Tháng 01/2023

NĂM DƯƠNG LỊCH 2023
THÁNG GIÊNG

THÁNG KÍNH THÁNH GIA
image 20220118210106 1
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng
Cho những nhà giáo dục: Chúng ta hãy cầu nguyện cho những nhà giáo dục để họ là những chứng nhân đáng tin cậy giảng dạy tình huynh đệ thay vì ganh đua cạnh tranh và giúp đỡ nhất là cho những người trẻ dễ bị tổn thương nhất.

1/1 10/12 Tr CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG. CUỐI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.
ĐỨC MARIA, MẸ THIÊN CHÚA. Lễ trọng.
Ds 6,22-27; Gl 4,4-7; Lc 2,16-21.
Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Trung Lao. Giáo xứ Trung Lao Thánh Mẫu
chầu Thánh Thể.
Lưu ý:
Các ngày trong tuần mùa Giáng Sinh từ mồng 2 tháng Giêng:
a. Không được cử hành các Lễ cầu hồn hằng ngày (IM381).
b. Chỉ được cử hành các Lễ tuỳ nhu cầu hay ngoại lịch, nếu thực sự có nhu cầu và lợi ích mục vụ đòi hỏi (IM 376).
c. Được cử hành các Lễ nhớ không bắt buộc về vị thánh có tên trong lịch hay trong sổ bộ các thánh ngày đó (IM355b).
GIÁO HUẤN SỐ 6
TỘI TỰ SÁT
Nếu tự sát với ý định nêu gương, nhất là đối với giới trẻ, thì tội này còn mang thêm tính nghiêm trọng là làm gương xấu. Cộng tác có chủ ý vào việc tự sát là trái nghịch với luật luân lý. Những rối loạn tâm thần trầm trọng, lo âu hay quá sợ hãi trước một thử thách, trước đau khổ hoặc cực hình, có thể làm giảm thiểu trách nhiệm của người tự sát. Không được tuyệt vọng về ơn cứu độ vĩnh cửu của những người tự mình tìm đến cái chết. Thiên Chúa có thể ban cho họ những cơ hội thống hối để được ơn cứu độ, bằng những đường lối mà chỉ một mình Ngài biết. Hội Thánh cầu nguyện cho những người tự hủy hoại mạng sống mình.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2282 & 2283)
2 11 Tr Thứ Hai. Thánh Basiliô Cả và Thánh Grêgôriô Nazianzênô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ. Thánh vịnh tuần II
1Ga 2,22-28; Ga 1,19-28.
3 12 Tr Thứ Ba. 1Ga 2,29-3,6; Ga 1,29-34.
Thánh Danh Chúa Giêsu (Tr).
4 13 Tr Thứ Tư đầu tháng.
1Ga 3,7-10; Ga 1,35-42.
Ngày sùng kính Thánh Giuse.
5 14 Tr Thứ Năm đầu tháng.
1Ga 3,11-21; Ga 1,43-51.
Ngày cầu cho các linh mục.
Tiểu hàn (Rét nhẹ)
6 15 Tr Thứ Sáu đầu tháng.
1Ga 5,2-13; Mc 1,7-11 (hoặc Lc 3,23-38; hoặc Lc 3,23.31-34.36.38)
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
06/01/2002: Cha Vinhsơn Đỗ Huy Hoàng.
7 16 Tr Thứ Bảy đầu tháng.
1Ga 5,14-21; Ga 2,1-11.
Thánh Raimunđô Penyafort, linh mục (Tr).
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
8 17 Tr CHÚA NHẬT CHÚA HIỂN LINH.
Is 60,1-6; Ep 3,2-3a.5-6; Mt 2,1-12.
Giáo xứ Ninh Hải, Tang Điền Thủy Nhai chầu Thánh Thể.

GIÁO HUẤN SỐ 7
TÔN TRỌNG LINH HỒN THA NHÂN: GƯƠNG XẤU
Gương xấu là thái độ hoặc cách hành động dẫn người khác đến chỗ làm điều xấu. Ai làm gương xấu, người đó trở thành tên cám dỗ người lân cận. Người đó làm hại đến nhân đức và sự chính trực; người đó có thể đưa anh em mình đến cái chết về phần thiêng liêng.
Gương xấu trở thành một trọng tội, nếu bằng hành động hay bằng sự thiếu sót, gương xấu chủ ý lôi kéo tha nhân đến chỗ phạm trọng tội. Gương xấu trở thành đặc biệt nghiêm trọng do thế giá của những người làm gương xấu hoặc do sự yếu đuối của những người phải chịu gương xấu. Điều ấy đã khiến Chúa chúng ta chúc dữ: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn… sa ngã, thì thà treo cối đá lớn vào cổ nó mà xô cho chìm xuống đáy biển còn hơn” (Mt 18,6). Gương xấu là nghiêm trọng, khi do những người, theo bản chất hoặc nhiệm vụ, có bổn phận dạy dỗ và giáo dục kẻ khác gây ra. Chúa Giêsu đã quở trách các kinh sư và các Pharisêu về điều đó: Người đã so sánh họ như sói đội lốt chiên (x. Mt 7,15).
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2284 & 2285)
9 18 Tr Thứ Hai. CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA.
Lễ kính. Bài đọc Năm A.
Is 42.1-4.6-7; Cv 10,34-38; Mt 3,13-17.
MÙA THƯỜNG NIÊN
(trước mùa Chay)
Trong các tuần lễ mùa Thường Niên, không có cử hành một khía cạnh đặc biệt nào về mầu nhiệm Chúa Kitô, nhưng lại tôn kính chính mầu nhiệm Chúa Kitô trong toàn bộ, nhất là trong các ngày Chúa Nhật” (AC 43).
Bài đọc 1 các ngày trong tuần: NĂM LẺ (I).

10 19 X Thứ Ba. Tuần I Thường Niên. Thánh vịnh tuần I.
Dt 2,5-12; Mc 1,21-28.
11 20 X Thứ Tư. Dt 2,14-18; Mc 1,29-39.
12 21 X Thứ Năm. Dt 3,7-14; Mc 1,40-45.
13 22 X Thứ Sáu. Dt 4,1-5.11; Mc 2,1-12.
Thánh Hilariô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm, giáo dân; Thánh Giuse Phạm Trọng Tả, giáo dân và thánh Luca Phạm Trọng Thìn, giáo dân, tử đạo (Đ).
14 23 X Thứ Bảy. Dt 4,12-16; Mc 2,13-17.
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
15 24 X CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần II. Bài đọc Năm A.
Is 49,3.5-6; 1Cr 1,1-3; Ga 1,29-34.
Giáo xứ Ấp Lũ, Ngoại Đông Xuân Hà chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 8
TÔN TRỌNG LINH HỒN THA NHÂN: GƯƠNG XẤU
Gương xấu có thể phát sinh do luật pháp hoặc những thể chế, do thời trang hoặc dư luận. Như vậy, mắc tội làm gương xấu, là những ai thiết lập những luật lệ hoặc những cơ cấu xã hội dẫn đến việc phong hoá bị suy đồi và đời sống đạo hạnh bị hư hỏng, hoặc đến việc “những hoàn cảnh xã hội, dù cố ý hay không, làm cho người ta khó, hoặc hầu như không thể, thực hiện được một đời sống Kitô giáo phù hợp với các điều răn của Nhà Làm Luật tối thượng”(ĐGH Piô XII, Nuntius radiophonicus). Cũng mắc tội làm gương xấu, là các chủ nhân đặt ra những luật lệ khuyến khích gian lận, các bậc phụ huynh làm cho con cái “tức giận” (x. Ep 6,4; Cl 3,21), hoặc những kẻ khích động dư luận một cách gian manh, khiến dư luận quay lưng lại với những giá trị luân lý. Ai sử dụng các quyền lực mình đang có vào những hoàn cảnh dẫn người khác đến việc làm điều xấu, thì mang tội gây gương xấu và chịu trách nhiệm về điều xấu mình đã trực tiếp hoặc gián tiếp khuyến khích. “Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã” (Lc 17,1).
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2286 & 2287)

16 25 X Thứ Hai. Dt 5,1-10; Mc 2,18-22.
17 26 Tr Thứ Ba. Thánh Antôn, viện phụ. Lễ nhớ
Dt 6,10-20; Mt 19,16-26.
18 27 X Thứ Tư. Dt 7,1-3.15-17; Mc 3,1-6.
Bắt đầu tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất.
Trong tuần này có thể cử hành Thánh lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất (kể cả trong ngày
Chúa Nhật).
19 28 X Thứ Năm. Dt 7,25-8,6; Mc 3,7-12.
20 29 X Thứ Sáu. Dt 8,6-13; Mc 3,13-19.
Thánh Fabianô, giáo hoàng, tử đạo & Thánh Sêbastianô, tử đạo (Đ).
Kỷ niệm ngày Đức cha Fernadez Định qua đời (1924).
Đại hàn (Rét đậm)
21 30 Đ Thứ Bảy. Thánh Anê, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
Dt 9,2-3.11-14; Mc 3,20-21.
Kỷ niệm ngày Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi qua đời (1988).
Có thể cử hành Lễ Tất Niên (Tr): Is 63,7-9; 1Cr 1,3-9; Lc 1,39-55. Lễ Giao Thừa (Tr). Ds 6,22-27; 1Tx 5,16-26.28; Mt 5,1-10
HẾT NĂM NHÂM DẦN SANG NĂM QUÝ MÃO
Tháng Giêng Quý Mão (T)
22 1/1 X CHÚA NHẬT III THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III. Bài đọc Năm A.
Is 8,23b-9,3; 1Cr 1,10-13.17; Mt 4,12-23 (hoặc Mt 4,12-17).
Thánh Vinhsơn, phó tế, tử đạo (Đ).
Thánh Matthêu Đậu (AlonzoLeciniana),linh mục, tử đạo & Thánh Phanxicô Tế (Federich), linh mục, tử đạo (Đ).
MÙNG MỘT TẾT QUÝ MÃO. CẦU BÌNH AN CHO NĂM MỚI (Tr). Có thể cử hành Lễ ngoại lịch (IM374): Lễ Tân Niên. St 1,14-18 (hoặc Is 65,17-21 hoặc Is 11,1-9); Pl 4,4-8 (hoặc Kh
21,1-6 hoặc Cl 3,12-17); Mt 6,25-34 (hoặc Mt 5,43-48 hoặc Ga 14,23-27).
GIÁO HUẤN SỐ 9
TÔN TRỌNG SỨC KHOẺ
Sự sống và sức khoẻ thể lý là những ơn rất quý giá Thiên Chúa giao phó cho chúng ta. Chúng ta phải chăm sóc chúng cách hợp lý, dù vẫn phải lưu tâm đến những nhu cầu của tha nhân và của công ích. Việc chăm sóc sức khoẻ của các công dân phải được sự trợ giúp của xã hội để có những điều kiện sống giúp họ lớn lên và đạt tới mức trưởng thành: cơm ăn, áo mặc, nhà ở, chăm sóc sức khoẻ, giáo dục căn bản, việc làm và trợ cấp xã hội. Mặc dù luân lý đòi phải tôn trọng sự sống thể xác, nhưng luân lý không dành cho nó một giá trị tuyệt đối. Luân lý chống lại não trạng tân ngoại giáo, có ý muốn cổ võ sự tôn thờ thân xác, hy sinh tất cả cho thân xác, thờ ngẫu tượng là sự trọn hảo thể lý và sự chiến thắng trong các hoạt động thể dục thể thao. Một não trạng như vậy, vì chọn lọc người khoẻ và loại bỏ người yếu, có thể đi tới chỗ làm băng hoại các tương quan giữa con người.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2288 & 2289)

23 2 X Thứ Hai. Dt 9,15.24-28; Mc 3,22-30.
MÙNG HAI TẾT. KÍNH THỜ ĐỨC CHÚA CON.
KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ (Tr). Có thể cử hành Lễ ngoại lịch (IM 374).
Hc 44,1.10-15; Ep 6,1-4.18-23; Mt 15,1-6.
24 3 Tr Thứ Ba. Thánh Phanxicô Salêsiô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Dt 10,1-10; Mc 3,31-35.
MÙNG BA TẾT. KÍNH THỜ ĐỨC CHÚA THÁNH THẦN.
THÁNH HOÁ CÔNG ĂN VIỆC LÀM (Tr). Có thể cử hành thánh lễ ngoại lịch (IM 374).
St 2,4b-9.15; Cv 20,32-35; Mt 25,14-30.
25 4 Tr Thứ Tư. THÁNH PHAOLÔ TÔNG ĐỒ TRỞ LẠI. Lễ Kính. Cv 22,3-16 (hoặc Cv 9,1-22); Mc 16,15-18.
Kết thúc tuần lễ cầu cho các Kitô hữu hiệp nhất.
Giáo họ Giáo Phòng (Đại Đồng) chầu Thánh Thể.
26 5 Tr Thứ Năm. Thánh Timôthêô và thánh Titô, giám mục. Lễ nhớ.
2Tm 1,1-8 (hoặc Tt 1,1-5); Lc 10,1-9.
27 6 X Thứ Sáu. Dt 10,32-39; Mc 4,26-34.
Thánh Angiêla Mêrici, trinh nữ (Tr).
28 7 Tr Thứ Bảy.
Thánh Tôma Aquinô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Dt 11,1-2.8-19; Mc 4,35-41.
Bổn mạng Đức cha Giáo phận.
vBổn mạng quý Cha: Cha Tôma Aq. Vũ Đức Thiên; Cha Tôma Aq. Nguyễn Văn Tuấn; Cha Tôma Aq. Vũ Văn Đình.
29 8 X CHÚA NHẬT IV MÙA THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần IV. Bài đọc Năm A.
Xp 2,3;3,12-13; 1Cr 1,26-31; Mt 5,1-12a.
Giáo xứ Ninh Mỹ Lạc Thiệnchầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 10
TÔN TRỌNG SỨC KHOẺ
Đức tiết độ giúp tránh mọi thái quá như: ăn uống quá độ, lạm dụng rượu, thuốc hút và y dược. Những người ở trong trạng thái say rượu hoặc say mê tốc độ không chừng mực, gây nguy hiểm cho sự an toàn của tha nhân hoặc của chính mình trên đường, trên
biển hoặc trên không, đều có tội cách nghiêm trọng. Việc sử dụng ma tuý gây ra những tàn phá hết sức nghiêm trọng cho sức khoẻ và mạng sống con người. Ngoài những chỉ dẫn
để trị liệu một cách tỉ mỉ, sử dụng ma tuý là một tội nghiêm trọng. Việc bí mật sản xuất và buôn bán ma tuý là đáng ghê tởm; đó là sự cộng tác trực tiếp, vì các hoạt động đó xúi giục những việc sử dụng chống lại luật luân lý cách nghiêm trọng.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2290 & 2291)
30 9 X Thứ Hai. Dt 11,32-40; Mc 5,1-20.
Thánh Tôma Ngô Túc Khuông, linh mục, tử đạo (Đ).
vKỷ niệm ngày chịu chức linh mục
30/01/2005: Cha Giuse Đinh Công Phúc; Cha Micael Phạm Văn Tương.
31 10 Tr Thứ Ba.
Thánh Gioan Boscô, linh mục. Lễ nhớ. Dt 12,1-4; Mc 5,21-43.
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập348
  • Máy chủ tìm kiếm46
  • Khách viếng thăm302
  • Hôm nay29,299
  • Tháng hiện tại537,173
  • Tổng lượt truy cập74,031,381
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây