HỌC VIỆN
THẦN HỌC TÊRÊSA AVILA  BÙI CHU

 
 
hva

 
                          Mục Lục
 
                                                     
                                           
DANH BẠ VÀ ĐỊA CHỈ GIÁO SƯ
 
 
 

ĐỊNH HƯỚNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
 

“Deus est Scientia”
 
“Thiên Chúa là Đấng Khôn Ngoan”. Ngài là Chúa, là Cha và là Thầy chỉ đạo. Ngài là nhà đào tạo vĩ đại và là người Thầy khôn ngoan sáng suốt. Bất cứ ai muốn thủ đắc sự khôn ngoan thì phải kính sợ Ngài. Vì Thánh Kinh đã dạy: “Lòng kính sợ Chúa là đầu mối sự khôn ngoan” (Tv 111, 10).

Việc đào tạo và tự đào tạo là công việc của mỗi Hội dòng, mỗi Tu hội và mỗi ơn gọi thánh hiến. Chương trình đào tạo không dừng lại ở những năm được học nơi các trường học, tại các học viện hay đại học mà chương trình đào tạo còn kéo dài mãi. Trong đó, mỗi ơn gọi thánh hiến, vì lòng yêu mến Chúa Kitô và sứ mạng tông đồ, luôn tự đào tạo mình theo gương vị Thầy Chí Thánh dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

Mỗi Dòng tu hay Tu hội cần phải soạn thảo một chương trình đào tạo và cần phải để ý tới việc huấn luyện các huấn luyện viên như trong văn kiện của Bộ Tu Sĩ Potissimum institutioni ban hành năm 1990 đã hướng dẫn
[1].

Cũng theo văn kiện, việc đào tạo được hướng dẫn bởi hai tiêu chuẩn chính: trung thành với ơn gọi tận hiến, trung thành với đặc sủng của Dòng. Việc đào tạo nhắm tới những khía cạnh như: nhân bản, đạo đức, tri thức, chuyên nghiệp. Thánh Bộ Tu Sĩ khuyến khích các tu sĩ hãy chuyên cần học hành. Sự học hành không chỉ là việc trau dồi kiến thức mà còn là một phương thế để thực hành việc khổ chế
[2].

Theo hướng dẫn của Thánh Bộ Giáo Sĩ, Học Viện Thần Học thánh Teresa de Ávila Bùi Chu nhắm tới việc đào tạo các tu sĩ theo những tiêu chí mà Thánh Bộ đưa ra, hầu mang lại những hoa trái tốt nhất cho đời sống của mỗi ơn gọi, cho công việc tông đồ và cho công cuộc truyền giáo.

Chương trình đào tạo tại Học Viện Thần Học Teresa de Ávila Bùi Chu kéo dài 3 năm. Trong 3 năm học này, ngoài việc giảng dạy các môn học thánh, Học Viện còn giảng dạy các môn học khác nữa, với mục đích chuẩn bị những hành trang tốt nhất cho đời sống, cho ơn gọi và cho sứ mạng của những người thánh hiến nói chung và cho những ai theo học tại đây nói riêng.
 
Bùi Chu, ngày 15 tháng 08 năm 2015
Ban đào tạo Học Viện
 

BAN ĐIỀU HÀNH

-          Giám đốc: Cha Giuse Vũ Ngọc Tứ
-          Phó giám đốc: Cha Vinh Sơn Mai Văn Bảo
-          Thư ký vp: Nt. Maria Nguyễn Phương Hạnh
-          Thư ký vp: Nt. Maria Trần Thị Thủy
-          Thư ký kiêm tài vụ: Nt. Anna Phạm Thị Bẩy
-          Quản lý Thư Viện: Nt. Maria Đỗ Thị Mơ
-          Quản lý Thư Viện: Nt. Maria Nguyễn Thị Huyền

 

CÁC NGÀY LỄ VÀ NGÀY NGHỈ TRONG NĂM

-          23/08/2015: Họp Ban Điều Hành
-          30/08/2015: Thi tuyển sinh
-          31/08/2015: Họp định hướng
-          07/09/2015: Ngày đầu năm học
-          15/10/2015: Lễ Quan Thầy Học Viện
-          01 - 02/11/2015: Lễ Các Thánh
-          24/11/2015: Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
-          08/12/2015: Lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm
-          24 - 27/12/2015: Lễ Chúa Giáng Sinh
-          01/01/2016: Lễ Mẹ Thiên Chúa
-          02/01-16/01/2016: Thi kỳ I
-          30/01-14/02/2016: Tết Nguyên Đán Bính Thân
-          19/03/2016: Lễ Thánh Giuse
-          27/03-03/04/2016: Lễ Chúa Phục Sinh
-          01/05/2016: Lễ Thánh Giuse Công nhân
-          09/05-26/05/2016: Thi kỳ II
-          01/06/2016: Ngày kết thúc Năm Học

 

THỜI BIỂU VÀ THỜI LƯỢNG CÁC MÔN HỌC

I.              Thời biểu học kỳ I

       1.         Năm thứ nhất

NGÀY THỜI GIAN MÔN HỌC VÀ GIÁO SƯ
Thứ 2 07h30-09h05 Thư viện
09h20-10h55 Phương pháp luận
Cha Đaminh Trần Ngọc Đăng
Thứ 3 07h30-09h05 Giáo sử
Cha Phêrô Đinh Trung Hiếu
09h20-10h55
Thứ 4 07h30-09h05 Giáo Hội học
Cha Giuse Phạm Ngọc Đồng
09h20-10h55 Tiếng Việt thực hành
Cha Đaminh Bùi Trung Thực
Thứ 5 07h30-10h05 Tiếng Anh
Sr. Maria Đinh Thị Ngọc Duyên
09h20-10h55 Giáo Lý Công Giáo
Cha Giuse Vũ Ngọc Tứ
Thứ 6 07g30-09g05 Nhập môn triết học
Cha Gioan B. Trần Ngọc Sơn
09h20-10h55 Nhập môn thần học
Cha Giuse Phạm Quốc Điêm
 

       2.         Năm thứ hai

NGÀY THỜI GIAN MÔN HỌC VÀ GIÁO SƯ
Thứ 2 07g30-09g05 Thư viện
09h20-10h55 Thần học đời sống thánh hiến
Cha Gioakim Ngô Minh Mạnh
Thứ 3 07g30-09g05 Thiên Chúa Duy Nhất
Cha Vinh Sơn Mai Văn Bảo
09h20-10h55 Luân lý chuyên biệt
Cha Giuse Trần Quốc Tuyến
Thứ 4 07g30-09g05 Lịch Sử Cứu Độ
Cha Phaolô Đinh Quang Tiến
09h20-10h55 Thiên Chúa sáng tạo
Cha Giuse Đinh Công Phúc
Thứ 5 07g30-09g05 Ngôn sứ
Cha Vinh Sơn Ngô Viết Lục
09h20-10h55 Năm Phụng Vụ
Cha Giuse Trần Thiện Tĩnh
Thứ 6 07g30-09g05 Thư Viện
09h20-10h55 Văn chương khôn ngoan
Cha Đaminh Phan Duy Hán
 
 
 

       3.         Năm thứ ba

NGÀY THỜI GIAN MÔN HỌC VÀ GIÁO SƯ
Thứ 2 07g30-09g05 Công vụ Tông Đồ
Cha Giuse Phạm Minh Tuấn
09h20-10h55 Thần học đời sống thánh hiến
Cha Gioakim Ngô Minh Mạnh
Thứ 3 07g30-09g05 Thần học Bí tích
Giuse Phạm Quốc Điêm
09h20-10h55 Luân lý chuyên biệt
Cha Giuse Trần Quốc Tuyến
Thứ 4 07g30-09g05 Truyền thống Gioan
Cha Vinh Sơn Mai Văn Kính
09h20-10h55 Cánh chung học
Cha Giuse Hoàng Minh Tới
Thứ 5 07g30-09g05 Các Ngôn Sứ
Cha Vinh Sơn Ngô Viết Lục
09h20-10h55 Mục vụ hôn nhân gia đình
Cha Vinc.  Nguyễn Bản Mạnh
Thứ 6 07g30-09g05 Giáo luật tổng quát
Cha Vinh Sơn Đỗ Huy Hoàng
09h20-10h55 Văn chương khôn ngoan
Cha Đaminh Phan Duy Hán
 
 

II.           Thời biểu học kỳ II

       1.         Năm thứ nhất

NGÀY THỜI GIAN MÔN HỌC VÀ GIÁO SƯ
Thứ 2 07h30-09h05 Môi trường Kinh Thánh
Cha Giuse Phạm Minh Tuấn
09h20-10h55 Phụng vụ tổng quát
Cha Phaolô Đinh Quang Tiến
Thứ 3 07h30-09h05 Ngũ Thư
Cha Đaminh Phan Duy Hán
09h20-10h55 Lịch sử triết học Đông Phương
Cha Gioan B. Trần Ngọc Sơn
Thứ 4 07h30-09h05 Luận lý học
Cha Giuse Đặng Văn Hội
09h20-10h55 Sư Phạm Giáo Lý
Cha Vinh Sơn Nguyễn Bản Mạnh
Thứ 5 07h30-10h05 Luân lý tổng quát
Sr. M.Anphongso Đinh Thị Xuyến
09h20-10h55 Tiếng Anh
Sr. Maria Vũ Thị Chung
Thứ 6 07g30-09g05 Lịch sử triết học Tây Phương
09h20-10h55 Giáo lý Công Giáo
Sr. Maria Nguyễn Thị Hằng
 

       2.         Năm thứ hai

NGÀY THỜI GIAN MÔN HỌC VÀ GIÁO SƯ
Thứ 2 07g30-09g05 Công Đồng
Cha Vinh Sơn Mai Văn Bảo
09h20-10h55 Học thuyết xã hội Công Giáo
Cha Đaminh Trần Ngọc Đăng
Thứ 3 07g30-09g05 Kitô học
Cha Giuse Vũ Ngọc Tứ
09h20-10h55 Thư viện
Thứ 4 07g30-09g05 Truyền giáo học
Cha Giuse Đinh Công Phúc
09h20-10h55 Kitô học
Cha Giuse Vũ Ngọc Tứ
Thứ 5 07g30-09g05 Luân lý tổng quát
Sr. M.Anphong Đinh Thị Xuyến
09h20-10h55 Thiên Chúa sáng tạo
Cha Giuse Đinh Công Phúc
Thứ 6 07g30-09g05 Thiên Chúa Ba Ngôi
Cha Vinh Sơn Mai Văn Bảo
09h20-10h55 Thánh Mẫu học
Cha Giuse Phạm Ngọc Đồng
 
 

       3.         Năm thứ ba

NGÀY THỜI GIAN MÔN HỌC VÀ GIÁO SƯ
Thứ 2 07g30-09g05 Thư viện
09h20-10h55 Học thuyết xã hội Công Giáo
Cha Đaminh Trần Ngọc Đăng
Thứ 3 07g30-09g05 Thần học Bí tích
Cha Giuse Phạm Quốc Điêm
09h20-10h55 Luân Lý Chuyên Biệt
Cha Giuse Trần Quốc Tuyến
Thứ 4 07g30-09g05 Truyền giáo học
Cha Giuse Đinh Công Phúc
09h20-10h55 Thư Phaolô và các Thư chung
Cha Vinh Sơn Mai Văn Kính
Thứ 5 07g30-09g05 Tin mừng Nhất Lãm
Cha Vinh Sơn Ngô Viết Lục
09h20-10h55 Thánh nhạc
Cha Giuse Nguyễn Văn Chân
Thứ 6 07g30-09g05 Giáo luật đời sống thánh hiến
Cha Vinh Sơn Đỗ Huy Hoàng
09h20-10h55 Thánh Mẫu học
Cha Giuse Phạm Ngọc Đồng
 
·         Giáo sử Việt Nam: 10-11/2015. Thánh Linh học và Tâm lý nhân cách: tuần Bát Nhật Phục Sinh 2016.

III.        Thời lượng các môn học

       1.         Năm thứ nhất

STT MÔN HỌC SỐ TIẾT TÍN CHỈ
  1.           Nhập môn Triết học 30 2
  2.           Lịch sử triết học Đông phương 30 2
  3.           Lịch sử triết học Tây Phương 30 2
  4.           Luận lý 30 2
  5.           Tiếng Việt thực hành 30 2
  6.           Tiếng Anh 60 4
  7.           Phương pháp luận 30 2
  8.           Môi trường Kinh Thánh 30 2
  9.           Nhập môn thần học 30 2
10.         Giáo sử 60 4
11.         Lịch sử Giáo Hội Việt Nam 30 2
12.         Giáo lý Công giáo  60 4
13.         Luân lý tổng quát 30 2
14.         Phụng vụ tổng quát 30 2
15.         Ngũ thư 30 2
16.         Giáo Hội học 30 2
17.         Sư phạm giáo lý 30 2
18.         Tâm lý nhân cách 30 2
Tổng số 630 48
 

       2.         Năm thứ hai

STT MÔN HỌC SỐ TIẾT TÍN CHỈ
1.        Metaphysic 30 2
2.        Lịch sử cứu độ 30 2
3.        Văn chương khôn ngoan 30 2
4.        Ngôn sứ 30 2
5.        Tin mừng Nhất Lãm 30 2
6.        Năm phụng vụ 30 2
7.        Công Đồng 30 2
8.        Luân lý chuyên biệt 60 4
9.        Thiên Chúa Duy Nhất 30 2
10.    Thiên Chúa Ba Ngôi 30 2
11.    Thiên Chúa Sáng Tạo 30 2
12.    Kitô học 60 4
13.    Thánh Linh học 30 2
14.    Thánh Mẫu học 30 2
15.    Thần học đời sống hiến 30 2
16.    Truyền giáo học 30 2
17.    Học thuyết xã hội Công Giáo 30 2
Tổng số 570 38
 
 
 

       3.         Năm thứ ba

STT MÔN HỌC SỐ TIẾT TÍN CHỈ
  1.           Phụng vụ - Thánh lễ 30 2
  2.           Thần học Bí tích 60 4
  3.           Cánh chung học 30 2
  4.           Công vụ Tông Đồ 30 2
  5.           Các thư Phaolô và Thư chung 30 2
  6.           Truyền thống Gioan 30 2
  7.           Giáo luật đời sống thánh hiến 60 4
  8.           Thánh nhạc 30 2
  9.           Mục vụ hôn nhân gia đình 30 2
Tổng số 330 24
 
 
 

NỘI DUNG CÁC MÔN HỌC

I.       Chương trình triết học

Cũng giống như chương trình đào tạo tại các Học viện hay trung tâm Công giáo khác, Học Viện Thần Học Teresa de Ávila Bùi Chu nhắm đến những mục tiêu sau:

- Trước hết, các môn triết học giúp cho các sinh viên (tu sĩ hay giáo dân) khám phá và tìm hiểu sâu hơn những suy tư, triết lý của các bậc hiền triết, các nền triết học Đông Tây từ xưa tới nay. Các môn triết học giúp các sinh viên làm quen, suy nghĩ, trình bày những vấn đề về đạo đức, nhân sinh, siêu hình hay về ý nghĩa nội tại đích thực của những thực tại khách quan và chủ quan.

- Tiếp đến, các môn triết học còn trình bày những nguyên tắc, những tiêu chuẩn để từ đó các sinh viên có những phán đoán vànhận địnhđâu là chân lý.

- Sau cùng, từ nền tảng nhận thức về ý nghĩa“siêu hình” của thực tại cuộc sống, những môn học “dẫn vào cửa ngõ đức tin” (art. 51,1a) sẽ dẫn đưa các sinh viên vào việc tìm hiểu, sống và làm chứng cho Chân lý.

       1.         Triết học nhập môn

Đây là môn học “cửa ngõ”. Học phần này giúp cho sinh viên nhận diện cái gì là triết học, mục đích của triết học, các phương pháp suy tư triết học và mối tương quan giữa triết học với thần học và các khoa học khác. Học phần cũng giới thiệu cácgiai đoạn lịch sử triết học, các nền triết học trong và ngoài Giáo Hội.

       2.         Triết sử Đông Phương

Các sinh viên của Học viện được tìm hiểu và đào sâu luồng tư tưởng Đông phương, một nền tư tưởng rất gần với cách suy tư và đời sống của người Việt Nam. Học phần này trình bày đại cương về triết sử Ấn Độ và triết sử Trung Hoa. Trong đó, môn học ưu tiên trình bày tư tưởng của các tôn giáo lớn là Ấn giáo, Phật giáo bên Ấn Độ; Khổng giáo và Lão giáo bên Trung Hoa; song song với các tôn giáo này là các tư tưởng gia và các hệ tư tưởng nổi bật.

       3.         Triết sử Tây phương

Triết học Tây phương rất phong phú về hình thức và nội dung.
Lịch sử này đã giúp tiếp cận với những luồng tư tưởng lớn trong dòng lịch sử nhân loại từ Cổ đại đến Hiện đại. Với học phần này, các sinh viên được làm quen với các triết gia thời danh, với những người ít nhiều đã có những ảnh hưởng trên những suy tư và lối sống của một giai đoạn lịch sử hay nhiều hơn nữa.
Từ chỗ học rồi làm quen với những suy tư của các triết gia, các sinh viên sẽ nhận định các vấn đề, tìm những giải pháp hoặc hình thành những xác tín riêng của mình để có một cái nhìn thống nhất và khách quan về chính chủ thể suy tư hay khách thể được suy tư.

       4.         Luận lý học

Luận lý học hay còn được gọi là Logic học. Thuật ngữ này có nguồn gốc từ tiếng Hy Lạp là Logos (lời nói, tư tưởng, lý tính, quy luật), tiếng Anh là logic và tiếng Pháp là Logique. Luận lý học là một học phần quan trọng trong chương trình đào tạo của Học Viện. Học phần sẽ trình bày khái niệm cơ bản như: Logic học là gì, những loại hình thức logic khác nhau từ thời Socrates, Aristotle đến thời đại của những triết gia như Hegel, Kant, Heinrich Scholz, John Stuart Mill, Ludwig Wittgenstein, v.v, các hình thức suy luận và các quy luật cơ bản của tư duy để đạt được những suy tư đúng và chính xác.

       5.         Hữu thể học

Học phần này còn được gọi là Siêu hình học tổng quát (Metaphysica generale). Đối tượng của môn học là hữu thể nói chung, hữu thể xét như là hữu thể. Những khía cạnh được bàn tới là: ý niệm hữu thể; tính loại suy của ý niệm hữu thể; hư vô; các thuộc tính siêu nghiệm của hữu thể; các nguyên lý đệ nhất và đệ nhị; các phạm trù (phạm trù tương quan, ngôi vị sẽ gặp trong thần học về Thiên Chúa Duy Nhất và Ba Ngôi); các khái niệm (các khái niệm: bản chất/yếu tính-hiện hữu; hiện thể-tiềm thể sẽ được áp dụng vào học phần thần học Bí tích) và các nguyên nhân khác của hữu thể.

       6.         Tâm lý học nhân cách

Giúp nghiên cứu những quy luật và động lực của sự phát triển tâm lý con người và xem xét quá trình con người trở thành nhân cách như thế nào. Từ chỗ biết được tâm lý con người, các sinh viên sẽ tự đào luyện mình để trở nên những hữu thể hữu ích cho tha nhân và dễ dàng thích ứng hơn trong công việc tông đồ.

       7.         Xã hội học

Tìm hiểu đời sống xã hội qua những định chế, cấu trúc, sự phân hóa và phân tầng xã hội, quyền lực xã hội, tiến trình tương tác giữa con người, và các phương pháp tìm hiểu xã hội học. Môn học cũng tìm hiểu bản chất và nhận định những hình thức xã hội hiện hữu qua dòng lịch sử, quyền bính chính trị trong xã hội; mục đích của nhà nước, nhân quyền và trách nhiệm, tương quan giữa nhà nước và đoàn thể tôn giáo.

       8.         Phương pháp luận

Khóa học sẽ giúp cho các sinh viên theo học tại đây một phương pháp học tập và nghiên cứu vừa mang tính khoa học lại vừa đạt hiệu quả tối ưu. Bên cạnh đó, phương pháp luận còn là một học phần cần thiết để qua khóa học, các sinh viên có một sự thống nhất trong việc tiến hành viết một luận văn tốt nghiệp mang tính khoa học cao.

       9.         Các môn triết học khác

II.           Thánh Kinh và Lịch Sử

      1.         Môi trường Thánh Kinh

Môi trường Thánh Kinh là học phần cần thiết để giúp cho các sinh viên, những người bắt đầu bước đi những bước đi đầu tiên trên con đường học hỏi và sống Lời Chúa. Học phần này cung cấp cho các sinh viên một cái nhìn tổng quan về môi trường mà trong đó, Thánh Kinh được lưu truyền và được viết ra dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần...

       2.         Lịch Sử Cứu Độ

Giới thiệu tổng quan về chương trình cứu độ của Thiên Chúa trong suốt chiều dài lịch sử nhân loại. Qua những nhân vật tiêu biểu, môn học cho thấy tình yêu quan phòng của Thiên Chúa được thể hiện qua các giai đoạn của công trình cứu độ từ lúc sáng tạo, khi con người sa ngã phạm tội, tới Abraham, v.v. cho đến Chúa Giêsu và Hội Thánh của Người.

       3.         Ngũ thư

Có sự khác nhau về tên gọi. Truyền thống Do Thái gọi năm cuốn sách đầu của Thánh Kinh là Tôrah (luật), còn Truyền thống Kitô giáo gọi là Ngũ Thư. Ngũ Thư là một trình thuật khai sinh lề luật như nền tảng của Giao Ước mà Thiên Chúa ưu ái ký kết với dân Người. Khoá học giúp cho những ai theo học có một cái nhìn tổng quát về bối cảnh lịch sử và tôn giáo của loài người nói chung và Do thái giáo nói riêng.

       4.         Các sách Lịch sử

Trình bày một chặng đường dài lịch sử của dân Do Thái. Qua đó, chúng ta biết được Thiên Chúa quyền năng. Quyền năng ấy được biểu lộ qua sự công bằng và tình yêu. Ngài công minh thượng trí nhưng cũng rất mực yêu thương: “Chính Người đánh phạt rồi lại xót thương” (Tb 13,2). Với học phần này, các sinh viên sẽ được trau dồi thêm kiến thức về Kinh Thánh và có những cảm nghiệm sâu hơn về Thiên Chúa và về thân phận con người qua: truyền thống Đệ Nhị Luật; truyền thống tư tế; các sách lịch sử thời kháng chiến và một số sách khác.

       5.         Các sách Minh triết và Thánh vịnh

Có thể nói các sách Minh Triết là một bộ sách quý giá của người Do Thái. Bộ sách toát lên một niềm tin ngời sáng của Dân Chúa vào nơi Chúa. Khi tìm hiểu các sách này, các sinh viên sẽ hiểu được rằng sự khôn ngoan đến từ nơi Chúa và các sinh viên cũng tìm ra được câu trả lời cho vấn đề sự dữ, đau khổ và cái chết trong niềm tin vào Thiên Chúa quyền năng và tình yêu.
150 Thánh vịnh là những tâm tình chân thật, là những lời ca tụng, tạ ơn, xin ơn và thống hối của dân Do Thái. Các Thánh vịnh cũng biểu lộ một niềm tin và đời sống hằng ngày của người Do Thái. Còn đối với Kitô giáo, Thánh vịnh là lời cầu nguyện của Chúa Giêsu và là lời cầu nguyện chính thức của cả cộng đoàn Hội Thánh. Học phần này sẽ giúp cho những ai theo học hiểu và thích ứng giữa lời cầu nguyện trong Thánh Vịnh với cuộc sống hàng ngày.

       6.         Các sách Ngôn sứ

Với các sách Ngôn sứ, chúng ta thấy Thiên Chúa luôn can thiệp vào lịch sử nhân loại qua các trung gian là các tiên tri. Các tiên tri là những người được Chúa chọn và ban ơn để nói thay lời Chúa. Các tiên tri đóng vai trò tích cực trong việc giáo dục đức tin và đời sống Dân Chúa: có lúc răn đe cảnh cáo nhưng cũng có khi an ủi và khích lệ.

       7.         Tin Mừng Nhất lãm

Tin Mừng Nhất Lãm bao gồm các tác phẩm viết về cuộc đời Chúa Giêsu của Thánh Matthêu, Marcô và Luca. Các sách này có một điểm chung là phần lớn các đề tài đều được trình bày giống nhau. Chỉ cần viết các đề tài này theo ba cột song song với nhau chúng ta sẽ thấy được điều đó.Khi tìm hiểu Tin mừng Nhất Lãm, chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng quát về cuộc đời và lời rao giảng của Chúa Giêsu trên trần thế.

       8.         Sách Công vụ Tông đồ

Sách Công Vụ Tông Đồ là tác phẩm của thánh Luca. Sách thuật lại các hoạt động của các Tông Đồ thời Hội Thánh mới được khai sinh. Lời rao giảng đầu tiên tập trung vào Đức Giêsu Kitô, Đấng đã bị đóng đinh nhưng ngày thứ ba đã sống lại đúng như đã được loan báo từ trước. Không chỉ có thế, sách còn thuật lại sứ mạng “đi ra” của Hội Thánh. “Hội Thánh bắt đầu từ Giêrusalem đến tận cùng cõi đất”.

       9.         Các tác phẩm của thánh Gioan

Các tác phẩm của thánh Gioan bao gồm: Sách Tin Mừng thứ tư, ba lá thư và sách Khải Huyền. Trong mỗi tác phẩm của mình, dường như thánh Gioan muốn nhấn mạnh đến sự tiền hữu của Ngôi Lời, vai trò trung gian tuyệt đối của Ngôi Lời trong công trình sáng tạo và cứu chuộc (The Prologue to the Gospel of st. John), vai trò của Chúa Thánh Thần, sự hiệp thông trong Hội Thánh, lề luật căn bản của đời sống kitô hữu (các thư của thánh Gioan), Chúa Kitô là trung tâm của lịch sử, là Anpha và Omega (sách Khải Huyền), v.v.

     10.       Thư Hipri & Các Thư Chung

Thư Hipri có một dáng nét “khá riêng” so với các sách khác. Lá thư này trình bày Đức Giêsu linh mục. Ngài là Thượng tế của Giao ước mới thay thế cách vĩnh viên cho chức thượng tế của Giao ước cũ.
Các thư chung có mục đích khuyên răn và chỉ dạy các kitô hữu sống theo ánh sáng của Chúa Kitô dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để từ đó các kitô hữu chẳng những sống đức tin, đức cậy, đức ái mà còn làm chứng cho thế giới về một Đức Giêsu, Đấng mà mọi người trông đợi.

     11.       Các Thư của thánh Phaolô

Các thư của Thánh Phaolô chứa đựng nội dung mạc khải và thần học rất phong phú. Các thư này có một giá trị thực sự cho các kitô hữu muốn tìm hiểu, đào sâu và sống đời sống mới theo Đức Kitô.

     12.       Giáo sử

Hiểu và đào sâu lịch sử của Giáo Hội là một việc làm rất quan trọng để hiểu biết, cảm thông và yêu mến Giáo Hội (Sentire cum Ecclesiae). Vì vậy, những ai theo học tại Học Viện này sẽ có cơ hội như được “sống cùng dòng chảy” của Giáo Hội qua những biến cố vào từng thời kỳ quan trọng.

     13.       Lịch sử Giáo Hội

Môn học trình bày lịch sử Giáo Hội qua từng thời kỳ: bắt đầu từ ngày lễ Ngũ Tuần, thời Giáo Hội Tây phương bị bách hại, Kitô giáo được tự do và phát triển dưới thời hoàng đế La mã Costantino, dọc theo lịch sử đến Thời Trung Cổ, Giáo Hội Chúa Kitô bị phân tách năm 1054, thời Tin Lành cải cách (Thệ phản-protestant), Anh giáo và các giáo phái khác, đến thời hiện đại. Lịch sử Giáo Hội không tách khỏi lịch sử con người, vì vậy, lịch sử này có những lúc thăng lúc trầm nhưng trên hết Giáo Hội của Chúa Kitô luôn đứng vững dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

     14.       Lịch sử Giáo Hội Công Giáo Việt Nam

Môn học sẽ cho ta thấy rằng so với lịch sử của Giáo Hội hoàn vũ, Giáo Hội Công Giáo Việt Nam còn rất non trẻ. Một Giáo Hội tuy nhỏ bé nhưng rất kiên vững trong đức tin khi gặp thử thách. Cơn bách hại càng dữ dội thì lòng tin của người tín hữu càng kiên vững và phát triển đúng như lời Tertuliano nói: “Máu các thánh tử đạo là hạt giống trổ sinh những kitô hữu”. Môn học cũng giúp cho các sinh viên hiểu được từng bước phát triển của Giáo Hội: từ lúc đón nhận Tin mừng (1533) đến những giai đoạn hình thành, trưởng thành và phát triển đến hôm nay.

     15.       Công Đồng Vaticano II

Học phần này giúp các học viên hiểu tinh thần của Công Đồng là: Ecclesia Christi, Lumen gentium[3]. Đây là Công đồng được coi là lớn nhất trong lịch sử Giáo Hội Công Giáo với 16 Văn kiện, 4 Hiến chế, 9 Sắc lệnh và 3 Tuyên ngôn. Học phần không có ý tìm hiểu hết các Văn kiện, Hiến chế, Sắc lệnh hay Tuyên ngôn mà chỉ tìm hiểu một cách khái quát. Đặc biêt, học phần sẽ đào sâu Sắc lệnh về việc Canh tân đời sống Dòng Tu (Perfectae Caritatis) nhằm giúp cho đời sống thánh hiến thích nghi với thế giới đương đại.

III.        Chương trình Thần học

Chương trình Thần học của Học Viện Thần Học Teresa de Ávila Bùi Chu trải dài 3 năm. Trong 3 năm học này, Học Viện giúp cho những ai theo học tại đây có khá năng thủ đắc một nhận thức cơ bản về những chân lý mà Thiên Chúa đã mạc khải nơi Đức Giêsu Kitô và về kinh nghiệm đức tin của Giáo Hội từ mấy ngàn năm nay.
Ở năm học đầu tiên của Học Viện, các sinh viên sẽ được học những học phần “nhập môn”. Đây là những học phần nền tảng, là cửa ngõ dẫn vào thần học và đức tin. Vì thế, Học viện luôn coi trọng các học phần này. Sau khi đã có những khái niệm nhập môn, các sinh viên của nhà trường sẽ được đào sâu nghiên cứu vào chính các lãnh vực này ở những năm học tiếp theo.

       1.         Dẫn vào Thần học

Dẫn vào thần học là cửa ngõ đi vào thần học. Đây là học phần rất quan trọng nên không thể thiếu trong chương trình đào tạo. Học phần đưa ra một cái nhìn tổng quan về bộ môn Thần học: các phương pháp, đối tượng, mối tương quan giữa thần học với các môn học khác.

       2.         Thiên Chúa Duy nhất và Ba Ngôi

Chúng ta biết rằng Thiên Chúa là Đấng Duy Nhất nhưng lại có Ba Ngôi. Dựa vào mạc khải, truyền thống các giáo phụ, suy tư của các thánh tiến sĩ, các văn sĩ Kitô giáo, các nhà thần học, vv, các sinh viên theo học tại Học viện sẽ được thụ huấn môn học nền tảng này một cách cơ bản và chắc chắn.

       3.         Kitô học

Kitô học vẫn được xem là môn trọng tâm của thần học. Môn học đề cập đến ý nghĩa và tầm vóc của việc tuyên xưng đức tin Kitô giáo: Đức Giêsu Kitô là Chúa và là Đấng cứu độ duy nhất. Môn học này sẽ trình bày “thân thế và sự nghiệp” của Chúa Giêsu. Tiếp đến, môn học sẽ đề cập đến niềm tin của các tín hữu thời Hội Thánh khai sinh và những suy tư, kinh nghiệm sống đức tin theo dòng chảy của thời gian.

       4.         Thánh Linh học

Môn học này không đứng độc lập với những môn thần học khác nhưng nó được kết nối với một tổng thể hài hòa. Môn học giúp cho các sinh viên hiểu căn tính, vai trò và sứ mạng của Chúa Thánh Thần trong công trình sáng tạo, cứu độ, hướng dẫn và hoàn tất lịch sử.

       5.         Giáo Hội học

Thiên Chúa có ý định thiết lập Giáo Hội từ muôn thuở. Giáo Hội được chuẩn bị từ thời Cựu Ước và được Chúa Giêsu thiết lập vào thời Tân Ước. Ngày khai sinh của Giáo Hội là ngày lễ Ngũ Tuần. Đức Giêsu chỉ thiết lập một Giáo Hội. Chỉ những ai ở trong Giáo Hội mới được cứu độ. Giáo Hội là một thực tại mầu nhiệm vừa hữu hình vừa linh thánh. Giáo Hội được sánh ví như là Dân Chúa, là đàn chiên, vv. Giáo Hội có 4 đặc tính: duy nhất, thánh thiện, công giáo và tông truyền. Giáo Hội có các Bí tích như là những phương thế tuyệt hảo đem lại ơn cứu độ. Sứ mạng của Giáo Hội là ad gentes. Giáo Hội được lãnh đạo bởi Đức Kitô và Ngài đã trao sứ mạng ấy cho Phêrô và những vị kế nhiệm Phêrô. Giáo Hội của Đức Kitô có nhiều thành phần và được nối kết với nhau xung quanh Đức Kitô là Đầu. Chúa Thánh Thần là nguyên lý của sự hiệp nhất. Sau cùng, từ thực tế lịch sử, Giáo Hội không ngừng canh tân, cổ võ sự hiệp nhất giữa các Giáo hội Kitô, đối thoại liên tôn và cổ võ xây dựng một xã hội trần thế theo ánh sáng của Tin mừng.

       6.         Thánh Mẫu học

“Đức Trinh Nữ Maria là thành phần trổi vượt của Hội Thánh”. Thánh Mẫu học suy tư và trình bày Đức Maria trong tương quan với Chúa Kitô, với Giáo Hội và toàn thể nhân loại dựa trên nền tảng Thánh kinh và truyền thống của Giáo hội. Thánh Mẫu học cũng đào sâu và trình bày các đặc ân, vị trí và vai trò của Đức Maria trong công trình cứu độ. Không chỉ có thế, Đức Maria còn là mẫu gương tuyệt hảo trên con đường nhân đức và là một người Mẹ thiêng liêng của mỗi chúng ta.

       7.         Bí tích học

Môn học trình bày Đức Kitô là tác giả các Bí tích. Giáo Hội sống và cử hành các Bí tích trong cuộc sống hàng ngày. Môn học cũng trình bày cách tổng quát về các Bí tích và sau đó sẽ triển khai cách sâu sắc từng Bí tích: nền tảng, ý nghĩa, nội dung và hiệu quả của mỗi Bí tích cùng với những điều kiện để cử hành và lãnh nhận.

       8.         Cánh chung học

Khi thời gian của lịch sử vũ trụ khép lại theo ý định của Chúa, Đức Kitô sẽ xuất hiện trong vai trò là một thẩm phán. Ngài sẽ tách biệt người lành và kẻ dữ như người ta tách biệt chiên với dê. “Thế giới cũ sẽ qua đi và biển cũng không còn nữa” (Kh 21,1). Một Trời Mới Đất Mới sẽ xuất hiện. Cánh chung học sẽ bàn về“những sự sau cùng” của con người và của thế giới trong niềm hy vọng vào Đức Kitô phục sinh.

       9.         Thần học luân lý tổng quát

Thần học luân lý tổng quát đề cập đến những khía cạnh chung nhất của luân lý Kitô giáo dựa trên nền tảng Thánh Kinh và truyền thống của Giáo Hội. Vì vậy, môn học giúp cho các sinh viên hiểu biết các hành vi nhân linh, tự do, trách nhiệm của lương tâm, các chuẩn mực luân lý, tội lỗi, các giới răn, luật tự nhiên, vv.

     10.       Thần học luân lý chuyên biệt

Thần học luân lý chuyên biệt chính là sự đào sâu những khía cạnh đã đề cập đến trong phần luân lý tổng quát. Các lãnh vực được đào sâu bao gồm: luân lý xã hội, luân lý tính dục, luân lý sự sống, luân lý về các nhân đức, giáo huấn xã hội của Giáo Hội dưới ánh sáng Công Đồng Vatican II...

     11.       Giáo luật đời sống thánh hiến

Học phần trình bày những khái niệm cơ bản và những hình thức khác nhau của đời sống thánh hiến trong Giáo Hội. Các khía cạnh quan trọng khác cũng được tìm hiều và đào sâu như: việc thiết lập, sáp nhập, liên hiệp và liên kết, giải thể một dòng tu hay tu hội thánh hiến; quyền tự trị, luật chung và luật riêng, tương quan giữa các dòng tu, tu hội với các phẩm trật trong Giáo Hội; quyền lợi và nghĩa vụ của dòng tu, tu hội với các thành viên; việc thâu nhận ứng sinh và đào tạo tu sĩ; giáo luật về việc các thành viên rời bỏ dòng tu hay tu hội.

     12.       Thần học đời sống thánh hiến

Đời sống thánh hiến đã có một chiều dài lịch sử hình thành và phát triển. Đời sống thánh hiến luôn là dấu chỉ của thời cánh chung và là gương mẫu tốt lành trong Giáo Hội. Đây là môn học quan trọng trong chương trình đào tạo của Học viện. Dưới ánh sáng của Lời Chúa và được định hướng bởi Công Đồng Vatican II, môn học sẽ triển khai các khía cạnh như: những khái niệm căn bản về đời sống thánh hiến, các lời khuyên Tin mừng, các hình thức đời sống thánh hiến trong Giáo Hội, tương quan giữa đời sống thánh hiến với Giáo Hội và xã hội, v.v.

     13.       Truyền giáo học

Truyền giáo học trình bày “căn tính”, sứ vụ (missio), tính khẩn thiết của việc truyền giáo, tức là: Phúc Âm với các nền văn hóa. Truyền giáo học cũng cố gắng đào sâu Sắc lệnh về Hoạt động Truyền Giáo của Giáo Hội (Ad Gentes), Tuyên ngôn về những liên lạc của Giáo Hội với các tôn giáo Ngoài Kitô-giáo (Nostra Aetate), để các học viên thấu đạt tinh thần của Giáo Hội dưới ánh sáng Công Đồng Vaticano II.

IV.        Phụng vụ

       1.         Phụng vụ tổng quát

Việc giảng dạy Phụng vụ giúp cho các nữ tuhay những học viên theo học tại Học viện hiểu và sống các mầu nhiệm cử hành cách hài hòa và sống động. Môn học sẽ triển khai: khái niệm, đối tượng, nội dung, tác giả, thừa tác viên của phụng vụ thánh và những khía cạnh khác của phụng vụ Kitô giáo.

       2.         Năm Phụng vụ

Học phần này sẽ triển khai các khía cạnh của ơn cứu độ được thực hiện nhờ Đức Giêsu Kitô. Mầu nhiệm cứu độ ấy được diễn tả trong phụng vụ. Năm phụng vụ bao gồm các mùa: mùa Vọng, mùa Giáng sinh, mùa Chay, mùa Phục sinh và mùa Thường niên. Qua việc tìm hiểu này, các học viên sẽ hiểu và tham gia cách tích cực và sống động mỗi khi tham dự hay cử hành phụng vụ.

       3.         Thánh nhạc

Thánh nhạc là loại âm nhạc dùng trong Thánh lễ, trong các nghi lễ cũng như trong các sinh hoạt đạo đức của các tín hữuCông giáo. Học phần thánh nhạc triển khai những hướng dẫn, quy định của Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích và của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, nhờ đó,các học viên có một kiến thức cơ bản để chọn bài hát và nhạc cụ sao cho phù hợp với tinh thần phụng vụ, để giúp cho cộng đoàn tham dự tích cực và dễ nâng tâm hồn lên tới Chúa. Bên cạnh đó, học phần cũng giới thiệu cho các học viên những kỹ năng căn bản về xướng âm và cách điều khiển ca đoàn.

V.           Mục vụ

Mục vụ là một trong những chiều kích trong chương trình đào tạo tại Học viện. Thành công hay thất bại trong công tác mục vụ phần lớn hệ tại lòng nhiệt thành, tình yêu đối với Giáo Hội, niềm vui trong sứ vụ và mối tương quan đối với mọi thành phần trong Hội Thánh.

         1.      Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo

Trình bày những điểm căn bản của Giáo Lý Hội Thánh Công Giáo, nhằm giúp những ai theo học tại đây có một nền tảng giáo lý vững chắc trước khi bước vào các môn triết học và thần học ở Học viện. Không chỉ có thế, Học viện cũng rất chú trọng đến môn học này, vì qua việc dạy và học, các sinh viên sẽ thủ đắc được những kiến thức giáo lý để từ đó áp dụng vào đời sống mục vụ và tông đồ của mỗi người.

          2.      Âm nhạc

Thánh Augustino nói: “Hát là hai lần cầu nguyện.”
Các học viên sẽ được mời gọi tham dự các khóa nhạc lý, xướng âm và chỉ huy do Học viện tổ chức. Các khóa học ngoại khóa này sẽ giúp cho các nữ tu những kiến thức nền tảng về âm nhạc, cách xướng hay chỉ huy một ca đoàn hay một ban hợp xướng...

         3.      Nghệ thuật cắm hoa

Càng ngày con người càng có nhu cầu nhiều hơn trong nghệ thuật cắm hoa, trang trí. Khóa học này sẽ giúp cho các học viên biết những khái niệm nền tảng về nghệ thuật cắm hoa, cách chọn hoa, chọn màu lá,v.v. Từ những khái niệm cơ bản đó, các học viên sẽ vận dụng khả năng sẵn có cùng đôi tay khéo léo để làm nên những” tác phẩm” thật đẹp trong phụng vụ và trong cuộc sống đời thường.

        4.      Khóa dẫn chương trình

Học viện cũng sẽ tổ chức khóa MC. Tham gia khóa học này, các học viên sẽ được trang bị những kỹ năng cơ bản để trở thành một MC, một người dàn dựng chương trình, một người có khả năng diễn thuyết trước công chúng, v.v.

        5.      
Khóa tập huấn phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể
 
Để việc giảng dạy giáo lý và làm mục vụ tại các giáo xứ của các học viên đạt được nhiều thành quả hơn, Học viện sẽ mở khóa học tập huấn phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể. Với khóa học này, các học viên sẽ được học và thực hành các lãnh vực liên quan trực tiếp đến phong trào thiếu nhi như: Phương pháp hàng đội, cách tổ chức họp nhóm, kỹ năng sinh hoạt, v.v.

VI.        Ngôn ngữ

       1.  Việt văn

Môn học này giúp cho các sinh viên rèn luyện 2 kỹ năng đọc và viết. Chẳng những đọc và viết đúng Tiếng Việt, các sinh viên khi tham gia khóa học còn có khả năng đọc truyền cảm và viết văn hay. Bên cạnh đó, môn học cũng sẽ giúp cho các sinh viên ”phong phú hóa” Tiếng Việt trong cuộc sống cũng như trong học tập và nghiên cứu.

       2.      Anh văn

Học phần này nhằm cung cấp và bổ sung kiến thức ngữ pháp và từ vựng, giúp cho các sinh viên có được một nền tảng cơ bản về Anh ngữ với các khả năng nghe, nói và đọc viết. Từ những kiến thức cơ bản được học, các sinh viên sẽ có những cơ hội tốt hơn trong tương lai để nghiên cứu chuyên sâu và học tập hầu đạt được một trình Anh ngữ lưu loát và tự tin khi giao tiếp với người ngoại quốc.

VII.     Luận Văn ra trường

       1.         Các bài luận văn

Luận văn tốt nghiệp được áp dụng cho các sinh viên năm cuối của chương trình học. Đây là cơ hội giúp sinh viên đúc kết và đào sâu những kiến thức mà mình đã thu lượm được qua mỗi giai đoạn học tập. Ban Đào Tạo cũng có thể nhờ đó mà đánh giá công tác giảng dạy của mình và biết được năng lực của mỗi sinh viên. Từ đầu chu kỳ học, sinh viên có thể đăng ký đề tài do chính mình lựa chọn hay do sự gợi ý của các giáo sư. Ban Đào Tạo có trách nhiệm xem xét phê chuẩn đề tài và phân công các giáo sư hướng dẫn. Mỗi tiểu luận có độ dài khoảng 20 trang A4, Margins: 3, Font: Times New Roman, size 12, line spacing 1,5.

       2.         Cách tính điểm luận văn

Luận văn ra trường của các sinh viên Học Viện Thần Học Teresa de Ávila Bùi Chu được tính tương đương với 14 credits. Điểm của luận văn ra trường sẽ được cộng với tổng số điểm của các môn học rồi chia trung bình.
 
 
 

       3.         Thang điểm

Thang điểm của Học Viện được quy định như sau:
Hệ điểm
10/10
Xếp loại
5.0-6.9 Probatus D
(Pass)
Trung bình
7.0-7.6 Bene probatus C
(Good)
Khá
8.0-8.6 Cum laude
8.7-9.4 Magna cum laude B
(Very good)
Giỏi
9.5-10 Summa cum laude A
(Excellent)
Xuất sắc
 
 
 

 

DANH BẠ VÀ ĐỊA CHỈ GIÁO SƯ

Học Viện Thần Học Têrêsa Avila Bùi Chu
Tòa Giám Mục Bùi Chu
Xuân Ngọc Ÿ Xuân Trường Ÿ Nam Định
Tel: 0350 3887 0911 Ÿ Email: vphvthanhocbuichu@gmail.com
 
1.    Lm. VINHSƠN MAI VĂN BẢO
Giáo xứ Thánh Mẫu
Thọ Ngiệp Ÿ Xuân Trường Ÿ Nam Định
Tel: 0965 044 176 Ÿ Email: vintbao@hotmail.com
 
2.    Lm. GIUSE NGUYỄN VĂN CHÂN
Tòa Giám Mục Bùi Chu
Xuân Ngọc Ÿ Xuân Trường Ÿ Nam Định
Tel: 0919 394 701 Ÿ Email: nguyenvanchan2003@yahoo.com
 
3.    Nt. MARIA VŨ THỊ CHUNG
Hội Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu
Xuân Ngọc Ÿ Xuân Trường Ÿ Nam Định
Tel: 0984 255 087 Ÿ Email:
 
4.    Lm. ĐAMINH TRẦN NGỌC ĐĂNG
Đại Chủng Viện Vô Nhiễm Bùi Chu
Xuân Ngọc Ÿ Xuân Trường Ÿ Nam Định
Tel: 03503 886 118 Ÿ Email: domtrandang@gmail.com
 
 
5.    Lm. GIUSE PHẠM QUỐC  ĐIÊM
Tòa Giám Mục Bùi Chu
Xuân Ngọc Ÿ Xuân Trường Ÿ Nam Định
Tel: 0904 028 951 Ÿ Email: josdiem@gmail.com
 
6.    Lm. GIUSE PHẠM NGỌC ĐỒNG
Giáo xứ Trung Lao
Trung Đông Ÿ Trực Ninh Ÿ Nam Định
Tel: 0122 8339 813 Ÿ Email:josngocdong@gmail.com
 
7.    Nt. TERESA ĐINH NGỌC DUYÊN
Hội Dòng Nữ Đaminh Bùi Chu
Xuân Ngọc Ÿ Xuân Trường Ÿ Nam Định
Tel: 0918 758 713 Ÿ Email: theresengocduyen@gmail.com
 
8.    Nt. THECLA TRẦN THỊ GIỒNG
Hội Dòng Đức Bà Thánh Augustino
228 Nam Kỳ Khởi Nghĩa Ÿ Quận 3 Ÿ Tp. HCM
Tel: 0908 399 518 Ÿ Email: theclatran@yahoo.com
9.    Lm. ĐAMINH PHAN DUY HÁN
Đại Chủng Viện Vô Nhiễm Bùi Chu
Xuân Ngọc Ÿ Xuân Trường Ÿ Nam Định
Tel: 0972 900 705 Ÿ Email: phanduyhan@gmail.com
10.     Nt. MARIA NGUYỄN THỊ HẰNG
Hội Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu
Xuân Ngọc Ÿ Xuân Trường Ÿ Nam Định
Tel: 0975 305 879 Ÿ Email: hangfmsr@yahoo.com
 
11.   Lm. PHÊRÔ ĐINH TRUNG HIẾU
Giáo xứ Tân Bơn
Nghĩa Sơn Ÿ Nghĩa Hưng Ÿ Nam Định
Tel: 0978 488 757 Ÿ Email: pethieu@yahoo.ca
 
12.  Lm. PHANXICÔ ĐÀO TRUNG HIỆU OP
Tu viện Đa Minh
190 Lê Văn Sỹ Ÿ Quận Phú Nhuận
Tel: 0988 935 446 Ÿ Email: daotrungop@gmail.com
13.  Lm. VINHSƠN ĐỖ HUY HOÀNG
Giáo xứ Tứ Trùng
Hải Tân Ÿ Hải Hậu Ÿ Nam Định
Tel: 0123 8507 155 Ÿ Email: vincentdohoang@hotmail.fr
 
14.  Lm. GIUSE ĐẶNG VĂN HỘI
Tòa Giám Mục Thái Bình
Số 6 Ÿ Trần Hương Đạo Ÿ Tp. Thái Bình
Tel: 0972 816 188 Ÿ Email:
15.  Lm. VINHSƠN MAI VĂN KÍNH
Đại Chủng Viện Vô Nhiễm Bùi Chu
Xuân Ngọc Ÿ Xuân Trường Ÿ Nam Định
Tel: 0976 899 462 Ÿ Email: kinhvincent@yahoo.fr
16.  Lm. VINHSƠN NGÔ VIẾT LỤC
Tòa Giám Mục Bùi Chu
Xuân Ngọc Ÿ Xuân Trường Ÿ Nam Định
Tel: 0912 754 046 Ÿ Email: ngoviet62@yahoo.com
 
17.  Lm. GIOAKIM NGÔ MINH MẠNH
Đại Chủng Viện Vô Nhiễm Bùi Chu
Xuân Ngọc Ÿ Xuân Trường Ÿ Nam Định
Tel: 0912 947 330 Ÿ Email: joachminhmanh@gmai.com
 
18.  Lm. VINHSƠN NGUYỄN BẢN MẠNH
Giáo xThủy Nhai
Xuân Thủy Ÿ Xuân Trường Ÿ Nam Định
Tel: 0166 8895169 Ÿ Email: vincmanhvsl@gmail.com
 
19.  Lm. GIUSE ĐINH CÔNG PHÚC
Giáo xTrung Linh
Xuân Ngọc Ÿ Xuân Trường Ÿ Nam Định
Tel: 0988 299 682 Ÿ Email: josdinhphuc@gmail.com
20.  Lm. GIUSE NGUYỄN VĂN QUANG
Đại Chủng Viện Vô Nhiễm Bùi Chu
Xuân Ngọc Ÿ Xuân Trường Ÿ Nam Định
Tel: 0946 651 053 Ÿ Email: josvquang@yahoo.com
 
21.  Lm. GB TRẦN NGỌC SƠN
Giáo xứ Vạn Lộc
Xuân Phong Ÿ Xuân Trường Ÿ Nam Định
Tel: 0908 202 743 Ÿ Email: transon1002@yahoo.com
22.  Lm. ĐAMINH BÙI TRUNG THỰC
Tòa Giám Mục Bùi Chu
Xuân Ngọc Ÿ Xuân Trường Ÿ Nam Định
Tel: 0912 035 939 Ÿ Email: domtrungthuc@yahoo.ca
 
23.  Lm. PHAOLÔ ĐINH QUANG TIẾN
Giáo xThánh Danh
Xuân Ngọc Ÿ Xuân Trường Ÿ Nam Định
Tel: 0976 089 458 Ÿ Email: paultien67@yahoo.com
 
24.  Lm. GIUSE TRẦN THIỆN TĨNH
Đại Chủng Viện Vô Nhiễm Bùi Chu
Xuân Ngọc Ÿ Xuân Trường Ÿ Nam Định
Tel: 0912 355 070 Ÿ Email: jostinh@gmail.com
 
25.  Lm. GIUSE NGUYỄN VĂN TOANH
Giáo xứ An Bài
Thị trấn Cồn Ÿ Hải Hậu Ÿ Nam Định
Tel: Ÿ 0914481943 ŸEmail: jostoanh@gmail.com
 
26.  Lm. LM. GIUSE HOÀNG MINH TỚI
Giáo xQuất Lâm
Giao Lâm Ÿ Giao Thủy Ÿ Nam Định
Tel: 0976 385 833 Ÿ Email: hoangminhtoi@hotmail.com
 
27.  Lm. ANPHONGSÔ VŨ ĐỨC TRUNG OP
Tel: 0903 670 981 Ÿ Email: apvdtdm@yahoo.com
 
28.  Lm. GIUSE VŨ NGỌC TỨ
Tòa Giám Mục Bùi Chu
Xuân Ngọc Ÿ Xuân Trường Ÿ Nam Định
Tel: 0946 641 976 Ÿ Email: josvungoctu@yahoo.com
 
29.  Lm. GIUSE PHẠM MINH TUẤN
Giáo xứ Tân Lý
Trực Hùng Ÿ Trực Ninh Ÿ Nam Định
Tel: 0912 480 093 Ÿ Email: jostuan@gmail.com
 
30.  Lm. GIUSE TRẦN QUỐC TUYẾN
Giáo xứ Lục Thủy
Xuân Hồng Ÿ Xuân Trường Ÿ Nam Định
Tel: 0123 4868 070 Ÿ Email: giusetuyenbc@gmail.com
 
31.  Nt. MARIA ANPHONGSÔ ĐINH THỊ XUYẾN
Hội Dòng Con Đức M Mân Côi Bùi Chu
Xuân Ngọc Ÿ Xuân Trường Ÿ Nam Định
Tel: Ÿ Email: 0973 112 403
 
 
 
 

[1]     Văn kiện Potissimum Institutioni, năm 1990, các số 65-71.
[2]     Văn kiện Potissimum Institutioni, năm 1990, số 91.
[3] Đức Gioan XXIII, Diễn Văn trước khai mạc Công Đồng, năm 1962.
ducchahieu

xin khan 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập88
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Hôm nay18,698
  • Tháng hiện tại402,623
  • Tổng lượt truy cập26,997,880
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây