chúng ta / Người đã đến để loan Tin Mừng bình an / Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các vị mục tử trong Hội Thánh / trở nên những mục tử như lòng Chúa ước mong / và hăng say đem Tin Mừng bình an đến với mọi dân tộc trên thế giới.
2. Chúa Giêsu bảo các môn đệ tìm chỗ nghỉ ngơi / nhưng Người chạnh lòng thương khi thấy đám đông dân chúng / Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho những người có trách nhiệm trong các cộng đoàn / luôn dồi dào sức khoẻ và lòng nhiệt tâm / để họ hăng say và tận tình phục vụ anh chị em.
3. “Nhờ thập giá, Người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các quốc gia / dân tộc đang sống trong hận thù, ghen ghét / sớm được giải hòa với nhau / nhờ tình yêu hy sinh của Chúa trên thập giá.
4. Đức ái Kitô giáo đòi buộc chúng ta phải yêu thương nhau/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong (giáo xứ) chúng ta / luôn mang lấy trái tim yêu thương của Chúa Giêsu/ để cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta ngày càng thăng tiến.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mặc khải cho chúng con biết tình yêu và lòng nhân hậu của Chúa Cha. Xin cho chúng con cảm nghiệm sâu xa tình yêu của Chúa qua từng biến cố trong đời sống, để chúng con cũng biết chia sẻ tình yêu ấy cho anh chị em. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Trước nhu cầu cấp thiết của dân chúng, Đức Giêsu đã dùng quyền năng và tình thương hoá bánh và cá ra nhiều để nuôi dưỡng họ. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tin tưởng cầu xin:
1. “Đức Giêsu đã cầm lấy bánh / dâng lời tạ ơn / bẻ ra và phân phát cho dân chúng” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa / cho các vị mục tử trong Hội Thánh / luôn hết lòng phục vụ đoàn chiên / theo gương Chúa Giêsu / để mọi người cảm nhận được tình Chúa yêu thương.
2. “Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo quốc gia / luôn nhiệt tình hăng say lo cho dân nước / để hết thảy mọi người có được cuộc sống ấm no hạnh phúc.
3. Chúa Giêsu đã dùng năm chiếc bánh và hai con cá của một em bé / để cho đám đông dân chúng ăn / Chúng ta cùng cầu xin Chúa / tác động các cá nhân giàu có / biết chia cơm sẻ bánh / cho những người nghèo đói chung quanh mình.
4. Thánh Phaolô kêu gọi các tín hữu sống khiêm tốn / hoà thuận / thương yêu và hiệp nhất với nhau trong cùng một Thần Khí / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn (Giáo xứ) chúng ta / luôn hiệp nhất yêu thương nhau trong tình bác ái / để làm chứng cho Tin Mừng.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa đã luôn ở với chúng con. Mỗi ngày sống, chúng con đều được lãnh nhận muôn vàn ân huệ Chúa ban. Xin cho chúng con cũng biết chia sẻ những ân huệ ấy cho mọi người. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu là bánh hằng sống từ trời xuống, bánh thần linh ban cho nhân loại sự sống đời đời. Với lòng tin tưởng thiết tha, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1. “Chính tôi là bánh trường sinh / Ai đến với tôi, không hề phải đói / ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các chủ chăn trong Hội Thánh / biết noi gương Chúa Giêsu / trở nên tấm bánh cho mọi người / để nhiều người nhận biết tình yêu của Thiên Chúa.
2. “Con người được sáng tạo theo hình ảnh Thiên Chúa / để thật sự sống công chính và thánh thiện” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho tất cả mọi người trên thế giới này / biết sống theo lương tâm ngay thẳng / để cùng nhau xây dựng một thế giới hoà bình.
3.Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm / là tin vào Đấng Người đã sai đến” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa / cho những ai đang khao khát tìm kiếm chân lý / sớm gặp được chân lý đích thật là chính Chúa.
4.Anh em hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát / nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta / siêng năng tham dự Thánh Lễ và rước Mình Máu Thánh Chúa Kitô.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Bánh hằng sống nuôi dưỡng linh hồn chúng con, xin đón nhận những ước nguyện chân thành mà chúng con vừa dâng lên. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã tự nộp mình làm hiến lễ, trở nên bánh trường sinh cho chúng ta. Với tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1. “Bánh tôi sẽ ban tặng / chính là thịt tôi đây / để cho thế gian được sống” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hàng giáo sĩ và tu sĩ trong Hội Thánh / quảng đại dấn thân cho sứ vụ theo gương Chúa Giêsu / để ngày càng có nhiều người cảm nhận được tình yêu của Chúa.
2. Chúa nói: “Chẳng ai đến với tôi được / nếu Chúa Cha là Đấng đã sai tôi / không lôi kéo người ấy” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hết thảy mọi người / biết nhận ra tiếng Chúa mời gọi trong lương tâm của mình / và mau mắn tin theo.
3. Anh em hãy sống tình bác ái / như Đức Kitô đã yêu thương chúng ta / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho nhân loại hôm nay / từ bỏ thói ích kỷ, ghen ghét / biết tha thứ cho nhau / và nỗ lực xây dựng thế giới trên nền tảng tình yêu.
4.Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống / Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta / có được lòng say mê Thánh Thể / siêng năng tham dự Thánh Lễ / giữ tâm hồn trong sạch / hầu xứng đáng rước Chúa vào lòng.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mạc khải cho chúng con về Thiên Chúa và trao cho chúng con Bánh trường sinh. Xin cho chúng con biết siêng năng tham dự bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể cách ý thức và sống động. Chúa hằng sống và hiện trị muôn đời. Amen.

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: “Trong mọi hoàn cảnh và mọi sự, hãy nhân danh Đức Giêsu Kitô, mà cảm tạ Thiên Chúa là Cha.” Trong tâm tình đó, chúng ta cùng dâng lên những lời nguyện cầu:
1. Chúa Giêsu dạy: “Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi / và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào / thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy” / Chúng ta cùng cùng cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh / luôn kết hiệp mật thiết với Chúa Giêsu / để mọi người được hưởng nhờ ơn phúc qua sứ vụ của các ngài.
2. “Người ta sống không nguyên bởi bánh / nhưng còn bởi những lời do miệng Thiên Chúa phán ra”/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang tìm kiếm Chúa / sớm nhận biết Chúa Giêsu là Đường / là Sự Thật và là Sự Sống.
3. Thánh Phaolô nhắc nhở: “Chớ say sưa rượu chè / vì rượu chè đưa tới truỵ lạc / nhưng hãy thấm nhuần Thần Khí” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bạn trẻ / biết tránh những đam mê truỵ lạc / mà hăng say hoạt động tông đồ.
4. Thánh Thể là bí tích của sự hiệp nhất / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong (giáo xứ) chúng ta / luôn kết hợp với Chúa Giêsu để trở nên cộng đoàn Thánh Thể / và hiệp nhất yêu thương nhau.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con được kết hiệp với nguồn lương thực thiêng liêng là Mình và Máu Con Chúa, để đức tin của chúng con được lớn lên mỗi ngày. Chúng con cầu xin,...

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu là Đấng cứu độ duy nhất của chúng ta. Tin tưởng và phó thác ở nơi Người, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1. Bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai?/ Thầy mới có những lời đem lại sự sống đời đời” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha (Phanxicô) / các Giám mục và các linh mục / luôn vững vàng trong đức tin / nồng nàn trong đức mến / để các ngài trở thành điểm tựa cho các tín hữu.
2. Chúa Giêsu nói: “Không ai đến với Thầy được / nếu Chúa Cha không ban ơn ấy cho” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người chưa đón nhận Chúa Giêsu / biết quảng đại cộng tác với ơn Chúa / sớm nhận biết Chúa Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa.
3. Đời sống gia đình trong thế giới ngày nay đang gặp nhiều khủng hoảng và thử thách / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người trẻ / được chuẩn bị kỹ lưỡng để bước vào đời sống hôn nhân gia đình / theo mẫu gương thánh gia.
4. “Chúng tôi sẽ phụng thờ Đức Chúa / vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta / luôn hết lòng thờ phượng Thiên Chúa / qua việc yêu thương và đùm bọc lẫn nhau.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin thương nhận những ý nguyện mà chúng con vừa chân thành kính dâng, và xin cho chúng con được trung thành vững tin theo Chúa suốt đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã ban lề luật để chúng ta thể sống xứng đáng là con cái Chúa và đạt tới hạnh phúc thiên đàng. Tin tưởng vào tình thương của Thiên Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1. Thánh Giacôbê nhắc nhở chúng ta / hãy đem Lời Chúa ra thực hành / chứ đừng nghe suông mà lừa dối chính mình / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh/ luôn kiên trì chu toàn sứ mạng rao giảng Tin Mừng / bằng lời nói cũng như đời sống của các ngài.
2. Toàn thể lề luật Chúa đều quy về giới răn độc nhất là “mến Chúa yêu người” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu trên thế giới / biết trung thành giữ giới răn Chúa / để nhìn vào cuộc đời của họ mà thế giới nhận biết Thiên Chúa.
3. “Tất cả những điều xấu xa đều từ bên trong xuất ra / và làm cho con người ra ô uế”/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các thiếu nhi hôm nay / có được tâm hồn trong sáng / đơn sơ / đầy lòng bao dung / cao thượng và tha thứ.
4. Chúa phán: “Dân này tôn kính Ta bằng môi bằng miệng / còn lòng chúng thì xa ta” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong (giáo xứ) chúng ta / biết tôn thờ Chúa cách chân thật / giữ tâm hồn trong sạch và hết tình yêu thương nhau.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin gìn giữ chúng con khỏi sa chước cám dỗ của cuộc đời dương thế, để chúng con trung thành tuân giữ giới răn Chúa đến cùng. Chúng con cầu xin,...

<-- MỤC LỤC

 

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Giêsu đã rao giảng Tin Mừng và chữa lành mọi bệnh tật, thể hiện tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Tin tưởng vào lòng thương xót và quyền năng của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1.Mắt người mù mở ra / miệng lưỡi người câm sẽ reo hò!”/ Lời tiên báo của ngôn sứ Isaia, đã nên hiện thực nơi Đức Giêsu / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, Linh mục và phó tế / trở thành cánh tay nối dài của Chúa / đem niềm vui đến cho những người khổ đau và đói nghèo.
2. Đức Giêsu đã làm nhiều phép lạ chữa lành bệnh tật/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người tật nguyền / yếu đau / luôn biết tin tưởng chạy đến với lòng thương xót Chúa để được chữa lành.
3. Phúc cho ai biết xót thương sẽ được thương xót/ Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tu sĩ / chủng sinh / luôn đồng cảm / nâng đỡ những người bệnh tật, già cả, neo đơn / giúp họ tìm được niềm vui, sự an ủi / để cuộc sống này trở nên đáng sống và đáng yêu hơn.
4.Anh em đã tin vào Đức Giêsu Kitô” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta / luôn vững tin vào tình yêu Chúa quan phòng / để sống trong tâm tình phó thác / an bình và thánh thiện .
Chủ tế: Lạy Chúa, xin đoái thương đón nhận những lời chúng con khẩn khoản nguyện xin. Xin Chúa mở tai chúng con để nghe tiếng Chúa, mở miệng chúng con để ngợi khen, tôn vinh và cảm tạ Chúa. Chúng con cầu xin, ...

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Giêsu đã tự nguyện chịu đau khổ, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày Ngài đã sống lại. Nhờ thế mà Ngài trở nên nguồn ơn cứu độ cho toàn thế giới. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tin tưởng cầu xin:
1. “Ai muốn theo tôi / phải từ bỏ chính mình / vác thập giá mình mà theo” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh / luôn can đảm vác thập giá theo Chúa / để đời sống của các ngài trở nên gương sáng cho mọi tín hữu / về lòng trung thành bước theo Chúa.
2. “Người tôi trung của Thiên Chúa đã đưa lưng cho người ta đánh đòn / giơ má cho người ta giật râu” / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / luôn trung tín với Chúa trong mọi hoàn cảnh / biết chấp nhận thiệt thòi khổ đau / và can đảm vác thập giá theo Chúa đến cùng.
3. Chẳng ai lại không muốn sống dễ dãi / nhàn nhã và thư thái / thay vì bỏ mình vác thập giá mỗi ngày / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người làm công việc an ninh trật tự hiểu rằng / “người ta chỉ có thể cứu được mạng sống mình / nếu dám liều mất mạng sống vì Chúa Giêsu và vì Tin Mừng”.
4. “Đức tin không có hành động / thì quả là đức tin chết” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta / biết thể hiện đức tin bằng những việc bác ái cụ thể / để đức tin ấy thực sự trở nên sống động.
Chủ tế: Lạy Chúa, bỏ mình và vác thập giá theo Chúa mỗi ngày thật không dễ dàng. Xin Chúa nhận lời chúng con cầu xin mà ban cho chúng con dư tràn nghị lực và sức mạnh, để chúng con dám can đảm vác thập giá theo Chúa đến cùng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

<-- MỤC LỤC

 

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Là Thiên Chúa, nhưng Đức Giêsu đã tự huỷ mình ra không, trở nên nhỏ bé vô danh trước mặt người đời để cứu độ con người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
1.Ai muốn làm người đứng đầu / thì phải làm người rốt hết / và phục vụ mọi người” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Giáo Hoàng /các Đức Giám mục và các Linh mục / luôn ân cần phục vụ đoàn chiên / để qua đó mọi người nhận ra sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa lòng nhân loại.
2. Hận thù chất thêm đau khổ / đố kỵ tạo ra chia rẽ / chiến tranh gia tăng đói nghèo và bất an / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nhà lãnh đạo các quốc gia / biết nỗ lực xây dựng hoà bình / trên nền tảng yêu thương / tha thứ và cảm thông.
3. Kẻ gian ác tưởng rằng mình khôn ngoan / khi tra tay hại người công chính và thử thách Thiên Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu / luôn khôn ngoan tìm ra thánh ý Chúa / và trung thành thực hiện đến cùng / vì đó là con đường dẫn đến sự sống.
4. “Ai tiếp đón một em nhỏ như em nhỏ này vì danh Thầy / là tiếp đón chính Thầy” / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta / biết mở lòng ra với mọi người / nhất là với những người bé nhỏ nghèo hèn.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin đón nhận những ước nguyện chân thành của chúng con, cho chúng con biết sống giản dị, khiêm tốn, mở rộng con tim với mọi người; biết nỗ lực xây dựng hoà bình dựa trên nền tảng yêu thương chân thành. Chúng con cầu xin,…

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Giêsu là mẫu mực, là gương sáng cho mọi người noi theo, là cùng đích cho người tín hữu vươn tới. Ngài đã nói, đã làm tất cả để dẫn đưa chúng ta đến cùng Thiên Chúa. Tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
1. Thiên Chúa đã rộng rãi ban Thần Khí cho bảy mươi hai kỳ mục / để họ cùng với Môsê lãnh đạo dân Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban Thánh Thần cho các vị mục tử trong Hội Thánh / để các ngài chu toàn sứ mạng lãnh đạo đoàn chiên Chúa trao phó.
2. Tiền bạc là đầy tớ tốt và là ông chủ xấu / là phương tiện chứ không là cứu cánh / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người buôn bán kinh doanh / hiểu được giá trị thật của tiền bạc / để không bao giờ tìm kiếm nó như mục đích tối hậu / nhưng luôn nỗ lực tìm kiếm Chúa mỗi ngày.
3. Đức Giêsu nói với các môn đệ: / “Ai không chống lại chúng ta là ủng hộ chúng ta” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những ai / đang cố gắng sống theo lương tâm ngay thẳng / gặp được Chúa / để họ cũng được tận hưởng niềm vui ơn cứu độ.
4. Người Kitô hữu có bổn phận làm gương sáng cho người khác trong gia đình và xã hội / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta / luôn cố gắng sống theo Tin Mừng / để trở thành men thành muối cho đời.
Chủ tế: Lạy Chúa, sống giữa thế gian, chúng con dễ bị nhuốm mầu thế gian. Nguyện xin Chúa nâng đỡ để chúng con luôn thuộc về Chúa, biết làm mọi việc để tôn vinh Chúa và cứu rỗi các linh hồn như chính Chúa đã thực hiện. Chúng con cầu xin,…

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Là Thiên Chúa, Đức Giêsu đã không nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ… và vâng lời cho đến chết trên thập giá, để đem ơn cứu độ đến cho mọi người. Chúng ta hiệp lời tạ ơn Chúa và dâng lời cầu xin:
1. “Đức Giêsu đã phải nếm sự chết / là để cho mọi người được ơn cứu độ / nhờ Thiên Chúa” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử khi phục vụ đoàn chiên / biết noi gương Chúa Giêsu chết đi cho chính mình / để đoàn chiên được sống dồi dào phong phú.
2. “Ai không đón nhận Nước Thiên Chúa với tâm hồn trẻ em / thì sẽ chẳng được vào” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Kitô hữu / luôn sống đơn sơ chân thành như trẻ thơ / để xứng đáng được vào hưởng Nước Trời như Chúa hứa.
3. “Người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình / và cả hai thành một xương một thịt” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các gia đình trên thế giới được bền vững / vợ chồng biết hy sinh cái tôi ích kỷ / để sống cho nhau / và nỗ lực nên một trong tình yêu Chúa.
4. “Cứ để trẻ em đến với Thầy / đừng ngăn cấm chúng / vì Nước Thiên Chúa là của những ai giống như chúng” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta / biết đón nhận và giúp đỡ mọi người / nhất là những người nghèo khổ và các em nhỏ như Chúa đã dạy.
Chủ tế: Lạy Chúa, trở nên như trẻ nhỏ và sẵn sàng đón nhận chúng thật không̃. Xin Chúa biến đổi hồn xác chúng con để chúng con mềm mỏng, dễ dàng nên như trẻ nhỏ và sẵn lòng đón tiếp mọi người, đặc biệt là người bé nhỏ khó nghèo. Chúng con cầu xin,…

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Con người chỉ có thể tìm được sự khôn ngoan đích thực nhờ đọc, suy gẫm và cầu nguyện dựa trên Lời Chúa. Tin tưởng rằng Lời Chúa là kho tàng căn bản của Đức Khôn Ngoan, chúng ta tha thiết dâng lời nguyện xin:
1. Đức Khôn Ngoan thì cao quý hơn tất cả / hơn vương trượng ngai vàng / hơn trân châu bảo ngọc / hơn vàng bạc châu báu / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh / luôn được khôn ngoan / để dẫn dắt dân Chúa đến bến bờ bình an và hạnh phúc đích thực.
2. “Những người giàu có thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người giàu có / đừng bao giờ cậy dựa vào của cải / nhưng luôn biết cậy dựa vào Thiên Chúa / vì chỉ có Ngài mới đem lại ơn cứu độ / và hạnh phúc Nước Trời.
3. “Lời Thiên Chúa phê phán tâm tình cũng như tư tưởng của lòng người” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa soi dẫn cho mọi người / nhất là các nhà lãnh đạo thế giới / để thế giới này tìm được an bình thịnh vượng / và phát triển bền vững.
4. “Hãy bán đi những gì anh có mà cho người nghèo / anh sẽ có một kho tàng trên trời / rồi hãy đến theo tôi” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta / biết chia sẻ của cải cho người nghèo / và đặt Chúa lên trên hết trong cuộc đời của mình.
Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con không đủ khôn ngoan và can đảm siêu thoát của cải vật chất. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con ơn sáng suốt để làm tất cả hầu đạt tới sự sống vĩnh cửu đời sau. Chúng con cầu xin,…

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Đức Giêsu đã nêu gương sáng cho mọi người về đời sống yêu thương và phục vụ. Ngài đã yêu thương phục vụ đến hy sinh cả mạng sống mình làm giá chuộc muôn người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
1. “Ai muốn làm lớn giữa anh em / thì phải làm người phục vụ anh em” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các chủ chăn trong Hội Thánh / luôn biết lấy lòng khiêm tốn mà phục vụ đoàn chiên / để mọi người nhận ra Thiên Chúa là nguồn mạch yêu thương.
2. Đức Giêsu đã chịu nghiền nát vì khổ đau / để trở thành lễ vật đền tội cho muôn dân…/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người mắc bệnh hiểm nghèo / biết mở lòng đón nhận ơn cứu độ mà Đức Giêsu đã đem lại.
3. “Nhờ Đức Giêsu, vị Thượng Tế siêu phàm / chúng ta được phép tiến lại gần Thiên Chúa” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu / luôn can đảm tiến lại gần Thiên Chúa / cho dù vẫn còn yếu đuối lỗi lầm / để cuộc đời của họ không ngừng được biến đổi.
4. Đức Giêsu không đến để được phục vụ / nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá chuộc muôn người / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta / biết phục vụ lẫn nhau/ theo gương phục vụ của Đức Giêsu.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, thật không dễ dàng trở nên người phục vụ anh em như chính Chúa đã phục vụ. Nguyện xin Chúa ban cho chúng con trái tim của Chúa, để chúng con sẵn sàng phục vụ như Chúa đã phục vụ. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Chúa Giêsu đã thể hiện quyền năng và tình thương của Thiên Chúa qua việc mở mắt cho người mù ở ngoài thành Giêricô. Tin tưởng vào quyền năng chữa lành và tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
1. Đức Giêsu là thượng tế theo phẩm hàm Menkixêđê / Ngài dâng lễ tế một lần là đủ cứu độ nhân loại / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các mục tử trong Hội Thánh / biết noi gương Đức Giêsu / trở nên của lễ tinh tuyền dâng Chúa / để kéo ơn Chúa xuống đầy tràn trên đoàn chiên.
2. “Lạy Đức Giêsu / Con vua Đavít / xin rủ lòng thương con” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa an ủi / và khơi lên niềm hy vọng cho những người thất nghiệp / sớm được tìm được công việc làm ăn.
3. “Thưa Thầy / xin cho tôi được nhìn thấy” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa không những mở đôi mắt tự nhiên cho những ai mù loà / mà còn mở đôi mắt đức tin cho những ai chưa nhận biết Chúa / để họ nhận ra Chúa là cội nguồn và cùng đích của cuộc đời.
4. “Anh hãy đi / lòng tin của anh đã cứu chữa anh” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta / luôn vững vàng trong đức tin giữa biết bao thử thách / để chúng ta có thể giới thiệu Chúa cho người khác.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mở mắt cho người mù cả thể xác lẫn tâm hồn. Nguyện xin Chúa cũng thương mở đôi mắt đức tin cho chúng con, để chúng con có thể thấy Chúa ở mọi nơi, nhất là nơi những anh chị em đói khổ bần cùng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

<-- MỤC LỤC

 

CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN (B)

Chủ tế:  Anh chị em thân mến! Đức Giêsu không chỉ dạy con người yêu mến Thiên Chúa và tha nhân hết lòng, mà còn thực hành yêu thương bằng cách hiến dâng mạng sống cho Chúa Cha làm giá chuộc muôn người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
1. Đức Giáo Hoàng / các Đức Giám mục và các linh mục / được thông phần vào chức tư tế thừa tác của Đức Giêsu / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các ngài / biết theo gương Đức Giêsu / mà luôn sống xứng đáng với phẩm chức tư tế đã lãnh nhận.
2. Điều răn quan trọng nhất là yêu mến Thiên Chúa hết lòng / hết linh hồn / hết sức lực và hết trí khôn / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các viên chức hội đồng mục vụ giáo xứ / luôn hết lòng yêu mến Chúa / qua việc yêu thương và phục vụ cộng đoàn.
3. Đức Giêsu là vị thượng tế cao cả / Người hằng sống để chuyển cầu và ban ơn cứu độ cho nhân loại / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho con người biết tìm đến với Đức Giêsu / để qua Ngài họ gặp được Thiên Chúa / là cội nguồn và đích đến của muôn loài.
4. Điều răn quan trọng thứ hai là yêu mến người thân cận như chính mình / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta / biết trung thành tuân giữ giới răn của Chúa / qua việc hết lòng yêu thương tha nhân.
Chủ tế: Lạy Chúa, sống yêu thương là chu toàn lề luật. Nguyện xin Chúa mở lòng chúng con ra và đổ tràn vào đó Thánh Thần tình yêu của Chúa, để chúng con dám yêu mến Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí khôn, và yêu thương tha nhân như chính mình. Chúng con cầu xin,…

<-- MỤC LỤC

 

CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa đã cho chúng ta mọi thứ, ngay cả Con Một Chúa cũng chẳng tiếc, để chúng ta được dồi dào phong phú về mọi mặt. Chúng ta cùng tha thiết cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
1. Đức Giêsu là thượng tế theo phẩm hàm Menkixêđê / Ngài vào cung thánh một lần / và dâng chính mình làm của lễ đền tội cho nhân loại / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các chủ chăn trong Hội Thánh / trở thành của lễ tinh tuyền dâng Chúa / và kéo ơn thánh Chúa xuống trên mọi người.
2. Thái độ giả dối / háo danh và hám lợi thật đáng sợ / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người làm công việc truyền thông / luôn sống thành thật với Chúa và tha nhân / hầu trở thành những chứng nhân sống động của Chúa / giữa một thế giới đầy giả trá và đảo điên này.
3. Thiên Chúa thực hiện cho bà goá thành Xarépta như điều đã hứa: / “Hũ bột sẽ không vơi / vò dầu sẽ không cạn / cho đến ngày Đức Chúa đổ mưa xuống trên mặt đất” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban lương thực no đủ cho thế giới / để thế giới này không còn cảnh lầm than đói khổ.
4. “Bà goá này đã bỏ vào thùng tiền nhiều hơn ai hết / vì bà đã bỏ vào đó tất cả những gì bà có / tất cả những gì để nuôi thân” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta / luôn rộng rãi dâng cúng cho nhà Chúa / và quảng đại giúp đỡ người nghèo.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã quảng đại với chúng con cả trong đời sống vật chất lẫn tinh thần và tâm linh. Xin Chúa cho chúng con cũng luôn biết rộng rãi với Chúa và tha nhân, để chúng con xứng đáng chiếu toả hình ảnh của Chúa cho thế gian. Chúng con cầu xin,…

<-- MỤC LỤC

CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa ban phúc trường sinh cho những ai biết tỉnh thức và sẵn sàng thực thi thánh ý Ngài. Tin tưởng vào tình thương cứu độ của Thiên Chúa và chờ đợi ngày Chúa Giêsu quang lâm, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
1. Không ai có thể biết được ngày giờ Đức Giêsu trở lại trong vinh quang / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các chủ chăn luôn thức tỉnh trước thánh ý Chúa / để nhờ các ngài mà đoàn chiên cũng luôn tỉnh thức / và sẵn sàng thực thi thánh ý Chúa.
2. “Trời đất sẽ qua đi / nhưng những lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những người sống đời thánh hiến / luôn tin tưởng và nỗ lực thực thi thánh ý Chúa mỗi ngày / để có thể đạt tới hạnh phúc đời đời trong vinh quang Nước Chúa.
3. “Đức Giêsu chỉ dâng hiến lễ một lần / mà vĩnh viễn làm cho những kẻ Người đã thánh hoá được nên hoàn hảo” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới gặp được Chúa Giêsu / luôn tin tưởng vào Ngài và để cho Ngài hướng dẫn / hầu xứng đáng với ơn cứu độ.
4. Đến ngày tận thế / “Thiên Chúa sẽ tập họp những kẻ được Người tuyển chọn từ bốn phương” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta / luôn nỗ lực sống thánh thiện / để trong ngày Chúa trở lại / chúng ta xứng đáng được hưởng niềm vui thiên quốc.
Chủ tế: Lạy Chúa, sống giữa trần gian này, nhiều lúc chúng con bị lôi kéo nên không còn đủ tỉnh táo chuẩn bị những hành trang thiết yếu cho hạnh phúc mai sau. Xin cho chúng con tỉnh thức thực thi ý Chúa để trong ngày Đức Giêsu trở lại, chúng con xứng đáng ra đón Ngài. Chúng con cầu xin,…

<-- MỤC LỤC
 

CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN (B)
(Chúa Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô Vua tình yêu, Người đã hy sinh tính mạng trên thánh giá vì yêu thương chúng ta. Trong niềm cảm tạ tri ân vị Vua nhân ái, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
 1. Mỗi lần các ngươi làm gì cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây là các ngươi làm cho chính Ta vậy” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội thánh / biết yêu thương và phục vụ mọi người như Đức Kitô.
 2. Xưa Ta đói, các ngươi cho ăn, Ta khát, các ngươi cho uống…” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các hội viên Caritas Giáo phân / biết thể hiện tinh thần bác ái yêu thương trong đời sống xã hội / để trong ngày chung thẩm / họ xứng đáng là những thần dân lãnh nhận gia nghiệp Nước Trời.
 3. Có rất nhiều người trên thế giới đang sống trong cảnh túng nghèo và cô đơn / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người đang đau khổ vì cô đơn, bị bỏ rơi / cảm nghiệm được sự hiện diện của Chúa / qua sự nâng đỡ của nhiều người.
 4. Thánh Phaolô nói: Sống yêu thương là chu toàn Lề Luật của Chúa / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta / biết hoàn thiện bản thân và nêu cao giá trị Tin Mừng trong đời sống gia đình / cũng như trong môi trường làm việc của mình.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chinh phục nhân loại bằng tình yêu thương. Xin cho chúng con biết lấy lòng bác ái mà đối xử với nhau / và cách riêng đối với những anh chị em chưa nhận biết Chúa, nhờ đó chúng con có thể giới thiệu Chúa cho họ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

<-- MỤC LỤC

 

CHÚA BA NGÔI (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch tình yêu và ân sủng. Chúng ta cùng cầu xin Người tuôn đổ muôn ơn lành cho chúng ta và cho toàn thể Hội thánh:
 1. Sống Mầu nhiệm Ba Ngôi là sống hiệp thông và chia sẻ / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần của Hội Thánh / luôn sẵn sàng chia sẻ những khó khăn / biết hỗ trợ lẫn nhau trong việc làm sáng danh Chúa / và làm cho Giáo Hội trở thành một cộng đoàn yêu thương hiệp nhất.
 2. Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm vĩ đại / thâm sâu mà trí tuệ con người không thể hiểu thấu được / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các nhà khoa học / và cho tất cả những ai đang cố tình loại bỏ Thiên Chúa / ra khỏi trí thông minh sáng tạo của họ / biết tin nhận quyền năng siêu việt của Chúa.
 3. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những  người đang thất vọng / chán chường trong cuộc sống / được ơn tin tưởng tuyệt đối vào Đức Giêsu / và được Người thương nâng đỡ ủi an.
 4. Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một cho nhân loại” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta / luôn biết sống tha thứ / hiệp nhất và yêu thương / để mỗi ngày được nên giống gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa.
Chủ tế: Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi Chí Thánh, chúng con cảm tạ Chúa đã nối kết chúng con trong gia đình Hội Thánh. Xin giúp chúng con luôn biết vun đắp tình yêu thương đồng loại trong mối hiệp thông huynh đệ với ChúaChúng con cầu xin ...

<-- MỤC LỤC

MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ (B)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể, để hiến ban thịt và máu Thánh Người làm lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn chúng ta. Chúng ta cảm tạ tình yêu vô biên của Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin.
1. Đức Kitô là vị Thượng Tế của giao ước mới trên Bàn Thờ Thập Giá, Chúa đã hiến thân làm của lễ vẹn toàn / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha …/ các Đức Giám mục, các Linh mục / mỗi ngày thêm khôn ngoan thánh thiện / để đời sống và lời rao giảng của các ngài trở nên dấu chỉ của tình yêu Chúa giữa muôn dân. 
2. Máu Đức Kitô thanh tẩy lương tâm chúng ta / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các tín hữu đang sống xa lìa Thiên Chúa / biết hoán cải và trở về với Chúa Giêsu Thánh Thể / để được tha thứ / được hưởng nguồn sống thiêng liêng / và được lớn lên trong trong niềm tin cậy mến. 
3. Bí tích Thánh thể dấu chỉ của sự hiệp thông, chia sẻ / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các giáo hội Kitô / khi cùng chia sẻ một bánh Thánh và chén cứu độ / là chính Mình và Máu Chúa Kitô / được hiệp nhất với nhau và cùng tuyên xưng một niềm tin vào Thiên Chúa.
4. Đây là Mình Thầy, đây là Máu Thầy / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta / biết siêng năng tham dự Thánh Lễ cách chủ động / và rước Mình Thánh Chúa mỗi ngày.      
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích kỳ diệu là Mình và Máu Thánh Chúa. Xin cho chúng con biết mến yêu và năng tham dự Bí Tích này, để chúng con được ơn cứu chuộc Chúa thương ban. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.    

 
<-- MỤC LỤC
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU (B)
Chủ tế: Anh chị em thân mến. Thánh Gioan đã viết rằng: “Thiên Chúa là Tình yêu”. Trong ngày lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, một Trái Tim đã chịu đâm thâu, chịu nát tan vì tình yêu. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa và dâng lời nguyện xin:
1. “Họ sẽ nhìn lên Đấng họ đã đâm thâu”/ Chúng ta cầu cho các linh mục có trái tim của Chúa Giêsu / để mở ra đón hết mọi người mà không trừ ai / một trái tim yêu cho đến cùng / yêu đến hiến mạng vì đoàn chiên mà các ngài được Chúa trao phó. 
2. Nhiều người đã lãng quên / hay lơ là trong việc tôn sùng Thánh Tâm Chúa / Chúng ta cùng cầu xin cho các Kitô hữu / luôn sống chứng nhân kiên vững / dám chấp nhận lội ngược dòng / giữa một thế giới ưa chuộng tiền tài vật chất / và sự hào nhoáng phù vân mà lãng quên Thiên Chúa.
3. “Thiên Chúa là Tình yêu” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho ngày càng có nhiều tâm hồn trẻ / biết mau mắn đáp lại lời mời gọi của Chúa / sẵn sàng bước theo Chúa với một tinh thần say mê Thiên Chúa và quyết tâm nên thánh.
4. Chúa kêu gọi mọi người hãy học nơi Chúa sống hiền lành khiêm nhường / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn (giáo xứ) chúng ta / luôn biết chạy đến với Thánh Tâm Chúa qua bí tích Thánh Thể / để được Chúa uốn nắn lòng trí / sao cho xứng đáng là con cái của Chúa.
Chủ tế: Lạy Thánh Tâm Chúa Giêsu, xin uốn lòng chúng con nên giống Trái Tim Chúa, để chúng con biết sống yêu thương và bao dung với hết mọi người. Xin cho chúng con biết rao giảng về Chúa, bằng lời nói và cuộc sống chứng tá, và bằng trái tim đầy tình yêu Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
 • Đang truy cập108
 • Máy chủ tìm kiếm29
 • Khách viếng thăm79
 • Hôm nay15,282
 • Tháng hiện tại771,970
 • Tổng lượt truy cập73,321,821
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây