Liên Thủy

                          LƯỢC SỬ GIÁO XỨ LIÊN THỦY
1. Vị trí địa lý01 giao phan buichu lienthuy 00 1

Giáo xứ Liên Thủy – Giáo Phận Bùi Chu, thuộc địa bàn xã Xuân Ngọc, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định.

2. Lịch sử hình thành

Giáo xứ Liên Thủy vốn là xứ đạo lâu đời dưới sự coi sóc của Dòng Tên, rồi sau mới về Dòng Đaminh. Trung Linh khi trước cũng thuộc về xứ Liên Thủy, cho nên quen gọi là “Ngũ Xã”. Thuở xưa, giáo xứ Liên Thủy có tên gọi là “Lục Thủy Hạ”.

Vào khoảng năm 1670 (thời Đức Cha Thập), nhờ sự giúp đỡ của các thừa sai, giáo dân đã cùng nhau góp công, góp của để xây dựng nhà thờ và giáo xứ Liên Thủy được thành lập từ đây. Trước đó, Liên Thủy là giáo họ trực thuộc giáo xứ Lục Thủy.

Năm 1719, cha chính Hi (P.Pedro de Sancta Teresa) Dòng Âu Tinh đã lập dòng ở Liên Thủy. Tới năm 1736, Tòa giám mục Giáo phận Đông được đặt tại giáo xứ Liên Thủy.

Năm 1736, Liên Thủy được chọn làm địa điểm họp Công đồng Bắc Hà lần II (24/06/1736).

Năm 1916, “Sử ký Địa Phận Trung” ghi nhận giáo xứ Liên Thủy có số nhân danh là: 3.554 người, và chia ra làm 5 giáo họ: Giáo họ Nhà xứ Liên Thủy, giáo họ Trung Lễ, giáo họ Hạ Linh, giáo họ Liên Thượng và giáo họ Phú An. Giáo xứ lúc này có 3 sở Dòng Đaminh và 3 sở Dòng Thánh Giá. Cả 6 sở dòng có số chị em là 136 người. Số ông bà Dòng Ba Đaminh trong giáo xứ được 212 người.

Năm 1951, giáo xứ Liên Thủy chỉ còn 4 giáo họ là: Giáo họ Nhà xứ Liên Thủy, giáo họ Trung Lễ, giáo họ Hạ Linh và giáo họ Liên Thượng.

Năm 1954, do biến cố “Bắc di cư vào Nam” nên số tín hữu của Liên Thủy đã giảm tới 80%. 

Năm 2009, Cha xứ Vinhsơn Đinh Minh Thỏa đệ trình Đức Cố Giám mục Giuse Hoàng Văn Tiệm cho giáo họ Liên Thượng xin lên xứ và đã được Đức cha chấp thuận. Ngày 08/03/2016, Đức Giám mục Tôma Vũ Đình Hiệu đã bổ nhiệm Cha Giáo Giuse Nguyễn Văn Chân về làm cha xứ Liên Thượng. Tuy nhiên, giáo xứ vẫn chưa có sắc thành lập xứ. Năm 2018, giáo xứ Liên Thượng có số nhân danh là 1.080 người. 

Từ ngày 08/03/2016, giáo xứ Liên Thủy còn 3 giáo họ là: Giáo họ Nhà xứ Liên Thủy, giáo họ Trung Lễ và giáo họ Hạ Linh. Năm 2018, số nhân danh giáo xứ Liên Thủy là 2003 người. 

3. Nhà thờ

*  Nhà thờ đầu tiên của giáo xứ Liên Thủy được xây dựng tại “khu Hạ” (Dòng Trinh Vương hiện nay) với tước hiệu “Kính Danh”. Sau này, nhà thờ gỗ xây dựng tại “khu Trung” năm 1896; trung tu năm 1996; dài 45 mét, rộng 17 mét, cao 14 mét. 
*  Nhà thờ gỗ, giáo họ Trung Lễ xây dựng năm 1906; trùng tu năm 2006; dài 40 mét, rộng 15 mét, cao 12 mét. 
*  Nhà thờ gỗ, giáo họ Hạ Linh xây dựng năm 1909; trùng tu năm 1999; dài 36 mét, rộng 11 mét, cao 10 mét.
*  Nhà thờ gỗ, giáo xứ Liên Thượng xây dựng năm 1907; trùng tu năm 2001; dài 37 mét, rộng 13 mét, cao 10 mét.

4. Các Hiển Thánh Tử Đạo, được phúc Tử Đạo

*  Cha Mátthêu Đậu và Cha Phanxicô Tế (Tây Ban Nha – phục vụ giáo xứ) tử đạo ngày 22/01/1745.
*  Cha Vinhsơn Phạm Hiếu Liêm (Thôn Đông, Phú Nhai - Cha xứ Liên Thủy) tử đạo ngày 07/11/1773. 
*  Thầy giảng Phanxicô Đỗ Văn Chiểu (Trung Lễ ) tử đạo ngày 26/06/1838.
*  Quân nhân Augustinô Phạm Viết Huy (Hạ Linh) tử đạo ngày 13/06/1839. 
*  Nông dân Lôrensô Phạm Viết Ngôn (Liên Thượng) tử đạo ngày 22/05/1862. 

5. Các anh hùng tử đạo: Toàn giáo xứ có tất cả 86 vị 

*  Giáo họ Nhà xứ Liên Thủy (34 vị):
Giuse Chấn, Gioan Độ, Gioan Đoàn, Đaminh Diệu, Gioan Hòa, Đaminh Hòa, Giuse Hữu, Giuse Hiến, Giuse Hoán, Phêrô Huấn, Gioan Hạnh, Đaminh Lãn, Đaminh Lượng, Đaminh Nhật, Giuse Nghi, Phêrô Nguyên, Đaminh Mậu, Giuse Minh, Giuse Phương, Đaminh Quyền, Đaminh Tuế, Đaminh Tri, Giuse Tuấn, Đaminh Thể, Giuse Thức, Đaminh Thoan, Đaminh Thuận, Phêrô Tuyên, Đaminh Trinh, Đaminh Ứng, Giuse Vạn, Gioan Viên, 2 vị khuyết danh.

*  Giáo xứ Liên Thượng (29 vị): 
Giuse Tuấn, Phêrô Tín, Vinhsơn Viễn, Giuse Duyên, Giuse Hào, Gioan B. Lục, Giuse Tuyên, Đaminh Hiển, Giuse Đạt, Đaminh Kiên, Giuse Cừ, Giuse Chúc, Giuse Huấn, Giuse Trù, Giuse Chẩm, Phêrô Hậu, Giuse Vì, Giuse Thành, Đaminh Trưởng, Đaminh Can, Giuse Hữu, Giuse Thạc, Giuse Phan, Giuse Hàn, Giuse Tráng, Phaolô Vũ, Giuse Áng, Giuse Đẩu, Đaminh Súy.

* Giáo Họ Hạ Linh (16 vị):
Đaminh Phú, Giuse Trí, Gioan Tính, Đaminh Đoán, Phêrô Tự, Phêrô Thìn, Gioan Thái, Phêrô Quỳnh, Đaminh Công, Phêrô Thự, Gioan Hán, Đaminh Sĩ, Đaminh Nhân, Phêrô Từ, Đaminh Dự, Đaminh Tá.

*  Giáo họ Trung Lễ (7 vị):
Phêrô Báu, Phêrô Trực, Tôma Trấn, Giuse Tiếp, Giuse Khoa, Phêrô Bình, Giuse Khanh. 

5. Các cha xứ đã phục vụ giáo xứ (1719 – 2018)
 
Stt Quý Danh Năm Stt Quý Danh Năm
1 Cha Chính          Hi    1719  35 Cha                              Hiếu  
2 Cha Chính         Đông 1720 36 Cha                              Lộc  
3 Cha                    Khâm   37 Cha                              Tuấn  
4 Cha Chính         Tam   38 Cha                              Tú  
5 Cha Chính         Hoan   39 Cha                              Giản  
6 Cha Chính         Chiêu   40 Cha                              Bảo  
7 Cha Chính         Hiển   41 Cha                              Chất  
8 Cha Chính         Trung   42 Cha Chính                   Phúc  
9 Cha Chính         Giu   43 Cha                              Huy  
10 Cha                    An   44 Cha                              Thứ  
11 Cha Chính        Xuyên (Phân sáp) 45 Cha                              Khoa  
12 Cha Tràng         Hiển   46 Cha                              Huyên  
13 C.Thánh Vic.Phạm Hữu  Liêm 1759 - 1773 47 Cha                              Thừa  
14 Cha                   Năng   48 C. B.Trên. Dom. Trần Đình Thủ  
15 Cha                   Văn   49 Cha Vinhsơn                Từ 1954
16 Cha                   Luật   50 Cha                               Điềm  
17 Cha                   Thanh   51 Cha Chính Gs. Phạm Năng Tĩnh 1960
18 Cha                   Từ   52 Cha GĐCV.Mic. Lương Huy Hân  
19 Cha                  Hương (Sau phân sáp) 53 Cha Dom. Trần ngọc    Tuất  
20 Cha                   Vĩnh   54 Cha Pr. Vũ Ngọc          Quí  
21 Cha                   Báu   55 Cha Pr. Lê Hoàng        Thang  
22 Cha                   Viên   56 Cha Gs. Nguyễn Đức   Giang 1971
23 Cha                   Mẫn   57 Cha Gs. Phạm Thành    Lâm 1974
24 Cha                   Yến   58 Cha Chính Gs. Vũ Duy Nhất  
25 Cha                  Trương   59 Cha Tôma Phạm Chính Phương  
26 Cha Gioan        Trác 1907 60 Cha Phaolô Vũ Minh     Hòa  
27 Cha Dom.         Quí 1908 61 Cha Gs. Nguyễn Đức     Dung  
28 Cha Dom.         Hiếu 1926 62 Cha Gs. Phạm Khắc       Thẩm  
29 Cha                   Hiến   63 Cha Gs. Phạm Ngọc       Oanh 1988
30 Cha                   Việt   64 Cha Fx. Phạm Hoan       Đạo 2004
31 Cha                   Trọng   65 Cha Vs. Đinh Quang      Thỏa 2006
32 Cha                   Khuê            66 Cha Pr. Đinh Quang       Trí 2010
33 Cha                   Mỹ   67 Cha Dom. Ngô Văn        Viễn 2014
34 Cha                   Khang        

6. Cơ cấu giáo xứ và các công trình tiêu biểu

*  Hội đồng Mục vụ giáo xứ:
Ban Thường vụ giáo xứ, Ban Thường vụ các giáo họ và các ban ngành đoàn thể: Gia trưởng, Bà mẹ, Giới trẻ, Thiếu nhi, Ban Giáo lý, Ban Tông đồ, Ban Thừa Tác viên, Huynh đoàn Giáo dân Đaminh, Huynh trưởng, Ơn gọi, Ca đoàn, Hội Con Đức Mẹ, Hội Tận hiến, Hội trống, Hội kèn, Lễ sinh...

*  Các hội dòng:
+ Dòng Con Đức Mẹ Trinh Vương (Nhà Mẹ).
+ Dòng Con Đức Mẹ Thăm Viếng (Nhà Mẹ).
+ Dòng Mẹ Đấng Cứu Chuộc thành lập năm 1949, đã di cư vào Nam năm 1954.

*  Các công trình tiêu biểu: 
+ Giáo họ Nhà xứ: Nhà Mục vụ, nhà Giáo lý, nhà Phòng, Đài Đức Mẹ, Đài Thánh Giuse, Lễ Đài trên Lăng Mộ Tử Đạo.
+ Giáo họ Trung Lễ: Nhà Mục vụ, Đài Đức Mẹ, Đài Thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, Lăng Mộ Tử Đạo.
+ Giáo họ Hạ Linh: Nhà Mục vụ, Đài Đức Mẹ, Đài Thánh Augustinô Phạm Viết Huy, Lăng Mộ Tử Đạo.
+ Giáo xứ Liên Thượng: Nhà Mục vụ, Nhà Giáo lý, Đài Thánh Lôrensô Phạm Viêt Ngôn, Đồi Thánh Giuse, Hang Đá Đức Mẹ, Lễ Đài trên Lăng Mộ Tử Đạo.
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập138
  • Máy chủ tìm kiếm76
  • Khách viếng thăm62
  • Hôm nay20,559
  • Tháng hiện tại472,790
  • Tổng lượt truy cập73,966,998
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây