Tháng 12/2017

LỊCH PHỤNG VỤ GIÁO PHẬN NĂM 2018

THÁNG 12/2017
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng
Ý chung: Cầu nguyện cho những người cao tuổi để họ được nâng đỡ từ các gia đình và từ các cộng đoàn Kitô giáo, để họ biết cộng tác bởi sự khôn ngoan và kinh nghiệm trong việc truyền tải đức tin và giáo dục thế hệ trẻ.

 
Dl Áo  Lễ Âm Lịch Tv
01/12 X
Thứ Sáu trong tuần thứ 34 Mùa Quanh Năm
St 7:2-143; Lc 21:29-33
14-10  
02/12 X
Thứ Bảy trong tuần thứ 34 Mùa Quanh Năm
St 7:15-273; Lc 21:34-36
15-10  
03/12 Tm
CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG VÀ I MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc năm B. Is 63,16b-17.19b; 64,2b-7; 1 Cr 1,3-9; Mc 13,33-37.
                          Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục. Bổn mạng các xứ truyền giáo.
Giáo xứ Lạc Thiện, Phúc Hải, Quất LâmThạch Bi chầu Thánh Thể.
Lưu ý:
Trong các Chúa Nhật Mùa Vọng, không được cử hành Thánh Lễ an táng.
GIÁO HUẤN SỐ 1
BÍ TÍCH HÔN PHỐI, HÔN NHÂN TRONG Ý ĐỊNH CỦA THIÊN CHÚA
Do hôn ước, người nam và người nữ tạo nên một cộng đồng sống chung suốt đời, tự bản tính hôn ước hướng về thiện ích của đôi vợ chồng và việc sinh sản cùng giáo dục con cái. Đức Kitô đã nâng hôn ước giữa những người đã chịu phép Thánh Tẩy lên hàng bi tích.
Kinh Thánh mở đầu với việc Thiên Chúa tạo dựng người nam và người nữ theo hình ảnh và giống như Người1561 và kết thúc với viễn ảnh về “đám cưới Con Chiên”. Từ đầu đến cuối, Kinh Thánh nói về hôn nhân và “mầu nhiệm” hôn nhân, về cuộc thiết lập và ý nghĩa mà Thiên Chúa đã ban cho nó, về nguồn gốc và mục đích của hôn nhân, về những chuyển biến qua dòng lịch sử cứu độ, về những khó khăn do tội và việc canh tân “trong Chúa” (1 Cr 7,39), trong Giao ước Mới giữa Đức Kitô và Hội Thánh.
      (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1601&1602)
16-10 1
04/12 Tm
Thứ Hai. Is 2,1-5 (hoặc Is 4,2-6); Mt 8,5-11.
Thánh Gioan Đamas, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
17-10  
05/12 Tm
Thứ Ba. Is11,1-10; Lc 10,21-24.
18-10  
06/12 Tm
Thứ Tư đầu tháng. Is 25,6-10a; Mt 15,29-37
Thánh Nicôla, giám mục (Tr); Thánh Giuse   Nguyễn Duy Khang, thầy giảng, tử đạo (Đ).
Ngày sùng kính thánh Giuse.
19-10  
07/12 Tr
Thứ Năm đầu tháng, ngày cầu cho các Linh mục. Thánh Ambrôsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ Nhớ. Is 26,1-6; Mt 7,21.24-27.
                                                                                                                       Đại tuyết (Tuyết dày)
20-10  
08/12 Tr
Thứ Sáu. ĐỨC MARIA VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI, QUAN THẦY GIÁO PHẬN. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. St 3,9-15.20; Ep 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38.
Giáo xứ Phú Nhai giáo lý viên giáo phận chầu Thánh Thể.
Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội Phú Nhai. Hôm nay cũng như các ngày: Chúa Nhật Phục Sinh, Lễ Thánh Phêrô và Thánh Phaolô tông đồ (29/6), ai tham dự Thánh Lễ hoặc viếng Vương Cung Thánh Đường mà đủ điều kiện (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo Hoàng) thì được ơn toàn xá.
Lưu ý:
Các ngày thứ Sáu, có thể thay việc kiêng thịt bằng một việc đạo đức hay một việc từ thiện bác ái như: đọc hay nghe một đoạn Lời Chúa, làm một việc hãm mình đền tội, giúp đỡ  người nghèo, làm một việc công ích, v.v... (HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4/1991).
Như thế, để giữ luật hãm mình ngày thứ Sáu, tín hữu Việt Nam có thể kiêng thịt như luật chung Hội Thánh quy định, hay làm một việc đạo đức, từ thiện bác ái như HĐGM Việt Nam đã cho phép.
21-10  
09/12 Tm
Thứ Bảy. Is30,19-21.23-26; Mt 9,35-10,1.6-8.
Thánh Gioan Điđacô (Tr).
22-10  
10/12 Tm
CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Thánh vịnh   
tuần II. Bài đọc năm B. Is 40,1-5.9-11; 2 Pr 3,8-14; Mc 1,1-8
Giáo xứ Phú Hải, Quần Lạc, Lạc NamTrung Châu chầu Thánh Thể.
 
     GIÁO HUẤN SỐ 2
          HÔN NHÂN TRONG TRẬT TỰ TẠO THÀNH
“Đấng Tạo Hoá đã thiết lập và ban những định luật riêng cho đời sống chung thân mật và cho cộng đoàn tình yêu vợ chồng…chính Thiên Chúa là Đấng tác tạo hôn nhân”. Vì Thiên Chúa đã tạo dựng người nam và người nữ, nên ơn gọi hôn nhân được ghi khắc ngay trong bản tính của họ. Hôn nhân không phải một định chế thuần tuý nhân loại, mặc dù qua bao nhiêu biến đổi trải qua các thời đại, trong các nền văn hoá, cơ cấu xã hội và thái độ tâm linh khác nhau. Những khác biệt này không được làm chúng ta quên đi những nét chung và thường tồn. Mặc dù phẩm giá của định chế không phải ở đâu cũng sáng tỏ như nhau, trong tất cả các nền văn hoá, có một ý nghĩa chắc chắn cao quý của hôn nhân. “Vì sự lành mạnh của con người cũng như của xã hội nhân loại và Kitô giáo liên kết chặt chẽ với tình trạng tốt đẹp của cộng đoàn hôn nhân và gia đình”.
                (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1603)
23-10 2
11/12 Tm
Thứ Hai. Is 35,1-10; Lc 5,17-26
Thánh Đamasô I, giáo hoàng (Tr).     `
Kỷ niệm ngày Đức Cha Giuse Maria Vũ Duy Nhất qua đời (1999).
24-10  
12/12 Tr
Thứ Ba. Is 40,1-11; Mt 18,12-14.
Đức Mẹ Guadalupe (Tr); thánh Simon Phan Đắc Hoà, giáo dân, tử đạo (Đ).
25-10  
13/12 Đỏ
Thứ Tư. Thánh Lucia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ. Is 40,25-31; Mt 11,28-30.
26-10  
14/12 Tr
Thứ Năm. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ Nhớ. Is 41,13-20; Mt 11,11-15.
27-10  
15/12 Tm
Thứ Sáu. Is 48,17-19; Mt 11,16-19.
28-10  
16/12 Tm
Thứ Bảy. Hc 48,1-4.9-11; Mt 17,10-13.
29-10  
17/12 H
CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. Thánh vịnh tuần III. Bài đọc Năm B. Is 61,1-2a.10-11; 1 Tx 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28.
Hôm nay có thể sử dụng lễ phục màu hồng và được sử dụng phong cầm cũng như các nhạc cụ khác.
                       Giáo xứ Đông Bình, Phúc Điền, Quế PhươngThuận Thành chầu Thánh Thể.
Lưu ý:
Thánh Lễ và CGKPV theo ngày 17/12 (bỏ các ngày trong tuần III Mùa Vọng). Các ngày tiếp theo cũng thế.
Các ngày trong tuần từ 17 đến 31/12:
a. Không được cử hành các Lễ ngoại lịch và các Lễ cầu hồn hằng ngày (IM 381).
b. Chỉ được cử hành các Lễ tuỳ nhu cầu nếu có nhu cầu và lợi ích mục vụ quan trọng đòi hỏi (IM 374).
c. Nếu muốn kính nhớ một vị thánh ghi trong lịch ngày hôm đó, có thể cử hành như sau:
1. CGKPV
a. Giờ Kinh Sách: sau khi đọc bài đọc các giáo phụ lấy trong phần riêng về mùa với câu xướng đáp, đọc thêm tiểu sử vị thánh nhớ ngày hôm đó, với lời nguyện về vị thánh để kết thúc.
b. Giờ Kinh Sáng và Kinh Chiều: sau lời nguyện về mùa (bỏ câu kết thúc), có thể thêm điệp ca (riêng hay chung) và lời nguyện về vị thánh rồi mới kết thúc (x. Văn kiện trình bày và quy định CGKPV, số 238-239).
2. Thánh L
                   Linh mục cử hành Thánh Lễ theo ngày phụng vụ, nhưng có thể đọc lời nguyện nhập lễ của lễ nhớ, nếu lễ nhớ được ghi trong lịch ngày đó (IM 355a).
GIÁO HUẤN SỐ 3
HÔN NHÂN TRONG TRẬT TỰ TẠO THÀNH
            Vì yêu thương, Thiên Chúa đã dựng nên con người và mời gọi con người đi vào tình thương, đó là ơn gọi nền tảng và bẩm sinh của con người. Con người được dựng nên theo hình ảnh và giống như Thiên Chúa là Tình Yêu1568. Vì Chúa đã dựng nên người nam và người nữ, nên tình yêu hỗ tương của họ trở thành hình ảnh của tình yêu tuyệt đối và bền vững mà Thiên Chúa dành cho con người. Dưới mắt Đấng Tạo Hoá thì tình yêu này tốt, rất tốt. Thiên Chúa chúc phúc cho tình yêu hôn nhân để nó trở nên sung mãn và thể hiện trong việc bảo tồn công trình sáng tạo: “Thiên Chúa chúc phúc cho họ, Người phán: Hãy sinh sôi nảy nở cho đầy mặt đất và thống trị mặt đất” (St 1,28).
                    (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1604)
30-10 3
18/12 Tm
Tháng Mười Một Đinh Dậu (đ)
Thứ Hai. Gr 23,5-8; Mt 1, 18-24.
Thánh Phêrô Trương Văn Đường, thầy giảng; Thánh Phaolô Nguyễn Văn Mỹ, thầy giảng và thánh Phêrô Vũ Văn Truật, thầy giảng, tử đạo (Đ).
01-11-Đinh Dậu  
19/12 Tm
Thứ Ba. Tl 13,2-7.24-25a; Lc 1,5-25.
Thánh Phanxicô Xaviê Hà Trọng Mậu, thầy giảng; Thánh Đa Minh Bùi Văn Uý, thầy giảng; thánh Tôma Nguyễn Văn Đệ, giáo dân; Thánh Augustinô Nguyễn Văn Mới, giáo dân và thánh Stêphanô Nguyễn Văn Vinh, giáo dân, tử đạo (Đ).
02-11  
20/12 Tm
Thứ Tư. Is 7,10-14; Lc 1,26-38.
03-11  
21/12 Tm
Thứ Năm. Dc 2,8-14 (hoặc Xp 3,14-18a); Lc 1,39-45.
Thánh Phêrô Canisiô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh; Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc, linh mục, tử đạo và thánh Phêrô Trương Văn Thi, linh mục, tử đạo.
Đông chí (Giữa đông)
04-11  
22/12 Tm
Thứ Sáu. 1 Sm 1,24-28; Lc 1,46-56.
05-11  
23/12 Tm
Thứ Bảy. Ml 3,1-4.23-24; Lc 1,57-66.
Thánh Gioan Kêty, linh mục. 
06-11  
24/12 Tm
CHÚA NHẬT THỨ IV MÙA VỌNG. Thánh
vịnh tuần IV. Bài đọc năm B. 2 Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Rm 16,25-27; Lc 1,26-38.
                        Giáo xứ Cổ Ra, Hà Cát, Lục Phương và Xuân Dục chầu Thánh Thể.
GIÁO HUÂN 4
HÔN NHÂN TRONG TRẬT TỰ TẠO THÀNH
Thánh Kinh khẳng định người nam người nữ được tạo dựng cho nhau: “Con người ở một mình thì không tốt”. Người nữ là “xương thịt bởi xương thịt” người nam, ngang hàng và gần gũi với người nam. Thiên Chúa đã ban người nữ cho người nam như một “trợ tá”, như “chính Chúa đến trợ giúp người nam”. “Vì thế, người nam lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt”. Sự hợp nhất bền vững giữa hai người nam nữ được Đức Kitô nói rõ khi nhắc lại ý định “từ nguyên thuỷ” của Đấng Sáng Tạo. Họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt” (Mt 19,6).
               (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1605)
MÙA GIÁNG SINH
Sau việc cử hành hằng năm Mầu Nhiệm Vượt Qua, Hội Thánh không có việc cử hành nào cổ xưa bằng việc kính nhớ Chúa Giáng Sinh và kính nhớ những lần tỏ mình đầu tiên của  Người: đó là Mùa Giáng Sinh” (AC 32).
CHÚA NHẬT. Ban chiều cử hành LỄ VỌNG    GIÁNG SINH. Is 62,1-5; Cv 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25 (hoặc Mt 1,18-25). (Tr)
 
Lưu ý:
Trong Lễ Vọng và Lễ chính ngày, khi đọc kinh Tin Kính đến chỗ: “Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần… và đã làm người” thì bái gối (IM 137).
07-11 4
25/12 Tr
Thứ Hai. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng. Lễ cầu cho giáo dân. Buộc dự lễ và nghỉ việc xác.
Lễ đêm: Is 9,1-6; Tt 2,11-14; Lc 2,1-14.
Rạng đông: Is 62,11-12; Tt 3,4-7; Lc 2,15-20.
Ban ngày: Is 52,7-10; Dt 1,1-6; Ga 1,1-18  (hoặc Ga 1,1-5.9-14).
Vì lý do mục vụ, có thể tuỳ nghi thay đổi các bài đọc trên từ Thánh Lễ nọ sang Thánh Lễ kia.
Không được cử hành Thánh Lễ an táng.
Lưu ý:
Hôm nay, các linh mục có thể cử hành hay đồng tế ba Thánh Lễ, miễn là vào giờ thích hợp cho mỗi Thánh Lễ. Linh mục có thể nhận bổng lễ cho mỗi Thánh Lễ (GL 951,1).
08-11  
26/12 Đỏ
Thứ Ba. NGÀY II TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH STÊPHANÔ, TỬ ĐẠO TIÊN KHỞI. Lễ kính.                  
Cv 6,8-10; 7,54-60;  Mt 10,17-22.
09-11  
27/12 Tr
Thứ Tư. NGÀY III TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG.   
Lễ kính. 1 Ga 1,1-4; Ga 20,2-8.
10-11  
28/12 Đỏ
Thứ Năm. NGÀY IV TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI, TỬ ĐẠO. Lễ Kính. 1Ga 1,5-2,2; Mt 2,13-18.
11-11  
29/12 Tr
Thứ Sáu. NGÀY V TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 1 Ga 2,3-11; Lc 2,22-35.
 Thánh Tôma Becket, giám mục, tử đạo.
12-11  
30/12 Tr
Thứ Bảy. NGÀY VI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. 1 Ga 2,12-17; Lc 2,36-40.
13-11  
31/12 Tr
CHÚA NHẬT NGÀY VII TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. THÁNH GIA: CHÚA GIÊSU, ĐỨC MARIA VÀ THÁNH CẢ GIUSE. Lễ Kính. Bài đọc Năm B. St 15,1-6.21,1-3; Dt 11,8.11-12.17-19; Lc 2,22-40 (hoặc Lc 2,22.39-40).
Thánh Silvester I, giáo hoàng.  
Cử hành thánh lễ trọng thể tại đền thánh Kiên Lao.
Giáo xứ Kiên Lao chầu Thánh Thể.
 
              GIÁO HUẤN SỐ 5
HÔN NHÂN DƯỚI ÁCH TỘI LỖI
Mọi người đều có kinh nghiệm về sự dữ chung quanh mình và nơi chính mình. Kinh nghiệm này cũng rõ trong mối tương quan giữa người nam và người nữ. Qua các thời đại, sự hiệp nhất của hôn nhân bị đe doạ bởi bất hoà, óc thống trị, bất trung, lòng ghen tương và những xung đột có thể đưa đến hận thù và đoạn tuyệt. Sự xáo trộn này có thể bộc lộ nhiều hay ít và có thể khắc phục nhiều ít tuỳ theo văn hoá, thời đại và cá nhân, nhưng hình như đây là chuyện chung của nhân loại.
Theo đức tin, xáo trộn đau thương này không xuất phát từ bản tính của người nam và người nữ, cũng không do bản chất của các mối tương quan giữa họ, mà do tội lỗi. Sự đổ vỡ với Thiên Chúa do nguyên tội dẫn đến hậu quả phá vỡ sự hiệp thông nguyên thuỷ giữa người nam và người nữ.
      (Sách Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, số 1606 & 1607a)
14-11  
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập94
  • Máy chủ tìm kiếm50
  • Khách viếng thăm44
  • Hôm nay23,511
  • Tháng hiện tại642,841
  • Tổng lượt truy cập74,137,049
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây