Lời nguyện tín hữu năm A MỤC LỤC
LỜI NGUYỆN TÍN HỮU
MÙA VỌNG
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG
MÙA GIÁNG SINH
CHÚA GIÁNG SINH (Lễ Ban Đêm)
CHÚA GIÁNG SINH (Lễ Ban Ngày)
THÁNH GIA THẤT
THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI
Ngày 1 tháng 1

CHÚA HIỂN LINH
CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
MÙA CHAY
THỨ TƯ LỄ TRO
CHÚA NHẬT I MÙA CHAY
CHÚA NHẬT II MÙA CHAY
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY
CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY
CHÚA NHẬT V MÙA CHAY
CHÚA NHẬT LỄ LÁ
THỨ NĂM TUẦN THÁNH
MÙA PHỤC SINH
THỨ BẢY, LỄ VỌNG PHỤC SINH
CHÚA NHẬT PHỤC SINH
CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
CHÚA NHẬT III PHỤC SINH
CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH
CHÚA NHẬT V PHỤC SINH
CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
CHÚA LÊN TRỜI
CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
LỄ VỌNG

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Lễ chính ngày

MÙA THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN

CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO
(CHÚA NHẬT ÁP CUỐI THÁNG 10)
LỄ THEO NIÊN LỊCH PHỤNG VỤ
LỄ TRỌNG KÍNH CHÚA
CHÚA BA NGÔI
MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
(Chúa Nhật cuối năm Phụng vụ)
CÁC LỄ THEO NGÀY TRONG NĂM
THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI
Ngày 1 tháng 1
THÁNH PHAO LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI
Ngày 25 tháng 01
DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THỜ
Ngày 2 tháng 2
LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ
Ngày 22 tháng 2
THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA 
Ngày 19 tháng 3
LỄ TRUYỀN TIN
Ngày 25 tháng 3
THÁNH MÁC CÔ
Ngày 25 tháng 04
THÁNH PHILIPPHÊ – GIACÔBÊ
Ngày 3 tháng 5
THÁNH MATTHIA TÔNG ĐỒ
Ngày 14 tháng 5
ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG  BÀ THÁNH ISAVE
Ngày 31 tháng 5
SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
Lễ Vọng chiều 23 tháng 6
SINH NHẬT GIOAN TẨY GIẢ
Lễ chính ngày 24 tháng 06
THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ
Thánh lễ Vọng, chiều 28 tháng 6
THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ
Thánh lễ chính ngày 29 tháng 6
THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ
Ngày 03 tháng 07
THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ
Ngày 25 tháng 7
LỄ CHÚA HIỂN DUNG
Ngày 6 tháng 8
LỄ THÁNH ĐAMINH
Ngày 8 tháng 8
THÁNH LÔRENSÔ PHÓ TẾ TỬ ĐẠO
Ngày 10 tháng 8
ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
Thánh lễ vọng, chiều 14 tháng 8
ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
lễ chính, ngày 15 tháng 8
THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ
Ngày 24 tháng 8
SINH NHẬT ĐỨC MẸ MARIA
Ngày 8 tháng 9
SUY TÔN THÁNH GIÁ
Ngày 14 tháng 9
THÁNH MÁT THÊU TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG
Ngày 21 tháng 9
CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN: Micaen, Gaprien, Raphaen
Ngày 29 tháng 9
THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU
Ngày 1 tháng 10
LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
Ngày 7 tháng 10
THÁNH LUCA TÁC GIẢ TIN MỪNG
Ngày 18 tháng 10
THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ
Ngày 28 tháng 10
LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
Ngày 1 tháng 11
LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Ngày 2 tháng 11
LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ
Ngày 9 tháng 11
LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Ngày 24 tháng 11
THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ
Ngày 30 tháng 11
THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ
Ngày 3 tháng 12
ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Ngày 8 tháng 12
THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI
Ngày 26 tháng 12
THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG
Ngày 27 tháng 12
THÁNH GIA THẤT
Ngày 31 tháng 12
LỄ THEO TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC
LỄ TẤT NIÊN
LỄ ĐÊM GIAO THỪA
MỒNG MỘT TẾT NGUYÊN ĐÁN
Cầu bình an cho Năm Mới
MỒNG HAI TẾT
Kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ
MỒNG BA TẾT
Thánh hóa công việc làm ăn
TẾT TRUNG THU
LỄ TRONG DỊP LÃNH NHẬN CÁC BÍ TÍCH
RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
THÊM SỨC
LỄ TẠ ƠN VÀ CÁC LỄ KHÁC
LỄ CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI
LỄ TẠ ƠN CỦA TÂN LINH MỤC
MÙA VỌNG
 
 
 
CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến, mùa Vọng, mùa Xuân của năm Phụng vụ, là thời gian vừa chuẩn bị đón mừng lễ Giáng Sinh, vừa hướng lòng trông đợi Chúa Kitô đến lần thứ hai trong ngày tận thế. Trong niềm khát khao trông đợi Ngôi Hai Thiên Chúa ngự đến, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:
Hội Thánh được Chúa Giêsu thiết lập và trao ban sứ mạng rao giảng Tin Mừng hy vọng cho mọi nước mọi dân / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh / luôn làm tròn sứ mạng vô cùng cao quý nhưng hết sức khó khăn này.
Khát vọng sâu xa nhất của con người thời nay là được sống trong hoà bình và thịnh vượng/ nhưng chiến tranh, khủng bố vẫn xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới, gây ra biết bao cảnh tang thương/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lòng bác ái yêu thương thâm nhập mọi sinh hoạt trần thế / để mọi người biết thương yêu và tôn trọng nhau hơn.
Thánh Phaolô kêu gọi: / “Hãy ăn ở cho đứng đắn như người đang sống giữa ban ngày / không chè chén say sưa / không chơi bời dâm đãng / không cãi cọ ghen tương” / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết thực hiện lời mời gọi của vị tông đồ dân ngoại / để có thể trở nên chứng nhân của niềm hy vọng trong cuộc sống.
Đức Giêsu nhắc nhở các môn đệ: / “Anh em hãy canh thức / vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến” / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình (cộng đoàn) chúng ta / biết luôn sẵn sàng đón Chúa ngự đến / bằng một đời sống sốt sắng thờ phượng Chúa / và thấm đượm tình bác ái yêu thương.
Chủ tế: Lạy Chúa, vì yêu thương thế gian, Chúa đã ban Con Một xuống thế làm người, sống kiếp phàm nhân, nên giống chúng con trong tất cả mọi sự, ngoại trừ tội lỗi. Xin cho hết thảy chúng con đang thiết tha trông chờ Con Chúa ngự đến, biết chuẩn bị tâm hồn xứng đáng để đón mừng mầu nhiệm Con Chúa giáng trần. Chúng con cầu xin…
 
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến, thánh Gioan Tẩy Giả mời gọi người Kitô hữu cố gắng làm nhiều việc lành phúc đức để chứng tỏ lòng thống hối thật và quyết tâm đổi mới đời sống. Với lòng sám hối chân thành, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:
Hội Thánh không ngừng nhắc nhở các Kitô hữu sám hối tội lỗi và canh tân đời sống / để nên hoàn thiện như Cha trên trời / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi tín hữu / biết luôn khiêm tốn lắng nghe / và hết lòng thực hiện lời giáo huấn của Hội Thánh.
Ngày nay, tội ác vẫn hoành hành trên khắp thế giới, / tạo nên một bầu khí bất an / đe dọa nếp sống yên lành của những người lương thiện / Chúng  ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu biết nỗ lực tránh xa tội lỗi, luyện tập nhân đức / để nêu gương sáng cho những người chung quanh.
Ngôn sứ Isaia đã mô tả một thế giới lý tưởng / trong đó không còn hận thù / không còn chiến tranh / không còn những thảm cảnh đau lòng / vì muôn loài muôn vật đều chung sống hoà bình với nhau / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người biết sống quảng đại, để ước mơ này sớm trở thành hiện thực / để mọi người đang hiện diện trên trái đất đều được sống trong hạnh phúc và an bình.
Thánh Gioan kêu gọi: / “Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần” / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi gia đình (cộng đoàn) chúng ta biết nhắc bảo nhau sửa chữa lỗi lầm, cải thiện đời sống và thi đua làm việc lành/ để dọn tâm hồn đón Chúa ngự đến.
Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân ái, tất cả chúng con đang buồn sầu vì tội lỗi đã phạm, và hết lòng sám hối ăn năn. Cúi xin Chúa đoái thương thanh tẩy tâm hồn chúng con khỏi mọi vết nhơ tội lỗi, để xứng đáng đón mừng Con Chúa giáng sinh làm người. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu Kitô, Ngôi Hai Thiên Chúa, sắp ngự xuống trần gian. Người sẽ mang ơn hoà bình đến cho nhân loại đang đau khổ vì chiến tranh, mang ơn giải thoát cho những ai đang quằn quại trong tội lỗi, mang hạnh phúc đầy tràn cho những ai đang sống trong bất hạnh. Chúng ta cùng chung lời cảm tạ Chúa và dâng lên Người lời cầu khẩn thiết tha:
Sứ mạng cao cả của Hội Thánh là rao giảng Tin Mừng cứu độ cho hết thảy mọi dân tộc / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công cuộc rao giảng Tin Mừng của Hội Thánh / luôn gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.
Trên thế giới ngày nay / việc phân phối tài nguyên không đồng đều giữa các quốc gia: / có nhiều nước quá giàu, / trong khi đó có một số nước lại quá nghèo / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những nước giàu / biết quan tâm giúp đỡ vô vị lợi các nước chậm phát triển / cách riêng những nước mà một phần lớn dân chúng sống dưới mức tối thiểu.
Trong cuộc sống hôm nay/ lối sống tôn thờ cá nhân/ chỉ lo hưởng thụ ích kỷ/ vô cảm vô tâm với người xung quanh, xem ra đang phổ biến / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho người Kitô hữu hiểu rằng: sống đức tin là sống yêu thương quảng đại/ là biết quên mình để sống cho Chúa và cho mọi người.
Ngày xưa/ Đức Giêsu đã chinh phục người khác bằng tình thương hy sinh / qua việc phục vụ tận tuỵ/ Ngày nay / Người mời gọi các Kitô hữu cũng hãy sống như Người/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi gia đình (cộng đoàn) Công giáo chúng ta/ biết yêu thương / tôn trọng / và giúp đỡ mọi người / để chia sẻ nét đẹp và niềm vui đức tin cho người khác.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết kiên trì tỉnh thức mà chờ đợi Ngôi Hai Con Chúa giáng trần, và biết cầm đèn cháy sáng trong tay mà hăm hở đi đón Người ngự đến ở cùng chúng con, bằng đời sống hy sinh cầu nguyện và bác ái yêu thương. Người hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
 
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG

Chủ tế:  Anh chị em thân mến, sau lời truyền tin của sứ thần Gábriel và lời đáp xin vâng của Trinh Nữ Maria, Ngôi Lời đã mặc lấy xác phàm trong lòng Đức Mẹ. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
Hội Thánh là dấu chỉ tình thương cứu độ của Chúa đối với nhân loại / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh / biết luôn cố gắng sống bác ái yêu thương / để trở nên khí cụ Chúa dùng, mà đem tình thương của Chúa đến cho mọi người.
Một trong những mục tiêu của Năm Đức Tin vừa qua là khôi phục lại sự hiện diện của Chúa trong đời sống chúng ta / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi người / cách riêng là những Kitô hữu trẻ / biết cảm nhận tình thương của Chúa là Đấng đã hạ mình làm người ở giữa chúng ta / mà sống xứng đáng hơn.
Khủng hoảng đức tin / đặc biệt trong giới trẻ / là một vấn đề lớn đang khiến các vị mục tử hết sức lo âu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử / luôn tìm được những phương thế thích hợp / nhằm giúp người trẻ học hỏi sâu rộng giáo lý của Chúa / nhờ đó họ có thể giữ vững được đức tin của mình.
Đức Maria đã nêu gương vâng phục đức tin không những qua lời đáp trả “xin vâng” mà còn trong suốt cuộc đời dấn thân vì Tin Mừng / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình (cộng đoàn) Công giáo chúng ta / biết mau mắn thưa xin vâng trong mọi tình huống của cuộc sống / nhất là những khi gặp khó khăn và đau khổ.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa hứa ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Xin luôn nâng đỡ chúng con trong mọi cơn thử thách, đồng hành với chúng con trong mọi bước đường đời, nhờ đó chúng con luôn tin yêu, gắn bó và dấn thân theo Chúa đến cùng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
 
MÙA GIÁNG SINH 
 
 
CHÚA GIÁNG SINH (Lễ Ban Đêm)
Chủ tế:  Anh chị em thân mến, Thiên Chúa Tình Yêu, là Vua Hoà Bình, hôm nay từ cõi trời cao thẳm đã ngự đến giữa chúng ta. Người mang bình an, niềm vui và hạnh phúc đến cho những người thành tâm thiện chí. Trong niềm hân hoan mừng ngày giáng sinh của Ngôi Hai Thiên Chúa, chúng ta cùng phấn khởi nguyện xin:
Hội Thánh không ngừng cổ võ một nền hoà bình chân chính / và tình tương thân tương ái giữa các dân tộc / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những nhà lãnh đạo các quốc gia trên thế giới / biết thành tâm đón nhận chân lý / và nỗ lực xây dựng công lý hoà bình cho mọi người.
Trong đêm linh thánh này / mọi người đang hiện diện trên hành tinh chúng ta đều ước mong một cuộc sống an bình và hạnh phúc/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa / ban cho thế giới một nền hoà bình chân chính để mọi người thực sự có được bình an.
Trên thế giới ngày nay / hiện vẫn còn biết bao nhiêu người sống dưới mức nghèo khổ / trong khi đó có một số người khác lại tiêu xài phung phí / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho sứ điệp tình yêu Đức Kitô giáng sinh / hoán cải tâm hồn người giàu/ để họ biết thương yêu và giúp đỡ người nghèo.
Lễ Giáng sinh không phải là lễ hội để vui chơi lãng phí / nhưng là dịp thuận tiện để chúng ta nhớ lại tình thương cao cả của Chúa / và chia sẻ tình thương ấy cho anh chị em của mình / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong mỗi gia đình (cộng đoàn) chúng ta / biết mừng lễ Giáng sinh cách có ý nghĩa qua việc chia sẻ tình thương và cơm áo cho những ai khó nghèo.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, mầu nhiệm Giáng Sinh là mầu nhiệm của tình thương cao cả. Xin cho mầu nhiệm này luôn hướng dẫn cuộc đời của chúng con, để chúng con trở nên những sứ giả tình thương của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
CHÚA GIÁNG SINH (Lễ Ban Ngày)
Chủ tế: Anh chị em thân mến, vì yêu thương nhân loại, Ngôi Hai Thiên Chúa đã từ trời xuống thế làm người, ở cùng chúng ta và chia sẻ mọi vui buồn của chúng ta. Với tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa là tình yêu, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
Khi giáng sinh làm người / Đức Kitô đã khai mạc một kỷ nguyên mới / kỷ nguyên thái bình thịnh vượng mà các ngôn sứ đã loan báo thuở xưa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người, nhất là những ai đang sống trong cảnh tối tăm buồn tủi / được đón nhận ánh sáng bình an và niềm vui đến từ chính Chúa.
Đức Kitô đã mang lấy thân xác yếu hèn của nhân loại khi xuống thế làm người / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi Kitô hữu / biết sống mầu nhiệm nhập thể / qua việc quan tâm, cảm thông và chia sẻ với những niềm vui nỗi buồn của mọi người và từng người.
Đức Kitô đã sinh ra trong cảnh nghèo hèn tại hang đá Bêlem và trở nên gần gũi với những mục đồng nghèo khổ / Chúng ta hiệp lời cầu xin Người ủi an / nâng đỡ những ai đang đói rách cơ bần.
Đức Kitô giáng sinh trong một gia đình, và qua đó, mang sứ điệp yêu thương và an vui đến cho toàn thể nhân loại / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi gia đình (cộng đoàn) chúng ta / được trở nên tổ ấm yêu thương / để có thể lan toả niềm vui và hạnh phúc đến cho mọi người.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu là Chúa hoà bình, là Vua tình thương, Chúa đang ngự giữa chúng con để ủi an, nâng đỡ và khích lệ chúng con bước theo chân Chúa. Xin cho tình thương hải hà của Chúa luôn hướng dẫn chúng con trong cuộc hành trình về quê trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

THÁNH GIA THẤT
Chủ tế: Anh chị em thân mến, gia đình là nền tảng của xã hội và Giáo Hội, là vườn ươm hạt giống đức tin, là trường đào tạo tông đồ, là nơi giáo dục nhân bản. Trong ngày lễ kính Thánh Gia Thất, nhất là trong năm “Phúc âm hoá gia đình này”, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện cho hết mọi gia đình chúng ta.
Hội Thánh luôn xác nhận tầm quan trọng của gia đình / và tìm mọi cách để bảo vệ đời sống hôn nhân và gia đình khỏi bị tội lỗi làm cho hoen ố / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình Công giáo / luôn biết bảo vệ và thăng tiên gia đình của mình, bằng việc tuân theo lời giáo huấn của Hội Thánh.
Những biến động xã hội trên thế giới ngày nay / gây ra biết bao xáo trộn trong đời sống gia đình / làm lung lay tận gốc rễ nền tảng của xã hội và Giáo Hội / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi gia đình / biết trung thành với giáo huấn của Chúa, vượt thắng những thử thách gian nan / để luôn sống trong hạnh phúc và bình an.
Giáo dục đầu tiên trong gia đình hết sức quan trọng / vì giúp hình thành nhân cách cũng như đời sống đạo nơi trẻ em / và cha mẹ là những thầy dạy không ai có thể thay thế được  / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ / biết luôn quan tâm đến việc giáo dục đức tin và nhân bản cho con cái / bằng lời nói cũng như bằng gương sáng của mình.
Một gia đình hạnh phúc / là một gia đình biết sống “tình bác ái”, vì đó là “mối dây liên kết tuyệt hảo” / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta / biết luôn cố gắng vượt thắng tính ích kỷ, để quảng đại sống yêu thương trong chính gia đình mình.
Chủ tế: Lạy Chúa, Thánh Gia Nadarét quả là một gương mẫu tuyệt hảo cho tất cả các gia đình Công giáo về đời sống tin cậy mến cũng như đời sống lao động cần cù. Xin cho chúng con luôn noi gương Thánh Gia, sống một cuộc đời đẹp lòng Chúa, và nên gương sáng cho những người chưa nhận biết Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI
Ngày 1 tháng 1

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Ngôi Hai nhập thể trong lòng Đức Trinh Nữ Maria ngay khi Thiên sứ truyền tin, và kể từ lúc ấy, Đức Trinh Nữ đã trở nên Mẹ Thiên Chúa. Trong niềm tri ân cảm tạ Thiên Chúa vì đã ban cho Đức Mẹ đặc ân cao quý, chúng ta cùng tha thiết cầu xin:
Hội Thánh luôn nhắc các Kitô hữu nhớ rằng / đối với Đức Mẹ / lòng tôn sùng chân chính hệ tại việc nhìn nhận địa vị cao cả của Mẹ Thiên Chúa / tình con thảo yêu mến / và noi gương các nhân đức của Mẹ / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết tuân giữ cẩn thận những lời giáo huấn của Hội Thánh.
Chủ đề của Ngày Hòa bình Thế giới lần thứ 47 là: “Tình huynh đệ: nền tảng và đường dẫn đến hòa bình” / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu / biết góp phần xây dựng hoà bình qua việc vun trồng tình tương thân tương ái giữa mọi người.
Ngày đầu năm luôn mang lại cho chúng ta niềm hy vọng về một thế giới mới tốt đẹp hơn / Chúng ta hiệp lời cầu xin mọi người đang gặp khó khăn thử thách / được an ủi nâng đỡ nhờ tin tưởng phó thác vào Chúa.
Ai thật lòng yêu mến Đức Mẹ / sẽ cố gắng thực hiện những lời Mẹ đã dạy / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi gia đình (cộng đoàn) chúng ta / biết bày tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ bằng những việc đạo đức mà Mẹ đã dạy / như siêng năng lần chuỗi Mân Côi / sám hối tội lỗi / và nhất là canh tân đời sống của mình.
Chủ tế: Lạy Chúa, ước mơ tha thiết của mọi người trên thế giới hôm nay là được sống trong an bình và hạnh phúc. Vậy xin Chúa ban cho nhân loại được hưởng một nền hoà bình thật sự trong Năm Mới này, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria là Nữ Vương ban sự bình an. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CHÚA HIỂN LINH
Chủ tế:  Anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thương và muốn cứu độ hết thảy mọi người. Người đã dùng ngôi sao hướng dẫn muôn dân đến gặp Đấng Cứu Thế. Với tâm tình cảm tạ tri ân Thiên Chúa là Cha từ bi nhân hậu, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
Chúa là Vua lãnh đạo muôn dân / Người đã mời gọi các hiền sĩ là những người ngoại giáo đầu tiên / đến thờ lạy Đấng Cứu Tinh tại hang đá Bêlem / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong Hội Thánh / biết hết lòng tôn thờ và phụng sự Chúa.
Chúa là Vua công bình chính trực / Người đến giải thoát những người nghèo cô thế cô thân / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người cùng khổ sầu đau / luôn được Chúa thương xót đỡ nâng.
Chúa là ánh sáng chiếu soi muôn người / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người chưa biết Chúa hay đang tìm Chúa trong đêm trường tăm tối / được ánh hào quang của Đức Kitô soi sáng và hướng dẫn / để họ thêm phấn khởi trên đường tìm chân lý.
Mỗi tín hữu phải là một ngôi sao dẫn đường cho người khác tìm về với Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình trong giáo phận chúng ta / biết dùng đời sống bác ái yêu thương / phục vụ khiêm tốn / mà giới thiệu Chúa cho những anh chị em chưa nhận biết Ngài.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã sai chúng con mang sứ điệp Tin Mừng đến tận cùng trái đất. Xin cho đời sống thường ngày của chúng con thể hiện trung thực tình yêu bao la của Chúa đối với nhân loại, để ánh sáng Tin Mừng tiếp tục được lan toả tới mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA
Chủ tế: Anh chị em thân mến, qua biến cố chịu phép rửa, Đức Giêsu cho thấy Ngài đẹp lòng Chúa Cha, đầy tràn Thánh Thần và được chính thức tấn phong làm Đấng Cứu Thế để cứu chuộc nhân loại. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin:
Hội Thánh có trách nhiệm thông truyền sự sống của Chúa cho những ai đang chuẩn bị đón nhận bí tích Thánh Tẩy / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh luôn làm tròn bổn phận cao quý này.
Chuẩn bị thật kỹ lưỡng cho những anh chị em dự tòng trước khi lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy / là một việc hết sức cần thiết / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các mục tử / biết luôn cố gắng thực hiện việc quan trọng này đúng như Hội Thánh mong muốn.
Ở mọi nơi và mọi lúc / đều có rất nhiều người xả thân rao giảng Tin Mừng / giới thiệu Chúa cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em ấy / luôn được bình an trong cuộc sống chứng nhân thường ngày.
Dù đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy và đã sống đạo lâu năm / người tín hữu vẫn có bổn phận phải học hỏi / đào sâu thêm giáo lý của Chúa / để củng cố niềm tin còn non yếu của mình / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi gia đình (cộng đoàn …) chúng ta / biết luôn quan tâm đến việc học hỏi lời Chúa và trau dồi giáo lý, nhất là cho những thành viên trẻ trong gia đình.
Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con trở nên con cái của Chúa qua bí tích Thánh Tẩy. Xin cho chúng con luôn cố gắng sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu của mình, nhất là sống đơn sơ và dấn thân noi gương Chúa. Chúng con cầu xin…
 
MÙA CHAY
 
THỨ TƯ LỄ TRO
Chủ tế: Anh chị em thân mến, hôm nay tất cả chúng ta cùng ăn chay hãm mình và bước vào mùa sám hối tội lỗi, thanh tẩy tâm hồn, đổi mới đời sống để nên hoàn thiện như Cha trên trời. Trong tinh thần sám hối của mùa Chay, chúng ta cùng khiêm tốn nguyện xin:
Khi lên xức tro / người Kitô hữu được mời gọi / “Hãy ăn năn sám hối và đón nhận Tin Mừng” / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong Hội Thánh / biết ăn năn thống hối để được Chúa thứ tha / và nhờ Đức Kitô mà được hoà giải với Chúa là Cha nhân từ.
Hiện nay nạn kỳ thị chủng tộc vẫn còn xảy ra trên thế giới  / Chúng  hiệp lời cầu xin cho mọi người biết thật tình yêu thương nhau / không kỳ thị thiên tư / để cùng nhau xây dựng một thế giới hoà bình thịnh vượng.
Trên thế giới vẫn còn có nhiều người phải chết vì đói / vì bệnh tật không có thuốc uống / trong khi lại có nhiều người khác chết vì ăn quá no / vì thuốc uống quá nhiều / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người khá giả / biết quan tâm giúp đỡ những nghèo khổ bất hạnh đang sống chung quanh mình.
Thành tâm sám hối / sống lời Chúa dạy và thực thi bác ái / là những việc làm mà mỗi Kitô hữu cần trung thành thực hiện trong suốt mùa Chay này / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta / biết nỗ lực thực hiện những đòi hỏi quan trọng này.
Chủ tế: Lạy Chúa, này chúng con nhận biết mình hèn yếu lỗi lầm và đang hết lòng sám hối. Xin Chúa thương tha thứ tội lỗi và ban ơn giúp chúng con sống trọn vẹn tinh thần tinh thần khắc khổ của mùa Chay, nhờ đó mà nên hoàn thiện như Cha trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

Chủ tế: Anh chị em thân mến, mùa Chay là thời gian thuận tiện để người Kitô hữu sám hối tội lỗi và quay trở về với Chúa, vì Người không muốn cho  kẻ có tội phải chết, nhưng muốn họ sám hối ăn năn để được sống. Với quyết tâm xa lánh tội lỗi và đổi mới đời sống, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:
Ngày xưa / Chúa đã sai ngôn sứ Giôna đến kêu gọi dân Ninivê hối cải ăn năn / Ngày nay / Chúa cũng sai Hội Thánh khuyên nhủ các Kitô hữu sám hối lỗi lầm / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / biết sống trọn vẹn tinh thần khắc khổ của mùa Chay / để đền bù tội lỗi và tôi luyện xác hồn.
Miếng ăn / danh vọng / địa vị / tiền bạc / lạc thú / nhiều khi làm đảo điên lòng người / băng hoại xã hội / xói mòn niềm tin / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người / đặc biệt là giới trẻ / biết khôn ngoan tránh xa những cám dỗ bất chính / những cạm bẫy tinh vi đầy dẫy trong cuộc sống thường ngày.
Hiện nay, ở nhiều nơi trên thế giới / người phụ nữ vẫn bị coi thường / nhân phẩm bị chà đạp / thân xác bị xem như một món hàng kinh doanh / và lắm lúc bị đày đoạ / bị đối xử thô bạo ngay trong gia đình / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai có trách nhiệm / biết luôn tìm cách giúp người phụ nữ sống xứng đáng với nhân phẩm của mình.
Chúa Giêsu nói / “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh / nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra” / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta / biết cố gắng sống theo  lời Chúa dạy trong Tin Mừng / để nhờ đó mà trở nên những Kitô hữu tốt / và những công dân gương mẫu.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con thấm nhuần lời Chúa dạy, để chúng con biết chế ngự những đam mê và dục vọng trần thế, nhờ đó mùa Chay thánh này đem lại nhiều lợi ích cho chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY


Chủ tế: Anh chị em thân mến, hôm nay, Đấng cứu độ chúng ta tỏ vinh quang của Người cho ba môn đệ được thấy. Chúng ta hãy tôn vinh Người và tin tưởng cầu xin:
Trước khi chịu khổ hình Thập giá / Đức Giêsu đã tỏ vinh quang cho các môn đệ được thấy / Chúng ta dâng lời cầu nguyện cho Hội Thánh đang trên đường lữ thứ trần gian / được nhìn thấy vinh quang nơi thánh giá / và tin thật Chúa đã chiến thắng khải hoàn.
Mỗi ngày qua màn ảnh truyền hình / qua báo chí / chúng ta chứng kiến biết bao đau khổ trong cuộc sống / đau khổ vì thiên tai / vì chiến tranh / vì sự độc ác của người khác / đau khổ do bệnh tật / do quá nghèo túng / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho những anh chị em đang gặp thử thách / một niềm tin yêu và hy vọng để vui sống.
Ước mơ tha thiết của con người ở mọi thời đại / là được sống hạnh phúc / mà thái độ của thánh Phêrô trong bài Tin Mừng hôm nay là một ví dụ điển hình / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi người / đều tìm được hạnh phúc trong đời sống riêng tư của mình.
Thiên Chúa là Cha nhân từ / đã cho ba môn đệ được nhìn ngắm vinh quang của Đức Giêsu Kitô / và được nghe tiếng Chúa phán dạy phải vâng nghe lời người / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta / cũng biết luôn vâng phục Người.
Chủ tế: Lạy Chúa, Đức Giêsu Kitô Con Chúa, đã chuẩn bị cho các Tông đồ khỏi hoang mang trước mầu nhiệm Thập giá, nhưng luôn vững tin vào sự tất thắng của Người. Xin cũng ban cho chúng con một niềm tin sắt đá, để chúng con có thể đứng vững trước mọi giông tố phũ phàng của cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT III MÙA CHAY

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa ban cho chúng ta những phương thế tuyệt hảo để chữa lành vết thương tội lỗi trong tâm hồn: đó là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia sẻ cơm áo cho những anh chị em đói rách bần cùng. Tin tưởng vào ơn Chúa trợ giúp, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
Nước hằng sống Đức Giêsu ban chính là mặc khải / là lời giáo huấn / là Thánh Thần của Người / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban thứ nước quý báu ấy / cho mọi thành phần trong Hội Thánh / để nhờ Chúa Thánh Thần soi sáng / mọi người biết thành tâm trở về cùng Chúa / để đền bù những tháng ngày bội nghĩa vong ân.
Hằng năm / ở nhiều nơi trên thế giới / đặc biệt là tại những vùng đang có chiến tranh / đang gặp thiên tai / dù được cứu trợ khẩn cấp / vẫn có một số khá đông người bị chết vì đói khát / vì bệnh tật do môi trường bị ô nhiễm trầm trọng / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp hoạn nạn / được giúp đỡ đầy đủ và kịp thời.
Chúa đã ban cho người Kitô hữu mùa Chay thánh để đổi mới đời sống / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết mọi tín hữu biết chuyên tâm cầu nguyện và làm nhiều việc lành.
Giảm bớt chi tiêu ăn uống để chia cơm sẻ áo cho những anh chị em đói khổ nghèo nàn / là ưu tiên hàng đầu của người Kitô hữu trong mùa Chay này / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta / biết thực thi bác ái / không những trong việc lớn / mà đặc biệt còn trong những chuyện nhỏ của đời sống hằng ngày.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật. Xin cho tất cả chúng con biết thờ phượng Chúa cho phải đạo làm con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY

Chủ tế:   Anh chị em thân mến, Đức Kitô là ánh sáng thế gian. Nhờ mầu nhiệm Nhập Thể, Người dẫn đưa nhân loại đang lần bước trong u tối đến nguồn ánh sáng đức tin. Với tâm tình cảm tạ tri ân, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta:
Hội Thánh là dấu chỉ ơn cứu độ cho muôn dân / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thanh tẩy / và đổi mới Hội Thánh trong những ngày hồng phúc này / để Hội Thánh ngày càng nhiệt thành làm chứng cho Chúa là tình yêu.
Y học ngày nay tiến bộ vượt bậc / đã diệt trừ hẳn một số bệnh hiểm nghèo / mang lại niềm vui sống cho nhân loại / Thế nhưng tại các nước chậm phát triển / vẫn còn một số người bị mù loà vì bệnh tật / vì quá nghèo không có khả năng chữa bệnh / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều người quảng đại / hết lòng chăm sóc / và tận tuỵ giúp đỡ những anh chị em kém may mắn này.
Bệnh đui mù tinh thần thật đáng sợ / vì nó khiến con người trở nên mù quáng / không còn phân biệt phải trái / cũng không còn khả năng nhận ra Chúa hiện diện trong tha nhân / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa / chữa các Kitô hữu khỏi chứng bệnh hiểm nghèo này.
“Thưa Ngài, tôi tin” (Ga 9,38a) / anh mù mạnh dạn tuyên xưng niềm tin của mình / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta / cũng biết luôn hiên ngang sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận / bằng những việc làm cụ thể trong đời sống thường ngày.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dạy chúng con phải sống như con cái sự sáng, mà theo thánh Gioan tông đồ, sống như con cái sự sáng là sống bác ái yêu thương. Vậy, xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể sống trọn tình với Chúa và vẹn nghĩa với anh chị em. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Người, thì sẽ không phải chết bao giờ. Tin tưởng vào mầu nhiệm kẻ chết sống lại, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
Đức Kitô đã hiến mình trên thập giá / lấy máu cùng nước từ cạnh sườn mà thanh tẩy và thánh hoá Giáo Hội / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Giáo hội không ngừng canh tân / và mãi mãi tinh tuyền / nhờ lòng thống hối ăn năn.
Chết chóc gây ra biết bao cảnh chia ly làm tan nát cõi lòng / đem đến vô vàn khổ đau cho những người còn đang sống / lắm lúc còn làm cho đức tin của người Kitô hữu bị lung lay / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em đang gặp cảnh tang tóc buồn phiền / biết luôn vững tin vào tình thương bao la và sự quan phòng kỳ diệu của Chúa.
Đối với người Kitô hữu / chết không phải là hết / mà là bước sang một thế giới mới / và cuộc sống trần gian hôm nay quyết định số phận mai ngày của những ai tin Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết tích cực chuẩn bị cho cuộc sống đời sau / bằng một nếp sống thắm đượm tình bác ái yêu thương.
Vui với người vui và khóc cùng người khóc / phải là những việc làm thường xuyên của người Kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta / biết cố gắng sống theo lời dạy của thánh Phaolô tông đồ.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, vì yêu thương nhân loại, Chúa đã hiến thân chịu khổ hình Thập giá, xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương Chúa mà hết lòng yêu thương anh chị em chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
CHÚA NHẬT LỄ LÁ

Chủ tế: Anh chị em thân mến, để chuẩn bị Tuần Thánh, trong suốt mùa Chay, chúng ta đã cầu nguyện, thống hối, chia sẻ tình thương và cơm áo cho nhau. Hôm nay, Phụng vụ tung hô Đức Giêsu khải hoàn vào thành Giêrusalem, đồng thời mời gọi ta bước theo Người trên con đường Thập giá. Với tâm tình biết ơn và chia sẻ sự đau khổ với Đức Giêsu, chúng ta cùng thiết tha nguyện xin:
Đức Kitô đã lên Giêrusalem chịu khổ hình / để cứu độ nhân loại và bước vào vinh quang / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh Chúa / sau khi vượt qua cõi đời này / được đạt tới vinh quang bất diệt.
Hiện nay / bạo lực vẫn tràn lan trên khắp thế giới / người ta sẵn sàng làm hại nhau thậm chí còn giết nhau / nhiều khi chỉ vì những lý do rất nhỏ nhặt / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa / thay lòng đổi dạ con người trên trái đất hôm nay / để mọi người biết yêu thương và tôn trọng lẫn nhau.
Không nên tự phụ vào sức riêng mình / nhưng cần trông cậy vào ơn Chúa trợ giúp / đó phải là điều tâm niệm hằng ngày của mỗi Kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / đừng tự cao tự đại / nhưng biết khiêm tốn / tin tưởng vào ơn phù trợ của Chúa / vì bản tính con người vốn yếu đuối mỏng giòn.
Bước theo Đức Kitô trên con đường Thập giá / là điều xem ra không phải lúc nào cũng dễ dàng thuận lợi / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta / biết cố gắng vượt qua mọi thử thách gian nan / để có thể dấn thân theo Chúa đến cùng.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin cho mầu nhiệm Thập Giá là mầu nhiệm của tình thương, luôn sống động trong cuộc đời chúng con, để lúc nào chúng con cũng biết yêu thương và nâng đỡ nhau, đồng thời không bao giờ trở nên thánh giá, gánh nặng cho người chung quanh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

THỨ NĂM TUẦN THÁNH

Chủ tế: Anh chị em thân mến, trong bữa Tiệc Ly trọng đại, trước ngày tự hiến thân chịu khổ hình Thập giá, Đức Giêsu đã thiết lập bí tích Thánh Thể và Chức Linh Mục, đồng thời rửa chân cho các  môn đệ để nêu gương bác ái và tinh thần phục vụ khiêm hạ. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
Vắng bóng linh mục trong cộng đoàn / là một bất hạnh lớn nhất cho người tín hữu / Hôm nay, kỷ niệm ngày Chúa Giêsu thiết lập chức linh mục / chúng ta hiệp lời cầu xin cho việc phục vụ cũng như chính cuộc đời của các linh mục / vừa hữu ích cho tha nhân / vừa góp phần làm vinh danh Chúa.
Trong cuộc sống hằng ngày / ghen ghét vẫn còn hoành hành / hận thù vẫn đang ngự trị ở nhiều nơi / dẫn đến biết bao hậu quả thảm khốc cho con người / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lòng bác ái yêu thương / chi phối mọi sinh hoạt của con người trên thế giới.
Đức Giêsu đến trần gian không phải để được kẻ hầu người hạ / nhưng là để phục vụ mọi người / và đã phục vụ đến chết trên thập giá / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu biết noi gương Người / mà phục vụ trong tinh thần khiêm tốn và yêu thương.
Bí tích Thánh Thể là bí tích tình yêu / là mối dây hiệp nhất liên kết mọi thành phần Dân Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta / biết sống thánh lễ trong đời sống thường ngày / nghĩa là sống yêu thương và hiệp nhất / trong cùng một đức tin / đức cậy và đức mến.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã dùng lời nói và gương sáng dạy chúng con tình bác ái huynh đệ và tinh thần phục vụ. Xin Chúa cho chúng con sẵn sàng xả thân để phục vụ những anh chị em bất hạnh nhất trong xã hội, nhờ đó mà làm chứng rằng Chúa yêu thương hết thảy mọi người. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

MÙA PHỤC SINH

 
THỨ BẢY, LỄ VỌNG PHỤC SINH

Chủ tế: Anh chị em thân mến, chúng ta đang sốt sắng cử hành cuộc Vượt Qua của Chúa. Cuộc Vượt Qua này chính là mẫu mực cho cuộc vượt qua của mỗi người chúng ta. Trong niềm hân hoan chíến thắng sự dữ và tội lỗi, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện ước sau đây:
Cầu cho Hội Thánh. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các thành phần trong Hội Thánh: Các thừa tác viên có chức thánh và mọi tín hữu, trở nên chứng nhân sống động của Chúa Kitô Phục Sinh, đem Tin Mừng bình an và giải thoát đến cho tất cả mọi người.
Cầu cho những người ốm đau bệnh tật. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người đau yếu về thể xác và tinh thần, nhận ra tình thương yêu của Chúa Kitô Phục Sinh, là Đấng chữa lành các vết thương và ban ơn nâng đỡ, để có thể vượt qua những khó khăn trong cuộc sống mình.
Cầu cho các gia đình. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho các gia đình Kitô hữu trong giáo phận Bùi Chu chúng ta, làm sống lại đức tin đã lãnh nhận, và diễn tả đức tin ấy trong mọi biến cố của cuộc sống, ngõ hầu Tin Mừng được chiếu sáng cho mọi người xung quanh.
Cầu cho tất cả các Kitô hữu đang cùng nhau cử hành đêm cực thánh này, tại các nhà thờ trên toàn thế giới, biết đoàn kết và gắn bó với nhau hơn nữa, trong cùng một Phép Rửa đã lãnh nhận, ngõ hầu trở nên men muối và ánh sáng trần gian.
Chủ tế : Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, Chúa là Đấng đầu tiên sống lại từ cõi chết, xin cho chúng con được sống lại thật về phần linh hồn và khi vượt qua cõi đời này, được sống mãi với Chúa trong ánh sáng không bao giờ tàn lụi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

CHÚA NHẬT PHỤC SINH

Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chúa Kitô Phục Sinh đang hiện diện sống động giữa chúng ta, khi chúng ta cùng nhau cử hành bàn tiệc Lời Chúa và Thánh Thể. Với lòng tin tưởng và yêu mến, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
Chúa Kitô đã sống lại từ cõi chết và đang hiện diện nơi đây với chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban niềm vui, ơn đổi mới, để nhìn ra Chúa hiện diện giữa những khó khăn và thất bại trong cuộc đời, bằng cặp mắt đức tin rạng ngời của các môn đệ Chúa sáng sớm ngày Chúa Phục Sinh.
Hội Thánh được sinh ra từ trong sự chết và sự phục sinh của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các vị mục tử trong Hội Thánh, luôn đồng hành và trợ giúp thiêng liêng đời sống người Kitô hữu; đồng thời xin cho các Kitô hữu biết chia sẻ những gánh nặng trong đời sống mục tử của các ngài.
Chúa Kitô Phục Sinh luôn ban ơn sự sống và ơn an bình. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn phục sinh cho các nạn nhân của chiến tranh và bạo lực; đồng thời xin Chúa cho chúng ta biết trân trọng sự sống của con người ngay từ lúc thành thai trong lòng mẹ.
Từ trong kẻ chết trỗi dậy, Chúa Kitô đã ban ơn bình an cho mọi người. Chúng ta cầu xin Chúa ban cho các gia đình Công giáo được ơn phục sinh và đổi mới trong những nỗi bất hoà và chia rẽ, để chung sống trong ánh sáng và niềm vui Đấng Phục Sinh. 
Chủ tế: Lạy Chúa Kitô Phục Sinh, xin cho ngọn lửa phục sinh bừng cháy lên trong cộng đoàn chúng con, để chúng con thật sự được trở nên con cái của ánh sáng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

CHÚA NHẬT II PHỤC SINH
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa Cha giầu lòng thương xót, đã tái sinh và đổi mới chúng ta nhờ cuộc Vượt Qua của Chúa Kitô, để cho chúng ta thừa hưởng gia tài cao quý trên trời. Với niềm hân hoan mừng Chúa sống lại, cùng với toàn thể Hội Thánh đang lữ hành trên trần thế, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa đầy lòng từ bi lân tuất những lời khẩn cầu tha thiết nhất:
Cầu cho vị đại diện Chúa Kitô giữa trần gian là Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các giám mục, các linh mục, nhận được dồi dào ơn Chúa Thánh Thần, là hồng ân đầu tiên của Chúa Phục Sinh và nhận được sự chở che nâng đỡ của Đức Trinh Nữ Maria, ngõ hầu trở nên những thừa tác viên của lòng thương xót Chúa đến cho tất cả mọi người, nhất là những người đang xa rời Giáo Hội.
Cầu cho các nhà lãnh đạo các quốc gia biết đón nhận ân ban hoà bình mà Chúa Kitô Phục Sinh thông truyền cho toàn thể nhân loại và nhiệt tình cổ võ tình liên đới, để mọi người dân được đảm bảo về công ăn việc làm và về cuộc sống bình an, hạnh phúc.
Cầu cho các gia đình Công giáo, được thấm nhuần lời giảng dạy của các Thánh Tông Đồ, trong sự hiệp thông với hy tế Thánh Thể, biết thông truyền niềm an vui hy vọng và lòng thương xót của Chúa  đến mọi người.
Cầu cho cộng đoàn giáo xứ thân yêu của chúng ta, khi họp mừng ngày Lễ Bẻ Bánh hôm nay, biết chia sẻ của cải thiêng liêng và vật chất cho những người nghèo khổ, và thể hiện đức tin cách cụ thể khi giao thiệp với xã hội bên ngoài, nhất là khi phải xa gia đình, xa cộng đoàn giáo xứ, để trở nên dấu hiệu về tình thương yêu lạ lùng của Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa là Cha giầu lòng từ bi thương xót, xin vui lòng đón nhận lời khẩn cầu của toàn thể dân Kitô giáo chúng con, mà thương ban những ơn trọng đại, lòng chúng con chẳng dám mơ tưởng bao giờ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT III PHỤC SINH

Chủ tế: Anh chị em thân mến,
Chúa Kitô Phục Sinh đang hiện diện và đồng hành với chúng ta, nhất là khi chúng ta cùng chia sẻ Lời Chúa và hiệp thông trong nghi lễ Bẻ Bánh. Vui mừng vì có Chúa Phục Sinh hiện diện và nâng đỡ, chúng ta cùng khẩn khoản nài xin Thiên Chúa là Cha, thương ban những ý nguyện chân thành của cộng đoàn đang dâng lên:
Cầu cho các tín hữu trong toàn thể Hội Thánh, đang lữ hành trên đường dương thế, trong niềm hiệp thông với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, các giám mục, linh mục, biết chia sẻ kinh nghiệm đức tin về cuộc gặp gỡ với Đấng Phục Sinh cho tất cả mọi người đang sinh sống trên trần gian này.
Cầu cho các giáo lý viên và các nhà giáo dục, được lòng yêu mến Kinh Thánh để giúp trẻ em và người trẻ khám phá ra gương mặt dịu hiền của Chúa Kitô trong toàn thể Sách Thánh và cho mọi người trong giáo xứ chúng ta nhận được sức sống mãnh liệt nơi Lời Hằng Sống của Chúa.
Cầu cho mọi người trong Hội Thánh, cách riêng trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta, đang tham dự những nghi lễ trong Ngày của Chúa hôm nay, biết không ngừng canh tân đời sống đức tin đã đón nhận khi chịu Phép Rửa, tràn đầy sức mạnh của niềm hy vọng trong Phép Thêm Sức đã chịu và được lòng yêu mến thẳm sâu mỗi khi lãnh nhận Phép Thánh Thể, là bí tích cao quý nhất mà Chúa Phục Sinh đã trao lại.
Cầu cho mọi thành phần trong gia đình, tìm thấy niềm an vui hạnh phúc khi sống trong cùng một mái nhà, biết kính trên nhường dưới, lịch sự trong cách ứng xử và thật lòng yêu thương chịu đựng nhau.
Chủ tế: Lạy Chúa là Cha chúng con, Chúa đã đem lòng quyến luyến chúng con, xin đừng chê những lời chân thành chúng con vừa dâng lên Chúa, để chúng con được bình an trên đường tiến về Nhà Cha trên trời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT IV PHỤC SINH

Chủ tế: Anh chị em thân mến, trong Bí tích Thánh Thể, Chúa đã nuôi dưỡng chúng ta như người mục tử hết tình vì đoàn chiên mình. Là đoàn chiên Chúa chăm nom, chúng ta cùng nhau tạ ơn Chúa và dâng lời nguyện xin:
Cầu cho các vị mục tử trong Hội Thánh sẵn lòng mang nơi mình các mùi vị khác nhau của từng con chiên một và biết noi gương vị mục tử tối cao, để yêu thương, chăm sóc và ban sức sống dồi dào cho đoàn chiên mà Chúa đã trao phó, bằng sự khôn ngoan, đạo đức và can đảm.
Khi lãnh nhận Phép Rửa chúng ta đã được chia sẻ vào chức vụ lãnh đạo của Chúa Kitô, xin cho những người đang giữ các trách nhiệm khác nhau của cộng đoàn giáo xứ chúng ta, biết hết lòng phụng sự Chúa và thành tâm chăm lo cho cộng đoàn.
Trong ngày thế giới cầu nguyện cho các ơn kêu gọi hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các ơn gọi linh mục và tu sĩ gia tăng trong Hội Thánh, nhất là nơi cộng đoàn giáo xứ chúng ta và xin cho chúng ta nhiệt tâm giúp đỡ vào việc đào tạo những ơn kêu gọi này.
Giáo phận Bùi Chu chúng ta đã được Chúa thương ban cho có đại chủng viện, sau những năm dài thiếu vắng. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những nhà đào tạo được ơn khôn ngoan, các chủng sinh được ơn đạo đức và các vị ân thân nhân được ơn an bình.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin ban cho Hội Thánh của Chúa có thêm những vị mục tử như lòng Chúa mong ước và thêm nhiều tu sĩ thánh thiện và các nhà truyền giáo nhiệt thành trong cánh đồng của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT V PHỤC SINH

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu nói: “Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy”. Nhờ vào lời khẩn cầu của Chúa Giêsu, chúng ta cùng tin kính dâng lên Chúa Cha những tâm tình con thảo sau đây:
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các thừa tác viên trong Hội Thánh và mọi người trong giáo xứ chúng ta, trở nên những viên đá sống động, để xây dựng cộng đoàn và nỗ lực duy trì sự hiệp nhất trong đức tin.
Người trẻ là thành phần đông đảo trong các cộng đoàn Kitô hữu, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn trợ giúp, để đức tin của họ ngày một trưởng thành hơn và giúp họ xa tránh những thói hư tật xấu của thế gian này.
Đức tin là một cuộc gặp gỡ thân ái giữa con người và Thiên Chúa, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban nhiều hoa trái do cuộc gặp gỡ này mang lại, để có thêm nhiều người gặp được Chúa Kitô là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.
Đức tin cũng dể bị chao đảo, do lòng người chật hẹp, hay do những khó khăn, đau khổ hoặc bệnh tật, nhiều người không còn nhìn thấy một tương lai tươi sáng hơn. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người đang gặp thử thách, nhất là những gia đình trẻ, được ơn đức tin nuôi dưỡng, để có thể vượt qua những sóng gió của cuộc đời.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin ban thêm đức tin cho cộng đoàn giáo xứ chúng con và cho chúng con được ơn vững vàng trong đức tin, bền lòng trong đức cậy và sốt sắng trong đức mến. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH

Chủ tế: Anh chị em thân mến, yêu mến Chúa là chu toàn các giới răn của Chúa. Với lòng yêu mến luật Chúa truyền và mong điều Chúa hứa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn cho toàn thể dân Kitô giáo, đã lãnh nhận Phép Rửa, biết lắng nghe sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần và sẵn sàng trả lời cho mọi người về niềm hy vọng của mình.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người thiện chí trên toàn thế giới, biết hành động theo tiếng gọi của lương tâm và cùng nhau xây dựng xã hội trần thế, dựa trên công lý, hoà bình và yêu thương.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho cộng đoàn chúng ta đây, khi dâng bánh miến và rượu nho cùng những lao công vất vả trong cuộc đời, được Chúa thưong đoái nhận và trở nên của ăn thiêng liêng giúp chúng ta vững vàng trên đường dương thế.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người đau khổ, nhất là những người đang mang những gánh nặng trong đời sống hôn nhân và gia đình, được ơn Chúa nâng đỡ, để vượt qua những khó khăn và luôn trung thành với các giới răn của Chúa như những người con hiếu thảo.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã cầu nguyện cho chúng con và trong chúng con, xin Chúa thương để ý đến các nhu cầu của con cái Chúa đang thiết tha nài van mà dâng lên Cha trên trời, để chúng con được sống những ngày tháng yên vui, vì có Chúa luôn nâng đỡ phù trì, Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA LÊN TRỜI

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha để chuyển cầu và dọn chỗ cho chúng ta. Cùng với toàn thể Hội Thánh hướng lòng về trời, chúng ta hoan hỷ dâng lời chúc tụng và cầu xin.
Chúa Giêsu đã lên trời sau khi đã hoàn thành sứ vụ mà Chúa Cha đã uỷ thác. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho chúng ta ân sủng và sức mạnh để có thể chạy đến cùng đường và giữ vừng niềm tin.
Trước khi lên trời, Chúa đã uỷ thác cho các Thánh Tông Đồ sứ mạng loan báo Tin Mừng cho đến tận cùng bờ cõi trái đất, chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các người kế nhiệm các ngài được nhiệt thành với sứ mạng cao cả và sốt sắng cử hành các mầu nhiệm thánh, thay mặt Chúa giữa trần gian.
Được cất nhắc về trời nhưng Chúa vẫn luôn hiện diện trong Phép Thánh Thể để đồng hành và trở nên nguồn sống cho đoàn chiên Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho chúng ta ơn đức tin để có thể nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương này.
Chúa lên trời ngự bên hữu Đức Chúa Cha để làm trạng sư bênh vực cho chúng ta. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn cho hết thảy những ai đang sống trong cảnh thiếu tự do hoà bình, những người yếu đau bệnh tật, thiếu công ăn việc làm, cô đơn và buồn tủi và cho mọi tín hữu đã qua đời được sống mãi trong vương quốc tình yêu của Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin nâng lòng chúng con về phúc lộc trên trời, nơi Chúa đang hiển trị, và ban cho chúng con khi còn ở dưới thế, được lòng vững vàng đợi chờ một ngày kia sẽ được Chúa đón vào hưởng phúc thiên đàng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Lễ vọng
Chủ tế: Anh chị em thân mến, hiệp với Đức Mẹ và các Thánh Tông Đồ cầu nguyện trong Nhà Tiệc Ly để đón nhận Chúa Thánh Thần, chúng ta cùng nhau dâng lên Chúa những tâm tình thiết tha nhất:
Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho mọi người tin vào Chúa Kitô, được ơn kính sợ Chúa, ơn khôn ngoan và đạo đức của Chúa Thánh Thần, để không bị sự hào nhoáng của thế gian này làm lu mờ tâm trí, biết kính mến Chúa trên hết mọi sự và nhận ra những hồng ân lớn lao mà Chúa đã thương ban.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn thông thái cho cho các đấng kế vị các Tông Đồ, các thừa tác viên trong Hội Thánh và các nhà giáo dục đức tin, để các vị hướng dẫn đoàn dân Chúa tới ánh sáng thật và sống xứng đáng là con cái Chúa.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn biết lo liệu của Chúa Thánh Thần cho các nhà cầm quyền trị nước để họ biết tôn trọng phẩm giá của con người, lo điều hành xã hội trong hoà bình và trật tự, ấm no và hạnh phúc cho các dân tộc sống trên địa cầu này.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn sức mạnh của Chúa Thánh Thần cho những người đau khổ, ôm yếu bệnh tật, để họ có sức chịu đựng những thử thách; và ban ơn hay suy biết cho những người trẻ, để họ hiểu rõ ý nghĩa đích thực của cuộc sống, hầu trở nên men muối và ánh sáng trần gian.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin nhìn đến Hội Thánh Chúa đang hiệp nhất mà dâng lời khẩn nguyện nài xin Chúa thương ban Chúa Thánh Thần và những hồng ân cao quý của Ngài trong ngày lễ vọng Ngũ Tuần hôm nay, để những người đã lãnh nhận Phép Thánh Tẩy được ơn đổi mới. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Lễ chính ngày

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Kitô Phục Sinh về trời đã ban Chúa Thánh Thần xuống trên Hội Thánh và gìn giữ Hội Thánh đứng vững trước bao thăng trầm của lịch sử. Trong Hội Thánh duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền, chúng ta hết lòng tạ ơn Chúa và dâng lời cầu xin:
Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban hoa quả của Chúa Thánh Thần là bác ái yêu thương, cho toàn thể thế giới Kitô giáo, ngõ hầu muôn dân nhận biết Thiên Chúa chúng ta thờ là Thiên Chúa duy nhất, chân thật và đầy lòng yêu mến.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban các hoa quả của Chúa Thánh Thần là hoan lạc, bình an và kiên nhẫn, cho những người đang mỏi mệt vì cuộc chiến chống lại thế giới của sự ác và ma quỷ, đang chán nản vì đau khổ và bệnh tật, hoặc đang gặp thử thách trong đời.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban các hoa quả của Chúa Thánh Thần là quảng đại, nhân từ, từ tâm và khoan dung, cho những người đang phục vụ cộng đoàn dân Chúa và cho các bậc làm cha mẹ, để họ trở nên gương mẫu cho mọi người noi theo.
Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban các hoa quả của Chúa Thánh Thần là trung tín, khiêm nhu, tiết độ và khiết tịnh cho thanh thiếu niên của cộng đoàn giáo xứ chúng ta, ngõ hầu những người trẻ không bị ảnh hưởng bởi những quyến rũ của trần gian và trở nên những người trưởng thành trong ơn nghĩa Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin nhìn đến đoàn dân Chúa đang tha thiết nài xin Chúa Thánh Thần và các ơn thiêng của Ngài xuống trên chúng con, như xưa đã tuôn đổ dạt dào trong ngày lễ Ngũ Tuần, để chúng con trở nên những chứng nhân mới mẻ của Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen.

MÙA THƯỜNG NIÊN
 
CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN


Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã sai Con Một là Đức Giêsu Kitô nhập thể làm người, chịu chết trên thập giá để xoá bỏ tội lỗi trần gian. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
Chúa đã đặt Hội Thánh làm dấu chỉ ơn cứu độ cho muôn dân / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh / luôn trung thành với sứ mạng rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Đức Kitô.
“Đây Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xóa tội trần gian”/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Dân Chúa / ý thức trách nhiệm rao giảng Tin Mừng/ và dùng chính đời sống theo Tám mối phúc thật / để giới thiệu Chúa cho những ai chưa nhận biết Người.
Được sống an bình và hạnh phúc là ước mơ tha thiết của mỗi người/ Ước mơ ấy chỉ trở thành hiện thực khi con người nhận biết và sống theo Tin Mừng của Đức Giêsu. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho muôn dân được nhận biết Chúa và sống theo Tin Mừng của Ngài để ước mơ sống bình an và hạnh phúc sớm có thể trở thành hiện thực.
Như thánh Gioan Tẩy Giả / mỗi Kitô hữu đều có bổn phận giới thiệu Chúa cho người khác / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong giáo xứ chúng ta hiểu rằng / giới thiệu Chúa cho người khác bằng đời sống bác ái yêu thương và tận tình phục vụ/ là cách tốt nhất.
Chủ tế: Lạy Chúa là Cha nhân hậu, chúng con cảm tạ Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã thương ban. Xin cho chúng con luôn biết tin tưởng, cậy trông và phó thác hoàn toàn cho tình thương quan phòng kỳ diệu của Chúa. Nhờ thế mà chúng con có thể sống tốt vai trò làm chứng nhân cho Tin Mừng. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
 
 
CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu là ánh sáng trần gian. Ai theo Người, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống. Với quyết tâm sống như con cái sự sáng, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
Đức Kitô đã thiết lập Hội Thánh trên nền tảng các Tông Đồ / và đã làm cho Hội Thánh lan rộng khắp hoàn cầu / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các giám mục / linh mục / và phó tế biết chu toàn sứ mạng Chúa trao phó / là nhiệt thành và khôn ngoan lãnh đạo Dân Chúa.
“Đoàn dân đang ngồi trong cảnh tối tăm đã thấy ánh sáng huy hoàng, những kẻ đang ngồi trong vùng bóng tối tử thần, nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi”/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho những nhà truyền giáo và những người sống đời dâng hiến biết trở nên ánh sáng chiếu rọi Đức Kitô cho mọi người.
Đức Giêsu kêu gọi :/ Anh em hãy sám hối vì Nước Trời đã đến gần / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu hiểu rằng / sám hối là việc phải làm thường xuyên suốt cả cuộc đời vì nếu được hiệp thông với Thiên Chúa / con người sẽ dễ dàng tránh xa mọi tội lỗi và mau mắn làm nhiều việc lành phúc đức.
Thánh Phaolô viết : Anh em hãy nhất trí với nhau trong lời ăn tiếng nói / và đừng để có sự chia rẽ giữa anh em / nhưng hãy sống hoà thuận / một lòng một ý với nhau / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta / luôn biết cố gắng sống vui tươi hòa thuận để trở nên cộng đoàn truyền giáo giữa lòng xã hội .
Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã gọi chúng con làm môn đệ của Chúa. Xin ban ơn giúp chúng con luôn sống xứng đáng với tư cách của người làm môn đệ hầu có thế giới thiệu Chúa cho người khác. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu mời gọi chúng ta: anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện. Như Đức Giêsu dạy, muốn nên hoàn thiện, nhất thiết chúng ta phải sống theo “Tám Mối Phúc Thật”. Với ước mong nên hoàn thiện như Cha trên trời, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Giáo Hội của Chúa Kitô luôn trân trọng và nỗ lực sống sự nghèo khó của Tin Mừng hầu xứng đáng trở thành dấu chỉ hạnh phúc Nước Trời cho thế giới.
“Phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ nhìn thấy Thiên Chúa.” Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa luôn cố gắng thanh tẩy tâm hồn khỏi mọi tội lỗi, đặc biệt là giữ cho tâm hồn được thanh khiết để có thể thấy Chúa và giới thiệu Chúa cho người khác.
Phúc thay ai xây dựng hòa bình / vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho cho những nhà lãnh đạo các quốc gia luôn nỗ lực kiến tạo hòa bình cho đất nước mình cũng như cho toàn thể hầu họ cũng có thể được trở nên con Thiên Chúa.
Tám mối Phúc Thật là hiến chương Nước Trời, là luật mới của dân mới là Giáo Hội. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi gia đình trong cộng đoàn chúng ta biết sống nghèo khó, hiền lành, trong sạch, xót thương người, nỗ lực xây dựng hòa bình và nhất là can đảm chấp nhận mọi hy sinh thử thách vì Tin Mừng.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, ai trong chúng con cũng đều mong muốn được hạnh phúc lâu dài, nhưng trong thực tế, hạnh phúc mà chúng ta đang có rất mong manh. Xin Chúa cho chúng con hiểu rằng con người chỉ có được hạnh phúc thật sự bền vững khi sống theo Lời Chúa dạy, đặc biệt Lời Chúa trong Bài giảng trên núi. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã nói: ánh sáng của anh em phải chiếu giãi trước mặt thiên hạ, để họ thấy những công việc tốt đẹp anh em làm, mà tôn vinh Cha của anh em, Đấng ngự trên trời. Với quyết tâm làm vinh danh Chúa hơn, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:
Đức Giêsu đã để trái tim bị đâm thủng khiến máu cùng nước chảy ra / hầu khơi nguồn bí tích dưỡng nuôi Hội Thánh / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh / luôn được sống dồi dào nhờ mầu nhiệm chết và phục sinh của Đức Giêsu.
Ngày nay / không ít sách báo nhảm nhí / băng hình đồi trụy / cổ võ bạo lực / đã làm hư hỏng nhiều người trẻ / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bạn trẻ biết khôn ngoan xa tránh những thứ độc dược giết người ấy / và nỗ lực sống lành mạnh bằng cách đọc những sách báo tốt / chỉ xem những băng hình bổ ích / đồng thời tích cực tham gia các công tác xã hội.
Đức Giêsu nói: / Anh em là muối cho đời / là ánh sáng cho trần gian / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu / biết luôn cố gắng sống theo tinh thần Tám mối phúc thật / để nhờ đó mà trở nên muối ướp mặn cho đời, ánh sáng soi chiếu và sưởi ấm cho trần gian.
Trách nhiệm của người Kitô hữu là giúp xã hội luôn thăng tiến / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết dùng khả năng Chúa ban / và đời sống bác ái yêu thương thăng tiến lẫn nhau / qua đó giúp mọi người sống xứng đáng với phẩm giá của mình.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thương chọn chúng con làm môn đệ của Chúa giữa muôn người, xin ban ơn giúp sức để chúng con luôn sống xứng đáng với tình thương hải hà của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
 
CHÚA NHẬT VI THƯỜNG NIÊN

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa ban Lề Luật để con người bước đi trong ánh sáng của Người hầu đạt tới sự sống đời đời. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
Đức Giêsu đã đón nhận niềm tin yêu của thánh Phêrô / và trao cho thánh nhân nhiệm vụ dẫn dắt đoàn chiên của Ngài / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô/ luôn được lòng tin vững vàng và lòng mến yêu tha thiết để lãnh đạo Giáo Hội.
Một trong những nguyên nhân lớn / gây ra sự đổ vỡ trong đời sống hôn nhân và gia đình / là thiếu chân thật và thuỷ chung / Chúng ta hiệp lới cầu xin cho tất cả mọi người đang sống trong bậc hôn nhân / được trung thủy với nhau đến trọn đời.
Nhiều trẻ em và thanh thiếu niên trong xã hội ngày nay hư hỏng/ do cha mẹ cưng chiều / và bất hoà dẫn tới ly dị / không quan tâm dạy dỗ con cái / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ Kitô giáo / luôn hoà thuận thương yêu nhau / hết lòng giáo dục đức tin và nhân bản cho con cái mình.
Sống trung thực / không gian dối / phải là lối sống căn bản của người Kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn sống ngay thẳng và chân thành như Đức Giêsu đã dạy “có thì nói có, không thì nói không”.
Chủ tế: Lạy Chúa là Đấng trung tín, xin ban ơn trợ lực để chúng con hiểu rằng: nếu muốn đứng vững giữa muôn vàn thử thách trên đường đời, đồng thời muốn tránh sa vào hố diệt vong, chúng con phải sống trọn vẹn lề luật Chúa. Chúng con cầu xin…
 
 
CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN

Chủ tế: Anh chị em thân mến, sống bác ái yêu thương là chu toàn cả Lề Luật Chúa. Với lòng thiết tha muốn sống bác ái như Chúa đã dạy, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
Hội Thánh phải là hiện thân của Thiên Chúa Tình Yêu giữa lòng thế giới / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho toàn thể cộng đoàn Dân Chúa / cũng như các vị mục tử / biết chân thành yêu thương nhau / và đối xử tốt với hết mọi người.
Ngày nay / hận thù và bạo lực vẫn đang hoành hành dữ dội ở nhiều nơi trên thế giới / khiến nhân loại chưa được hưởng hoà bình thật sự và hạnh phúc lâu dài được / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tình thương của Chúa thấm sâu vào mọi sinh hoạt trần thế / nhờ đó con người biết yêu thương và tôn trọng nhau hơn.
Đức Giêsu nói: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi tín hữu Kitô biết không chỉ yêu thương đồng loại mà còn dám yêu thương cả kẻ thù, nhờ vậy mà họ nên nhân chứng tình yêu Chúa giữa muôn người.
Phục vụ trong khiêm tốn / bác ái trong cách xử sự thường ngày / phải là quy luật sống của những người tin Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình trong cộng đoàn chúng ta / biết nỗ lực phục vụ nhau trong trình bác ái chân thành.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con noi gương Cha trên trời hết lòng yêu thương nhau, yêu cả kẻ thù ghét lẫn những người làm hại chúng con. Xin  Chúa ban ơn nâng đỡ để chúng con có thể trung thành thực thi yêu thương như Chúa dạy. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.

CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha nhân hậu, luôn thương yêu chăm sóc con cái mình. Tin tưởng vào tình thương bao la và sự quan phòng kỳ diệu của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
Hội Thánh không những nỗ lực nuôi dưỡng đức tin của người Kitô hữu / mà còn trợ giúp vật chất cho bất cứ ai đang nghèo đói / hoạn nạn / xoa dịu nỗi đau của những nạn nhân chiến tranh và thiên tai / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa chúc lành cho những công việc tốt đẹp này.
Ngày nay / bất công vẫn lan tràn trên khắp thế giới. Nhiều người quá giàu sang / sống phung phí  và chết vì ăn uống vô độ / trong khi có những người quá nghèo khổ / chết vì không có gì ăn / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho người giàu / biết rộng rãi chia sẻ cơm áo cho những người đói rách bần cùng.
Nhiều Kitô hữu quá mải mê lo thế sự / mà xao lãng bổn phận thiêng liêng đối với Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / luôn biết cố gắng làm tròn bổn phận đối với Thiên Chúa là Cha và đối với Giáo Hội như một người mẹ hiền.
Đức Giêsu dạy các tín hữu phải luôn biết tin tưởng phó thác cho Thiên Chúa mọi sự/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn cố gắng chu toàn mọi bổn phận Chúa giao phó / trong tin yêu và phó thác cho sự quan phòng kỳ diệu của Người.
Chủ tế:  Lạy Chúa, xin cho chúng con biết khôn ngoan, luôn tin tưởng và cậy trông vào một mình Chúa giữa muôn vàn thử thách của cuộc đời. Chúng con cầu xin…
 
CHÚA NHẬT IX THƯỜNG NIÊN

Chủ tế: Anh chị em thân mến, sống Lời Chúa là một trong những phương thế tốt nhất để thực thi thánh ý Chúa. Mong ước sống theo Lời Chúa dạy, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:
Lời Chúa là ánh sáng chỉ đường dẫn lối / là ngọn đèn soi bước chân người Kitô hữu trên đường lữ hành trần gian / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong Hội Thánh / biết mộ mến học hỏi lời Chúa / và quyết tâm thực hiện những gì Chúa dạy trong Tin Mừng.
Tại một số quốc gia trên thế giới ngày nay / còn rất nhiều người sống dưới mức nghèo khổ / và cũng không ít người lâm cảnh túng thiếu triền miên / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban lương thực cho những người đang đói khổ / và nâng đỡ hết thảy những ai đang đói khát bần cùng.
Thật đáng tiếc là không có nhiều tín hữu / ý thức được tầm quan trọng của Lời Chúa trong đời sống đức tin của mình /  Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho hết thảy mọi Kitô hữu hiểu rằng / sống đạo là sống theo Lời Chúa dạy / chứ không phải sống theo những tình cảm tôn giáo chóng qua và vô bổ.
Muốn đứng vững trước mọi thử thách trong cuộc sống / muốn trung thành với Thiên Chúa và Hội Thánh / muốn giữ vững phẩm chất của người Kitô hữu / người tín hữu nhất thiết phải sống Lời Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi gia đình trong giáo xứ / biết chân thành mến yêu / chăm chú lắng nghe / và thực thi lời Chúa dạy.
Chủ tế: Lạy Chúa, thánh Giacôbê đã dạy: Đức tin không việc làm là Đức tin chết. Vậy, xin Chúa cho chúng con hiểu sâu sắc lời dạy ấy và cố gắng làm cho đức tin nên sống động bằng những việc làm cụ thể thường ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN
Chủ tế: Anh chị em thân mến, đường lối của Thiên Chúa khác xa với những suy nghĩ bình thường của con người. Luôn tin tưởng vào quyền năng của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
Muốn biết Đức Giêsu / người tín hữu phải học hỏi về Người / nhất là phải dấn thân theo Người như các môn đệ hôm xưa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh / luôn ý thức được tầm quan trọng của việc học hỏi giáo lý / để  không ngừng khám phá sâu rộng về Người.
Ngày nay / một điều hết sức nguy hiểm / là có nhiều người mất dần ý thức về tội / Họ cho rằng phạm tội là chuyện bình thường / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thức tỉnh lương tri của những tấm lòng chai lỳ / để họ từ bỏ con đường tội lỗi mà trở về nẻo chính đường ngay.
Do tác động của phim ảnh bạo lực, nhiều người / nhất là thanh thiếu niên / muốn giải quyết các xích mích nhiều khi rất nhỏ nhặt bằng bạo lực/ Hậu quả là tội ác nghiêm trọng không ngừng xảy ra / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho đức ái Kitô / hướng dẫn mọi sinh hoạt trần thế của con người.
“Ta muốn lòng nhân từ chứ đâu cần lễ tế… đến để kêu gọi người tội lỗi”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết noi gương Đức Giêsu thực thi lòng nhân hậu với mọi người đặc biệt là những người tội lỗi.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết ý thức thân phận tội lỗi yếu hèn của mình, để  không bao giờ lên án người khác, noi gương Chúa yêu thương và tôn trọng mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN
Chủ tế: Anh chị em thân mến, rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc là sứ mạng quan trọng nhất của mọi thành phần Dân Chúa. Với ý thức phải giới thiệu Chúa cho người khác, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
“Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về.” Đáp lại lời mời gọi của Đức Giêsu, chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh / có nhiều mục tử thánh thiện và tài đức / khôn ngoan và nhiệt thành để các ngài vừa sốt sắng phục vụ bàn thờ / vừa hăng say rao giảng Tin Mừng cứu độ.
Từ xưa đến nay / có biết bao người đã nghe theo tiếng mời gọi truyền giáo của Đức Kitô/ xả thân cứu giúp các nạn nhân chiến tranh và thiên tai / nâng đỡ những người bất hạnh nhất trong xã hội / từ thành thị đến vùng nông thôn xa xôi hẻo lánh / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa / luôn nâng đỡ những con người nhiệt thành ấy.
Thế giới hôm nay vẫn còn biết bao người vì quá nghèo khổ / nên khi đau ốm bệnh tật / không đủ khả năng chữa trị/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho thế giới này có nhiều nhà hảo tâm / đặc biệt là những phòng khám bệnh và phát thuốc miễn phí / rộng rãi giúp đỡ những anh chị em kém may mắn ấy.
Tại nhiều nước / nhất là các nước Âu Mỹ / ơn gọi linh mục và tu sĩ giảm sút rất trầm trọng / nhiều Chủng viện phải đóng cửa vì thiếu người đi tu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta trở thành môi trường tốt làm nảy sinh nhiều ơn gọi cho Giáo Hội.
Chủ tế:  Lạy Chúa Giêsu, lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Xin cho chúng con biết siêng năng cầu nguyện cho ơn gọi và rộng rãi giúp đỡ Chủng viện, nơi đào tạo các chủng sinh lên chức linh mục. Nhờ đó, cánh đồng truyền giáo luôn đủ thợ gặt lành nghề đem về cho Chúa nhiều linh hồn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN
Chủ tế: Anh chị em thân mến, tin tưởng mãnh liệt vào sự quan phòng kỳ diệu của Thiên Chúa và hiên ngang sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận phải là quyết tâm của từng người Kitô hữu. Trông cậy vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta dâng lời cầu xin:
Đức Thánh Cha có sứ mạng hướng dẫn và củng cố đức tin cho người tín hữu trên toàn thế giới / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ân cần săn sóc, giữ gìn Người / để nhờ đức tin của Người mà niềm tin của mọi tín hữu mỗi ngày một bền vững son sắt hơn.
Ngày nay / nhiều Kitô hữu / nhất là các Kitô hữu trẻ mất đức tin vì nghèo vốn liếng giáo lý / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết tận dụng thời giờ Chúa ban / để học hỏi sâu rộng giáo lý của Chúa / nhờ đó đức tin của họ ngày càng vững vàng và trưởng thành hơn.
Nhiều tín hữu hiểu đơn giản hóa rằng / tin là giữ một số lề luật của Chúa và Hội Thánh / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi  Kitô hữu hiểu rằng / tin không chỉ là giữ lề luật mà là gắn bó chặt chẽ với Đức Kitô và dấn thân theo Người đến cùng.
“Phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy.” Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi gia đình trong cộng đoàn chúng ta / luôn khôn ngoan và can đảm tuyên xưng danh Chúa mọi nơi mọi lúc để xứng đáng được Chúa tuyên nhận trước mặt Chúa Cha.
Chủ tế: Lạy Chúa, đức tin của chúng con còn rất yếu kém nên chúng con dễ hoang mang dao động trong những thử thách của cuộc đời. Xin Chúa ban thêm và củng cố đức tin yếu kém của chúng con. Chúng con cầu xin…
 
 
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN

Chủ tế: Anh chị em thân mến, muốn làm môn đệ thật sự của Đức Giêsu, người Kitô hữu phải từ bỏ mình, vác thập giá hằng ngày mà theo Người. Với quyết tâm đi theo Chúa đến cùng, chúng ta cùng tha thiết dâng lời nguyện xin:
Hội Thánh dùng lời Chúa để giáo dục đức tin của người Kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / biết lắng nghe lời giáo huấn của Hội Thánh / để nhờ  đó mà đức tin ngày càng trưởng thành hơn.
Đời sống thường ngày cho ta thấy / có một số người chỉ thích sống an nhàn / chỉ lo hưởng thụ mà ngại hy sinh gian khổ, không muốn vác thập giá theo Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều người quảng đại / sẵn sàng hy sinh/ quảng đại phục vụ những thành phần bất hạnh nhất của  xã hội.
Tận tình giúp đỡ những người hoạn nạn / nạn nhân thiên tai / người mắc bệnh nan y / người mất hết niềm hy vọng / là trách nhiệm của các Kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết cố gắng thực hiện lời dạy của thánh Phao-lô: / vui với người vui và khóc với người khóc.
“Ai không vác thập giá mà theo Thầy, thì không xứng đáng với Thầy.” Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các gia đình trong giáo xứ chúng ta dám hy sinh bỏ mình, vác thập giá hằng ngày theo Đức Giêsu hầu xứng đáng làm môn đệ của Ngài.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trải qua đau khổ và cái chết rồi mới bước vào vinh quang phục sinh. Xin cho chúng con hiểu rằng: nếu muốn được chia sẻ vinh quang với Chúa trên thiên quốc, chúng con cũng phải đi qua con đường thập giá, con đường đòi nhiều hy sinh gian khổ, nhưng là con đường dẫn đưa đến sự sống bất diệt. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.
 
 
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu mời gọi chúng ta: Anh em hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Với mong muốn nên giống Đức Giêsu, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:
Hội Thánh là mẹ hiền / luôn hết lòng yêu thương và tận tình chăm sóc con cái của mình / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / cảm nghiệm được tình thương bao la của Hội Thánh và nỗ lực sống đúng địa vị làm con.
Đức Giêsu nói: / Phúc thay ai xây dựng hoà bình / vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / tìm được sự bình an trong tâm hồn qua việc kết hợp với Đức Giêsu / nhờ đó họ có thể đóng góp phần mình kiến tạo hoà bình cho thế giới.
“Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng”/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đang gặp thử thách / mang gánh nặng nề biết chạy đến cùng Chúa để được Người nâng đỡ  ủi an.
“Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Chúa nâng cao mọi kẻ khiêm nhường”/ Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn biết noi gương Đức Giêsu / sống hiền hậu và khiêm nhường.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, để nên hoàn thiện như Cha trên trời theo lời mời gọi của Chúa, chúng con phải lắng nghe lời Chúa dạy và thi hành lệnh Chúa truyền. Xin Chúa thương ban ơn trợ giúp để chúng con làm trọn những gì Chúa đã dạy. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN
Chủ tế: Anh chị em thân mến, người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời do miệng Thiên Chúa phán ra. Với tâm tình mến yêu lời Chúa, chúng ta tha thiết nguyện xin :
Lời Chúa là nền tảng đức tin của người Kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong đại gia đình Hội Thánh / ý thức được tầm quan trọng của lời Chúa / cố gắng thường xuyên học hỏi / và đem ra thực hành trong đời sống thường ngày.
Kinh Thánh là sách chứa đựng lời Chúa / được dịch ra nhiều thứ tiếng / phổ biến rộng rãi / và được đọc nhiều nhất trên thế giới / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết trân trọng cuốn sách quý báu này.
Những người rao giảng lời Chúa thường gặp nhiều thử thách gian nan / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa luôn che chở gìn giữ các vị ấy / để họ có thể chu toàn trọng trách của mình.
Hạt giống là Lời Chúa được gieo vào tâm hồn các tín hữu / Lời được gieo vào đất tốt trổ sinh nhiều hoa trái: Hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / là những mảnh đất tốt để lời Chúa được gieo vào trổ sinh nhiều hoa trái /
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, mỗi khi tham dự thánh lễ, xin cho chúng con luôn biết chuẩn bị tâm hồn xứng đáng / chăm chú lắng nghe và đón nhận lời Chúa để lời Chúa thực sự trở nên nguồn dinh dưỡng quý giá cho đời sống thiêng liêng của chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, chậm bất bình và giàu lòng khoan dung. Người luôn kiên nhẫn chờ đợi kẻ có tội ăn năn trở lại. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
Hội Thánh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tội nhân trở lại cùng Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết nhận ra tình thương hải hà của Hội Thánh để không ngừng sám hối trở về với Thiên Chúa.
Ngày nay / người tốt kẻ xấu vẫn còn sống lẫn lộn ngay trong lòng Hội Thánh / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử kiên nhẫn cảm hoá những tội nhân / bằng chính tình thương tha thứ của Đức Kitô / Vị Mục Tử nhân lành.
Cuộc sống trần gian hôm nay quyết định số phận tương lai của người Kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi tín hữu / luôn cố gắng sống bác ái yêu thương / tận tuỵ phục vụ trong / để trở nên muối ướp mặn đời và ánh sáng cho trần gian / Nhờ đó họ sẽ được Chúa ban thưởng xứng đáng vào ngày trở lại trong vinh quang Đức Kitô.
Ngay trong mỗi người / khuynh hướng tốt và xấu vẫn song song tồn tại / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi gia đình trong cộng đoàn giáo xứ / luôn biết chế ngự thói xấu / bằng cách cố gắng sống theo lời Chúa dạy / siêng năng lãnh nhận bí tích Hoà Giải và Thánh Thể / đồng thời tuân theo giáo huấn của Hội Thánh.
Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con hay khắt khe xét đoán người khác mà hầu như quên xét lại bản thân mình. Xin giúp chúng con biết can đảm dứt khoát với tật xấu này hầu có thể noi gương Chúa mà sống khoan dung hơn với hết thảy mọi người. Chúng con cầu xin…
CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Nước Trời như một kho báu vô giá chôn giấu trong ruộng, như một viên ngọc quý mà bất cứ người khôn ngoan nào cũng đều nhất quyết mua cho bằng được dù phải bán đi tất cả. Với ước mong chiếm hữu được Nước Trời, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
Chúa đã trao phó cho Đức Thánh Cha Phanxicô nhiệm vụ chăm sóc Hội Thánh trên khắp hoàn cầu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho người được lòng tin mạnh mẽ / lòng trông cậy vững vàng / và lòng yêu mến thiết tha.
Xưa Chúa đã lưu lạc nơi đất khách quê người / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa an ủi / nâng đỡ những kẻ đang phải sống xa gia đình / xa quê hương yêu dấu của mình / Nhờ thế mà họ cũng luôn tìm được niềm vui sống.
Thiên Chúa đã tiền định cho những ai được Ngài tuyển chọn nên đồng hình đồng dạng với Con của Người để họ hưởng phúc vinh quang / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / luôn cố gắng nên giống Đức Kitô trong mọi sự, nhất là trong yêu thương phục vụ.
Muốn được vào Nước Trời / người tín hữu phải từ bỏ những gì không phù hợp với giới răn Chúa / và chấp nhận hy sinh gian khổ / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình trong cộng đoàn chúng ta / biết chọn con đường hẹp hay con đường thập giá/ con đường dẫn đến cõi phúc trường sinh.
Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa vì đã ban cho chúng con được phúc làm con Chúa, làm chi thể của Hội Thánh, và được Lời Chúa hướng dẫn trong cuộc sống thường ngày. Xin cho cuộc đời chúng con luôn trở nên lời cảm tạ Chúa không ngừng. Chúng con cầu xin…
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu. Người yêu thương, chăm sóc và dưỡng nuôi hết thảy mọi người cả về thể xác lẫn tinh thần. Tin tưởng vào tình thương của Chúa, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
Hội Thánh không những cung cấp lương thực thiêng liêng / là Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa cho con cái mình / mà còn quan tâm giúp đỡ những ai nghèo khổ / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh hoàn thành trách nhiệm cao quý / nhưng hết sức nặng nề này.
Trên thế giới ngày nay / nạn đói vẫn còn đang hoành hành dữ dội / và giết chết hàng triệu người lớn nhỏ mỗi năm tại các nước kém phát triển / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho thế giới có nhiều nhà hảo tâm / quảng đại trợ giúp những ai đói rách bần cùng.
Nhiều khi vì miếng cơm manh áo / mà nhiều người đã bán rẻ nhân phẩm / coi thường danh dự / sa lầy trong vũng bùn tội lỗi / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa nâng đỡ những ai đang sống trong cảnh khốn cùng / để dù nghèo khổ / họ vẫn luôn giữ được nhân phẩm của mình.
“Họ không phải đi đâu cả, chính anh em hãy cho họ ăn” / Lời ấy nhắc nhở các tín hữu quan tâm giúp đỡ người nghèo khổ / bệnh tật / bị bỏ rơi / hay đặt ra ngoài lề xã hội / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi gia đình trong giáo xứ chúng ta / biết chia sẻ cơm áo cho người túng thiếu và cảm thông với người đau khổ.
Chủ tế: Lạy Chúa, thánh Phao-lô đã nói: Sống bác ái là chu toàn cả Lề Luật. Xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng con sống trọn vẹn đức bác ái yêu thương và thật tình chia sẻ với những người nghèo khó khổ đau. Chúng con cầu xin
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức tin là ân huệ Thiên Chúa ban đồng thời là sự đáp trả tự do của con người. Nó là yếu tố tiên quyết để phép lạ có thể xảy ra và là điều tối cần để được sống đời đời. Với mong ước đức tin của người tín hữu được trưởng thành vững mạnh, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
Con thuyền Hội Thánh luôn gặp phải phong ba bão táp giữa biển đời trần gian / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho đức tin của Hội Thánh luôn kiên vững / nhờ đó mà Hội Thánh sẽ mãi là ngọn hải đăng / chiếu sáng dẫn đưa mọi tín hữu can đảm bước đi an toàn giữa những giông tố của cuộc đời.
Thế giới hôm nay vẫn còn đó những đau thương tủi nhục có thể do thiên tai hay tác động của chính con người/ Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa nâng đỡ ủi an những ai đang đau khổ / và tác động trên mọi người để thay vì gây đau khổ/ mỗi người biết đóng góp phần mình xây dựng một thế giới thăng tiến, an bình và hạnh phúc.
Ai cũng có thể gặp phải khó khăn / thất bại hay đau khổ trong cuộc đời này / Nhiều Kitô vì quá đau khổ nên đã chán nản thất vọng / mất niềm tin vào Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những Kitô hữu tin chắc rằng / phải trải qua thử thách đức tin mới trở nên tinh tuyền/ phải trải qua khổ đau mới đạt tới vinh quang phục sinh.
Đức Giêsu đã nói: Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ! / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / nhận ra sự hiện diện đầy yêu thương và quyền năng của Chúa Giêsu / để luôn bước đi giữa bao giông tố phũ phàng trong cuộc đời.
Chủ tế: Lạy Chúa, cuộc sống đời tạm này có quá nhiều đau khổ, buồn phiền làm cho chúng con lắm khi ngã lòng trông cậy. Xin Chúa thương ban ơn trợ giúp, để dù gặp nghịch cảnh thế nào đi nữa, chúng con vẫn luôn gắn bó và tin yêu Chúa. Chúng con cầu xin…
 
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN
Chủ tế: Anh chị em thân mến, đức tin là một hồng ân vô cùng quý giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta vì đức tin đem lại cho chúng ta sự sống đời đời. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
Tin không chỉ là chấp nhận lời dạy của Đức Giêsu mà còn là dấn thân theo Chúa đến cùng / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh / luôn can đảm đi theo Chúa đến cùng.
Trên thế giới ngày nay / nhiều người tuy chưa nhận biết Chúa / nhưng thành tâm thiện chí và ăn ở ngay lành / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em ấy / được ơn hiểu biết và tin nhận Thiên Chúa là Cha yêu thương muốn cứu độ hết thảy mọi người
Nhiều Kitô hữu hôm nay đang dần mất đức tin / vì vốn liếng giáo lý quá ít ỏi / sự hiểu biết về Chúa và Hội Thánh quá nông cạn / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / chăm chỉ học hỏi giáo lý / để hiểu biết và yêu mến Chúa mỗi ngày nhiều hơn.
Thánh Giacôbê nói: / Đức tin không vịêc làm là đức tin chết / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết thể hiện đức tin đã lãnh nhận bằng một đức ái sống động thông qua việc cảm thông, tha thứ, và quảng đại phuc vụ.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đòi hỏi chúng con phải tin tưởng tuyệt đối vào tình thương và sự quan phòng của Chúa, nhưng đức tin của chúng con còn quá yếu kém. Xin ban thêm đức tin cho chúng con để đức tin của chúng con mỗi ngày thêm mạnh mẽ như đức tin của người đàn bà Canaan trong Tin Mừng hôm nay. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu thiết lập Hội Thánh để tiếp tục công cuộc cứu độ của Người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
Đức Thánh Cha là đấng kế vị thánh Phêrô / và thay mặt Chúa Giêsu / hướng dẫn Dân Chúa trên đường lữ thứ trần gian / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa / luôn gìn giữ người khỏi mọi hiểm nguy / và giúp đỡ người chu toàn trọng trách của mình.
Các Đức Giám mục là những Đấng kế vị các thánh Tông đồ / là thầy dạy chân lý cho các Kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa luôn soi sáng / hướng dẫn / và nâng đỡ các Ngài trong đời sống mục vụ / vốn nhiều khó khăn và đau khổ.
Tuyên xưng đức tin phải là việc làm thường xuyên của những người tin Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / luôn hiên ngang sống đức tin đã lãnh nhận / bất chấp những thử thách cam go trong cuộc sống thường ngày.
Bổn phận của người Kitô hữu là luôn yêu mến / vâng lời / và bênh vực Hội Thánh / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta luôn trung thành với Hội Thánh / mến yêu hàng giáo phẩm / nhất là biết tích cực cộng tác với các ngài trong việc xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được Chúa Cha tấn phong làm Đấng cứu độ nhân loại. Qua cái chết trên Thập giá, Chúa đã cho mọi người thấy Thiên Chúa yêu thương trần gian đến mức nào. Xin cho chúng con luôn tin tưởng vào tình thương hải hà của Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN
Chủ tế: Anh chị em thân mến, đường lối của Thiên Chúa khác xa với những suy nghĩ tầm thường của con người. Luôn xác tín Thiên Chúa là Đấng thượng trí vô song, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:
Hội Thánh không ngừng rao giảng Đức Kitô chịu đóng đinh trên thập giá / và sống lại khải hoàn để cứu chuộc nhân loại / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Tin Mừng của Đức Kitô / được nhiều người thành tâm đón nhận.
Ngày nay nhiều người thích đời sống dễ dãi / hơn là chấp nhận những hy sinh gian khổ / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho có nhiều Kitô hữu / dám vì Chúa mà hy sinh phục vụ những người bất hạnh trong xã hội.
Phải qua Thập giá mới bước vào vinh quang / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu hiểu rằng / nếu muốn được chia sẻ vinh quang với Chúa / họ phải đi qua con đường hẹp / con đường đầy gian nan thử thách / nhưng là con đường dẫn tới sự sống muôn đời.
Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám thí mạng mình vì bạn hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi gia đình trong cộng đoàn … chúng ta / biết yêu thương nhau như Chúa đã dạy.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, bản tính con người rất sợ phải gặp khổ đau trong cuộc sống thường ngày. Do đó, nếu Chúa không ban ơn giúp sức, chúng con không thể nào vác thập giá theo Chúa đến cùng. Vậy, xin Chúa ban ơn trợ giúp cho chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN
Chủ tế: Anh chị em thân mến, thánh Phaolô đã dạy: Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái. Vì ai yêu người, thì đã chu toàn Lề Luật. Với quyết tâm sống bác ái yêu thương, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:
Đời sống của Hội Thánh / phải luôn phản ánh trung thực đời sống yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi / Chúng  ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử / luôn nhẫn nại và hiền hoà / nhưng cương quyết khi phải sửa chữa lầm lỗi cho đoàn chiên.
Ngày nay / một số người nhất là các thanh thiếu niên / do ảnh hưởng của những phim ảnh băng hình xấu / thích dùng bạo lực để giải quyết những mâu thuẫn bất hoà / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người biết lấy tình bác ái / mà giải quyết những xích mích trong cuộc sống thường ngày.
Lòng bác ái thật không chỉ là giúp đỡ vật chất / hay an ủi người khác khi họ gặp hoạn nạn / nhưng còn là sửa dạy khi thấy họ sai lỗi / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các bậc cha mẹ / cũng như những người có trách nhiệm đối với cộng đoàn / biết can đảm / khôn khéo sửa dạy con cái và những người dưới quyền khi thấy họ lầm lỗi.
Đức Giêsu luôn chúc lành / và hiện diện giữa những ai có cùng một niềm tin / họp nhau để cầu nguỵên / hoặc dâng thánh lễ / hay tham dự các lễ nghi phụng vụ / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta / luôn hiểu được điều đó và có những tâm tình xứng hợp.
Chủ tế: Lạy Chúa Cha nhân lành, sửa lỗi cho nhau để giúp nhau nên tốt là một trong những bổn phận quan trọng của mỗi người chúng con. Xin ban cho chúng con lòng khiêm nhường thật để chúng con có thể vui lòng đón nhận những lời góp ý xây dựng của anh chị em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
 
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha nhân từ hay thương xót, lúc nào Người cũng sẵn sàng tha thứ mọi lỗi lầm cho những ai thật lòng sám hối ăn năn. Luôn tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:
Hội Thánh như mẹ hiền, đầy lòng bao dung đối với lầm lỗi của con cái mình / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị mục tử / biết luôn quảng đại tha thứ mọi xúc phạm / mọi đau khổ do kẻ khác gây ra cho mình.
Trong cuộc sống thường ngày / người ta vẫn còn có khuynh hướng ăn miếng trả miếng / sẵn sàng chém giết nhau / chỉ vì chưa tha thứ cho nhau như Chúa mong muốn / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tinh thần tha thứ của Đức Kitô / tác động đến mọi sinh hoạt thường ngày trong xã hội.
Tha thứ / nhất là tha thứ luôn luôn / một việc làm thật khó thực hiện trong thực tế / nếu không có ơn Chúa trợ giúp / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn giúp sức cho các Kitô hữu / luôn biết tha thứ cho nhau như Chúa đã dạy.
Đức Giêsu nói / Hãy tha thứ để được thứ tha / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta / biết sẵn sàng tha thứ lỗi lầm của người khác / hầu xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con phải tha thứ cho nhau, nếu muốn được Chúa thứ tha mọi tội lỗi. Nhưng lạy Chúa, nói tha thứ thì dễ, còn thực hành tha thứ thì rất khó. Vậy, xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể thực hành lời Chúa dạy. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
 
CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là tình yêu. Người yêu thương và muốn cứu độ hết thảy mọi người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
Chúa Giêsu đã trao cho hàng linh mục sứ mạng rao giảng Tin Mừng / và cử hành các bí tích mà phục vụ Dân Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các linh mục luôn trung thành / khôn ngoan và nhân hậu.
Lòng khoan dung nhiều khi thiếu vắng trong các sinh hoạt trần thế hôm nay / do đó con người vẫn còn điên cuồng tàn sát lẫn nhau / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lòng khoan dung / ảnh hưởng đến mọi sinh hoạt trong đời sống của con người.
Hiện tại có biết bao người đang âm thầm hy sinh trên cánh đồng truyền giáo / để giới thiệu Chúa cho những anh chị em chưa nhận biết Người / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa giữ gìn / và nâng đỡ những anh chị em ấy / giữa muôn vàn thử thách trong đời sống chứng nhân của mình.
Tính ganh tỵ làm cho con người trở nên mù quáng / hẹp hòi / ích kỷ / thậm chí vu khống để bôi nhọ danh dự / để hạ người khác xuống / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta / biết can đảm sửa chữa tận gốc tính xấu này.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết sống như Chúa: luôn cư xử quảng đại và khoan dung với hết thảy mọi người, nhờ đó, chúng con sẽ nên hoàn thiện như Cha trên trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN
Chủ tế: Anh chị em thân mến, sám hối, canh tân đời sống và đón nhận Tin Mừng là những việc làm thường xuyên trong đời sống đức tin của người Kitô hữu. Tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
Đức Kitô đã thiết lập Hội Thánh để đem lại ơn cứu độ cho muôn dân / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban nhiều ân sủng cho Hội Thánh trên khắp hoàn cầu / để Hội Thánh được mãi mãi là bạn tinh tuyền của Đức Kitô.
Trong cuộc sống thường ngày / tệ nạn xã hội làm điên đầu những người có trách nhiệm / Không ít người đã bán rẻ nhân phẩm và danh dự của mình vì nghèo đói / vì đua đòi ăn chơi / Chúng ta hiệp lời cầu xin cách riêng cho giới trẻ / biết tránh xa các tệ nạn / để khỏi bị chôn vùi cuộc đời trong hố sâu tội lỗi.
Không ai là người hoàn toàn vô tội trước mặt Thiên Chúa / Vì thế / thái độ đúng đắn nhất là ý thức thân phận tội lỗi yếu hèn của mình / và đừng xét đoán cũng như kết án người khác / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết luôn cố gắng sống những gì Đức Giêsu đã dạy.
Đức Giêsu nói: / Không phải bất cứ ai thưa với Thầy / Lạy Chúa / lạy Chúa / là được vào Nước Trời cả đâu! / Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời / mới được vào mà thôi / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta / biết nỗ lực thực thi ý Chúa / làm tròn bổn phận trong giây phút hiện tại.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, chỉ nguyên danh xưng Kitô hữu không đủ để bảo đảm phần rỗi cho chúng con, mà phải lắng nghe v sống theo lời Chúa dạy mới được sống muôn đời. Vậy, xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con có thể vâng theo thánh ý Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
 
CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN

Chủ tế: Anh chị em thân mến, vì yêu thương nên Chúa đã chọn chúng ta làm con của Người: Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân và những lời nguyện xin tha thiết của chúng ta:
Chúa đã đến trần gian không phải để được người ta phục vụ / nhưng là để phục vụ / và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh / cũng biết yêu thương và phục vụ mọi người như vậy.
Từ xưa đến nay / các vị thừa sai làm vịêc trên cánh đồng truyền giáo / thường gặp biết bao khó khăn và nguy hiểm / nhiều vị đã phải hy sinh mạng sống khi rao giảng Tin Mừng / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa luôn giữ gìn / và nâng đỡ các vị ấy trong đời sống chứng nhân thường ngày.
Hội Thánh là đại gia đình quy tụ mọi dân tộc trên thế giới / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu / tuy khác  biệt nhau về tính tình / văn hoá / chủng tộc/ ngôn ngữ / địa vị xã hội / nhưng luôn hiệp nhất với nhau trong đức tin / đức cậy và đức mến.
Sống giống Chúa Kitô là điều mà mỗi Kitô hữu cần quan tâm thực hện trong đời sống của mình / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta / biết luôn cố gắng noi gương Chúa Kitô / sống yêu thương và phục vụ trong khiêm nhường.
Chủ tế: Lạy Chúa, thánh Phê-rô đã nói: Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hàng tư tế vương giả, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công của Người. Vậy xin Chúa cho chúng con luôn sống xứng đáng với ơn gọi cao quý này. Chúng con cầu xin.
 
 
CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa mời gọi, ban phát tình thương và  ân sủng không giới hạn cho tất cả mọi người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
Chúa Giêsu đã dùng bí tích Thánh Tẩy mà quy tụ chúng ta vào trong Hội Thánh / Chúng ta hệp lời cầu xin Chúa ban Thánh Thần hiệp nhất đến trong Hội Thánh / để Người loại trừ mọi bất hoà / ghen ghét và chia rẽ / giữa những người có cùng một niềm tin.
Chúa Giêsu là Vua đem lại hoà bình / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa tiêu diệt mầm mống chiến tranh / và cho muôn dân được an cư lạc nghiệp.
Đời sống thường ngày đem lại cho con người hạnh phúc thì ít / mà phiền muộn đau khổ lại nhiều / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban Thánh Thần / là nguồn an ủi kỳ diệu đến trần gian / để Người lau sạch nước mắt cho những ai đang khổ sầu.
Ngày phán xét chung / Chúa chỉ căn cứ vào một tiêu chuẩn duy nhất / để thưởng công hay luận tội người Kitô hữu / đó là sống bác ái yêu thương / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn sống trọn vẹn niềm tin đã lãnh nhận / đặc biệt là biết chân thành yêu thương hết thảy mọi người.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin ban ơn trợ giúp để chúng con sống trọn vẹn ơn gọi Kitô hữu. Nhờ đó chúng con có thể mạnh dạn nói như thánh Phao-lô trong thư gửi tín hữu Ga-lát: Tôi sống, nhưng không còn phải là tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi. Chúng con cầu xin.
 
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là cha nhân từ. Người dựng nên trời đất muôn vật, và lúc nào cũng quan tâm chăm sóc hết thảy mọi loài. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
Hội Thánh luôn nhắc nhở các Kitô hữu phải sống gương mẫu / tuân thủ luật pháp / mến yêu tổ quốc / sống hoà hợp với hết thảy mọi người / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết luôn mến yêu tổ quốc của mình / và gương mẫu trong việc tuân giữ luật pháp.
Người Kitô hữu có thể khác nhau về quốc gia / chủng tộc / ngôn ngữ / nhưng luôn hiệp nhất trong cùng một đức tin / đức cậy và đức mến / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết luôn sống đoàn kết / thương yêu và nâng đỡ nhau / trong mọi tình huống của cuộc sống thường ngày.
Người Kitô hữu có hai bổn phận quan trọng / bổn phận đối với Chúa và đối với Tổ quốc / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết chu toàn mọi trách nhiệm đối với Chúa / và làm tròn mọi nghĩa vụ của một người công dân tốt / là mến yêu tổ quốc / và hiệp sức cùng đồng bào xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn.
Ngoài người mẹ ruột của mình / người Kitô hữu có hai bà mẹ thiêng liêng khác / đó là Hội Thánh và Đất Nước / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết luôn làm tròn chữ hiếu với các bà mẹ này.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã thương ban cho chúng con một dãy non sông gấm vóc,  một tổ quốc hào hùng, một dân tộc quật cường, một đất nước nhiều tiềm năng về mọi mặt, xin cho chúng con biết hết lòng yêu mến và bảo vệ tổ quốc thân yêu. Chúng con cầu xin.
CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN

Chủ tế: Anh chị em thân mến, trong bữa Tiệc Ly, Đức Giêsu đã ban cho chúng ta một điều răn mới: Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Với quyết tâm sống bác ái như Chúa đã dạy, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
Hội Thánh là dấu chỉ tình thương của Chúa đối với nhân loại / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho tất cả mọi người trong Hội Thánh / luôn sống hoà thuận thương yêu nhau / và cư xử bác ái với những ai chưa nhận biết Chúa.
Lòng bác ái yêu thương không có biên giới / khơng phn biệt chủng tộc, ngôn ngữ, địa vị xã hội, giàu hay nghèo, thông thái hay dốt nát / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết cố gắng sống tinh thần quảng đại ấy.
Ngày nay / hận thù / bạo lực / khủng bố / vẫn còn đang hoành hành dữ dội tại nhiều nơi trên thế giới / gây kinh hoàng cho biết bao người / đem đến tang tóc và khổ đau cho biết bao gia đình lương thiện / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lòng bác ái yêu thương / ngự trị trong mọi sinh hoạt trên khắp hoàn cầu.
Chân thành yêu thương nhau / hết lòng tôn trọng nhau / và quảng đại giúp đỡ những ai thật sự đói nghèo / là bổn phận của mỗi Kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta / biết cố gắng yêu thương nhau như Chúa đã dạy.
Chủ tế: Lạy Chúa, thánh Phaolô quả quyết: Sống bác ái yêu thương là chu toàn Lề Luật của Chúa. Xin Chúa ban  ơn trợ giúp để chúng con có thể hết lòng mến Chúa và tha thiết yêu người như Chúa đã dạy. Chúng con cầu xin.
 
CHÚA NHẬT XXXI THƯỜNG NIÊN
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đến trần gian không phải để được kẻ hầu người hạ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết cầu xin:
Hội Thánh luôn dùng đời sống phục vụ mà xoa dịu đau khổ của nhân loại / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa nâng đỡ các công cuộc từ thiện của Hội Thánh / để qua đó Hội Thánh có thể giới thiệu Chúa cho mọi nước mọi dân.
Trên thế giới ngày nay / từ những miền xa xôi hẻo lánh / rừng thiêng nước độc / lúc nào cũng có những người thiện nguyện / đang hy sinh cả tuổi thanh xuân / hạnh phúc riêng tư và cả mạng sống của mình / để phục vụ những anh chị em bất hạnh nhất của xã hội / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa giữ gìn những anh chị em ấy luôn được an toàn / và cho họ tìm được niềm vui trong việc phục vụ tha nhân.
Ngày nay / bên cạnh rất nhiều người trẻ có tâm hồn quảng đại / âm thầm phục vụ / thì cũng có một số người khác chỉ biết ăn chơi trác táng / hưởng thụ ích kỷ / không bao giờ biết quan tâm đến nỗi thống khổ của những người nghèo khổ chung quanh / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / nhất là các Kitô hữu trẻ / biết sống cho một lý tưởng cao đẹp.
Sẵn sàng giúp đỡ người khác trong cơn hoạn nạn / là một trong những cách sống đạo đẹp lòng Chúa nhất / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta / biết vui với  người vui / và khóc cùng người khóc như thánh Phaolô đã dạy.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa dạy chúng con: Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em; còn ai muốn đứng đầu trong anh em, thì phải làm đầy tớ anh em. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con có thể sống như Chúa đã dạy. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa có thể  đến vào lúc chúng ta hoàn toàn không, do đó tỉnh thức là việc mà mỗi Kitô hữu cần phải làm thường xuyên cả cuộc đời của mình. Tin tưởng vào ơn Chúa trợ giúp, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
Hội Thánh không ngừng nhắc nhở các Kitô hữu / cần chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ quyết định với Đức Kitô / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh / biết cố gắng sống thánh thiện / để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ quan trọng này.
Đứng trước cái chết / mọi người đều sợ hãi / nhất là đối với những ai chưa chuẩn bị để gặp gỡ Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi Kitô hữu hiểu rằng / cần làm thật nhiều việc lành phúc đức / để khi Chúa gọi ra trình diện vào lúc không ngờ / sẽ đáng được vui hưởng hạnh phúc muôn đời.
Tỉnh thức trong bổn phận đối với Chúa và tha nhân / là những điều căn bản trong đời sống đức tin của người Kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / biết luôn tỉnh thức như Chúa đã dạy.
Dầu cần cho đèn thiêng liêng chính là lời cầu nguyện / là những việc bác ái yêu thương / như giúp đỡ những người nghèo khổ bất hạnh / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta / biết cầu nguyện không ngừng / và quảng đại giúp đỡ những ai đói rách bần cùng.
Chủ tế:  Lạy Chúa, cuộc sống thường ngày có quá nhiều thử thách gian nan, khiến chúng con dễ xao lãng bổn phận tỉnh thức, vậy xin Chúa ban ơn giúp sức, để chúng con luôn tỉnh thức giữa biết bao phiền toái của cuộc sống thường ngày. Chúng con cầu xin.
CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa ban cho mỗi người chúng ta những khả năng khác nhau để làm cho Danh Chúa được vinh quang rạng rỡ và mang lại nhiều điều hữu ích cho đồng loại. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
Hội Thánh luôn kêu gọi các Kitô hữu dùng tài năng Chúa ban / mà cộng tác vào công trình sáng tạo của Người / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh / biết dùng lao động trí óc và chân tay mà làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn.
Mỗi người đều có trách nhiệm đối với trái đất / ngôi nhà chung của nhân loại / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết thảy mọi người trên thế giới / biết đồng tâm hiệp lực với nhau / để làm cho trái đất này ngày càng xinh đẹp và hữu ích hơn.
Trên thế giới ngày nay / có một số người vì quyền lợi riêng tư / chẳng những không bảo vệ thiên nhiên mà còn huỷ hoại thiên nhiên một cách tàn nhẫn / làm ô nhiễm môi trường trầm trọng / gây ra biết bao tai hại cho sức khoẻ của con người / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho nhân loại biết yêu quý / và bảo vệ thiên nhiên xinh tươi Chúa đã dựng nên.
Thánh Phaolô dạy / Hãy tỉnh thức và sống tiết độ / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta / biết trung thành thực hiện lời nhắc nhở của vị tông đồ dân ngoại.
Chủ tê:Lạy Chúa Giêsu, mỗi người chúng con phải trả lời về mọi việc lành dữ đã làm khi còn sống. Vậy xin cho chúng con biết cố gắng sống xứng với ơn gọi của mình, để mai ngày khi Chúa trở lại trong vinh quang, chúng con được liệt vào số những gia nhân trung tín và siêng năng, đáng được chung hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
CHÚA NHẬT TRUYỀN GIÁO
(CHÚA NHẬT ÁP CUỐI THÁNG 10)
Chủ tế: Anh chị em thân mến, rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc trên thế giới là bản chất của Hội Thánh. Ý thức bổn phận truyền giáo của mình, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
Chúa là viên đá bị thợ xây loại bỏ / nhưng đã trở thành nền tảng của Hội Thánh / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu / cũng trở thành những viên đá sống động / để xây dựng Hội Thánh ở trần gian.
Giới thiệu Chúa cho những người chưa nhận biết Chúa / là trách nhiệm của từng người Kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / biết nhiệt thành góp công xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn / để Hội Thánh được dễ dàng loan Tin Mừng bình an của Chúa.
Từ hai ngàn năm nay / lúc nào cũng có nhiều người quảng đại đáp lại lời mời gọi của Đức Kitô / hy sinh cả cuộc đời cho công cuộc truyền giáo / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những anh chị em ấy luôn được bình an / và tìm được niềm vui trong đời sống chứng nhân của mình.
Rao giảng Tin Mừng bằng đời sống là lối rao giảng hữu hiệu nhất / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết dùng đời sống bác ái yêu thương và phục vụ hết lòng / mà giới thiệu Chúa cho những người đang sống chung quanh mình.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con luôn ghi lòng tạc dạ lời quả quyết của thánh Phao-lô: khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng, để trong đời sống đức tin thường ngày, chúng con cố gắng dùng đời sống thấm nhuần tinh thần Tám mối phúc thật mà làm tròn sứ mạng rao giảng Tin Mừng Chúa đã trao ban. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
LỄ THEO NIÊN LỊCH PHỤNG VỤ
 
LỄ TRỌNG KÍNH CHÚA
 
CHÚA BA NGÔI
Chủ tế: Anh chị em thân mến, mầu nhiệm Ba Ngôi là mầu nhiệm của tình yêu: một tình yêu sáng tạo, một tình yêu cứu độ và một tình yêu thánh hoá. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
Trong lịch sử / nhiều khi hình ảnh của Hội Thánh bị méo mó lệch lạc / vì đời sống không gương mẫu của các Kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu / biết dùng đời sống bác ái yêu thương / mà trình bày dung mạo thật sự của Hội Thánh.
Thế giới này như ngôi nhà chung của nhân loại / những người có trách nhiệm nỗ lực mưu cầu hoà bình cho thế giới / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa soi sáng và hướng dẫn những nhà lãnh đạo các quốc gia / giúp họ biết bỏ những bất đồng, hiềm khích / để chân thành cộng tác với nhau / hầu mang lại hoà bình thật sự cho thế giới.
Từ xưa đến nay / lúc nào cũng có nhiều người quảng đại / luôn sẵn sàng hy sinh mọi sự / và dùng tình thương để xoa dịu đau khổ của những người bất hạnh trong các trại phong / các bệnh viện tâm thần / các nhà dưỡng lão cũng như các nhà nuôi trẻ mồ côi / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa nâng đỡ những người nhiệt thành ấy.
Đời sống người Kitô hữu phản ánh trung thực đời sống yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta / luôn chân thành yêu thương nhau / cũng như hiệp nhất và nâng đỡ nhau / trong mọi tình huống của đời sống thường ngày.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, trong bữa Tiệc Ly, Chúa đã để lại cho chúng con một điều răn mới: Anh em hãy thương yêu nhau như chính Thầy đã yêu thương anh em. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con  có thể sống trọn vẹn điều răn mới này. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Lời Chúa và Mình Máu Thánh Chúa Kitô là hai nguồn lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống đức tin của người Kitô hữu. Với tâm tình mến yêu bí tích kỳ diệu này, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:
Hội Thánh không ngừng khuyên các Kitô hữu tham dự thánh lễ một cách ý thức / linh động / tích cực và có hiệu quả / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / hiểu được tầm quan trọng của thánh lễ trong đời sống đức tin / và tham dự thánh lễ đúng như Hội Thánh đã dạy.
Trên thế giới ngày nay / việc phân  phối tài nguyên thiên nhiên / cũng như của cải vật chất không đồng đều / vì thế có những vùng quá giàu / trong khi đó có những vùng lại quá nghèo / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nước giàu / biết quảng đại giúp đỡ những nước nghèo / mà một phần dân chúng phải sống dưới mức tối thiểu.
Nghèo đói / lạc hậu / dốt nát / cũng là những thứ xấu mà mọi người cần phải hợp sức tận diệt / chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết tích cực cộng tác với những người thành tâm thiện chí / để diệt trừ những thứ xấu đáng sợ này.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi gia đình trong cộng đoàn … chúng ta / biết rộng rãi chia sẻ cơm áo cho những anh chị em nghèo đói / để mọi người đều có lương thực hằng ngày.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu rằng thánh lễ là trung tâm đời sống thờ phượng của Hội Thánh và của từng người chúng con, vì trong thánh lễ Hội Thánh dùng Lời Chúa để giáo dục và bồi dưỡng đời sống đức tin. Xin cho chúng con siêng năng tham dự thánh lễ với ý thức đầy đủ và rước lễ một cách xứng đáng. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thánh Tâm là biểu tượng tình thương của Thiên Chúa. Tình thương ấy luôn nâng đỡ cuộc sống còn nhiều khó khăn của chúng ta. Luôn tin tưởng vào tình thương kỳ diệu của Chúa. Chúng ta cùng tha thiết nguyện cầu:
Hội Thánh có sứ mạng trình bày tình yêu sâu thẳm tuyệt vời của Thiên Chúa cho nhân loại / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh / đạt được nhiều kết quả trong sứ mạng cao quý này.
Trên thế giới ngày nay / nhiều khi tình thương vắng bóng trong tương giao giữa con người / vì thế thường xảy ra chiến tranh / khủng bố / Do hận thù / do thanh lọc sắc tộc / mà người ta sẵn sàng tàn sát nhau một cách dã man / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho lòng bác ái yêu thương / hướng dẫn mọi sinh hoạt của con người hôm nay.
Hôm nay là ngày xin ơn thánh hoá các linh mục trên toàn thế giới / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các linh mục luôn sống thánh thiện / hiền hoà trong cung cách đối xử / hết lòng phục vụ / và nhất là luôn trung thành với sứ mạng của mình.
Sốt sắng tôn sùng Thánh Tâm Chúa là một việc rất đáng khuyến khích / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi gia đình trong cộng đoàn … chúng ta biết tôn sùng Thánh Tâm Chúa / sống bác ái và công bằng với hết thảy mọi người.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói : không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người dám thí mạng sống vì bạn hữu mình. Xin Chúa cho chúng con cũng biết yêu thương anh chị em chúng con bằng chính tình yêu của Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ
(Chúa Nhật cuối năm Phụng vụ)

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Kitô là Vua toàn thể vũ trụ, nhưng là một vị Vua của tình thương của hoà bình. Với tâm tình mến yêu vị Vua nhân ái, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
Hội Thánh là dấu chỉ tình thương của Thiên Chúa giữa nhân loại / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trong Hội Thánh / đặc biệt là các vị mục tử / luôn là tấm gương sáng về lòng yêu thương và tha thứ.
Hòa bình phát triển và thịnh vượng / là những mơ ước của mọi người đang sống trên hành tinh này / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ước mơ đó của con người sớm trở thành hiện thực trong đời sống hôm nay.
Trong quan hệ giữa con người với nhau / nếu thiếu tình người thì không thể có những mối liên hệ tốt đẹp được / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết luôn cố gắng đem tinh thần  bác ái yêu thương vào trong đời sống xã hội / để mọi người yêu thương / tôn trọng và tin tưởng nhau.
Thánh Phaolô nói / Sống yêu thương là chu toàn cả Lề Luật của Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta / biết cố gắng sống trọn vẹn đức bác ái yêu thương đối với tất cả mọi người.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chinh phục nhân loại bằng tình thương hy sinh. Xin cho chúng con cũng biết noi gương Chúa, lấy lòng bác ái mà đối xử với nhau và cách riêng đối với những anh chị em chưa nhận biết Chúa, nhờ đó chúng con có thể giới thiệu Chúa cho những người thành tâm thiện chí. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
CÁC LỄ THEO NGÀY TRONG NĂM
 
THÁNH MARIA ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI
Ngày 1 tháng 1

Chủ tế: Anh chị em thân mến, hôm nay, ngày Một tháng Giêng năm Dương Lịch, ngày cầu nguyện cho hoà bình thế giới, ngày lễ Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Trong thánh lễ đặc biệt này, chúng ta cùng hiệp ý cầu nguyện:
Cầu cho Hội Thánh / Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho Hội Thánh luôn biết tôn kính Đức Maria với tấm lòng con thảo.
Cầu cho hòa bình thế giới / Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các dân tộc luôn vui sống trong hòa bình / để mọi người được hưởng bình an mà Con Một Chúa đem đến cho nhân loại.
Cầu cho các gia đình / Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các gia đình / nhờ đón nhận Đức Kitô biết sống hòa thuận và thương yêu nhau.
Cầu cho cộng đoàn … chúng ta / Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho mỗi người chúng ta biết lắng nghe Lời Chúa, suy niệm trong lòng và thực hành trong đời sống.

Chủ tê:Lạy Chúa, Chúa là Chủ thời gian, là Nguồn mọi ơn lành. Trong năm mới này, xin ban hoà bình cho thế giới chúng con. Xin nâng đỡ đức tin chúng con, xin cho Giáo phận chúng con được phát triển. Xin Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con được mọi sự lành. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
 
 
THÁNH PHAO LÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI
Ngày 25 tháng 01
Chủ tế: Anh chị em thân mến, thánh Phaolô là thầy dạy muôn dân về đức tin và chân lý. Mừng kính Ngài hôm nay, chúng ta hãy thành tâm cầu nguyện cho Giáo hội và cho niềm tin của mỗi người chúng ta bằng những ước nguyện sau đây.
Trước khi về trời, Chúa Giêsu đã trao sứ mạng truyền giáo cho Giáo hội / Anh em hãy đi giảng dạy muôn dân / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho công cuộc truyền giáo của Giáo hội / được diễn ra thuận lợi và thu được kết quả tốt đẹp.
Khi bị ngã ngựa trên đường Đamát / Thánh Phaolô đã nhận ra tiếng Chúa kêu gọi mà sám hối ăn năn và tin theo Chúa / Chúng ta hãy cầu cho các kitô hữu có được tâm hồn nhạy bén / để nhận ra tiếng Chúa qua mọi biến cố của cuộc sống hằng ngày.
Nhiều dân tộc vẫn còn chưa biết ánh sáng Tin Mừng của Chúa / Chúng ta hãy cầu xin Chúa sai nhiều sứ giả Tin Mừng đến với họ / để nhiều người biết Chúa và sống trong đường lối của Ngài.
Khi được Chúa kêu gọi và tuyển chọn làm Tông đồ dân ngoại / Thánh Phaolô đã luôn nỗ lực đem Tin Mừng cho muôn dân / Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người tín hữu chúng ta, nhất là trong năm gia đình /  luôn tích cực góp phần mình vào việc mở rộng Nước Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa là Đấng nhân hậu từ bi, Chúa luôn sẵn lòng tha thứ cho người tội lỗi sám hối ăn năn và luôn muốn họ cộng tác với Người trong công trình cứu độ. Xin cho chúng con tích cực đóng góp phần mình để hoàn tất ơn cứu độ mà Chúa đã thực hiện. Chúa là đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
DÂNG CHÚA GIÊSU TRONG ĐỀN THỜ
Ngày 2 tháng 2
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu là vầng đông từ trời cao thẳm soi bước chân người tội lỗi tìm về nẻo chính đường ngay.  Với tâm tình yêu mến và thiết tha bước đi theo Chúa trong ánh sáng rạng ngời của ngày cứu độ, chúng ta cùng dâng lên Chúa những ước nguyện sau.
Chúa Giêsu đã được Đức Maria dâng cho Thiên Chúa trong đền thờ / Ngài đã trở thành đền thờ đích thực để quy tụ muôn dân thờ phượng Thiên Chúa trong Thần Khí và sự thật / Chúng ta hãy cầu xin cho Hội thánh luôn là đền thờ thánh thiện để xứng đáng cho Chúa ngự.
Nhờ tác động của Chúa Thánh Thần / Cụ già Simêon đã nhận ra Hài nhi Giêsu là Đấng cứu độ muôn dân / Chúng ta hãy cầu cho những người chưa tin Chúa / luôn có được tâm hồn cởi mở và ngoan ngoãn trước những tác động của Chúa Thánh Thần / hầu có thể nhận ra Chúa Kitô chính là Đấng cứu độ trần gian.
Đức Maria đã đi trọn con đường đức tin và con đường Thập giá với Chúa / Chúng ta hãy cầu xin cho những người bệnh tật và khổ đau / biết tin nhận và kết hiệp những đau khổ của Chúa và Mẹ Maria / để những đau khổ ấy không còn là những nỗi cay đắng ở đời nhưng trở nên phương thế thanh tẩy chính mình.
Gia đình Nagiarét có Chúa Giêsu, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse đều là những mẫu gương tuyệt đối cho việc giữ trọn luật Chúa. Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn … chúng ta / luôn biết sống theo Lời Chúa dạy / để mọi người sống hiệp nhất và yêu thương nhau.
Chủ tế: Lạy Chúa, việc Đức Maria và thánh Giuse dâng Chúa Giêsu trong đền thờ là biến cố cho thấy các Ngài giữ trọn lề luật, và đã đem Đấng cứu thế đến gặp gỡ dân Ngài. Xin Chúa cho chúng con biết đem Chúa đến cho những người chúng con gặp gỡ hằng ngày. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
 
LẬP TÔNG TÒA THÁNH PHÊRÔ
Ngày 22 tháng 2
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã thiết lập Giáo hội trên nền tảng vững chắc là lời tuyên xưng đức tin của Thánh Phêrô để Giáo hội tiếp tục công cuộc của Ngài là mang ơn cứu độ đến tận cùng thế giới. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin.
“Phêrô, con là đá, trên đá này Thầy sẽ xây dựng Hội Thánh của Thầy. Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Đức Thánh cha và các đức giám mục / là những người kế vị thánh Tông đồ / luôn vững một niềm tin vào Chúa / và dẫn dắt Giáo hội đi trên đường ngay nẻo chính của Tin Mừng Cứu độ.
Thầy là Đấng Kitô Con Thiên Chúa hằng sống / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho thế giới biết nhận ra Chúa Kitô là Đấng cứu độ Chúa Cha sai đến trần gian.
Anh em hãy mặc lấy Chúa Kitô / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người kitô hữu / biết hoạ lại dung nhan của Chúa nơi tâm hồn và trong cuộc sống của mình.
Chúa đã ban Lời Hằng sống cho các Tông đồ rao giảng và ban Bí tích Thánh Thể cho các Tông đồ truyền lại / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cộng đoàn … chúng ta biết quý trọng và năng suy niệm Lời Chúa và tích cực tham dự Thánh Lễ mỗi ngày.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã gìn giữ Giáo hội trong suốt hơn hai ngàn năm qua và Chúa muốn Giáo hội sẽ vững bền mãi mãi để nhân loại được ơn cứu độ. Xin Chúa cho chúng con biết cùng với Giáo hội thông truyền đức tin cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
 
THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA
Ngày 19 tháng 3
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã chọn thánh Giuse là bậc thầy công chính để dưỡng dục Đức Giêsu, Con Thiên Chúa làm người. Nhờ lời chuyển cầu của thánh Giuse, chúng ta dâng lên Chúa những lời nguyện xin:
Thánh Giuse đã trung thành gìn giữ Đức Giêsu trong giai đoạn đầu của công trình cứu độ / Chúng ta cùng cầu xin Chúa hướng dẫn và chở che Hội Thánh toàn cầu / đặc biệt Giáo Hội Việt Nam trên đường lữ thứ trần gian / Xin Chúa thương giúp Hội Thánh luôn trung thành cộng tác vào chương trình cứu độ cho đến ngày tận thế.
Thiên Chúa đã giao cho loài người trách nhiệm trông coi và làm chủ trái đất / Chúng ta cầu xin Chúa cho mỗi gia đình và mỗi người trên thế giới có công ăn việc làm thích hợp / và chuyên cần làm việc để tôn vinh Chúa / nuôi sống bản thân và mưu ích cho anh chị em đồng loại.
Mừng lễ thánh Giuse là dịp nhắc nhở chúng ta noi gương các nhân đức của ngài / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những ai nhận thánh Giuse làm bổn mạng / luôn vững tin và phó thác trong bàn tay quyền năng quan phòng yêu thương của Chúa / đồng thời sẵn sàng phục vụ cách tận tụy, âm thầm, khiêm tốn và yêu thương.
“Thiên Chúa là Đấng công chính hằng muốn cho mọi người sống chính trực công minh” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta / luôn cố gắng sống sao cho đẹp lòng Chúa trong tư tưởng, lời nói và hành động / hầu sống chân thành và tử tế với nhau hơn nữa.
Chủ tế: Lạy Cha, xin thương nhận những ý nguyện chúng con vừa chân thành hiệp dâng và giúp chúng con biết noi gương thánh cả Giuse: luôn tin tưởng, phó thác và vâng theo thánh ý Cha giữa những sóng gió của cuộc đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
 
LỄ TRUYỀN TIN
Ngày 25 tháng 3
Chủ tế: Anh chị em thân mến, trong niềm hân hoan mừng lễ Truyền Tin, chúng ta cùng chúc tụng, tạ ơn Chúa và thiết tha dâng lời khẩn nguyện:
Mẹ Maria là mẫu gương về đức Tin, đức Cậy, đức Mến và lòng gắn bó mật thiết với Chúa Kitô / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn tha thiết yêu mến, học hỏi / và ra sức thực hành các nhân đức của Mẹ.
Hội Thánh dạy con cái mình tôn kính, yêu mến và noi gương Mẹ Maria / Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi Kitô hữu năng chạy đến với Đức Mẹ với tâm tình hiếu thảo / để được Mẹ dìu dắt, cầu bầu và chở che trên đường lữ hành về nhà Cha.
Trên thế giới, vẫn còn nhiều phụ nữ bị coi như món hàng / bị mua bán và lạm dụng / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho phẩm giá người phụ nữ được tôn trọng xứng đáng / Xin cho các chị em phụ nữ cũng biết xây dựng tinh thần bác ái / và đời sống đạo đức trong gia đình và ngoài xã hội.
“Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa / xin Người thực hiện cho tôi như lời sứ thần truyền” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta / luôn biết noi gương Mẹ Maria sẵn lòng vâng theo thánh ý Chúa trong mọi hoàn cảnh cuộc đời.
Chủ tế: Lạy Cha là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, xin Cha thương nhận lời con cái nài van và ban cho tất cả chúng con mỗi ngày một khao khát sống đẹp lòng Cha như Mẹ Maria. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
 
THÁNH MÁC CÔ
Ngày 25 tháng 04
Chủ tế: Anh chị em thân mến, trước khi về trời, Chúa Giêsu truyền cho các tông đồ đi khắp thế gian loan Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Với lòng khát khao muốn trở nên người phục vụ Tin Mừng, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.
Giáo hội có sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi tạo vật / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi thành phần Dân Chúa / cách riêng là những vị chủ chăn biết biến đời mình thành lời rao giảng sống động về Tin Mừng cứu độ của Chúa.
“Ai tin vào Tin Mừng và chịu phép rửa thì được cứu độ / Ai không tin sẽ bị luận phạt /  Chúng ta hãy cầu cho mọi người trên thế giới biết đón nhận Tin Mừng mà Chúa trao cho các Tông đồ và Giáo hội rao giảng / để họ được hưởng ơn cứu độ Chúa ban.
Ngày nay, tuy con người đã đạt đến đỉnh cao về văn minh vật chất, nhưng vẫn còn rất nhiều người đang sống trong lạc hậu đói nghèo / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người giàu có / biết chia sẻ những tiện ích của mình cho những người cần được trợ giúp / để mọi người có điều kiện sống xứng với phẩm giá làm người.
Thánh Máccô đã được ơn linh hứng và dùng trí thông minh để ghi  chép Tin Mừng / Ngài đã dùng chính máu của mình để minh chứng cho lời rao giảng / Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người chúng ta / luôn trung thành và dám xả thân để làm chứng cho đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn hiện diện với các Tông Đồ để củng cố lời rao giảng của các Ngài bằng những phép lạ kèm theo. Xin Chúa giúp chúng con biến cuộc đời mình thành dấu chứng về Tin Mừng tình thương của Chúa giữa trần gian. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
THÁNH PHILIPPHÊ – GIACÔBÊ
Ngày 3 tháng 5
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa đã lấy tình thương mà tuyển chọn hai thánh Philipphê và Giacôbê để các Ngài trở nên nhân chứng Tin Mừng. Hiệp với toàn thể Hội Thánh chúng ta cùng dâng lời tạ ơn và tha thiết nguyện xin.
Hai thánh Tông Đồ Philipphê và Giacôbê luôn nhiệt thành rao giảng Tin Mừng và giới thiệu Chúa cho mọi người  / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho Hội Thánh luôn có nhiều người dấn thân đem Tin Mừng đến cho mọi người.
Chúa Giêsu đã phán: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống / Không ai có thể đến với Chúa Cha mà không qua Thầy” / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người luôn biết đặt niềm phó thác trông cậy vào Chúa / để được Chúa ban ơn cứu độ và dẫn đưa vào Nước Trời.
Ngày nay, tuy con người đã đạt đến đỉnh cao về văn minh vật chất, nhưng vẫn còn rất nhiều người đang sống trong lạc hậu đói nghèo / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người giàu có / biết chia sẻ những tiện ích của mình cho những người cần được trợ giúp/ để mọi người đều có điều kiện sống xứng với phẩm giá làm người.
Chúa đã ban Lời hằng sống cho các Tông đồ rao giảng và ban Bí tích Thánh thể cho các Tông đồ truyền lại / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta biết mến yêu việc suy niệm Lời Chúa và tích cực tham dự Thánh lễ mỗi ngày.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã thương chọn hai thánh Philipphê và Giacôbê làm Tông đồ, để rồi các ngài lại giới thiệu Chúa cho người khác. Xin Chúa thương đón nhận những ý nguyện chúng con vừa dâng lên, và cho chúng con biết sống và hoạt động để giúp những người xung quanh nhận ra Chúa, đi theo Chúa, và được sống đời đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
THÁNH MATTHIA TÔNG ĐỒ
Ngày 14 tháng 5
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa đã chọn Thánh Matthia làm Tông đồ thay thế Giuđa Itcariốt. Nhờ lời cầu nguyện của Ngài chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời tha thiết nguyện xin.
Hội Thánh như con thuyền luôn gặp nhiều thử thách gian nan / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần gìn giữ con thuyền Hội Thánh / luôn được an toàn giữa biển đời trần gian.
Thế giới ngày nay đang khao khát một tình yêu đích thực / như tình yêu của Đức Kitô đối với Hội Thánh / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các nhà lãnh đạo quốc gia / luôn lấy tinh thần hoà bình và đoàn kết mà đối thoại với nhau / để tình yêu của Đức Kitô luôn ở giữa thế giới này.
Dấn thân theo Chúa là chấp nhận mọi hy sinh gian khổ / rủi ro thiệt thòi / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đã tận hiến cuộc đời cho Chúa và tha nhân / biết noi gương thánh Mátthia mà dâng hiến trọn đời cho lý tưởng cao đẹp.
Chính Chúa mời gọi chúng ta đến dự bàn tiệc Lời Chúa và bàn tiệc Thánh Thể / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta / biết quý trọng và năng suy niệm Lời Chúa và tích cực tham dự Thánh lễ mỗi ngày.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã yêu thương chúng con nhiều, nhưng chúng con đáp lại chẳng bao nhiêu. Chúa đã đặt tha nhân bên cạnh chúng con, để chúng con có thể làm cho họ điều mà chúng con không thể làm cho Chúa. Xin cho chúng con nhận ra khuôn mặt Chúa nơi tha nhân, để chúng con yêu thương họ, như Chúa đã yêu thương chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
 
ĐỨC MARIA THĂM VIẾNG  BÀ THÁNH ISAVE
Ngày 31 tháng 5
Chủ tế: Anh chị em thân mến, khi đi thăm viếng Bà Êlizabeth, Đức Mẹ đã đem niềm vui đến cho gia đình Ông Giacaria và đem ơn cứu độ đến cho thánh Gioan Tẩy Giả đang còn trong lòng mẹ. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin:
Đời sống yêu thương và phục vụ là phương thế hữu hiệu để Rao giảng Tin Mừng cứu độ / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh / biết dùng đời sống bác ái bao dung mà giới thiệu Chúa cho những ai chưa nhận biết Người.
Con người ngày nay bị cuốn hút vào công nghệ và thông tin / việc trực tiếp thăm viếng và giúp đỡ nhau ngày càng bị lãng quên / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới / có tâm hồn nhạy cảm trước những nhu cầu và nỗi đau của đồng loại / để sẵn sàng sẻ chia và đùm bọc lẫn nhau trong tình thương của Chúa.
Xin vâng là thái độ căn bản của Mẹ trước những đề nghị của Chúa / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các tín hữu /  nhất là những người đã nhận Đức Mẹ làm bổn mạng / biết noi gương Đức Mẹ mà luôn tin tưởng phó thác cuộc đời mình cho Thiên Chúa.
Ta sẽ ở với các con mọi ngày cho đến tận thế / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các gia đình trong … chúng ta / luôn biết đặt Chúa ở trung tâm của đời sống / để mỗi gia đình luôn là một cộng đoàn cầu nguyện, hiệp nhất và yêu thương.
Chủ tế: Lạy Chúa, đời sống bác ái và khiêm tốn phục vụ của Đức Maria luôn là kiểu mẫu cho mỗi người chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết noi gương Người để qua tinh thần phục vụ yêu thương, chúng con có thể đem Chúa đến cho mọi người xung quanh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
 
SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ
Lễ Vọng chiều 23 tháng 6

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng, không việc gì mà Người không làm được. Tin tưởng vào quyền phép của Thiên Chúa, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:
Hội Thánh dành cho thánh Gioan Tẩy Giả một chỗ đặc biệt trong niên lịch phụng vụ / khi kêu mời các Kitô hữu mừng lễ sinh nhật của Người / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các tín hữu / biết lắng nghe lời mời gọi của Hội Thánh / và sốt sắng mừng lễ sinh nhật của thánh Gioan Tẩy Giả.
Chúa gọi ai, gọi ai là do lòng thương xót của Người / chứ hoàn toàn không phải vì đương sự tài giỏi hay thánh thiện / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai được Chúa chọn hiểu rằng / mình chỉ là một dụng cụ Chúa dùng để truyền đạt sứ điệp yêu thương của Tin Mừng / và khiêm tốn phục vụ tha nhân.
Dấn thân theo Chúa là chấp nhận hy sinh gian khổ / chấp nhận mọi rủi ro thiệt thòi / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai đã tận hiến cuộc đời cho Chúa và tha nhân / luôn vững bước đi tới và kiên trì giữ vững lý tưởng cao đẹp của mình.
Gioan có nghĩa là “Chúa ban ơn” / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta / Luôn biết tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc vì bao ơn lành Người đã ban cho.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa là Đấng thấu suốt tâm can con người và Chúa không bao gìơ xét đoán con người theo dáng vẻ bên ngoài. Xin cho chúng con biết noi gương Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
 
 
SINH NHẬT GIOAN TẨY GIẢ
Lễ chính ngày 24 tháng 06
Chủ tế: Anh chị em thân mến, thánh Gioan là người có sứ mạng dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến trần gian để cứu độ loài người. Trong niềm hân hoan mừng ngày sinh của Vị Tiền Hô, chúng ta cùng dâng lời cầu xin:
Như thánh Gioan / Hội Thánh cũng có sứ mạng giới thiệu cho nhân loại biết Đấng Cứu Thế / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa luôn soi sáng / hướng dẫn và nâng đỡ Hội Thánh trong sứ mạng cao cả này.
Nhờ đời sống thánh thiện và khắc khổ / nên lời rao giảng của thánh Gioan có một sức thu hút mãnh liệt đối với dân chúng / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai / có trách nhiệm rao giảng lời Chúa và ban các Bí tích / biết noi gương thánh Gioan mà sống tinh thần nghèo khó của Tin Mừng / và cố gắng nên hoàn thiện như Cha trên trời.
Thánh Gioan đã nói về Đức Giêsu / “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ đi” / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / luôn làm tốt mọi việc trong đời sống thường ngày / không nhằm đề cao cá nhân mình / nhưng để cho Danh Chúa được vinh quang rạng rỡ hơn.
Người Kitô hữu có vai trò giới thiệu Chúa Kitô cho những người chưa biết Chúa và giúp họ tin vào Ngài / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta / biết luôn cố gắng dùng đời sống bác ái yêu thương / khiêm tốn trong phục vụ / hiền hoà trong cung cách đối xử / mà giới thiệu Chúa cho những người đang sống chung quanh mình.
Chủ tế: Lạy Chúa, thánh Gioan là một chứng nhân trung thành và can đảm dọn đường cho Con Chúa đến. Người đã yêu mến Chúa hết lòng và làm tròn trách nhiệm đã được giao. Xin cho chúng con cũng biết noi gương Người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
 
THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ
Thánh lễ Vọng, chiều 28 tháng 6

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa đã sai thánh Phêrô vị thủ lãnh các Tông đồ, và thánh Phaolô bậc thầy các dân ngoại, đến dạy chúng ta lề luật Chúa. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
Đức Thánh Cha có trách nhiệm chăn dắt đoàn chiên của Chúa / củng cố niềm tin của mọi Kitô hữu trên toàn thế giới / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa / gìn giữ Người khỏi mọi hiểm nguy trong đời sống mục vụ thường ngày.
Hội Thánh luôn coi hai thánh Phêrô và Phaolô là cột trụ của mình / vì các ngài đã giảng dạy cho Hội Thánh những điều căn bản của Đức tin / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành viên trong Hội Thánh / biết luôn sống theo lời giảng dạy của hai thánh Tông đồ.
Hơn hai ngàn năm qua / Hội Thánh không ngừng phát triển / số tín hữu cũng không ngừng gia tăng / nhưng so với tổng dân số thế giới / số người tin Chúa quả là còn quá ít / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho công cuộc rao giảng Tin Mừng của Hội Thánh / luôn đạt được nhiều kết quả tốt đẹp.
Hãy theo Thầy / Đức Giêsu không chỉ nói với Thánh Phêrô / mà còn nói với tất cả các Kitô hữu trên toàn thế giới / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta / biết dấn thân theo Chúa với tất cả tâm tình mến yêu và phó thác của mình.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, xin nhận lời hai thánh Tông đồ chuyển cầu, mà ban cho chúng con luôn hiên ngang sống Đức tin đã lãnh nhận. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
 
THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ
Thánh lễ chính ngày 29 tháng 6
Chủ tế: Anh chị em thân mến, sau lời tuyên xưng Đức tin của thánh Phêrô, Đức Giêsu đã thiết lập Hội Thánh khi nói với Người: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy. Với tâm tình mến yêu Hội Thánh, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:
Đức Thánh Cha là Đấng kế vị thánh Phêrô / và thay mặt Chúa Giêsu điều khiển Hội Thánh / củng cố Đức tin của người Kitô hữu trên toàn thế giới / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa gìn giữ Người / để nhờ Người / Đức tin của mọi tín hữu luôn bền vững sắt son.
Con thuyền Hội Thánh luôn gặp nhiều phong ba bão táp / lắm lúc ngả nghiêng nhưng không bao giờ chìm / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần gìn giữ con thuyền Hội Thánh / luôn được an toàn giữa biển đời trần gian.
Hội Thánh có trách nhiệm gìn giữ kho tàng Đức tin được vẹn toàn / giáo lý của Chúa luôn được tinh tuyền / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết luôn khiêm tốn vâng theo lời giáo huấn của Hội Thánh.
Yêu mến Hội Thánh hết lòng là trách nhiệm của từng người Kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta / biết luôn yêu mến Hội Thánh qua việc sống đạo gương mẫu / và hết lòng cộng tác với các vị mục tử trong mọi sinh hoạt mục vụ thường ngày.
Chủ tế: Lạy Chúa, chính nhờ hai thánh Phêrô và Phaolô Tông đồ mà Hội Thánh bắt đầu đón nhận Đức tin. Xin đón nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng lên Chúa và cho tất cả chúng con biết trung thành tuân giữ những gì hai thánh Tông đồ đã giảng dạy. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
 
THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ
Ngày 03 tháng 07

Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thánh Tôma là người đặt vấn đề để tìm tòi hầu có thể đạt đến niềm tin vững chắc vào Chúa Phục sinh. Trong ngày mừng kính ngài hôm nay, chúng ta cùng cảm tạ và dâng lên Chúa những ước nguyện sau đây.
Thánh Tôma Tông đồ đã tuyên xưng đức tin và Chúa Kitô Phục sinh/ Xin cho các vị chủ chăn trong Giáo hội được tràn đầy Chúa Thánh Thần / để các Ngài luôn vững niềm tin vào Chúa.
Niềm tin luôn đòi hỏi sự dấn thân phục vụ / Chúng ta hãy cầu xin cho những người có trách nhiệm giáo dục thế hệ trẻ / biết khơi dậy niềm tin vào Đấng Tối Cao và sẵn sàng dấn thân phục vụ mọi người.
Sau phục sinh Đức Kitô còn hiện diện cách hữu hình bên các môn đệ để tiếp tục củng cố niềm tin nơi các ông / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người đang đau khổ / thất vọng / tìm lại được niềm tin nhờ sự quan tâm, nâng đỡ của những người xung quanh.
Đức tin có được là bởi biết lắng nghe / Xin cho mọi người trong cộng đoàn … chúng ta luôn tích cực học hỏi Lời Chúa để đời sống đức tin của mình ngày càng trưởng thành hơn.
Chủ tế: Lạy Chúa Kitô, Chúa đã dùng nhiều cách thế để củng cố đức tin yếu kém của chúng con. Xin đón nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng lên Chúa và hằng nâng đỡ chúng con để chúng con ngày càng mạnh mẽ và can đảm làm chứng cho Chúa trong môi trường sống hằng ngày. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ
Ngày 25 tháng 7
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thánh Giacôbê là Tông đồ đầu tiên đã đổ máu đào để làm chứng cho Tin Mừng. Với tâm tình tha thiết bước theo gương Ngài trên con đường làm chứng cho Đức Kitô, chúng ta cùng dâng lời cầu xin.
Nhờ ơn Chúa Thánh Thần gìn giữ chở che / Giáo hội vẫn luôn đứng vững trước những thử thách thăng trầm trong suốt hơn 2000 năm qua / Chúng ta hãy cầu xin cho các vị chủ chăn trong Giáo Hội được đầy tràn ơn Chúa / để các Ngài tiếp tục dẫn dắt Giáo Hội tới bến bình an.
Trong thời đại ngày nay / nhiều người tỏ ra lãnh đạm, thậm chí là phản bác và chối bỏ niềm tin / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người biết nhận ra giá trị vô song của niềm tin Kitô giáo / mà ra sức tìm hiểu và sống tin yêu vào Thiên Chúa.
Chúa Kitô đến trần gian để rao giảng Tin Mừng cứu rỗi cho những người nghèo khổ / Xin cho mỗi người kitô hữu chúng ta biết ủi an, nâng đỡ / và xoa dịu nỗi đau của những người thất vọng và đau khổ / đang sống bên cạnh chúng ta.
Chúa đã ban Lời Hằng sống cho các Tông đồ rao giảng / và ban Bí tích Thánh Thể cho các tông đồ truyền lại / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cộng đoàn … chúng ta biết quý trọng và năng suy niệm Lời Chúa và tích cực tham dự Thánh lễ mỗi ngày.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, quá trình thánh Giacôbê đi theo Chúa là quá trình Ngài được thanh tẩy và biến đổi. Xin cũng biến đổi chúng con trở nên tinh tuyền thánh thiện trước Nhan Thánh Chúa. Và giờ đây, xin đón nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng lên Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
 
LỄ CHÚA HIỂN DUNG
Ngày 6 tháng 8
Chủ tế: Anh chị em thân mến, khi bày tỏ vinh quang của mình cho ba môn đệ thân tín trên núi Tabo, Chúa Giêsu đã được Chúa Cha xác nhận Ngài là con yêu dấu. Trong Chúa Giêsu, mỗi người cũng là con của Chúa Cha. Với tâm tình con thảo, chúng ta dâng lên Chúa những ước nguyện sau đây.
"Dung nhan của Người chiếu sáng như mặt trời và áo của Người trở nên trắng tinh như tuyết” / Chúng ta hãy cầu xin cho Giáo Hội luôn biết sám hối canh tân để nhờ ơn biến đổi của Chúa Thánh Thần / Giáo hội luôn là một cộng đoàn thánh thiện và tinh tuyền như ý Chúa muốn.
Sẽ đến ngày "tất  cả các dân tộc, chi họ và ngôn ngữ khác nhau đều phụng sự Chúa” / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các nhà khoa học trên thế giới biết dùng khả năng của mình để tôn vinh Chúa và mưu cầu hoà bình và hạnh phúc cho con người.
Khi được ngắm nhìn vinh quang Chúa Hiển Dung / thánh Phêrô đã thưa lên rằng / “Lạy Thầy, chúng con được ở đây thì tốt lắm” / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người, nhất là các bạn trẻ biết tìm kiếm giá trị và vinh quang Nước Chúa hơn là những giá trị và vinh hoa trần gian.
“Đây là Con Ta yêu dấu, các ngươi hãy nghe lời Người" / Chúng ta hãy cầu xin cho người Kitô hữu biết lắng nghe / và thực hành Lời Chúa trong đời sống của mình.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã đến thế gian để chúng con được chiêm ngắm và tham dự vào vinh quang Nước Chúa. Xin cho chúng con luôn một lòng sùng kính mến yêu và trung thành phụng sự Chúa, để chúng con cũng được hưởng vinh phúc vĩnh cửu mà Chúa dành sẵn cho chúng con. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
LỄ THÁNH ĐAMINH
Ngày 8 tháng 8
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thánh Đaminh là con người của Tin Mừng, người chỉ nói với Chúa và nói về Chúa. Gương sáng đức tin của Người đáng cho chúng ta gẫm suy và bắt chước. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa và dâng lời nguyện xin.
Thánh Đaminh đã nhiệt thành bênh vực và bảo vệ Hội Thánh / Xin cho mọi thành phần dân Chúa thiết tha yêu mến Mẹ Hội Thánh / để ra sức sống xứng đáng là các chi thể sống động / góp phần làm cho Hội Thánh phát triển.
Thánh Đaminh hăng say giảng thuyết nhằm cứu rỗi các linh hồn /  Xin cho những ai có trách nhiệm rao giảng Lời Chúa / biết noi gương thánh Đaminh, miệt mài học hỏi, rao giảng và sống Lời Chúa / để sinh ích cho các linh hồn.
Thánh Đaminh chuyên cần canh thức và cầu nguyện / Xin cho con người thời nay đang lo kiếm tìm của ăn nuôi xác / ý thức sâu xa về đời sống thiêng liêng / để biết hướng về Chúa và lo cho phần phúc đời đời.
Con cái của Thánh Đaminh ngày càng thêm đông / trong đó có giáo phận thân yêu của chúng ta / Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người cách riêng những người đang theo đuổi lý tưởng Đaminh ngày càng mặc lấy tinh thần của Người / quên mình vì Hội Thánh và Tha Nhân / để đời sống của họ mang lại nhiều hoa trái Tin mừng.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã dùng lòng nhiệt thành rao giảng và đạo đức sâu xa của thánh Đaminh mà làm cho Hội Thánh vẻ vang. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và giúp chúng con nên nhân chứng trung thành của Chúa trên quê hương đất nước. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
THÁNH LÔRENSÔ PHÓ TẾ TỬ ĐẠO
Ngày 10 tháng 8
Chủ tế: Chúa Kitô là nguồn sức mạnh làm cho các thánh tử đạo nên chứng nhân kiên cường bất khuất trong đức tin. Trong tâm tình tri ân và tôn vinh Chúa đã biểu lộ vinh quang nơi các thánh, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Thánh Lôrensô kêu lên rằng: “Tôi rất đỗi vui mừng được trở nên của lễ dâng tiến Đức Kitô” / Chúng ta cùng cầu xin Chúa Cho Giáo Hội ngày càng có nhiều người sẵn sàng dâng hiến / và xả thân làm chứng cho Tin Mừng Đức Kitô.
Thánh Phaolô đã nói / “Không gì tách được tôi ra khỏi tình yêu của Thiên Chúa trong Đức Kitô” / Chúng ta cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới / biết lấy tinh thần bác ái yêu thương làm lẽ sống / để mọi người chung tay góp sức xây dựng một thế giới hoà bình thịnh vượng.
Qua Thập giá đến vinh quang / Chúng ta cầu xin Chúa cho những người đang đau khổ gặp được sự nâng đỡ của Chúa và của anh chị em đồng loại / cũng như biết nhận ra giá trị của đau khổ / và kết hợp đau khổ của mình với Chúa Kitô / để họ vẫn luôn một niềm cậy trông và tín thác vào Chúa quan phòng.
Ngày nay, khoa học kỹ thuật phát triển, đời sống vật chất lên cao / trong khi những nhu cầu về tâm linh đang có xu hướng bị giảm thiểu / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn … chúng ta / luôn có tinh thần siêu thoát với những giá trị trần gian mà ra công tìm kiếm những giá trị Nước Trời.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu Kitô, các Tông Đồ đã gặp Chúa, lúc vinh quang ở Tabo cũng như lúc đau khổ ở núi Cây Dầu. Xin cho mỗi người chúng con biết tìm gặp Chúa trong mọi biến cố vui buồn của cuộc sống để được Chúa ủi an giúp đỡ. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
Thánh lễ vọng, chiều 14 tháng 8
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa đã thương chọn Đức Trinh Nữ Maria làm Mẹ Ngôi Hai Thiên Chúa nhập thể làm người, đồng thời còn ban cho Người vinh phúc tột cùng là lên trời cả hồn cả xác. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
Hội Thánh luôn kêu gọi các Kitô hữu / suy niệm về các đặc ân Chúa ban cách riêng cho Đức Maria / đó là được làm Mẹ Chúa Trời / vô nhiễm nguyên tội / trọn đời đồng trinh / và lên trời cả hồn lẫn xác / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / biết nhìn lên Mẹ như là một mẫu gương tuyệt vời cho đời sống đức tin của mình.
Đức Mẹ là Nữ Vương hoà bình / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho thế giới được hoà bình thực sự / Xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia / nhờ ơn phù trợ của Mẹ / họ nỗ lực mưu ích cho nhân loại.
Một trong những phương thế bày tỏ lòng tôn sùng Đức Mẹ cụ thể nhất / là cố gắng thực hiện sứ điệp Mẹ dạy khi hiện ra với loài người / Chúng ta hiệp lời xin Chúa cho các Kitô hữu luôn cố gắng sám hối tội lỗi / đổi mới đời sống / và siêng năng lần chuỗi Mân Côi như Đức Mẹ đã dạy.
Đức Mẹ luôn gắn bó với Chúa / và dấn thân theo Người đến cùng / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta / biết luôn cố gắng sống như Mẹ / là gắn bó mật thiết với Chúa Giêsu và mãi mãi dấn thân theo Người.
Chủ tế: Lạy Chúa, Đức Mẹ đã đem hết tình yêu mến mà cộng tác với Chúa Con trong công trình cứu chuộc loài người, xin cho hết thảy chúng con cũng biết noi gương Người: hoàn toàn vâng theo ý Chúa và đem hết thảy khả năng mà cộng tác vào công trình cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
 
ĐỨC MẸ LÊN TRỜI
lễ chính, ngày 15 tháng 8
Chủ tế: Anh chị em thân mến, hôm nay Đức Trinh Nữ Maria được Chúa đưa về trời cả hồn lẫn xác. Người là niềm an ủi và là nguồn hy vọng cho hết thảy các Kitô hữu trong cuộc lữ hành trần thế. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và tha thiết nguyện xin:
Hội Thánh luôn coi Đức Mẹ là mẫu mực của mình / về đời sống tin cậy mến và hiệp nhất hoàn hảo với Đức Kitô / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh / luôn học hỏi đời sống của Đức Mẹ / và cố gắng sống như Người.
Trên thế giới ngày nay / người ta thường đề cao vai trò của người phụ nữ trong đời sống xã hội / nhưng thực tế cho thấy / địa vị của người phụ nữ vẫn chưa được nâng cao đúng mức / phẩm giá vẫn chưa được tôn trọng đầy đủ / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa / cho người phụ nữ được đối xử tốt ở khắp mọi nơi.
Chúa đã đặt Đức Maria làm hiền mẫu của nhân loại / Chúng ta hiệp lời cầu cho tất cả những ai đang gặp cảnh gian truân / cảm nghiệm được tình mẫu tử và sự nâng đỡ của Người
Chúa đã chọn Đức Maria làm thân mẫu Đức Giêsu / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các bà mẹ trong giáo phận chúng ta / biết xây dựng tinh thần bác ái và đời sống thánh thiện trong gia đình.
Chủ tế: Lạy Chúa, Đức Maria là người có phúc nhất trong các phụ nữ, vì Người đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Chúa  đã nói với Người. Xin Chúa cho chúng con cũng biết noi gương Người mà luôn tin tưởng vào quyền năng, tình thương và sự quan phòng của Chúa. Chúng con cầu xin.
 
 
THÁNH BATÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ
Ngày 24 tháng 8
Chủ tế: Anh chị em thân mến, trước khi về trời, Chúa Giêsu truyền cho các Tông đồ đi khắp thế gian loan Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Với lòng khát khao muốn trở nên người phục vụ Tin Mừng, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:
Giáo hội có sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi tạo vật / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi thành phần Dân Chúa / cách riêng là những vị chủ chăn biết biến đời mình thành lời rao giảng sống động về Tin Mừng cứu độ của Chúa.
“Ai tin vào Tin Mừng và chịu phép rửa thì được cứu độ. Ai không tin sẽ bị luận phạt / Chúng ta hãy cầu cho mọi người trên thế giới biết đón nhận Tin Mừng / và được hưởng ơn cứu độ Chúa ban.
Ngày nay / tuy con người đã đạt đến đỉnh cao về văn minh vật chất / nhưng vẫn còn rất nhiều người đang sống trong lạc hậu đói nghèo /Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người giàu có / biết chia sẻ những tiện ích của mình cho những người cần được trợ giúp / để mọi người có điều kiện sống xứng với phẩm giá con người.
Thánh Batôlômêô Tông đồ đã dùng chính máu mình để minh chứng cho lời rao giảng / Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người chúng ta / luôn trung thành và dám xả thân để làm chứng cho đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn hiện diện với các Tông Đồ để củng cố lời rao giảng của các Ngài bằng những phép lạ kèm theo. Xin Chúa giúp chúng con biến cuộc đời mình thành dấu chứng về Tin Mừng tình thương của Chúa giữa trần gian. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
 
SINH NHẬT ĐỨC MẸ MARIA
Ngày 8 tháng 9
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha toàn năng đã muốn cho mọi đời phải ca ngợi Đức Maria, Thân Mẫu của Đức Kitô. Nhân dịp Giáo hội mừng ngày sinh nhật của Mẹ, chúng ta cùng tôn vinh Chúa và xin Đức Mẹ chuyển cầu cho chúng ta những ước nguyện sau đây:
Đức Maria vốn là một nữ tỳ khiêm hạ nhưng đã trở nên cao trọng / vì Mẹ đã vâng theo thánh ý Chúa và để cho Chúa hướng dẫn cuộc đời của mình / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Giáo hội / luôn biết vâng theo ý Chúa / và để Chúa sử dụng đời của mình để làm sáng danh Chúa.
Đức Maria được sinh ra là niềm vui của song thân phụ mẫu và cũng là nguồn ơn phúc cho con người / vì từ lòng Mẹ, Đấng Cứu Thế sẽ hạ sinh / Chúng ta hãy cầu xin cho con người ngày nay biết tôn trọng sự sống / yêu quý trẻ thơ và đừng để cuộc đời mình trở thành gánh nặng cho tha nhân.
Đức Maria đã sinh hạ cho chúng ta Đấng Emmanuel / Thiên Chúa ở cùng chúng ta / Chúng ta hãy cầu xin cho chúng ta luôn có tâm hồn đơn sơ khiêm tốn / và một đời sống trong sạch để tâm hồn chúng ta xứng đáng là nơi Chúa ngự.
Mẹ đã được sinh ra và sống một cuộc đời đơn sơ khó nghèo / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn … chúng ta biết noi gương Mẹ / sống tin thần nghèo khó của Tin Mừng / hầu mai sau xứng đáng được chia sẻ sự giàu sang vinh phúc của Thiên Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa, việc Đức Maria chào đời như rạng đông báo hiệu mặt trời công chính là Đức Giêsu Kitô sẽ xuất hiện. Chúng con nài xin Chúa nhận lời chúng con cầu nguyện, để cùng với Mẹ, chúng con sẽ luôn là những chứng nhân giới thiệu Chúa cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
 
SUY TÔN THÁNH GIÁ
Ngày 14 tháng 9
Chủ tế: Anh chị em thân mến, khi Giáo hội suy tôn Thánh Giá là Giáo hội suy tôn tình yêu Thiên Chúa Chúa Ba Ngôi dành cho con người nơi mầu nhiệm cứu chuộc. Với tâm tình thờ lạy, mến yêu và tha thiết vác Thập Giá theo chân Chúa Giêsu, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Chúa Cha yêu thế gian đến nỗi đã ban chính Con Một của Ngài / để Người Con ấy tự nguyện đón nhận Thập giá làm phương thế cứu độ trần gian / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho Giáo hội luôn trung thành với sứ vụ rao giảng và làm chứng cho một Đức Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá để cứu độ con người.
Khi Ta bị treo lên, Ta sẽ kéo mọi người đến với Ta / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới / khi nhìn lên cây Thập giá, thì nhận ra khuôn mặc của Con Thiên Chúa đang chịu đau khổ / để đền thay tội lỗi loài người.
Chúa đã dùng cây Thập giá mà cứu chuộc nhân loại / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người đang gặp đau khổ / luôn vững tin vào Chúa và nhận ra rằng / Chúa đang cần đến những đau khổ của họ để hoàn tất công cuộc cứu chuộc nhân loại.
Chúa Giêsu chịu treo trên thập giá làm linh dược chữa lành mọi bệnh tật tâm hồn / Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người Kitô hữu biết năng chiêm ngắm Đức Giêsu chịu đóng đinh / để ngày một nghiệm ra tình yêu Chúa / hầu cho họ được ơn hoán cải và lãnh nhận ơn Chúa thứ tha.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đến thắp lửa tin yêu trên toàn thế giới và mong cho lửa ấy bừng cháy lên. Xin cho chúng con học được bài học vâng phục, yêu thương và tận hiến nơi mầu nhiệm Thập giá để cuộc đời chúng con trở nên những đốm lửa tình yêu giữa cuộc đời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
THÁNH MÁT THÊU TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG
Ngày 21 tháng 9
Chủ tế: Anh chị em thân mến, trước khi về trời, Chúa Giêsu truyền cho các Tông đồ đi khắp thế gian loan báo Tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Với lòng khát khao muốn trở nên người phục vụ Tin Mừng, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.
Giáo hội có sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi thụ tạo / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các vị chủ chăn biết biến đời mình thành lời rao giảng sống động về Tin Mừng cứu độ của Chúa.
“Ai tin vào Tin Mừng và chịu phép rửa thì được cứu độ / Ai không tin sẽ bị luận phạt / Chúng ta hãy cầu cho mọi người trên thế giới biết đón nhận Tin Mừng mà Chúa trao cho các Tông đồ và Giáo hội rao giảng / để họ được hưởng ơn cứu độ Chúa ban.
Ngày nay, tuy con người đã đạt đến đỉnh cao về văn minh vật chất / nhưng vẫn còn rất nhiều người đang sống trong đói nghèo lạc hậu / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người giàu có / biết chia sẻ những tiện ích của mình cho những người cần được trợ giúp / để mọi người đều có điều kiện sống xứng với phẩm giá làm người.
Thánh Mathêu được linh hứng và đã dùng trí thông minh để ghi  chép Tin Mừng / Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người chúng ta / luôn trung thành và dám xả thân để làm chứng cho đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn ở với các Tông đồ để củng cố lời rao giảng của các Ngài bằng những phép lạ kèm theo. Xin Chúa giúp chúng con biến cuộc đời mình thành dấu chứng về Tin Mừng tình thương của Chúa giữa trần gian. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
 
CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN: Micaen, Gaprien, Raphaen
Ngày 29 tháng 9
Chủ tế: Anh chị em thân mến, các tổng lãnh thiên thần là những Đấng phục vụ Thiên Chúa. Các ngài là những sứ giả được Chúa sai đến với những người cần được cứu giúp. Hiệp cùng các ngài, chúng ta dâng lời chúc tụng và tha thiết nguyện xin.
Micae có nghĩa là ai bằng Thiên Chúa / Chúng ta cầu xin cho Hội Thánh luôn vững vàng trong niềm tin vào Thiên Chúa duy nhất / để nhờ đó biết quy hướng mọi sự về Chúa / và hiên ngang can trường bênh vực tính tối thượng của Thiên Chúa.
Tổng lãnh thiên thần Gabrien là sứ giả của Thiên Chúa / Ngài có sứ mạng đem tin vui đến cho con người / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho ngày càng có nhiều dân tộc nhận biết Tin Mừng cứu độ / để họ được hưởng hạnh phúc cứu độ.
Raphaen nghĩa là Thiên Chúa cứu giúp / Chúng ta hãy cầu xin cho những người đau yếu, bệnh tật / được nhiều người quan tâm giúp đỡ về tinh thần cũng như vật chất / để cuộc sống của họ được thanh thản và nhẹ nhàng hơn.
Các tổng lãnh thiên thần tuy có phận vụ khác nhau nhưng các Ngài đều chu toàn phận vụ của mình cách hoàn hảo / Chúng ta cầu xin cho các thành phần dân Chúa trong giáo phận / biết hăng say cộng tác vào việc tông đồ với tinh thần trách nhiệm và nhiệt thành.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã sai các tổng lãnh thiên thần đến cứu giúp chúng con. Xin nhận lời chúng con cầu nguyện và cho lòng tin cậy mến của chúng con được củng cố trên đường lữ thứ trần gian. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Chúa chúng con.

 
 
THÁNH TÊRÊSA HÀI ĐỒNG GIÊSU
Ngày 1 tháng 10
Chủ tế: Anh chị em thân mến, bằng con đường thơ ấu thiêng liêng, thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã sống một đời phó thác cho Thiên Chúa và đã trở thành vị thánh tiến sĩ Hội Thánh. Nhờ lời chuyển cầu của thánh nữ chúng ta cùng dâng lời nguyện xin.
Khi còn tại thế, thánh nữ Têrêsa đã hằng quan tâm đến vùng đất truyền giáo tại Á châu / Chúng ta hãy cầu xin cho công cuộc truyền giáo tại lục địa bao la này / được tiến triển tốt đẹp và thu được nhiều kết quả.
Sống trên đời dường như ai cũng có những khoảnh khắc băn khoăn về địa vị của mình / Nhưng Chúa Giêsu lại bảo kẻ làm lớn là người đầy tớ phục vụ mọi người / Chúng ta hãy cầu xin cho những người lãnh đạo / luôn biết dùng quyền hành của mình để phục vụ và mưu cầu hạnh phúc cho con người.
Người có tâm hồn đơn sơ khiêm tốt như trẻ nhỏ là người lớn nhất trong Nước Trời / Chúng ta hãy cầu xin cho mọi người, cách riêng là những bạn trẻ biết noi gương thánh Têrêsa Hài Đồng, có được tâm hồn đơn sơ khiêm tốn và chu toàn các việc bổn phận hằng ngày.
“Lạy Chúa / con yêu mến Chúa” là tâm nguyện của Chị thánh Têrêsa / Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người trong cộng đoàn … chúng ta / luôn hết lòng yêu mến Chúa và yêu thương mọi người.
Chủ tế:  Lạy Chúa, Chúa đã sống trọn vẹn tư cách của người con là luôn tìm kiếm Thánh ý Chúa Cha để thi hành và luôn phó thác mọi sự. Xin cho chúng con biết noi gương thánh Têrêsa, sống đơn sơ khiêm tốn và phó thác mọi sự trong tình yêu của Chúa. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
 
LỄ ĐỨC MẸ MÂN CÔI
Ngày 7 tháng 10
Chủ tế: Anh chị em thân mến, lần chuỗi Mân Côi giúp chúng ta suy niệm về tình yêu Thiên Chúa và các Mầu nhiệm Cứu Độ của Người. Cùng với Mẹ Maria, chúng ta tri ân Thiên Chúa và dâng lên Người lời thiết tha khẩn nguyện :
Hiệp Nhất và Yêu Thương / là vấn đề mà Giáo Hội luôn quan tâm củng cố / Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho mọi thành phần trong Hội Thánh / luôn xác tín vào tình Chúa yêu thương nhân loại / và nỗ lực loan báo Tin Vui này bằng cách giúp đỡ nhau thăng tiến trong tình Chúa và tình người.
Đức Maria ghi tạc và suy niệm trong lòng mọi lời Chúa Giêsu nói cũng như mọi việc Chúa làm / Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho những ai đang gặp thử thách gian truân / biết noi gương Mẹ Maria / lắng nghe Lời Chúa chỉ dạy / để Lời Chúa soi sáng cho mình / nhờ đó mà vững lòng tín thác vào Người.
Chuỗi Mân Côi được xem là cuốn Tin Mừng rút gọn / Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho các Kitô hữu trẻ / biết quý chuộng việc đọc kinh Mân Côi hằng ngày / nhờ đó, họ được ơn an bình nhờ kinh Mân Côi đem lại.
Chuỗi Mân Côi là sợi dây ràng buộc người Kitô hữu với Mẹ Maria / Chúng ta cầu xin Chúa ban cho mỗi người trong cộng đoàn … chúng ta/ luôn biết yêu kính / và cầu nguyện với Mẹ qua việc lần chuỗi Mân Côi mỗi ngày / Nhờ đó, chúng ta luôn có Mẹ ở bên / được Mẹ chở che trong mọi hoàn cảnh cuộc đời / nhất là những khi nguy nan / chán nản / tuyệt vọng.
Chủ tế: Lạy Cha, khi chúng con đọc kinh Mân Côi, chúng con cùng với Mẹ Maria tuyên xưng niềm tin vào Cha là Đấng yêu thương ban ơn cứu độ cho chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến việc lần chuỗi Mân Côi, để chúng con được hạnh phúc thuộc trọn về Cha mãi mãi. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
 
THÁNH LUCA TÁC GIẢ TIN MỪNG
Ngày 18 tháng 10
Chủ tế: Anh chị em thân mến, trước khi về trời, Chúa Giêsu truyền cho các Tông đồ đi khắp thế gian loan Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Với lòng khát khao muốn trở nên người phục vụ Tin Mừng, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:
Giáo hội có sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi thành phần Dân Chúa / cách riêng cho những vị chủ chăn biết biến đời mình thành lời rao giảng sống động về Tin Mừng cứu độ của Chúa.
“Ai tin vào Tin Mừng và chịu phép rửa thì được cứu độ / Ai không tin sẽ bị luận phạt / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới / biết đón nhận Tin Mừng mà Chúa trao cho các Tông đồ và Giáo hội rao giảng / để họ được hưởng ơn cứu độ Chúa ban.
Ngày nay, tuy con người đã đạt đến đỉnh cao về văn minh vật chất / nhưng vẫn còn rất nhiều người đang sống trong đói nghèo lạc hậu / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người giàu có / biết chia sẻ của cải của mình cho những người cần được trợ giúp / để mọi người đều có điều kiện sống xứng với phẩm giá làm người.
Thánh Luca đã dùng trí thông minh để ghi  chép Tin Mừng / và dùng chính máu của mình để minh chứng cho lời rao giảng / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta / luôn trung thành và dám xả thân để làm chứng cho đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận nơi Hội Thánh.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn ở với các Tông Đồ để củng cố lời rao giảng của các Ngài bằng những phép lạ kèm theo . Xin Chúa nhận lời nguyện chúng con vừa dâng lên và giúp chúng con biến cuộc đời mình thành dấu chứng về Tin Mừng tình thương của Chúa giữa trần gian. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ
Ngày 28 tháng 10
Chủ tế:  Anh chị em thân mến, trước khi về trời, Chúa Giêsu truyền cho các Tông đồ đi khắp thế gian loan Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Với lòng khát khao muốn trở nên người phục vụ Tin Mừng, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin:
Giáo hội có sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi thụ tạo / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi thành phần Dân Chúa / cách riêng những vị chủ chăn biết biến đời mình thành lời rao giảng sống động về Tin Mừng cứu độ của Chúa.
“Ai tin vào Tin Mừng và chịu phép rửa thì được cứu độ. Ai không tin sẽ bị luận phạt / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới biết đón nhận Tin Mừng / và được hưởng ơn cứu độ Chúa ban.
Ngày nay, tuy con người đã đạt đến đỉnh cao về văn minh vật chất / nhưng vẫn còn rất nhiều người đang sống trong lạc hậu đói nghèo / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người giàu có / biết chia sẻ những tiện ích của mình cho những người cần được trợ giúp / để mọi người có điều kiện sống xứng với phẩm giá con người.
Thánh Simon và thánh Giuđa Tông đồ đã dùng chính máu mình để minh chứng cho lời rao giảng / Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người chúng ta / luôn trung thành và dám xả thân để làm chứng cho đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn hiện diện với các Tông Đồ để củng cố lời rao giảng của các Ngài bằng những phép lạ kèm theo. Xin Chúa giúp chúng con biến cuộc đời mình thành dấu chứng về Tin Mừng tình thương của Chúa giữa lòng thế giới / Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
LỄ CÁC THÁNH NAM NỮ
Ngày 1 tháng 11
Chủ tế: Anh Chị Em thân mến, các thánh là những người đã sống những giá trị đích thực của Nước Trời qua những nẻo đường của Tám Mối Phúc. Với tâm tình mến yêu và tôn kính chư thánh nam nữ, chúng ta hãy cùng với các ngài dâng lên Thiên Chúa lời tôn vinh chúc tụng và tha thiết nguyện xin:
«Chính Thiên Chúa chúng ta, Đấng ngự trên ngai, và chính Con Chiên đã cứu độ chúng ta» / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho toàn thế giới / nhất là những người chưa tin nhận Chúa / nhờ lời rao giảng Tin Mừng và gương sống chứng nhân của mọi thành phần dân Chúa / được ơn trở lại tin nhận Chúa là Cha yêu thương / và Đức Giêsu Kitô là Đấng cứu độ duy nhất hôm qua, hôm nay và mãi mãi.
«Họ là những người đã đến, sau khi trải qua cơn thử thách lớn lao / Họ đã giặt sạch và tẩy trắng áo mình trong máu Con Chiên!» / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh / được ơn tín thác hơn vào tình yêu và kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa / để thêm can đảm, trung kiên và bền vững đến cùng trong các cơn gian nan thử thách vì Đức Tin.
«Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa» / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những người đang bị bách hại và bị vu khống đủ điều / vì bênh vực phẩm giá con người, vì đòi hỏi công bằng xã hội cho những người nghèo và những người bị oan ức / để họ luôn tin tưởng vào lời Chúa hứa / là hạnh phúc dành cho họ ở trên trời thật lớn lao.
Lễ Các Thánh hôm nay cũng là lễ Bổn mạng của tất cả chúng ta / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta / biết noi gương các thánh / kiên trì giữ vững đức tin / sống đúng với ơn gọi làm người và làm con Chúa.
Chủ tế:  Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã ban cho chúng con những chứng nhân sống động về lòng yêu mến Chúa, yêu mến Giáo hội và yêu người. Xin Chúa thương nhận những ước nguyện chúng con vừa dâng và giúp chúng con sống tốt các mối phúc Chúa dạy, để mai sau chúng con cũng được hưởng phúc thiên đàng cùng chư thánh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
 
LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
Ngày 2 tháng 11
Chủ tế: Chị em thân mến, Đức Kitô là sự sống lại và là sự sống, ai tin Người thì dù có chết cũng sẽ được sống, và ai sống mà tin Người, thì sẽ không phải chết bao giờ. Xác tín vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, chúng ta hãy tha thiết dâng lời nguyện xin:
“Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời / và Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại vào ngày sau hết” / Chúng ta cùng cầu xin cho hết mọi người và mọi dân tộc trên thế giới, đặc biệt cho “Hội thánh đau khổ” đang chịu thanh luyện để nên tinh tuyền thánh thiện / được ơn vững tin vào Chúa / tin vào Bí tích Thánh Thể sẽ mang lại sự sống đời đời.
“Nhờ công nghiệp Con Chúa chịu tử hình Thập giá mà nhân loại được ơn giao hòa” với Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa thương tha thứ lỗi lầm cho ông bà cha mẹ / thân nhân, ân nhân và bằng hữu của chúng ta / để các ngài được mau hưởng vinh phúc trong nước Chúa.
“Chúa Giêsu là Đấng Cứu Độ duy nhất của loài người” / Chúng ta hiệp lời cầu cho mọi Kitô hữu / biết đặt trọn lòng tín thác vào Chúa Giêsu Kitô / kiên trì cầu nguyện cho nhau và cho các linh hồn / để mai sau tất cả được hạnh phúc gặp gỡ nhau trong nước trời mãi mãi.
“Những ai tin vào Con Một Chúa thì được sống muôn đời” /  Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi người chúng ta trong thánh lễ này / luôn kiên trì trong đức tin, nhiệt thành trong đức mến, và bền vững trong niềm hy vọng theo Chúa đến cùng / để đáng được hưởng sự sống với Chúa đến muôn đời.
Chủ Tế: Lạy Chúa Giêsu, khi sống lại từ cõi chết. Chúa đã mở cửa Nước Trời cho chúng con. Xin cho những ai đã từng tin cậy Chúa, được vào hưởng hạnh phúc muôn đời với Chúa trên thiên quốc. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
LỄ CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ
Ngày 9 tháng 11
Chủ tế: Anh chị em thân mến, chúng ta là những viên đá sống động mà Thiên Chúa đã dùng để xây dựng Đền thờ của Người trên nền tảng vững chắc là Đức Kitô. Vậy chúng ta hãy tin tưởng cầu nguyện:
Chúa là Mục tử hằng hữu / xin gìn giữ Hội Thánh Chúa để Hội Thánh trở nên dấu chỉ cứu độ muôn dân.
Chúa là Cha nhân ái / xin gieo lời hằng sống trong lòng mọi người / để họ tin nhận Đức Kitô là Con Một mà Cha đã sai đến trần gian.
Chúa là nguồn mạch mọi sự thánh thiện / xin thanh luyện tâm hồn những người tội lỗi / để họ trở nên đền thờ của Chúa Thánh Thần.
Chúa là Đấng xây dựng Hội Thánh / xin dạy chúng con biết yêu mến và góp phần xây dựng Hội Thánh địa phương cũng như Hội Thánh toàn cầu.
Chủ tế: Lạy Cha nhân từ, xin thương nhậm lời chúng con cầu nguyện, để nhờ ơn Chúa giúp, chúng con trở nên những ngôi đền sống động của Chúa Ba Ngôi. Chúng con cầu xin, nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. 
LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
Ngày 24 tháng 11
Chủ Tế:  Anh Chị Em thân mến, Đức Kitô là vị chứng nhân trung thành của Chúa Cha. Người đã ban cho các Thánh Tử Đạo Việt Nam lòng dũng cảm giữ vững đức tin để làm chứng cho Tin Mừng. Chúng ta hãy cảm tạ Người và khẩn khoản nài xin.
“Các Thánh Tử đạo Việt Nam đã hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho đức tin” / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho Hội Thánh tại Việt Nam / được tràn đầy sức mạnh của Chúa Thánh Thần / để Hội thánh đủ sức chu toàn sứ mệnh Chúa đã trao phó.
“Các Thánh Tử đạo Việt Nam đã đổ máu ra để hạt giống đức tin trổ sinh nhiều hoa trái” / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người trên quê hương Việt Nam, được ơn nhận biết / tôn kính và phụng thờ Chúa là Thiên Chúa duy nhất.
“Các Thánh Tử đạo Việt Nam đã can đảm vác thánh giá theo chân Chúa đến cùng” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các Hội dòng trong giáo phận, cách riêng hội dòng Mến Thánh Giá / luôn sẵn lòng đón nhận thánh giá mỗi ngày / với tình yêu lớn nhất dành anh chị em đồng loại và cho Đức Giêsu Kitô Chịu Đóng Đinh.
“Các con không thuộc về thế gian nên thế gian ghét các con” / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn thuộc trọn về Chúa / can đảm dứt khoát với những quyến rũ của ma quỉ / xác thịt / thế gian / là đầu mối của những sự dữ cùng những tệ nạn và bất công trong xã hội.
Chủ Tế: Lạy Chúa là Cha Chí Thánh, chúng con là con cháu các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xin cho chúng con biết noi gương các ngài, can đảm tuyên xưng đức tin của mình bằng đời sống công bình, bác ái và thánh thiện, như Hội Thánh mong muốn. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
THÁNH ANRÊ TÔNG ĐỒ
Ngày 30 tháng 11
Chủ tế: Anh chị em thân mến, trước khi về trời, Chúa Giêsu truyền cho các Tông đồ đi khắp thế gian loan Tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Với lòng khát khao muốn trở nên chứng nhân Tin Mừng, chúng ta cùng tha thiết nguyện xin.
Giáo hội có sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho mọi thành phần Dân Chúa / cách riêng là những vị chủ chăn biết biến đời mình thành lời rao giảng sống động về Tin Mừng cứu độ của Chúa.
“Ai tin vào Tin Mừng và chịu phép rửa thì được cứu độ / Ai không tin sẽ bị luận phạt / Chúng ta hãy cầu cho mọi người trên thế giới biết đón nhận Tin Mừng của Chúa mà các Tông đồ và Giáo hội rao giảng / để họ được hưởng ơn cứu độ Chúa ban.
Ngày nay / thế giới đã đạt tới đỉnh cao của nền văn minh vật chất / nhưng vẫn còn nhiều người đang sống trong đói nghèo lạc hậu / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho những người giàu có / biết chia sẻ những của cải của mình cho những người cần được trợ giúp / để mọi người đều sống xứng với phẩm giá con người.
Thánh Anrê Tông Đồ minh chứng cho Tin Mừng mình rao giảng bằng dòng máu của mình / Chúng ta hãy cầu xin cho mỗi người chúng ta / luôn trung thành và dám xả thân để làm chứng cho đức tin mà chúng ta đã lãnh nhận.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa vẫn luôn ở với các Tông đồ để củng cố lời rao giảng của các Ngài bằng những phép lạ kèm theo. Xin Chúa giúp chúng con biến cuộc đời mình thành dấu chỉ về Tin Mừng tình thương của Chúa giữa lòng thế giới. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
THÁNH PHANXICÔ XAVIÊ
Ngày 3 tháng 12
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thánh Phanxicô Xaviê là tấm gương sáng ngời về lòng mến Chúa và tinh thần hăng say truyền giáo. Mừng lễ kính ngài hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những lời cầu xin.
Truyền giáo là lệnh truyền của Chúa Kitô cho tất cả mọi người / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội thánh / biết nhiệt tâm thi hành sứ mạng loan báo Tin mừng trong môi trường sống của mình.
Khắp nơi bờ cõi sẽ nhìn thấy ơn cứu độ của Thiên Chúa chúng ta /  Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho các tín hữu tăng thêm lòng yêu mến Chúa / và thiết tha tìm kiếm các linh hồn theo gương thánh Phanxicô Xaviê.
Đẹp thay bước chân người loan báo Tin Mừng / Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn bình an và sức mạnh cho các vị thừa sai đang hăng hái phục vụ trên mọi nẻo đường truyền giáo / cũng như những người đang âm thầm cầu nguyện và hy sinh cho Hội thánh khắp nơi.
Thế giới đang cần những chứng nhân Tin mừng / Chúng ta hãy cầu xin Chúa cho cộng đoàn … chúng ta /  biết dùng đời sống bác ái và khôn ngoan để giới thiệu Chúa cho hết thảy mọi người.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con vị thừa sai nhiệt thành là thánh Phanxicô Xaviê. Nhờ gương sáng và lời chuyển cầu của ngài, xin ban cho chúng con ơn can đảm và lòng hăng say phục vụ Tin mừng trong thế giới hôm nay. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
 
ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI
Ngày 8 tháng 12
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Vô Nhiễm Nguyên Tội là một trong bốn đặc ân Thiên Chúa đã ban cho Đức Mẹ. Khi hiện ra tại Lộ Đức, Mẹ Maria cũng đã xác nhận điều đó. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
Thiên Chúa đã gìn giữ Đức Trinh Nữ Maria khỏi mọi vết nhơ nguyên tội / để Người được đầy ân sủng và xứng đáng làm Mẹ của Con Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu / luôn biết tôn sùng và yêu mến Đức Mẹ đúng như Hội Thánh mong muốn.
Qua cuộc đời Đức Mẹ / Hội Thánh đã phác hoạ hình ảnh mình là hiền thê của Đức Kitô / một Hội Thánh không tỳ ố / không vết nhơ / nhưng rất xinh đẹp / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / luôn mến yêu và vâng lời Hội Thánh là Mẹ của mình.
Hội Thánh luôn xem Đức Mẹ là mẫu gương cho mình / trong đời sống tin cậy mến và kết hợp mật thiết với Đức Kitô / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Kitô hữu / biết luôn cố gắng sống như Đức Mẹ.
Đức Mẹ là Đấng phù hộ các tín hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta / luôn biết chạy đến cùng Mẹ khi gặp gian truân thử thách / để Mẹ nâng đỡ và giúp chúng ta vượt qua mọi cơn khốn khó gian nan.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa đã ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt hảo về mọi phương diện, xin cho hết thảy chúng con biết hết lòng yêu mến Người và nỗ lực thực hiện những gì Người đã nhắn nhủ chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
 
THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI
Ngày 26 tháng 12
Chủ tế:  Anh chị em thân mến, thánh Stêphanô là vị tử đạo tiên khởi, đã đổ máu đào để minh chứng đức tin. Ngài là gương mẫu cho những ai muốn trở thành nhân chứng cho Chúa Kitô phục sinh. Nhờ lời thánh nhân chuyển cầu, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa những ý nguyện sau đây:
Cái chết của Thánh Stêphanô đã rập theo khuôn mẫu cuộc tử nạn của Chúa Kitô / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội thánh / luôn can đảm và khiêm nhường làm chứng cho Chúa Kitô trong mọi gian nan thử thách.
Sự trung tín cũng như tình yêu của Thiên Chúa sẽ được tỏ lộ trong sự yếu đuối của con người / Chúng ta cùng cầu nguyện cho những Giáo hội đang chịu thử thách / cũng như những người đang hy sinh phục vụ người nghèo / Xin cho họ được tình yêu của Chúa nâng đỡ.
Thánh Stêphanô là vị tử đạo đầu tiên đã biết cầu nguyện cho những kẻ bách hại mình  như  Chúa Kitô dạy / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho cộng đoàn chúng ta / luôn biết thể hiện tình yêu tha thứ của Chúa cho hết mọi người.
Chủ tế:  Lạy Chúa, thánh Stêphanô là chiến sĩ đức tin can trường, là mẫu gương cho chúng con về lòng bác ái, thứ tha và tinh thần phục vụ.  Xin cho chúng con được ơn bền đỗ trong đức tin, và được tăng trưởng trong lòng mến Chúa và yêu thương mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.
 
THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG
Ngày 27 tháng 12
Chủ tê:Anh chị em thân mến, Thánh Gioan Tông đồ là người môn đệ được Chúa yêu mến, ngài là tác giả Tin mừng thứ tư. Thánh nhân đã cảm nghiệm sâu xa tình yêu Chúa và đã sống trọn vẹn cuộc đời Tông đồ cho Chúa. Giờ đây, chúng ta cùng dâng lên  Chúa những lời cầu xin:
Điều chúng tôi đã thấy và đã nghe / chúng tôi loan truyền cho anh em / Chúng ta cùng cầu nguyện cho toàn thể Hội thánh luôn thấm nhuần tinh thần của thánh Gioan Tông đồ / luôn hăng say học hiểu và loan báo Tin mừng cho hết mọi người.
Chúng tôi viết các điều này để các con vui mừng và niềm vui của các con được trọn vẹn / Chúng ta cầu xin cho mọi người trên thế giới luôn ý thức rằng / sự sống là niềm vui và quà tặng vô giá mà Thiên Chúa ưu ái ban cho con người.
Người hiền đức sẽ vui mừng trong Chúa / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các linh mục, tu sĩ luôn sống trọn đời dâng hiến của mình / để việc phục vụ Chúa và phục vụ tha nhân mang lại nhiều ích lợi và niềm vui.
Thiên Chúa là tình yêu, ai yêu thương thì ở trong Thiên Chúa / Chúng ta cầu xin cho cộng đoàn … chúng ta biết sống yêu thương, để đời sống Kitô hữu trở thành nhân chứng sống động cho Thiên Chúa Tình Yêu.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin thương đoái nhận những ước nguyện mà chúng con vừa thành tâm dâng lên. Nhờ lời Thánh Gioan Tông Đồ chuyển cầu, xin cho chúng con biết dùng đời sống yêu thương, phục vụ khiêm tốn để làm chứng Chúa là tình yêu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
 
 
THÁNH GIA THẤT
Ngày 31 tháng 12
Chủ tế: Anh chị em thân mến! Thiên Chúa Ba Ngôi là nguồn mạch, khuôn mẫu và cùng đích của mọi gia đình. Trong ngày lễ kính Thánh Gia hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời khẩn nguyện:
Hội Thánh là gia đình của Thiên Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trên thế giới  nhận biết và đến hiệp thông cùng Hội Thánh / Đồng thời, xin cho Hội Thánh luôn là hình ảnh sống động về sự hiệp nhất và yêu thương của Thiên Chúa Ba Ngôi.
Gia đình là nền tảng của Giáo hội và Xã hội / Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho các bậc làm cha mẹ / luôn cố gắng sống đạo đức, thánh thiện / chu toàn bổn phận chăm sóc và dưỡng dục con cái / Xin cho những người con trong các gia đình cũng biết yêu thương, thảo kính và hiếu nghĩa với cha mẹ .
Hiện nay, nhiều gia đình tại Việt Nam và trên thế giới có nguy cơ bị đổ vỡ, ly tán / Chúng ta cầu xin Chúa cho các gia đình đang trong tình cảnh ly thân, ly dị / mau chóng hàn gắn được vết thương / và đoàn tụ với nhau bằng tình yêu, sự hy sinh và tha thứ cho nhau.
Cộng đoàn … chúng ta là gia đình thiêng liêng do tình thương Thiên Chúa quy tụ / vừa phong phú, vừa đa dạng / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta / luôn tích cực đóng góp phần mình vào việc xây dựng cộng đoàn / theo tinh thần của Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã sinh ra và sống trong một gia đình nhân loại để chia sẻ phận người với chúng con. Xin cho mỗi gia đình chúng con nên giống gia đình của Chúa hơn, để đời này chúng con được hạnh phúc xum vầy bên nhau và đời sau được hạnh phúc vĩnh cửu trong Nước Trời. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời
 
LỄ THEO TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC
 
LỄ TẤT NIÊN
LỄ ĐÊM GIAO THỪA
Chủ tế: Anh chị em thân mến, không còn bao lâu nữa chúng ta sẽ giã từ năm cũ và bước sang Năm Mới. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
Hội Thánh luôn tôn trọng truyền thống văn hoá của các dân tộc / và nỗ lực đem Tin Mừng vào trong các truyền thống ấy / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các dân tộc trên thế giới nhận ra thiện chí của Hội Thánh và xin Chúa ban dồi dào ơn phúc để thiện chí và những nỗ lực của Hội Thánh đạt được kết quả tốt đẹp.
Nhìn lại năm cũ đã qua / chúng ta thấy mình còn nhiều thiếu sót và lỗi lầm / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn tha thứ / và đổi mới con người cũ của chúng ta / để trong Năm Mới này / chúng ta biết cố gắng sống đẹp lòng Chúa hơn.
Một năm trôi qua / chúng ta đã nhận được biết bao nhiêu là hồng ân của Thiên Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban ơn trợ giúp / để trong suốt Năm Mới này / cuộc đời của chúng ta luôn trở thành bài ca cảm tạ tình thương Chúa bao la.
Nhìn lại 365 ngày qua / cộng đoàn giáo xứ chúng ta còn nhiều khuyết điểm như: bất hòa / chia rẽ / thiếu hiệp nhất / chưa bác ái như Chúa dạy / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi người gia đình trong giáo xứ chúng ta / biết cố gắng sống trọn vẹn đức bác ái / để chúng ta trở nên muối cho đời và ánh sáng cho trần gian.
Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con quây quần trong ngôi thánh đường thân yêu này, để tiễn biệt năm cũ và đón chào Năm Mới; để tạ ơn Chúa vì biết bao ơn lành Chúa đã thương ban và xin lỗi Chúa vì những thiếu sót lỗi lầm; đồng thời để cầu xin Chúa ban bình an cho Năm Mới. Xin Chúa thương đón nhận và làm cho những ước nguyện của chúng con trở thành hiện thực. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
MỒNG MỘT TẾT NGUYÊN ĐÁN
Cầu bình an cho Năm Mới
Chủ tế: Anh chị em thân mến, theo truyền thống của con dân đất Việt, Giao Thừa là những giây phút thiêng liêng nhất vì nó là cột mốc khởi điểm cho một Năm Mới đầy tràn ước mơ và hy vọng. Hòa trong niềm vui chung của đất nước, của dân tộc, chúng ta cùng cảm tạ Chúa Xuân và dâng lời cầu xin:
Mùa Xuân lại về trên quê hương Việt Nam thân yêu / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Hội Thánh Việt Nam luôn là Mùa Xuân để đem đến bình an / hiệp nhất / phát triển không những cho con cái của mình mà còn cho toàn thể  mọi con dân đất Việt.
Một xã hội công bằng / ấm no / hạnh phúc / mọi người biết tôn trọng và yêu thương nhau là ước mơ của tất cả mọi người / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi công dân Việt Nam / từ các nhà lãnh đạo cho tới mỗi dân thường / nỗ lực đóng góp hết sức mình để xây dựng một đất nước như vậy.
Cầu chúc cho nhau những điều tốt đẹp nhất trong những ngày Tết là một trong những nét đẹp tuyệt vời của truyền thống văn hóa Việt Nam / Chúng ta hiệp lời nguyện xin Chúa / thực hiện những lời cầu chúc tốt đẹp này / để tất cả chúng ta đều được bình an và hạnh phúc trong Năm Mới này.
Sống khỏe mạnh / an bình / hạnh phúc trong tình thương của Chúa / là ước mơ lớn nhất của người Kitô hữu / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho mỗi gia đình luôn cố gắng biến ước mơ trở thành hiện thực / bằng việc nỗ lực sống thuận hòa yêu thương từ trong gia đình / giáo xứ cho đến xã hội.
Chủ tế: Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã gìn giữ chúng con hồn an xác mạnh suốt năm qua. Cúi xin Chúa tiếp tục thi ân giáng phúc cho chúng con trong Năm Mới (…) này để chúng con nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em, nhất là những người nghèo khổ và bất hạnh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 
 
MỒNG HAI TẾT
Kính nhớ tổ tiên, ông bà, cha mẹ
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Hôm nay là ngày mồng 2 Tết, ngày kính nhớ tổ tiên, ông bà cha mẹ, và những người làm ơn cho chúng ta. Thảo hiếu đối với các ngài là chúng ta thực thi giới răn Chúa. Chúng ta hiệp lời tạ ơn Thiên Chúa, tri ân và cầu nguyện cho các ngài.
Hội Thánh như người mẹ hiền của mọi tín hữu trên toàn thế giới / Trong những ngày đầu năm mới này / chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho Hội Thánh / có thêm nhiều con cái từ muôn dân/ luôn thảo hiếu / biết lắng nghe và thực thi giáo huấn của người mẹ thiêng liêng tuyệt vời này.
Chúa dạy chúng ta phải tỏ lòng biết ơn đối với tổ tiên / ông bà cha mẹ / vì các ngài đã có công sinh thành dưỡng dục chúng ta nên người tốt và người tín hữu Kitô đạo đức / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa / cho các vị đã qua đời được hưởng phúc trường sinh và những người còn sống được an khang trường thọ.
Tổ tiên chúng ta ngày xưa đã hy sinh xương máu để gầy dựng một giang sơn gấm vóc / một dân tộc quật cường / một tổ quốc mến yêu / và một đất nước xinh đẹp / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu / luôn biết mến yêu tổ quốc / gìn giữ giang sơn / chung sức cùng đồng bào xây dựng đất nước ngày càng phát triển và thịnh vượng hơn.
Là Kitô hữu / chúng ta được mời gọi noi gương tổ tiên / ông bà cha mẹ trong đời sống tin cậy mến / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / luôn kiên vững sống đức tin / nhiệt thành sống đức ái / và vững lòng trông cậy vào sự quan phòng của Thiên Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa, Chúa thông ban sự sống cho tổ tiên, ông bà cha mẹ để các ngài truyền lại cho sự sống quí giá ấy cho chúng con. Xin Chúa ban ơn trợ giúp để chúng con luôn sống trọn niềm thảo kính đối với các ngài. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
MỒNG BA TẾT
Thánh hóa công việc làm ăn
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Chúa và giao cho họ trách nhiệm trông coi / làm chủ / và làm đẹp thêm vũ trụ này. Chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
Hội Thánh kêu gọi các Kitô hữu tích cực cộng tác với những người thành tâm thiện chí / góp phần làm đẹp hơn công trình sáng tạo của Thiên Chúa / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu biết miệt mài lao động / để trái đất mỗi ngày một tốt đẹp hơn và hữu ích hơn cho con người.
Các di sản tinh thần to lớn của nhân loại trong mọi lãnh vực: / kiến trúc / nghệ thuật / văn hoá / y học / khoa học kỹ thuật / đều do con người dùng lao động trí óc và chân tay gầy dựng / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho hết mọi người / biết cộng tác với nhau để bảo vệ những di sản quý báu này và tạo thêm các di sản mới.
Nhờ lao động sáng tạo mà con người làm chủ được vũ trụ thiên nhiên Chúa đã dựng nên / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi Kitô hữu / biết hợp tác với các nhà bảo vệ thiên nhiên và môi trường / để vừa nỗ lực bảo vệ vừa cố gắng làm cho vũ trụ này thêm tươi đẹp như Chúa muốn.
Cũng nhờ lao động mà con người có phương tiện sống / thăng tiến và chia sẻ cho người khác / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mỗi gia đình trong cộng đoàn giáo xứ chúng ta / biết dùng lao động lương thiện / mà làm cho danh Chúa được vinh quang rạng rỡ hơn qua việc không ngừng thăng tiến anh em.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã bắt chước Chúa Cha làm việc không ngừng, nêu gương cho chúng con biết chuyên cần làm việc để không những no cơm ấm áo / góp phần xây dựng xã hội loài người, nhưng còn làm sáng danh Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 TẾT TRUNG THU
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là Cha nhân hậu từ bi. Người yêu thương hết thảy mọi người, đặc biệt là yêu các thiếu nhi vì các em hồn nhiên trong trắng, có nhiều ước mơ. Trong niềm vui chung của các em nhân ngày Tết Trung Thu, chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện:
Lạy Chúa / Chúa đã ban cho thiếu niên nhi đồng chúng con Tết Trung Thu / ngày mà chúng con náo nức chuẩn bị / luôn luôn mong đợi và vui vẻ đón mừng / Chúng ta hiệp lời cám ơn Chúa thật nhiều / và xin Chúa cho chúng con luôn ngoan ngoãn / để đẹp lòng Chúa / vui lòng ông bà / cha mẹ / thầy cô / và mọi người.
Lạy Chúa, trong ngày vui hôm nay / thiếu nhi chúng con nhớ đến các bạn nghèo / các bạn khuyết tật / các bạn mồ côi cha mẹ / vì các bạn ấy không có được niềm vui như chúng con / Chúng con hiệp lời cầu xin Chúa ban cho các bạn ấy đủ cơm ăn áo mặc / được đi học như chúng con / và được nhiều ân nhân mến thương giúp đỡ.
Lạy Chúa / trong ngày vui hôm nay / chúng con cũng nhớ đến Cha xứ / ông bà cha mẹ, ông bà quản, anh chị giáo lý viên, các thầy cô giáo là những người đã sinh thành dưỡng dục chúng con bằng một tình thương vô biên / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa trả công bội hậu cho các ngài.
Chủ tế: Lạy Chúa, nhân ngày Tết Trung Thu, chúng con dâng lên Chúa lời cảm tạ tri ân vì tình thương mà Chúa đã dành cho chúng con trong cuộc sống. Xin thương nhận những lời nguyện cầu đơn sơ, chân thành của các em, mà ban cho các em luôn giữ được tâm hồn trong trắng, để cuộc đời của các em mãi mãi sáng đẹp tựa trăng rằm. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

 
LỄ TRONG DỊP LÃNH NHẬN CÁC BÍ TÍCH
 
RƯỚC LỄ LẦN ĐẦU
Chủ tế: Anh chị em thân mến, hôm nay giáo xứ chúng ta tràn ngập niềm vui, vì trong thánh lễ này, một số con cái của chúng ta được rước Mình Thánh Chúa lần đầu. Cùng với các em, chúng ta tha thiết tạ ơn Chúa và dâng lời cầu nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể / hôm nay Chúa ngự vào tâm hồn chúng con lần đầu tiên / chúng con vui sướng lắm / Xin Chúa cho chúng con biết yêu mến Chúa hơn / qua việc chúng con luôn siêng năng đọc kinh tối sáng / sốt sắng tham dự thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể / Chúa ngự vào tâm hồn chúng con vì thương yêu chúng con / Chúng con hết lòng cám ơn Chúa / Xin cho chúng con /một khi đã được rước Chúa / thì biết ngoan ngoãn hơn / đặc biệt là hết lòng yêu thương / kính trọng / vâng lời ông bà / cha mẹ / thầy cô / hòa thuận với anh chị em trong nhà / và luôn yêu thương giúp đỡ bạn bè.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể / chúng con được hạnh phúc rước Chúa hôm nay / nhờ công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ / nhờ sự hy sinh dạy dỗ của quý Cha / quý anh chị giáo lý viên / Xin Chúa ban cho quý Cha / quý ông bà cha mẹ / và các anh chị giáo lý viên / được hồn an xác mạnh / và đầy tràn ơn thánh Chúa.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, ngày xưa trong cuộc đời rao giảng Tin Mừng, Chúa đã rất yêu mến trẻ em, nay xin Chúa cũng bày tỏ lòng thương mến mà đón nhận những ước nguyện đơn sơ, chân thành của các em, và ban cho chúng ngày càng nên giống Chúa hơn. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
 
 
THÊM SỨC
Chủ tế: Anh chị em thân mến, Chúa Thánh Thần là Đấng thánh hoá và giúp tín hữu sống trọn vẹn đức tin, đức cậy và đức mến. Tin tưởng vào ơn trợ giúp của Chúa Thánh Thần, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
Chúa Thánh Thần là Đấng kiến tạo sự hiệp nhất / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần / ban cho mọi thành viên trong Hội Thánh Chúa / biết luôn cố gắng dẹp bỏ mọi bất hoà chia rẽ/ để sống hiệp nhất và yêu thương nhau.
Ước mơ tha thiết của con người mọi thời là được sống trong môt thế giới hoà bình thịnh vượng / mọi người yêu thương và tôn trọng nhau / không còn hận thù và bạo lực / không còn chia rẽ và kỳ thị chủng tộc / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần / canh tân lòng trí con người / để những ước mơ chân thành ấy sớm thành hiện thực.
Cha mẹ đỡ đầu có bổn phận hướng dẫn đức tin / và nâng đỡ đời sống thiêng liêng cho những người con tinh thần của mình / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa Thánh Thần / cho các cha mẹ đỡ đầu biết dùng lời nói và gương sáng / mà giúp con cái họ mỗi ngày một tiến triển trong đức tin, đức cậy và đức mến.
Khi lãnh bí tích Thêm Sức / các Kitô hữu được Chúa Thánh Thần ban thêm sức mạnh thiêng liêng / để hiên ngang sống đức tin / nhiệt thành sống đức ái / bền vững trong đức cậy. Nhờ đó, họ trở nên những chứng nhân cho tình thương Chúa giữa lòng đời / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các tín hữu vừa lãnh bí tích Thêm Sức / biết cố gắng sống theo sự thúc đẩy của Chúa Thánh Thần.
Chủ tế: Lạy Chúa, xin ban Thánh Thần Chúa để Người thanh tẩy và đổi mới chúng con. Nhờ đó, cuộc đời của chúng con xứng đáng trở thành lời ca ngợi tình yêu Chúa giữa một thế đang thiếu vắng yêu thương này. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
 
LỄ TẠ ƠN VÀ CÁC LỄ KHÁC
 
LỄ CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI
Chủ tế: Anh chị em thên mến, Đức Giêsu là Vị Mục Tử nhân lành, vì Ngài đã tặng ban cho tất cả đoàn chiên món quà quý giá nhất là sự sống đời đời, sự sống của Ba Ngôi Thiên Chúa, sự sống của chính bản thân Người. Cảm tạ hồng ân Thiên Chúa, trong ngày cầu cho ơn gọi Linh Mục và Tu Sĩ hôm nay, chúng ta cùng dâng lên Chúa những ý nguyện tha thiết sau:
Hội Thánh có dung mạo của người mục tử chăm sóc đoàn chiên theo gương Vị Mục Tử tối cao đã hy sinh mạng sống để đoàn chiênđược sống và sống dồi dào / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các vị Mục Tử của chúng ta, luôn hành động theo tinh thần của Đức Giêsu là hiền hòa trong cách đối xử và quên mình phục vụ đoàn chiên Chúa trao.
Hiệp nhất trong Hội Thánh là yếu tố cần thiết để công cuộc loan báo Tin Mừng đạt được kết quả tốt đẹp / Chúng ta cùng cầu xin cho mọi thành phần trong Giáo Phận, luôn hiệp nhất trong tin yêu, và xin Chúa hướng dẫn Giáo phận chúng ta tiến bước trong bình an.
Hiện nay có rất nhiều người đang âm thầm, miệt mài làm việc trên cánh đồng truyền giáo, để giới thiệu Chúa cho mọi người / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa giữ gìn và nâng đỡ những anh chị em ấy để họ luôn kiên vững giữa muôn vàn thử thách trong đời sống dâng hiến của mình.
Hôm nay là ngày cầu nguyện cho ơn gọi Linh Mục và Tu sỹ / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa gieo vào lòng người trẻ những ước mơ và lý tưởng cao đẹp, biết dấn thân phục vụ và yêu thương tha nhân bằng trái tim rộng mở / Xin sai Thánh Thần đến thôi thúc họ quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi.
Chủ tế: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nói: “Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi, Tôi biết chúng và chúng theo Tôi”. Xin cho chúng con biết lắng nghe tiếng Chúa / và mau mắn thực hành điều Chúa truyền dạy. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời.
LỄ TẠ ƠN CỦA TÂN LINH MỤC
Chủ tê:Anh chị em thân mến, thánh chức Linh mục là hồng ân vô cùng cao cả mà Thiên Chúa ban tặng nhưng không cho những người Chúa chọn để tiếp tục sứ mạng cứu độ nhân loại qua mọi thời đại. Hiệp cùng Hội Thánh, chúng ta cùng cảm tạ Chúa và dâng lời cầu xin:
“Hồng ân Thiên Chúa bao la, muôn đời con sẽ ngợi ca danh Ngài”. / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các Linh mục trong Hội Thánh luôn ý thức về sự cao cả của hồng ân thánh chức Chúa đã trao ban, để trọn đời luôn ca ngợi Chúa và trung thành với những đòi hòi của thiên chức Linh mục.
“Con hãy về và loan truyền hồng ân Chúa đã làm cho con và đã thương con”. / Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho Tân Linh mục ….  đây được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, để ngài trở nên mục tử như lòng Chúa mong ước, luôn nhiệt thành phụng sự Chúa và phục vụ các linh hồn.
“Anh em hãy vui với người vui / khóc với người khóc”. / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho gia đình, thân nhân, ân nhân và tất cả những ai đã hết lòng giúp đỡ Tân Linh mục bước tới bàn thánh và trung thành thi hành sứ vụ trong tương lai bằng lời cầu nguyện và những hy sinh / được hưởng muôn ơn lành Chúa ban.
“Gia đình là vườn ươm trồng ơn gọi”. / Chúng ta hiệp lời cầu xin cho các gia đình luôn sống yêu thương thuận hòa, cầu nguyện và động viên con cái quảng đại dấn thân cho Chúa trong ơn gọi dâng hiến.
Chủ tê:Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã trao ban hồng ân linh mục cho Hội Thánh. Xin thương đổ tràn Thánh Thần của Chúa trên các linh mục, để các ngài luôn vui tươi quảng đại hiến dâng cuộc đời cho Chúa và phục vụ anh chị em của mình. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập66
  • Máy chủ tìm kiếm19
  • Khách viếng thăm47
  • Hôm nay25,374
  • Tháng hiện tại962,498
  • Tổng lượt truy cập72,328,844
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây