Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho Truyền giáo

Thứ tư - 02/10/2019 05:34  6343
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan
báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo” (Mc 16,15)

 


CHẦU THÁNH THỂ
CẦU NGUYỆN CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO

BAN LOAN BÁO TIN MỪNG
GIÁO PHẬN BÙI CHU
Tháng 10 năm 2019
CỬ HÀNH THÁNG ĐẶC BIỆT TRUYỀN GIÁO

Hiệp thông với toàn thể Hội Thánh cử hành tháng Đặc Biệt Truyền Giáo (10/2019) để mừng Kỷ niệm 100 năm Tông thư MAXIMUM ILLUD của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XV về việc Truyền bá đức tin trên khắp thế giới (1919-2019), với chủ đề: “Được rửa tội và được sai đi: Hội Thánh Chúa Kitô thi hành sứ mạng trong thế giới”, Ban Loan báo Tin mừng mong ước cử hành tháng đặc biệt Truyền giáo.
Mục đích của cử hành tháng này là "thúc đẩy việc gia tăng ý thức về missio ad gentes (sứ mạng đến với muôn dân), và hăng say tiếp tục sự biến đổi truyền giáo trong đời sống và hoạt động mục vụ của Hội Thánh”. Đồng thời, “làm cho mọi tín hữu quan tâm tới việc rao giảng Tin Mừng và giúp các cộng đoàn của họ gia tăng nhiệt tình truyền giáo và Phúc Âm hóa. Ước gì tình yêu đối với việc truyền giáo của Hội Thánh, cũng là một ‘niềm say mê Đức Giêsu và say mê dân của Người’ ngày càng lớn mạnh hơn!”[1][1]     
Ban loan báo Tin Mừng giáo phận xin gửi tới mọi thành phần dân Chúa những hướng dẫn của Đức Thánh Cha Phanxicô và của Đức Hồng Y Fernando Filoni – Tổng Trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc, cũng như một số gợi ý thực hành cụ thể của Đức Cha Tôma giáo phận.         
I. Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra 4 cách thức để chuẩn bị và sống Tháng Đặc Biệt Truyền Giáo[2]:      
1. Gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu Kitô trong Hội Thánh của Người: Thánh Thể, Lời Chúa. Cầu nguyện cá nhân và cộng đoàn.
2. Nêu cao các chứng tá của các Thánh, các vị Tử Đạo Truyền Giáo và các Thánh Hiển Tu, là những biểu hiện độc đáo của các Hội Thánh trên thế giới.
3. Đào luyện Kinh Thánh về huấn giáo, thiêng liêng và thần học liên quan đến missio ad gentes.
4. Thực hành đức ái truyền giáo bằng việc nâng đỡ vật chất cho các công cuộc bao la của việc Phúc Âm hóa, đặc biệt missio ad gentes và việc đào luyện Kitô hữu tại các Hội Thánh địa phương thiếu thốn nhất.

II. Thư của Đức Hồng Y Fernando Filoni[3] đề nghị như sau:
1. Hoạt động Missio ad gentes được Evangelii Gaudium xác định là hệ hình của hành động mục vụ của Hội Thánh (EG 15)
2. Bổn phận hoán cải cá nhân và cộng đoàn để trở về với Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh, phục sinh và đang sống trong Hội Thánh khơi dậy niềm đam mê truyền giáo.
3. Phải  khắc phục những chia rẽ và những quan điểm đối chọi giữa việc mục vụ thông thường và việc mục vụ truyền giáo (EG 14).
4. Mời các thành viên địa phương của các Tu Hội Thánh Hiến và các Tu Đoàn Tông Đồ, cũng như các thành viên của các hiệp hội và các phong trào Hội Thánh có trong giáo phận, để họ là những thành viên tích cực tham dự vào 4 sáng kiến truyền giáo của Đức Thánh Cha.

III. Một số gợi ý thực hành cụ thể trong giáo phận Bùi Chu:
 1. Cử hành Thánh Lễ và chầu Thánh Thể vào Chúa Nhật Truyền Giáo (Theo lịch phụng vụ chung của Giáo Hội). Ngoài ra, cũng nên tổ chức các buổi học hỏi Tông Thư MAXIMUM ILLUD của Đức Thánh Cha Bênêđíctô XV và Sứ Điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô cho ngày thế giới truyền giáo 2019, để chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao ý thức và cộng tác với nhau trong công việc truyền giáo. Đồng thời, cử hành Thánh Lễ và chầu Thánh Thể vào một ngày thuận tiện trong tháng 10/2019, để cầu nguyện đặc biệt cho việc truyền giáo (Theo lịch riêng của Chủng Viện, Học Viện, Hội Dòng, Tu Hội, Giáo hạt, Giáo xứ).
2. Đọc bài suy niệm trong tập sách “Gặp gỡ Chúa Giêsu Kitô” và đọc Kinh Truyền Giáo trước Thánh Lễ hằng ngày trong tháng 10/2019.
3. Thăm hỏi một người đang gặp khó khăn về vật chất hay tinh thần, cũng như trong đời sống đức tin, hoặc một người lương dân.
Ban Loan Báo Tin Mừng Giáo phận Bùi Chu
CHẦU THÁNH THỂ
(Tháng 10 năm 2019)

MẪU 1:
CẦU NGUYỆN CHO CÁC TÍN HỮU
Ý THỨC SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO.

*****

1. Khai mạc
 • Làm dấu Thánh Giá
 • Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần
 • Đặt Mình Thánh Chúa
(Mời cộng đoàn quỳ)
 • Hát: ÐÂY LÒNG CHÚA ÁI TUẤT
1. Ðây lòng Chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ, đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn. 
ÐK: Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa. Và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian, và trên chốn thiên đình. 
2. Trong hình bánh Chúa náu thân khổ hèn. Con dù không thấy luôn vững niềm tin. Ðây chính Máu Thịt Con Ðức Chúa Trời, là Vua trên hết các vua trần gian. 

2. Lời nguyện mở đầu
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trước khi về với Chúa Cha, Chúa đã trao cho các Tông đồ và qua các Tông đồ, Chúa đã trao cho chúng con sứ mạng rao giảng Tin mừng: “Các con hãy đi giảng dạy cho muôn dân, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, ai tin mà lãnh nhận Phép rửa người đó được ơn cứu độ”. Đây là bản chất của Hội Thánh, và Hội Thánh cũng trao phó cho mỗi người chúng con sứ vụ truyền giáo này. Chúa cũng biết đây là công việc khó khăn cần nhiều ơn trợ giúp. Đặc biệt là phải có sự hiện diện của Chúa. Chính vì thế nên Chúa đã hứa là sẽ ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Và quả thật Chúa đã thực hiện lời hứa đó khi Chúa ở với chúng con qua Bí tích Thánh Thể. Chúng con trông cậy vào sự phù trợ của Chúa và chúng con yêu mến Chúa.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Hợp với các Thiên thần, các Thánh và toàn thể Giáo Hội chúng con đến chầu Chúa giờ này, xin Chúa soi lòng mở trí cho chúng con hiểu rõ hơn truyền giáo là gì? Tại sao chúng con phải truyền giáo? Và truyền giáo bằng phương thế nào? Ước gì qua giờ chầu này, mỗi người chúng con hiểu biết sâu xa hơn về công cuộc truyền giáo của Hội Thánh và chúng con sẵn sàng góp sức của mình trong sứ mạng truyền giáo mà Chúa đã trao cho chúng con.

3. Lắng nghe Lời Chúa
    (Mời cộng đoàn đứng)
 • Hát: LẮNG NGHE LỜI CHÚA
1. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối; xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi; xin cho con cất tiếng lên, trả lời vừa khi con nghe Chúa; xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi?
ĐK: Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
2. Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng, chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng, thực hành lời Chúa đã truyền ban.

4. Công bố Tin Mừng: (Mc 16,9-20)
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mác-
Sau khi sống lại vào lúc tảng sáng ngày thứ nhất trong tuần, Đức Giê-su hiện ra trước tiên với bà Ma-ri-a Mác-đa-la, là kẻ đã được Người trừ cho khỏi bảy quỷ. Bà đi báo tin cho những kẻ đã từng sống với Người mà nay đang buồn bã khóc lóc. Nghe bà nói Người đang sống và bà đã thấy Người, các ông vẫn không tin.
Sau đó, Người tỏ mình ra dưới một hình dạng khác cho hai người trong nhóm các ông, khi họ đang trên đường đi về quê. Họ trở về báo tin cho các ông khác, nhưng các ông ấy cũng không tin hai người này.
Sau cùng, Người tỏ mình ra cho chính Nhóm Mười Một đang khi các ông dùng bữa. Người khiển trách các ông không tin và cứng lòng, bởi lẽ các ông không chịu tin những kẻ đã được thấy Người sau khi Người trỗi dậy.Người nói với các ông: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ; còn ai không tin, thì sẽ bị kết án. Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ. Họ sẽ cầm được rắn, và dù có uống nhằm thuốc độc, thì cũng chẳng sao. Và nếu họ đặt tay trên những người bệnh, thì những người này sẽ được mạnh khỏe.”
Nói xong, Chúa Giê-su được đưa lên trời và ngự bên hữu Thiên Chúa. Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.
Đó là Lời Chúa    
(Mời cộng đoàn ngồi )

5.  Suy niệm 1.  
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã đến trần gian đem Tin mừng nước Thiên Chúa cho chúng con. Chính Chúa đích thân loan báo Tin mừng cho chúng con. Chính Chúa chọn những Tông đồ, đã huấn luyện và sai các ngài ra đi tiếp nối sứ mạng truyền giáo. Trải qua hơn hai ngàn năm nay Hội thánh không ngừng thực thi sứ mạng Chúa trao. Mọi thành phần trong Hội thánh đều phải có bổn phận loan báo Tin mừng nước Thiên Chúa, không chỉ đến với những người ngoại, người lương, những người chưa biết và chưa yêu mến Chúa, nhưng còn hướng đến những người công giáo sống trong một họ, một xứ, làm cho mọi người có một đời sống đạo đức, sốt sắng thánh thiện, giúp cho họ có lòng yêu mến và tôn kính Chúa. Đó chính là ý nghĩa của việc truyền giáo. Và như vậy tất cả chúng con đều có nhiệm vụ truyền giáo. Việc truyền giáo không của riêng ai và không phải là một việc làm tùy sở thích, muốn làm hay không cũng được. Nhưng đây là một bổn phận, một nhiệm vụ bắt buộc. Mỗi người chúng con phải coi đây là vấn đề sống đạo, là vấn đề sinh tồn của Giáo Hội và là trách nhiệm của chính mình.
Vậy lạy Chúa, chúng con phải truyền giáo thế nào? Có rất nhiều cách, chúng con muốn dùng cách nào cũng được, nhưng nhất thiết phải thi hành hai cách này là: cầu nguyện và đời sống chứng nhân. Cầu nguyện cho việc truyền giáo là cách thức quan trọng, cầu nguyện cho những người đi truyền giáo, cầu nguyện cho mọi người mở rộng lòng đón nhận lời Chúa. Theo gương Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, cả đời không đi đâu truyền giáo, chỉ ở trong bốn bức tường dòng kín cầu nguyện cho việc truyền giáo. Thế mà Hội thánh đã tôn phong ngài làm quan thầy các xứ truyền giáo, ngang hàng với Thánh Phanxicô Xaviê đã bôn ba rao giảng Tin Mừng khắp nơi.
Lạy Chúa, chúng con muốn dùng những giây phút linh thiêng này để nhìn lại chính mình, xem chúng con có thường xuyên cầu nguyện cho việc truyền giáo không ! Nếu không thì đó là tội thiếu sót bổn phận phải làm, chúng con xin lỗi Chúa.
Thứ hai là truyền giáo bằng đời sống chứng nhân của mình. Đây là cách truyền giáo hữu hiệu nhất; đó là truyền giáo bằng đời sống tốt đẹp của chúng con. Một đời sống đạo đức chân thành cởi mở yêu thương là một tấm gương sáng ngời trước mặt mọi người. Một đời sống tốt đẹp có sức lôi cuốn hơn những lời nói hay. Như lời Chúa nói: “để người ta thấy những công việc tốt đẹp chúng con làm, mà ngợi khen Cha các con, Đấng ngự trên trời”.
 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, lời Chúa mời gọi đem Tin Mừng đến cho mọi loài thọ tạo vẫn đang thôi thúc mỗi người chúng con. Với niềm tin tưởng có Chúa luôn hiện diện nâng đỡ, chúng con thêm vững bước theo chân các tông đồ để đến với anh chị em chúng con. Xin Chúa thương chúc lành và làm cho chúng con nên những chứng nhân đích thực cho Nước Chúa giữa lòng xã hội hôm nay. Amen
Hát: Đẹp Thay
ÐK: (Ðẹp thay) Ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. (Ðẹp thay) Ôi đẹp thay những bước chân rảo khắp nẻo đường. (Ai gieo trong lệ sầu) sẽ gặt trong vui sướng. (Ai gieo trong nước mắt) sẽ về trong tiếng cười. Ôi đẹp thay những bước chân tiến vào giữa lòng thế giới, loan tình thương tình thương Chúa Trời, loan niềm vui, niềm vui cứu đời, cho mọi người và mọi nơi. 
1. Ôi đồng lúa mênh mông phơi mình dưới nắng hồng, lúa đã trổ bông dâng ngàn sức sống. Người đi trong nước mắt, và người về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng mừng bao la. 
2. Ta cùng tiến ai ơi theo tình Chúa quên mình, lý tưởng thần linh muôn đời tôn kính. Người đi trong nước mắt, và người về trong câu ca, tay ôm bó lúa lòng mừng bao la.

6.  Suy niệm 2.  
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể ! từ trước tới nay, chúng con cứ nghĩ rằng việc truyền giáo là của “các đấng các bậc”, chứ chúng con có biết gì đâu mà truyền giáo. Từ chỗ suy nghĩ như thế, làm cho chúng con xa lạ và chẳng thiết tha gì với việc truyền giáo cả, thậm chí ngay cả việc cầu nguyện cho công cuộc truyền giáo chúng con cũng làm cho chiếu lệ, chẳng có ý thức gì hết. Hôm nay được lời Chúa chỉ dạy, chúng con mới khám phá ra tầm quan trọng của việc truyền giáo, chúng con mới thấy được bổn phận của chúng con là phải góp phần vào trong công cuộc loan báo Tin mừng. Từ chỗ hiểu biết, chúng con mới quan tâm và yêu mến công việc truyền giáo của Chúa. Chúng con sẽ quyết tâm trở thành một nhà truyền giáo. Thế nhưng, lạy Chúa ! chúng con phải truyền giáo thế nào xin Chúa chỉ dạy chúng con.
Trước tiên Chúa muốn chúng con phải cố gắng hiểu biết về Chúa, cố gắng nghe và thực hành những lời chỉ bảo của Chúa trong Phúc Âm. Vì không ai cho người khác cái mình không có. Cũng vậy nếu chúng con muốn nói về Chúa cho anh chị em, thì trước tiên chúng con phải có Chúa trước đã, mà để có Chúa được thì chúng con phải học lời Chúa và yêu mến Chúa. Vì chính Chúa đã nói: “Ai yêu mến Ta thì vâng giữ lời Ta và Cha Ta sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở lại trong người ấy”.
Kế đến là chúng con phải tập yêu mến cầu nguyện, phải biết cầu nguyện cùng với những thao thức của Chúa, cầu nguyện cho nhiều người biết Chúa và tìm về gặp Chúa. Phải biết cầu nguyện cho những người khô khan nguội lạnh, khám phá ra tình thương của chúa, để trở về với Ngài. Biết cầu nguyện cho mỗi người, ngày một yêu mến Chúa nhiều hơn. Cuối cùng Chúa muốn dạy chúng con trở thành nhà truyền giáo đúng nghĩa, đó là phải cố gắng gọt giũa chính mình, uốn nắn lại chính con người của mình, sao cho phù hợp với Tin mừng của Chúa, để qua cách sống của chúng con người ta sẽ nhận ra được sự hiện diện của Chúa trong chính con người của chúng con, từ lời ăn tiếng nói đến cử chỉ tác phong, cho đến việc làm, tất cả đều toát lên một con người tốt, một con người thánh thiện, một con người có đầy Chúa ở trong mình. Lạy Chúa, đó là tất cả những quyết tâm của chúng con, xin Chúa giúp sức và chúc lành cho chúng con. Amen
- Hát: CON XIN LÀM CHỨNG TÁ
1. Hãy đi, đi khắp thế gian để loan Tin Mừng cứu rỗi. Cho muôn dân biết ân tình Cha, cho muôn nơi cất chung lời ca, mến yêu chan hoà. Hãy nên nhân chứng tình yêu, hãy nên men muối niềm tin. Cho muôn phương thoát tay quỷ ma, cho muôn dân sống trong tình Cha, sống chung một nhà.
ĐK.Con xin làm chứng tá, loan Tin Vui mọi ngày. Con xin làm ánh sáng soi chiếu đởi hôm nay.
2. Ngày xưa Người đi khắp nơi, truyền rao Tin Mừng Nước Chúa. Đem yêu thương thắp sáng ngàn nơi, mang tin vui xoá tan sầu đau, bắt lại nhịp cầu. Ngày nay theo dấu đường xưa, hành trang là chính Lời Chúa. Ta mang cho thế gian nguồn vui, ta khơi lên sức sống niềm tin, tiếng ca hoà bình.
(Mời cộng đoàn quỳ)
- Một người đọc:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tạ ơn Chúa đã cho chúng con được tham dự vào sứ mạng đem ơn cứu độ của Chúa đến cho mọi người, cho dù chúng con bất xứng, nhưng Chúa vẫn tín nhiệm và trao phó cho chúng con trọng trách này. Chúng con nguyện sẽ cố gắng thi hành và chu toàn tốt nhiệm vụ Chúa trao. Ước gì từ nay chúng con luôn để cho Chúa hướng dẫn và chỉ dạy, hầu chúng con có đủ khôn ngoan và can đảm giới thiệu Chúa cho anh chị em. Xin cho chúng con luôn để Chúa nâng đỡ, hầu chúng con có đủ nghị lực mà đỡ nâng anh chị em của chúng con.  Và chúng con luôn để cho Chúa biến đổi, hầu chúng con có thể trở thành chứng nhân của Chúa nơi những người chúng con gặp gỡ. Ước gì chúng con luôn để cho Chúa thông truyền sức sống, để qua đó chúng con có thể thông ban sự sống của Chúa qua chính đời sống yêu thương phục vụ của chúng con.
Lạy Chúa, Chúa thấu suốt con người của chúng con, Chúa biết rõ những yếu đuối giới hạn của chúng con, Chúa cũng sẵn sàng đón nhận những cố gắng vươn lên của chúng con. Chúng con xin tự nguyện trở thành dụng cụ trong tay của Chúa. Xin Chúa hãy sử dụng và thăng tiến dụng cụ của Chúa mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Amen

7. Kết thúc:        
(mời cộng đoàn quỳ)
 • Đọc Kinh Truyền Giáo
 • Kinh lạy Chúa Cứu Thế  
 • Cầu cho Đức Giáo Hoàng
 • Đây Nhiệm Tích
 • Phép lành Thánh Thể

(mời cộng đoàn đứng)
 • Hát: KINH HÒA BÌNH
Lạy Chúa từ nhân! Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.
Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm; để con đem tin kính vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con dọi ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu.
Lạy Chúa xin hãy dạy con: tìm an ủi người hơn được người ủi an, tìm hiểu biết người hơn được người hiểu biết, tìm yêu mến người hơn được người mến yêu. Vì chính khi hiến thân là khi được nhận lãnh, chính lúc quên mình là lúc gặp lại bản thân; vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời.
Ôi Thần Linh thánh ái xin mở rộng lòng con, xin thương ban xuống những ai lòng đầy thiện chí: ơn an bình. 

MẪU 2:
CẦU CHO VIỆC TÂN PHÚC ÂM HÓA:
Củng cố đức tin cho những kitô hữu sống Đạo hời hợt.

1. Khai mạc
 • Làm dấu Thánh Giá
 • Hát: Kinh Chúa Thánh Thần
 • Đặt Thánh Thể
 • Hát: CON THỜ LẠY
1. Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép Thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh. Nuôi đoàn con tháng ngày, cho lòng con vui say, dâng hiến Vua Trời khúc hoan ca tràn đầy.  
ĐK: Lòng con hân hoan mến tin nở hoa. Dù cho dương gian khó nguy lệ sa. Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua. Đời con tin yêu bước đi gần xa. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.
2. Chúa ngự trong phép mầu, chỉ vì ơn thương mến, ban xuống nhân loại chúng con không bờ bến. Con nguyện xin tháng ngày, thương đoàn con yếu đuối tha thứ muôn tội lỗi xưa nay tràn đầy.

2. Lời nguyện mở đầu
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước tôn Nhan Chúa cực thánh chúng con là kẻ phàm hèn tội lỗi xin sấp mình thờ lạy Chúa đang ngự trên bàn thờ trước mặt chúng con. Chúng con xin hợp cùng tâm tình của Mẹ Maria, Cha Thánh Giuse và toàn thể triều thần thiên quốc, sấp mình thờ lạy Chúa. Xin Chúa thêm đức tin cho chúng con.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhân ngày lễ Khánh Nhật Truyền Giáo 2017, trong một lá thư gửi Hồng y Fernando Filoni, Tổng Trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng các Dân Tộc, Đức Thánh Cha Phanxicô đã công bố một “Tháng Đặc Biệt Truyền Giáo” sẽ được cử hành vào tháng 10 năm 2019 để mừng kỷ niệm 100 năm Tông thư Maximum Illud của Đức Thánh Cha Bênêđictô XV.
Đức Thánh Cha Phanxicô viết: “Ngày 30 tháng 11, 2019, chúng ta sẽ cử hành Kỷ niệm 100 năm Đức Thánh Cha Bênêđíctô XV công bố Tông Thư Maximum Illud, qua đó ngài muốn tạo một sức thúc đẩy mới cho công việc truyền giáo là loan báo Tin Mừng”. Vì vậy, “bằng lá thư này tôi yêu cầu cử hành một Tháng Đặc Biệt Truyền Giáo vào tháng Mười năm 2019, nhằm thúc đẩy việc gia tăng ý thức về missio ad gentes (sứ mạng đến với muôn dân), và hăng say tiếp tục sự biến đổi truyền giáo trong đời sống và hoạt động mục vụ của Hội Thánh. Việc long trọng Kỷ niệm 100 Năm Tông Thư Maximum Illud cho thấy ý nghĩa và ảnh hưởng to lớn của Tông Thư này đối với đời sống và đặc biệt đối với hoạt động truyền giáo của Hội Thánh cho tới tận thời đại chúng ta hôm nay. Vì thế Đức Phanxicô muốn “coi Tháng Đặc biệt Truyền giáo vào Tháng Mười năm 2019 là một sự chuẩn bị tốt cho việc cử hành này, bằng cách làm cho mọi tín hữu quan tâm tới việc rao giảng Tin Mừng và giúp các cộng đoàn của họ gia tăng nhiệt tình truyền giáo và Phúc Âm hóa. Ước gì tình yêu đối với việc truyền giáo của Hội Thánh, cũng là một ‘niềm say mê Đức Giêsu và say mê dân của Người ngày càng lớn mạnh hơn! Vậy Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể giờ đây Hội Dòng (Giáo xứ, Giáo họ...) chúng con xin dâng lên Chúa tất cả tâm tình này để cầu nguyện cho sứ mạng loan báo Tin Mừng.

3. Lắng nghe Lời Chúa:
(Mời cộng đoàn đứng)
 • Hát: LẮNG NGHE LỜI CHÚA
1. Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
ĐK: Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
2. Xin cho con vững bước đi vào đời truyền ban cho chân lý. Xin cho con biết say mê cuộc đời làm nhân chứng tình yêu. Cho môi con thắm nét cười lời Ngài được đem cho thế giới. Cho đôi tay sáng ơn trời, trọn vẹn hành lý cho ngày mai.
Lời Chúa trong sách Ngôn Sứ Isaia (Is 60, 1-6)
         Ðứng lên, bừng sáng lên! Vì ánh sáng của ngươi đến rồi. Vinh quang của Ðức Chúa như bình minh chiếu toả trên ngươi. Kìa bóng tối bao trùm mặt đất, và mây mù phủ lấp chư dân; còn trên ngươi Ðức Chúa như bình minh chiếu toả, vinh quang Người xuất hiện trên ngươi. Chư dân sẽ đi về phía ánh sáng của ngươi, vua chúa hướng về ánh bình minh của ngươi mà tiến bước. Ðưa mắt nhìn tứ phía mà xem, tất cả đều tập hợp, kéo đến với ngươi: con trai ngươi từ phương xa tới, con gái ngươi được ẵm bên hông. Trước cảnh đó, mặt mày ngươi rạng rỡ, lòng ngươi rạo rực, vui như mở cờ, vì nguồn giàu sang sẽ đổ về từ biển cả, của cải muôn dân nước sẽ tràn đến với ngươi. Lạc đà từng đàn che rợp đất, lạc đà Ma-đi-an và Ê-pha: tất cả những người từ Sơ-va kéo đến, đều mang theo vàng với trầm hương, và loan truyền lời ca tụng Ðức Chúa.
Đó là Lời Chúa. (Tạ ơn Chúa).

4. Suy niệm 1:
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, trong giây phút này, chúng con đặt mình trước sự hiện diện đầy yêu thương của Chúa. Chúng con đang sống giữa một xã hội bị phủ lấp bởi sự vô cảm, tham lam, ghen ghét, hận thù. Đời sống đạo của chúng con trở nên hời hợt, chiếu lệ. Lời Chúa hôm nay như muốn chiếu soi vào những góc tối nơi tâm hồn chúng con. Xin Chúa cho chúng con biết mở lòng mình ra để đón nhận Lời Chúa, và quyết tâm thay đổi đời sống đức tin còn non yếu, không chỉ cho bản thân mình mà cả những người chúng con gặp gỡ hàng ngày.
 Ngôn sứ Isaia đã đưa ra những lời tiên đoán đầy phấn khởi về Giêrusalem vào ngày Đấng Cứu Thế xuất hiện. Ngày ấy, Giêrusalem sẽ trở thành trung tâm ánh sáng và mọi người từ bốn phương trời sẽ tiến về đó với muôn vàn lễ vật. Nhưng trớ trêu thay, vào ngày Con Thiên Chúa giáng sinh làm người, theo như lời tiên tri Isaia loan báo, ánh sáng đã chiếu trên Giêrusalem, nhưng lại chỉ có những người ở ngoài mới nhận ra ánh sáng ấy, còn dân trong thành thì vẫn tiếp tục sống trong u tối. Giêrusalem đã có thể chỉ rõ nơi vua dân Do Thái mới sinh ra, nhưng lại chỉ có những người ở ngoài mới tới thờ lạy Ngài.
Một ngôi sao xuất hiện trên bầu trời thì có chi đáng quan tâm. Nhưng tất cả cuộc hành trình kỳ diệu lại khởi đầu từ đó. Đêm hôm ấy, hẳn cũng đã có nhiều người nhìn lên trời, ngắm những vì sao nhưng lại không thấy được vì sao của Ngài. Cũng thế, những biến cố, những sự kiện diễn ra hằng ngày trên đường phố, trong xã hội. Chúng con cũng có thể đọc được những sự kiện, những biến cố ấy trên cùng một trang báo, qua cùng một chương trình thời sự, nhưng có mấy khi chúng con thấy được trong một biến cố, trong một sự kiện dấu chỉ về một đòi hỏi của Chúa?
Lạy Chúa, Lời Chúa là lời ban sự sống, xin giúp chúng con biết dọn mảnh đất tâm hồn mình bằng cách quăng đi những sỏi đá là những hời hợt nông nổi trong đời sống đạo, đồng thời luôn can đảm nhổ đi những cỏ lùng, những gai góc là những đam mê bất chính để tâm hồn con trở thành mảnh đất màu mỡ để hạt giống Lời Chúa trổ sinh hoa trái trong cuộc đời chúng con.
- Hát: CON LUÔN KHÁT KHAO
ĐK: Xin Chúa cho tâm hồn con luôn khát khao đi tìm gặp Chúa. Xin Chúa cho tâm hồn con luôn ước ao thuộc trọn về Ngài. Vì từ thuở xa xưa ấy, con chưa biết Chúa, Chúa đã biết con. Con chưa thấy Chúa, Chúa đã thấy con, con chưa yêu Ngài thì Ngài đã yêu con.
1. Con luôn khát khao gặp Ngài, lạy Chúa! Nguồn suối tình yêu. Ngài ban cho con những lời mến thương, Ngài trao cho con mơ ước tuổi xuân. Ngài trao cho con con tim nồng ấm tình yêu. Nhưng đến với Ngài con phải vượt qua bao nhiêu ngại ngần. Ngại vì chính con chưa từ bỏ mình, ngại vì lòng con còn lắm đam mê trần đời.
2. Con luôn khát khao gặp Ngài, lạy Chúa! Nguồn suối hồng ân. Tựa như nai kia khát dòng nước trong, tựa như bông hoa say ánh mặt trời, vầng tim khô khan mong ân tình Chúa ngập tràn. Con đến với Ngài mong được giải thoát bao nhiêu lụy phiền. Này là hồn xác con dâng trọn cho Ngài, để Ngài đổi mới, đổi mới con nên sạch trong.
3. Con luôn khát khao gặp Ngài, lạy Chúa! Cùng đích đời con. Tình yêu con dâng dẫu còn đổi thay, tình yêu con đây chưa hướng về Ngài, thì xin cho con kiên tâm tìm Chúa ngày đêm. Con đến với Ngài xin được tặng ban ơn thiêng độ trì. Ngài là bến xuân con hằng ngóng chờ, Ngài là đường đi mở lối cho con về trời.

5. Suy niệm 2:
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Trong cuộc đời chúng con, có biết bao ngôi sao bên cạnh mà dường như chúng con không hay biết. Những ngôi sao đó có thể không chói sáng như chúng con tưởng, nhưng lại giúp ích cho cuộc đời chúng con biết bao nhiêu. Những ngôi sao đó là những người thân trong gia đình, là thầy cô, bè bạn… và tất cả những ai đã cùng đồng hành với chúng con trên hành trình của cuộc đời. Nhưng ít khi chúng con nhìn nhận họ là những ánh sao để mà biết ơn, để mà trân trọng.
Có lẽ chúng con không dám làm ngôi sao sáng giữa trời, vì thấy mình yếu đuối và tội lỗi. Chúng con cũng chẳng dám mơ ước trở thành một ánh lửa non cao cho nhiều người từ phương xa nhìn tới. Nhưng lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con cố sức trở thành một ánh nến toả sáng trong gia đình, nơi những người xung quanh. Ánh sáng của cuộc sống mẫu mực nơi người cha, người mẹ toả chiếu trên con cái chắc chắn sẽ làm cho con cái được nên người và nên con Chúa.
Là người Kitô hữu, nhiều lúc chúng con tự hỏi không biết mình đang sống đạo hay chỉ giữ đạo. Vì trong đời sống thường ngày, chúng con chỉ quan tâm làm một số việc đạo đức theo thói quen như đọc kinh, xem lễ, rước lễ, lần hạt, làm dấu thánh giá v.v...Và chúng con an tâm mình đã là người Kitô hữu chính danh rồi. Nhưng thực ra, thì đó mới chỉ là “giữ đạo” theo thói quen và theo luật lệ, chứ chúng con chưa sống đạo, thực hành đạo theo ý Chúa. Chúng con chỉ biết vun vén cho bản thân mình, mà quên đi những người anh em bên cạnh chúng con.
         Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Xin cho chúng con trở nên những ánh sao của tình yêu Chúa, để chúng con biết “Tân Phúc Âm hóa”, củng cố đức tin cho những người Kitô hữu sống đạo khô khan, nguội lạnh. Xin cho chúng con ra khỏi con người của mình để đi đến với những người anh em đang cần tới sự giúp đỡ của chúng con, và  xin cho ngọn lửa yêu mến của chúng con luôn bừng cháy, để dù khi yếu đuối hay khi phải đối mặt với những thử thách của đức tin, chúng con cũng không bao giờ xa Chúa. Amen.
Thinh lặng…
Tháng 10 năm 2019 này, toàn thể Hội Thánh cầu nguyện cho việc truyền giáo, mà đỉnh cao là ngày 20.10-Chúa nhật XXIX thường niên, được gọi là Chúa nhật Truyền giáo-cầu nguyện cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc.
Truyền giáo, là bản chất của Hội Thánh và của mỗi người Kitô hữu, phải trở thành ưu tư và nỗ lực thực hành hằng ngày và suốt đời của mọi người tín hữu.
Cuộc sống bận rộn quá, nhiều mối tương giao quá, làm cho đời sống liên kết và hiệp thông với Thiên Chúa ngày một rời rạc, và có khi trở thành thứ yếu giữa bao nhiêu nhu cầu khác. Mọi thành phần Dân Chúa, từ giáo sĩ, tu sĩ đến giáo dân, đều chịu ảnh hưởng bởi thách đố này, và chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau, nhờ ân sủng của Chúa, biết “củng cố tình bằng hữu của chúng ta với Chúa”.
Truyền giáo là “hãy làm cho muôn dân trở thành môn đệ Thầy” (Mt 28, 19) mà người môn đệ Chúa đã được nâng lên “là bạn hữu của Thầy” (Ga 15, 15), nên việc “củng cố tình bằng hữu của chúng ta với Chúa” chính là nền tảng vững chắc nhất để loan báo Tin Mừng. Vì chỉ khi chúng ta đã có tình bằng hữu với Đức Kitô, mới có khả năng làm cho tha nhân nên bạn hữu của Người.
Thế giới ngày hôm qua cũng như hôm nay luôn ngưỡng mộ những chứng nhân cho tình yêu. Một thánh Têrêsa thành Calcutta nhỏ bé nhưng có một trái tim lớn lao đã làm cho cả thế giới kính phục. Ở Việt Nam, dù là người Công Giáo hay không Công Giáo, họ vẫn nói với nhau về một vị giám mục dám bỏ ngai tòa để đến ở cùng những người cùi tại trại cùi Di linh. Đó chính là Đức Giám mục Cassien. Ngài đã dùng tình yêu để xoa dịu những những đau đớn cho người cùng khổ. Ngài đã chết cho tình yêu, nên tình yêu của ngài mãi ở lại nơi dương thế qua mọi thời đại.
Hôm nay chúng ta đang sống trong Tháng đặc biệt truyền giáo, thiết tưởng là dịp thuận tiện để chúng ta nhìn lại tinh thần chứng nhân Tin Mừng và cách thức truyền giáo của bản thân mỗi người chúng ta:
Phải truyền giáo cách nào?
Đối với Mẹ Têrêsa Calcutta, truyền giáo là chia sẻ tình thương. Mẹ không rao giảng Phúc Âm bằng lời nhưng bằng những tâm tình và cử chỉ yêu thương cụ thể. Mẹ cũng chẳng chủ trương yêu thương đại chúng cách chung chung, nhưng là yêu thương từng người đang đối diện.
Mẹ nói: "Đối với chúng tôi, điều quan trọng là từng người một. Để thương yêu một người thì phải đến gần người ấy... Tôi chủ trương một người đến với một người. Mỗi một người đều là hiện thân của Đức Kitô, mà chỉ có một Chúa Giêsu thôi. Người đó phải là người duy nhất trên thế gian trong giây phút đó."
Với tâm tình này, Mẹ Têrêsa đã thu phục nhân tâm rất nhiều người khắp nơi trên thế giới. Cũng bằng phương thức nầy, Giáo Hội công giáo Hàn Quốc đã làm gia tăng gấp đôi số tín hữu chỉ trong vòng mười năm!
Theo gương Mẹ Têrêsa, mỗi một người công giáo nên kết thân với một người lương, coi người đó như anh em ruột thịt và đem hết lòng yêu thương người đó.
Mỗi gia đình công giáo nên kết thân với một gia đình lương dân, coi họ như thân quyến của mình, sẵn sàng chia sẻ buồn vui sướng khổ; khi có ngày giỗ kỵ, cưới xin hay lễ lạc gì trong gia đình, hãy mời họ cùng thông hiệp. Nhờ đó hai bên thắt chặt mối giây thân ái và qua tình thân này, Tin Mừng của Chúa Kitô sẽ được lan toả.
Giáo Hội Hàn Quốc đã chứng tỏ đây là phương thức truyền giáo rất hiệu quả mà mỗi tín hữu đều có thể thực hiện trong đời mình.

6. Kết thúc:
 • Đọc Kinh Truyền Giáo
 • Kinh lạy Chúa Cứu Thế  
 • Cầu cho Đức Giáo Hoàng
 • Đây Nhiệm Tích
 • Phép lành Thánh Thể

(Có thể kết thúc giờ chầu bằng một bài hát truyền giáo: Lời nguyện truyền giáo, Đem Tin Mừng, Thần Khí Chúa)

MẪU 3:
CẦU CHO VIỆC TÁI PHÚC ÂM HÓA:
Các Kitô hữu bỏ Đạo - không thực hành Đức Tin

1. Khai mạc
 • Làm dấu Thánh Giá
 • Hát: Cầu xin Chúa Thánh Thần
 • Đặt Mình Thánh Chúa
 (Mời cộng đoàn quỳ)
 • Hát: ĐÂY PHÉP NHIỆM MẦU
1. Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh. Thiên Chúa cao quang bởi nơi thiên đình. Ngự trong mình Thánh để nuôi hồn con. Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.
ĐK: Giêsu nhân lành đoàn con kính thờ. Chúa là thần lương ban cho con cái. Qua nơi lưu đầy về nơi mong chờ. Say nguồn tình yêu thiết tha suốt đời.
2. Con cái trên đời cùng ăn một bánh, thân xác Giêsu xuống muôn ơn lành. Đoàn con âu yếm kết hiệp cùng nhau. Sống trong tình yêu đến muôn đời sau.

2. Lời nguyện mở đầu
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể ! Cộng đoàn chúng con trở về đây bên Thánh Thể Chúa, mang cơn khát của của sa mạc tâm linh, cung như cơn khát của những tâm hồn cằn cỗi, khô khan, nguội lạnh, để trở về bên đây bên Chúa, để cùng nhau cầu nguyện cho các Kito hữu bỏ đạo và không thực hành đạo.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con sấp mình thờ lạy Chúa là Thiên Chúa và là Ðấng Cứu độ chúng con. Chúng con tin Chúa đang ngự thật trong tấm bánh nhỏ bé của Bí tích Tình Yêu này. Chúng con chúc tụng và ngợi khen tình yêu vô biên của Chúa dành cho chúng con. Nơi đây, chúng con biết rằng Chúa đang chờ đợi chúng con như người Cha nhân lành chờ đợi người con hoang đàng trở về. Cho dù chúng con tội lỗi, yếu đuối đến đâu đi nữa, hay cho dù thế gian không chấp nhận nhưng Chúa luôn mở rộng cánh tay, sẵn sàng ôm lấy chúng con và nói với chúng con rằng: "Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến các con như vậy" (Ga 15,9).
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, này chúng con đây với thân phận phàm hèn của một tội nhân trước mặt Chúa. Chúng con xin dâng Chúa toàn thân xác, trí khôn và linh hồn cho Chúa. Xin Chúa ban Thánh Thần cho chúng con, để nhờ Thần Khí của Chúa chúng con biết tôn vinh và cảm tạ Chúa. Xin cho chúng con cảm nghiệm được bằng trái tim xác thịt của chúng con rằng: Chúa đang ở đây, Chúa đang sống. Chúa đang nghe chúng con nói. Chúa đang nhìn con bằng đôi mắt yêu thương. Chúng con cũng thế, ước gì Chúa xức dầu trên đôi tai và trái tim chúng con để chúng con nghe được tiếng Chúa nói, cảm nhận được Chúa hiện diện để đôi mắt tâm linh của chúng con được thấy Chúa. Xin Chúa hãy tỏ lộ tình yêu Chúa ra cho chúng con, và nhận chìm chúng con trong đại dương tình yêu của Chúa ngay giây phút này. Xin Chúa hãy dạy cho chúng con đường lối của Chúa, sửa sai những lỗi lầm, những thiếu xót của chúng con, xin thêm long tin và tình yêu Chúa cho chúng con cũng như cho các Kitô hữu còn đang sống xa Chúa.
 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin dâng những giờ phút này, để hoàn toàn được thuộc về Chúa. Như xưa Maria ngồi bên chân Chúa, lắng nghe Lời Hằng Sống mà quên đi những lo toan, bôn ba ở đời. Chúa chính là nguồn hạnh phúc và niềm hoan lạc đích thực của chúng con. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Ngài.

3. Lắng nghe Lời Chúa
(mời cộng đoàn đứng)
 • Hát: LẮNG NGHE LỜI CHÚA
1. Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thưa: Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi.
ĐK: Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.
2. Xin cho con đến với Người bằng một tình yêu không giả dối. Xin cho con đến trong đời tìm lại nguồn hạnh phúc mà thôi. Cho con khi đã lắng nghe lời Ngài dạy con ôi cao quí. Xin cho con trái tim si ngàn đời tình mến không nhạt phai.
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan
                                             (Ga 6, 35-40.47-51)

Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Do Thái: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ! Nhưng tôi đã bảo các ông: các ông đã thấy tôi mà không tin. Tất cả những người Chúa Cha ban cho tôi đều sẽ đến với tôi, và ai đến với tôi, tôi sẽ không loại ra ngoài, vì tôi tự trời mà xuống, không phải để làm theo ý tôi, nhưng để làm theo ý Đấng đã sai tôi. Mà ý của Đấng đã sai tôi là tất cả những kẻ Người đã ban cho tôi, tôi sẽ không để mất một ai nhưng sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Thật vậy, ý của Cha tôi là tất cả những ai thấy người Con và tin vào người Con, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết.
Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết. Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống."
Đó là Lời Chúa - Lạy Chúa Kitô ngợi khen Chúa.
(mời cộng đoàn ngồi)

4. Suy niệm
Bí tích Thánh Thể là Bí tích của tình yêu. Vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã có sáng kiến lấy Thịt và Máu Người làm của ăn, của uống để nuôi sống chúng ta. Chính Chúa Giêsu đã khẳng định: Người là của ăn và của uống để cho chúng ta được sống và sống dồi dào. Dân Do Thái khi xưa đã ăn manna và uống nước từ tảng đá trong sa mạc mà vẫn chết. Còn của ăn và của uống Chúa Giêsu ban hoàn toàn khác với manna và mạch nước trong sa mạc: “Ai ăn Bánh này sẽ được sống đời đời”. Chúa Giêsu không nhằm thoả mãn cái đói, cái khát của thể xác. Người xác quyết: “Thịt tôi thật là của ăn, máu tôi thật là của uống”. Bánh Người ban là Thịt Máu Người. Kiểu nói “Thịt Máu”ở đây không những chỉ về Lương Thực thần thiêng đem đến cho con người sự sống vĩnh cửu, mà còn ám chỉ đến Mầu nhiệm Nhập Thể cứu chuộc của Con Thiên Chúa. Con Thiên Chúa đã Nhập Thể mang lấy xác phàm trong thân phận con người, và đã đổ máu ra trên thập giá để cứu chuộc nhân loại. Thân Mình Người ban cho chúng ta làm của ăn, cũng chính là Thân Mình Người đã trao hiến trong cuộc Khổ Nạn, Máu Người ban cũng là máu đã tuôn trào tự cạnh sườn, khi Người được giương cao trên Thập Giá để trở nên Đấng Khơi Nguồn Sự Sống cho chúng ta.
Vì thế Chúa Giêsu khẳng định những ai chăm chỉ rước Thánh Thể, sẽ được nên một và ở lại với Chúa: “Ai ăn thịt Tôi và uống máu Tôi thì ở lại trong Tôi, và Tôi ở lại trong người ấy”. Thật vậy, không Bí tích nào giúp chúng ta sống với Chúa, sống nhờ Chúa và trong Chúa như Bí tích Thánh Thể. Từ đó mà chúng ta mới có thể khẳng định như Thánh Phaolô: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Đức Kitô sống trong tôi”. 
Khi yêu thương, Đức Giêsu không chỉ ban cơm bánh, tiện nghi, sức khỏe… Một cuộc sống mau qua đời này cho chúng ta: mà còn dành cho chúng ta một nguồn ân sủng vô tận đặc biệt nhất, chính là Mình Máu Ngài làm lương thực nuôi linh hồn ta. Ngài đã yêu và yêu đến cùng.
Trên bàn thờ Chúa, chúng ta đã thấy tận mắt Bánh và Rượu được truyền phép. Nhưng cần phải được soi sáng, đức tin chúng ta mới nhận biết và tin rằng Bánh chính là Mình Chúa Kitô và Rượu là Máu Chúa Kitô. Thật không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết niềm tin của chúng ta: Làm sao Bánh lại có thể là mình Chúa Kitô và Rượu lại là máu Chúa Kitô được ?
Chúng ta tin, Chúa Giêsu hiện diện thực sự trong Bí Tích Mình Thánh. Bánh thánh trở thành Bí tích nuôi dưỡng linh hồn chúng ta, Bí tích cần thiết để dẫn dắt chúng ta trên con đường về tới thiên đàng! Trước khi về Trời, Chúa Giêsu đã hứa không để chúng ta mồ côi: “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20). Nhưng Ngài ở lại với chúng ta thế nào khi về cùng Cha? Bí tích Thánh Thể là kho tàng cao quí thể hiện lời hứa trên.
Thiên Chúa yêu thương con người và dựng nên con người giống hình ảnh Chúa. Người vẫn còn yêu thương con người ngay khi con người đã sa ngã phạm tội, đã phản bội Chúa. Để giải thoát con người  khỏi ách của tội lỗi và ma quỉ thì, như lời thánh Gioan Tông đồ : “Thiên Chúa yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con Một để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người xuống trần gian không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian nhờ Con của Người mà được cứu độ” (Ga 3,16-17).
Hoặc có thể nói như thánh Phaolô, Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha đã hủy mình ra không, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân như chúng ta. Ngài còn hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết và là cái chết ô nhục trên thập giá (x Pl 2,6-11). Ta thử hỏi : vì lý do nào mà Chúa đã xuống thế làm người chịu chết chuộc tội cho chúng ta ? Có lẽ không có câu trả lời nào thoả đáng cho bằng câu : Vì yêu thương chúng ta. Đúng như lời Chúa Giêsu đã nói : “Không có tình yêu nào lớn lao cho bằng mối tình của kẻ chết vì người mình yêu” (Ga 13,13).
Hơn nữa, trong tình yêu, ai cũng muốn kề cận, nên một với người mình yêu. Đức Giêsu vì yêu chúng ta, không những Người đã hy sinh chịu chết trên thập giá mà còn muốn ở lại cùng chúng ta mãi mãi. Vì thế, Người đã thiết lập Bí tích Thánh Thể. Đó là điều đã được loan báo từ trong Cựu Ước, qua hình ảnh bữa tiệc mà Thiên Chúa sẽ thiết đãi muôn dân và cuối cùng đã được thực hiện trong chiều Thứ năm Tuần thánh, ngay trước lúc Đức Giêsu bước vào cuộc khổ nạn của Người.
Chúa Giêsu đã lập phép Thánh Thể để ban Thịt và Máu Người làm của ăn nuôi sống linh hồn chúng ta.  Người còn muốn Giáo Hội hãy làm lại việc Người đã làm, để tưởng nhớ đến Người và để Người có thể hiện diện thực sự với loài người mỗi ngày cho đến tận thế. Hằng ngày trên mọi bàn thờ khắp thế giới, thánh lễ được cử hành để Chúa Giêsu hiện diện với chúng ta.  Đó là hồng ân quí giá nhất mà Chúa dành cho chúng ta, chúng ta chỉ biết dâng lời cảm tạ Ngài với tất cả lòng hân hoan cảm mến.
Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa đến với chúng con dưới dạng tấm bánh bình thường. Tấm bánh chẳng nói gì chỉ biết lặng lẽ chờ đợi. Tấm bánh hiện diện là để phục vụ con người. Tấm bánh quá đỗi mong manh, nhỏ bé, có thể bị ẩm mốc làm hư hoại, và rất tan sau khi được nhận lãnh. Lạy Chúa Giê-su, có cái gì tương tự giữa phận làm người và phận làm bánh của Chúa. Xin cho chúng con biết cách đến với con người hôm nay: Đơn sơ, khiêm hạ, không chút vinh quang hay quyền lực. Nhờ ăn tấm bánh của Chúa, chúng con cũng trở nên tấm bánh ngon được bẻ ra để đáp ứng khẩu vị của nhiều người. Ước gì chúng con dám rước Chúa đi vào mọi vùng mờ tối của lòng mình, để sự hiện diện của Chúa trong con được lớn lên. Và ước gì chúng con trở thành những Nhà Tạm di động, đem Chúa đến cho tất cả những người mà chúng con gặp gỡ.
(mời cộng đoàn đứng)
- Hát: LƯƠNG THỰC CỦA CON – Viết Chung.
1. Lương thực của con là chính Máu Thịt của Chúa. Đã vì tình yêu thương mà tự hiến thân trên thập hình. Như sông sâu biển rộng như non cao núi thẳm lương thực tình yêu nuôi dưỡng tâm linh. Bao ân sâu nghĩa nặng ôi cao siêu thánh thiện muôn đời lòng con đâu dám vong tình.
2. Xưa nhờ thần lương đổ xuống bởi trời nuôi nấng, Chúa đã dìu muôn dân từng vượt thoát ra khỏi sa mạc. Mưa man-na khắp vùng, mưa tin yêu xuống lòng, mưa ngàn hồng ân soi sáng dân riêng. Nay Cha ban Thánh Thể cho nhân linh bốn bể ban trọn niềm tin đi tới thiên đàng.
3. Trên đường trần gian ngày tháng mơ tưởng trông ngóng. Chúa hằng ở bên con hằng bồi dưỡng của ăn đầy hồn. Đây man-na Thánh Thần đây ân thiêng sức hùng, tâm hồn đầy no tiệc thánh Cha ban. Tri ân Cha vô vàn tri ân Cha muôn ngàn. Chân thành đoàn con vui sống Tin Mừng.

4. Lời nguyện
(mời cộng đoàn quỳ)
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã ban giới răn mới và ban Thánh Thần, để nhắc nhớ và dẫn chúng con vào sự thật toàn vẹn. Xin cho chúng con biết nói về Chúa bằng tất cả kinh nghiệm thiêng liêng đến từ những lần gặp gỡ, đối thoại, khao khát và cảm nếm sự hiện diện của Chúa.
Lạy Chúa, trong giây phút linh thiêng và sốt sắng này chúng con nhớ cầu nguyện cách đặc biệt cho những anh chị em đã lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, nhưng giờ đây họ không còn tin nhận Chúa, cũng như những anh chị em có lòng đạo nhưng lại sống xa Chúa, xa giáo hội và cộng đoàn, Xin Chúa hãy thêm lòng tin và lửa mến cho họ, để họ cảm nghiệm được tình yêu Chúa giành cho họ mà quay trở về với giáo hội. Amen
5. Kết thúc:
 • Kinh lạy Chúa Cứu Thế  
 • Cầu cho Đức Giáo Hoàng
 • Đây Nhiệm Tích
 • Phép lành Thánh Thể

(Có thể kết thúc giờ chầu bằng một bài hát truyền giáo: Lời nguyện truyền giáo, Đem Tin Mừng, Thần Khí Chúa)

MẪU 4:
CẦU NGUYỆN CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO

1. Khai mạc
 • Làm dấu Thánh Giá
 • Hát kinh Chúa Thánh Thần
 • Đặt Mình Thánh Chúa.
 • Hát: GIÊSU CHÚA CON ƠI
1. Giêsu Chúa con ơi! Yêu thương phút giây này, Ngài đến viếng thăm con, trao ban muôn hồng ân. Giêsu sống trong con, thông chia những vui buồn, tình yêu Chúa cho con, mênh mông nư mưa nguồn.
ĐK: Con xin kính tin khiêm nhường thờ lạy Chúa. Cho con say mến cảm tạ tình yêu Chúa. Qua bao năm tháng ân tình Chúa cao vời. Cho con yêu Chúa, yêu người mãi thôi.
2. Giêsu Chúa con ơi! Cho con mến yêu Ngài. Dù năm tháng phôi phai, con xin yêu Ngài thôi. Con mong bước chân vui, đi loan báo danh Ngài. Tình yêu Chúa khôn vơi, Chúa tín trung muôn đời.

2. Lắng nghe Lời Chúa
Người loan báo Tin Mừng phải là người thấm nhuần Lời Chúa, là người có Chúa Kitô trên môi miệng, trên tay, trong trái tim và trong toàn con người. Là người biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, để cho Lời Chúa hướng dẫn bước đường sống của mình. Giờ đây, chúng con xin lắng nghe lời Chúa phán dạy.
- Hát: LỜI HẰNG SỐNG – Vi Nam
1. Lời Người sáng ngời chiếu soi trần gian, dìu người lữ hành xuôi bến bình an, dù rằng đất trời lắm phen điêu tàn, ai giữ lời Cha sẽ mãi yên hàn.
ĐK: Lời Người êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu. Từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời Người dắt đường về miền yêu thương lai láng như trùng dương. Lời Người mãi còn ngọt ngào ân thiêng chứa chan cõi lòng.
2. Lời Người vỗ về những khi sầu đau, đường dài ngút ngàn không biết về đâu, cuộc đời xế chiều tóc râm mái đầu, tin vững lời Cha ân nghĩa thắm mầu.
3. Lời Người chính trực đến trong cuộc đời, là nguồn hy vọng chan chứa niềm vui, là nguồn sức mạnh đỡ nâng con người, nuôi dưỡng bằng muôn ân phúc cao vời.
- Đọc Tin Mừng: Lc 5,1-11
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Lu-ca
Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.
Giảng xong, Người bảo ông Si-môn : "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá." Ông Si-môn đáp : "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới." Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.
Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói : "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi !" Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn : "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta." Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
Đó là lời Chúa. - Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.

3. Suy niệm
Các Tông đồ đã đánh cá vất vả suốt đêm mà không được con cá nào. Nay Chúa Giêsu bảo các ngài phải ra khơi một lần nữ Chắc các ngài phải ngần ngại lắm. Ngần ngại vì vừa qua một đêm vất vả, thân thể mỏi nhừ vì suốt đêm vật lộn với biển cả, với sóng gió, với chài lưới. Ngần ngại vì đang buồn ngủ. Mắt trĩu nặng vì suốt đêm không ngủ, đang cần một giấc ngủ để phục hồi sinh lực. Ngần ngại vì thất bại ê chề, đã mất hêt ý chí phấn đấu. Thế nhưng các ngài vẫn vâng lời Chúa, ra khơi, thả lưới. Và kết quả thật bất ngờ. Lưới đầy cá chất hai thuyền đến gần chìm.
Qua bài Tin mừng này, Chúa muốn dạy cho tôi những bài học về việc truyền giáo.
Bài học thứ nhất: Truyền giáo là một công việc đòi hỏi vất vả. Phải làm việc đêm ngày. Như các Tông đồ đã chài lưới suốt đêm thâu trong sương đêm giá lạnh, trong sóng gió biển khơi, trong vất vả cực nhọc. Suốt đêm đã lênh đênh trên biển cả, sáng sớm vừa mới về tới đất liền, tưởng được nghỉ ngơi, không ngờ lại phải ra khơi ngay tức khắc, ra khơi ngay cả lúc đang mệt mỏi cần nghỉ ngơi. Người muốn truyền giáo cũng phải noi gương các Tông đồ. Làm việc không ngơi nghỉ. Phải đầu tư sức lực và trí tuệ. Phải phấn đấu không ngừng. Phải làm cho hết việc chứ không phải làm cho hết giờ. Và phải chấp nhận tất cả những mệt mỏi, những khó khăn thử thách.
Bài học thứ hai: Truyền giáo là một công việc việc đòi hỏi kiên trì. Vì việc truyền giáo có thể gặp nhiều thất bại hơn thành công, có nhiều mệt nhọc hơn vui thích, nên việc truyền giáo đòi hỏi rất nhiều kiên trì. Kiên trì khi đã gặp thất bại. Kiên trì khi đã chán nản, mệt mỏi rã rời. Kiên trì khi gặp những trắc trở. Như lời Thánh Phaolô khuyên dạy: “Hãy rao giảng lời Chúa. Hãy lên tiếng lúc thuận tiện, cũng như lúc không thuận tiện” (2Tm 4,2). Các Tông đồ thật kiên trì, mặc dù đã thất bại sau suốt một đêm vất vả, các ngài vẫn tiếp tục ra khơi theo lệnh Chúa truyền. Trong quá khứ chúng ta đã gặp nhiều thất bại trong việc truyền giáo. Hôm nay Chúa lại mời gọi chúng ta hãy ra khơi, hãy lên đường truyền giáo. Ta hãy mau mắn đáp lời Chúa mời gọi, kiên nhẫn làm việc trên cánh đồng truyền giáo, bất chấp mọi thất bại, bất chấp mọi chán nản.
Bài học thứ ba: Truyền giáo là một công việc đòi hỏi thanh luyện bản thân. Truyền giáo là công việc thánh  thiện nên người truyền giáo phải thánh thiện. Sự thánh thiện khởi đi từ nhận thức thân phận yếu hèn tội lỗi. Và từ đó nảy sinh nhu cầu được thanh luyện. Như Phêrô cảm thấy mình tội lỗi không xứng đáng ở gần Chúa. Như Phaolô ngã ngựa nhận ra mình lầm lạc. Như Isaia cảm thấy môi miệng mình ô uế. Sau khi được thanh luyện các ngài đã trở thành những nhà truyền giáo gương mẫu. Thánh hoá bản thân là một điều kiện quan trọng để truyền giáo thành công.
Bài học thứ tư: Truyền giáo là một công việc đòi hỏi lắng nghe lời Chúa. Vì truyền giáo là một công việc thiêng liêng. Nên ta không thể cậy dựa vào sức lực phàm nhân, phương tiện phàm trần. Các tông đồ là những ngư phủ chuyên nghiệp. Các ngài biết rõ biển hồ Galilê như lòng bàn tay. Thế mà các ngài đánh cá suốt đêm chẳng được con nào. Đó là bài học dạy ta biết rằng, nếu cậy dựa vào tài sức riêng, việc truyền giáo sẽ không có kết quả. Việc các Tông đồ vâng lời Chúa ra khơi và vâng lời Chúa thả lưới bên phải mạn thuyền cho ta thấy một thái độ khiêm nhường lắng nghe. Dù Chúa Giêsu không phải ngư phủ chính gốc. Dù Chúa Giêsu không hiểu biết biển hồ, nhưng các ngài vẫn vâng lời Chúa. Chính nhờ thế, các ngài đã thành công là được một mẻ lưới đầy cá. Người làm việc truyền giáo phải noi gương các Tông đồ, khiêm nhường nhận biết sự nghèo hèn của bản thân để thao thức lắng nghe lời Chúa. Chỉ khi làm theo Lời Chúa, làm theo ý Chúa, làm vì Chúa thì việc tuyền giáo mới có kết quả tốt đẹp.
- Hát: HÃY RA KHƠI -  Lm. Nguyên Lễ
1. “Hãy ra khơi”, đây Lời Chúa đang kêu mời. Hãy ra khơi, loan truyền Phúc Âm mọi nơi, dù biển đời hiểm nguy sóng gió chẳng ngơi, trông cậy nơi Chúa chở che đỡ nâng không rời.
ĐK: Nay con xin đáp Lời Ngài đã bao năm kêu mời. Con đi theo Chúa vào đời loan truyền niềm tin mới, mong muôn dân thắm nụ cười tin nhận ơn cứu rỗi, xin cho con suốt cuộc đời trung thành theo Chúa thôi.
2. Chúa sai con đi về khắp nơi mọi miền, báo tin vui: nhân loại sẽ luôn bình yên, nhờ một lòng thực thi tiếng Chúa nhủ khuyên, tôn thờ Thiên Chúa và luôn mến thương anh em.
3. Hãy an tâm đi làm chứng nhân Tin Mừng, dẫu quanh ta muôn vàn khó khăn hiểm nguy, vì từng ngày đời ta có Chúa cùng đi, nương tựa nơi Chúa, hiểm nguy khó khăn lo gì.
4. Vững tin nơi Danh Ngài đến muôn muôn đời, mãi thương con ban nguồn phúc ân chẳng vơi, ngày lại ngày, dìu đưa con tới mọi nơi, loan truyền Danh Chúa, và nên muối men cho đời.

4. Cầu nguyện
(Mời cộng đoàn quỳ)
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban cho chúng con một trái tim rộng lớn, một sự quảng đại dấn thân, biết cho đi mà không tính toán, biết chiến đấu mà không sợ thương tích. Xin ban cho mỗi người chúng con một nghị lực mạnh mẽ, sẵn sàng chấp nhận những vất vả khổ cực trong việc truyền giáo.
Xin cho chúng con biết chấp nhận cả những thất bại mà vẫn kiên trì lên đường truyền giáo. Và nhất là ban cho mỗi người chúng con luôn được Chúa dạy bảo và luôn biết làm theo thánh ý Chúa.
Xin Chúa xin thanh luyện và biến đổi chúng con nên tạo vật mới, nên khí cụ bình an, khí cụ tình yêu của Chúa. Chỉ có như thế, việc truyền giáo của chúng con mới có kết quả tốt đẹp theo ý Chúa muốn.
 Xin Chúa ban cho chúng con có trái tim yêu thương của Chúa để chúng con lên đường truyền giáo. Xin đồng hành với chúng con. Xin dạy chúng con biết học cách truyền giáo của Chúa, và có tấm lòng truyền Giáo như Chúa. Amen.

Giờ đây, xin cộng đoàn hiệp dâng lên Mẹ Maria 10 kinh Kính Mừng với ngắm thứ hai của của Mầu nhiệm Năm Sự Sáng, xin Mẹ cùng đồng hành với chúng ta trong giờ chầu này. Xin Mẹ giúp chúng ta tin vào Chúa như Mẹ, luôn ghi tạc lời Chúa vào lòng như Mẹ. Và nhất là xin Mẹ cùng đồng hành với chúng ta trên bước đường truyền giáo.
Ngắm thứ 2 của mầu nhiệm 5 sự sáng - Đọc 10 kinh kính mừng

5. Kết thúc
         (Mời cộng đoàn quỳ)
 • Đọc Kinh Truyền Giáo
 • Kinh lạy Chúa Cứu Thế  
 • Cầu cho Đức Giáo Hoàng
 • Đây Nhiệm Tích
 • Phép lành Thánh Thể
 • Hát: Một bài về truyền giáo

KINH TRUYỀN GIÁO

Lạy Thiên Chúa là Cha toàn năng,/ Cha yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một,/ để ai tin vào Con của Cha thì khỏi phải chết,/ nhưng được sống muôn đời./ Chúng con tạ ơn Cha/ vì đã cho chúng con được làm người,/ lại được làm con Cha/ với niềm hy vọng được sống muôn đời./ Xin Cha nhìn đến những người chưa nhận biết chân lý và ơn cứu độ trên thế giới hôm nay,/ và hướng dẫn họ đến với Ðức Kitô,/ để được quy tụ vào Nước Cha.
Lạy Chúa Giêsu,/ Chúa đã xuống thế làm người,/ đã loan báo Tin Mừng cứu độ,/ đã chịu chết và sống lại/ để nên ánh sáng muôn dân/ và đem ơn cứu độ đến tận cùng trái đất./ Chúa đã thao thức:/ Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít./ Trước khi về trời,/ Chúa đã sai các Tông đồ đi rao giảng Tin Mừng/ và làm chứng cho Chúa đến tận cùng thế giới./ Xin Chúa tiếp tục sai những thợ gặt lành nghề đến cánh đồng bao la/ và soi sáng cho nhiều người biết cầu nguyện, hy sinh,/ quảng đại dấn thân cho việc truyền giáo./ Xin Chúa chúc phúc cho hoạt động loan báo Tin Mừng của chúng con.
Lạy Chúa Thánh Thần,/ Chúa đã đến với các Tông đồ và các Ngài đã lên đường,/ đem ánh sáng và tình thương của Chúa đến với nhiều dân tộc./ Xin Chúa ban cho chúng con lửa nhiệt thành truyền giáo,/ biến chúng con thành những chứng nhân loan báo Ðức Kitô và Nước Trời,/ thể hiện qua nếp sống yêu thương và phục vụ,/ biết đối thoại và cộng tác với mọi người,/ biết chia sẻ của cải vật chất và tinh thần cho người nghèo khổ bất hạnh,/ để cùng nhau bồi đắp nền văn minh tình thương và sự sống. 
Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria,/ các thánh truyền giáo và các thánh tử đạo Việt Nam,/ xin Ba Ngôi Chí Thánh chúc phúc cho quê hương Việt Nam chúng con/ và các dân tộc trên toàn thế giới./ Amen.      
Cho phép sử dụng trong Giáo phận      
Bùi Chu, ngày 26/09/2019     
+ Thomas Vũ Ðình Hiệu

MỤC LỤC

- CỬ HÀNH THÁNG ĐẶC BIỆT TRUYỀN GIÁO ....................... 2
- MẪU 1: CẦU NGUYỆN CHO CÁC TÍN HỮU Ý THỨC SỨ VỤ TRUYỀN GIÁO ............................................................................... 5
- MẪU 2: CẦU NGUYỆN CHO VIỆC TÂN PHÚC ÂM HÓA ......................................................................................................... 15
- MẪU 3: CẦU NGUYỆN CHO VIỆC TÁI PHÚC ÂM HÓA ......................................................................................................... 25
- MẪU 4: CẦU NGUYỆN CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO ………. 34
- KINH TRUYỀN GIÁO ................................................................ 42
 

[1] Thư của của Đức Thánh Cha Phanxicô gửi Đức Hồng Y Fernando Filoni, ngày 22/10/2017.
[2] Diễn từ của Đức Thánh Cha Phanxicô tại Hội Nghị Toàn Thể dành cho các Giám Đốc Quốc Gia của các Hội Giáo Hoàng Truyền Giáo, (Thành Vaticanô, ngày 03/07/2017)
[3] Thư của Đức Hồng Y Fernando Filoni – Tổng Trưởng Bộ Loan Báo Tin Mừng Cho Các Dân Tộc gửi các Hồng Y, Giám Mục Giáo Phận và Bề Trên Tổng Quyền các Dòng Tu (Thành Vaticanô, ngày 03/12/2017)

Trang bìa cuốn sách

 
bia sach chau thanh the cau nguyen cho viec truyen giao
ducchahieu

xin khan 1tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

 • Đang truy cập68
 • Máy chủ tìm kiếm13
 • Hôm nay8,170
 • Tháng hiện tại616,461
 • Tổng lượt truy cập32,906,708
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây