Thơ: Trường khúc Mân Côi

Thứ tư - 11/10/2017 16:01  891
                                                         Trường khúc Mân Côi
 
tải xuống (8)

                                                    Mân Côi tràng chuỗi nhiệm mầu
                                                    Đẹp lẽ cao siêu, đẹp chữ yêu
                                                    Như sợi tơ trời loan ơn phúc
                                                    Tựa chuỗi vàng kinh thắm nguyện cầu.
 
                                                    Mân Côi bên Mẹ hướng lên cao
                                                    Khẩu tụng tâm suy, khúc kinh chiều
                                                    Để hồn chiêm ngắm đời Cứu Chúa
                                                    Để dạ sáng ngời đức tin yêu.
 
                                                    Mân Côi cùng Mẹ tiến cao sâu
                                                    Tình yêu chiếu toả, đức tuôn trào
                                                    Cho đời tươi thắm màu cứu rỗi
                                                    Cho suối ân thiêng tưới dạt dào.
 
                                                    Mân Côi trong Mẹ con bước mau
                                                    Vui, thương, mừng, sáng, đượm tin yêu
                                                    Để nhìn ngắm Chúa đôi mắt Mẹ
                                                    Ước cuộc đời con hoá nhiệm mầu. 
                                                                           ***
                                                    Mầu nhiệm mùa vui rất chứa chan
                                                    Giúp ta cảm nghiệm phúc thiên đàng
                                                    Chặng đường thơ ấu nhuần ơn tứ
                                                    Âm thầm, thinh lặng, tiếng vui thiêng.
 
                                                    Mầu nhiệm thứ nhất bước truyền tin
                                                    Sứ thần Thiên Chúa báo ơn lành
                                                    Trinh nữ vững tin, vâng sứ mệnh
                                                    Ngôi Lời nhập thể giữa trần gian.
 
                                                    Lòng Mẹ khiêm cung tiếng “xin vâng”
                                                    Dạy con bài học sống khiêm nhường
                                                    Vâng theo ý Chúa trong lòng mến
                                                    Tựa ánh trăng vàng toả ánh dương.
 
                                                    Mầu nhiềm thứ hai Mẹ viếng thăm
                                                    Xa xôi, sơn cước chẳng ngại ngùng
                                                    Đem tin vui đến, đem Chúa đến
                                                    Chị họ mừng vui cất tiếng khen.
 
                                                    Lòng Mẹ có Chúa đầy yêu thương
                                                    Dạy con bài học sống quên mình
                                                    Đón Chúa vào lòng, yêu như Chúa
                                                    Lắng nghe, phục vụ, bước chân nhanh.
 
                                                    Mầu nhiệm thứ ba Chúa giáng sinh
                                                    Hoàng tử trời cao sống thanh bần
                                                    Thương người cùng khổ nên nghèo khó
                                                    Để tặng muôn dân phúc cao sang.
 
                                                    Lòng Mẹ đơn thành mãi trao dâng
                                                    Dạy con bài học sống thanh bần
                                                    Chúa là tất cả, là cùng đích
                                                    Phúc lộc sẵn lòng để chia san.
 
                                                    Mầu nhiệm thư tư Mẹ hiến dâng
                                                    Trao Con về Chúa, lễ hy sinh
                                                    Con, Mẹ cùng vâng theo thánh ý
                                                    Để ánh dương hồng chiếu muôn dân.
 
                                                    Lòng Mẹ trung trinh bước phó dâng
                                                    Dạy con bài học sống chăm ngoan
                                                    Lắng nghe Lời Chúa, vâng ý Chúa
                                                    Phúc Âm nhuần thấm, muối men nồng.
 
 
                                                    Mầu nhiệm thư năm Mẹ lạc Con
                                                    Bước chân hối hả bước đi tìm
                                                    Ưu tiên việc Chúa, không so tính
                                                    Mẹ hiền gẫm suy, không trách than.
 
                                                    Lòng Mẹ thương đau vẫn kiên trinh
                                                    Dạy con bài học biết trung thành
                                                    Đời không có Chúa đời thiếu vắng
                                                    Có Chúa đời vui dẫu gian nan. 
                                                    *** 
                                                    Mầu nhiệm mùa sáng ánh lung linh
                                                    Chiếu soi đời Chúa giữa gian trần
                                                    Chúa là ánh sáng, là chân lý
                                                    Xoá tan bóng tối, toả thiều quang.
 
                                                    Mầu nhiệm thứ nhất tại Giođan
                                                    Phép rửa Gioan Chúa nghiêng mình
                                                    Tiếng Cha trên trời vang vọng xuống
                                                    Đây là Con yêu, hãy tin vâng.
 
                                                    Lòng Mẹ bên Con bước khiêm cung
                                                    Dạy con bài học sống hiền ngoan
                                                    Phép rửa ơn gọi làm Con Chúa
                                                    Ơn gọi thánh thiêng, gắng chu toàn. 
 
                                                    Mầu nhiệm thứ hai tại Cana
                                                    Chúa làm dấu thiêng, rượu đậm đà
                                                    Tiệc vui có Chúa và có Mẹ
                                                    Nước lã buồn thiu hoá rượu nhà.
 
                                                    Lòng Mẹ tin Con, yêu chúng nhân
                                                    Dạy con theo Mẹ vững niềm tin
                                                    Dù muôn gian khó không nao núng
                                                    Vâng lời Chúa dạy ắt làm nên. 
 
                                                    Mầu nhiệm thứ ba Chúa truyền rao
                                                    Nước Trời gần đến, hãy tin yêu
                                                    Tin vào Phúc Âm và sám hối
                                                    Tình thương Thiên Chúa đổ dạt dào.
 
                                                    Lòng Mẹ bên Con tiếng nguyện cầu
                                                    Dạy con sám hối, tránh tội đầu
                                                    Siêng năng hoà giải trong bí tích
                                                    Thấm nhuần ơn thiêng, mến Chúa nhiều. 
 
                                                    Mầu nhiệm thứ tư Chúa biến hình
                                                    Hiển vinh sáng láng giữa núi thiêng
                                                    Đất trời, kim cổ về tao ngộ
                                                    Phúc thật thiên đường giữa thế gian.
 
                                                    Lòng Mẹ hướng về ánh thiên nhan
                                                    Dạy con bài học sống canh tân
                                                    Biến đổi không ngừng nên giống Chúa
                                                    Chiếu toả phúc thiêng khắp muôn dân.
 
                                                    Mầu nhiệm thứ năm rất thánh thiêng
                                                    Chúa lập Thánh Thể phúc miên trường
                                                    Hiện diện cùng con muôn thế hệ
                                                    Nuôi con Mình Máu Chúa cực linh.
 
                                                    Lòng Mẹ dâng Con như bánh thơm
                                                    Dạy con bài học biết dâng mình
                                                    Siêng năng hiệp lễ, nên như Chúa
                                                    Thành bánh thơm lành để tặng ban. 
                                                    *** 
                                                    Mầu nhiệm mùa thương giúp ta suy
                                                    Tình thương cứu độ rất diệu kỳ
                                                    Chúa vì yêu ta dâng tất cả
                                                    Chỉ mong nhân thế phúc huyền vi.
 
                                                    Mầu nhiệm thứ nhất Chúa buồn lo
                                                    Chén đắng Cha trao rất nặng nề
                                                    Mồ hôi và máu tuôn nhỏ xuống
                                                    Tội đời xin gánh dẫu thảm thê.
 
                                                    Lòng Mẹ bên Con bước tái tê
                                                    Cùng Con gánh tội thế ê chề
                                                    Con nguyện ăn năn và đổi mới
                                                    Sống đời công chính, hết u mê.
 
                                                    Mầu nhiệm thứ hai Chúa chịu đòn
                                                    Roi vọt như mưa nát tấm thân
                                                    Vì thương người thế nên thinh lặng
                                                    Chịu hết niềm đau cho chúng sinh.
 
                                                    Lòng Mẹ đau buồn nát tim gan
                                                    Khi nhìn Con yêu nát thân vàng
                                                    Dạy con hãm mình, không thao túng
                                                    Để mãi trung trinh tấm lòng son. 
 
                                                    Mầu nhiệm thứ ba ta gẫm suy
                                                    Nhục hình Chúa chịu đội mào gai
                                                    Vua thật bị coi như vua giả
                                                    Chúa tể khôn ngoan ví dại khờ.
 
                                                    Lòng Mẹ ưu sầu vững bước đi
                                                    Dạy con nhẫn nhục với kiên trì
                                                    Khoan dung, độ lượng, không thù oán
                                                    Hiền lành, bác ái, chẳng sân si.
 
                                                    Mầu nhiệm thứ tư Chúa lên đồi
                                                    Trên vai thập tự bước sầu bi
                                                    Thân tàn gắng vác lên tới đỉnh
                                                    Để trọn yêu thương, lễ toàn thiêu.
 
                                                    Lòng Mẹ bên Con bước liêu xiêu
                                                    Âm thầm cho Con mến thương nhiều
                                                    Dạy con bỏ mình, theo chân Chúa
                                                    Bước trong gian khổ vững tin yêu.
 
                                                    Mầu nhiệm thứ năm Chúa chết treo
                                                    Thập tự đồi cao máu tuôn trào
                                                    Dâng trọn tình yêu cho nhân thế
                                                    Như lễ toàn thiêu, lễ ban chiều.
 
                                                    Lòng Mẹ trong Con dâng mến yêu
                                                    Dạy con tiết nghĩa, chẳng nuông chiều
                                                    Ích kỷ đam mê xin chừa bỏ
                                                    Để sáng tim son ánh huyền siêu.
                                                                            ***
                                                    Mầu nhiệm mùa mừng rất hân hoan
                                                    Kitô chiến thắng, phúc tràn lan
                                                    Chúa diệt tử thần mang hy vọng
                                                    Ta cùng với Chúa hưởng vinh quang.
 
                                                    Mầu nhiệm thứ nhất Chúa phục sinh
                                                    Cửa mồ tung mở chiếu hào quang
                                                    Tử thần run sợ, ma vương trốn
                                                    Lời xưa tiên báo đã viên thành.
 
                                                    Lòng Mẹ vui mừng tiếng tạ ơn
                                                    Dạy con hằng biết trỗi dậy luôn
                                                    Nhận mình yếu đuối tin vào Chúa
                                                    Đời sống canh tân, đẹp xác hồn.
 
                                                    Mầu nhiệm thứ hai Chúa thăng thiên
                                                    Mở đường thiên quốc, phúc trường tồn
                                                    Chân trời rộng mở, nguồn hy vọng
                                                    Muôn dân trần thế ngước trông lên.
 
                                                    Lòng Mẹ ngước cao tiếng khong khen
                                                    Dạy con danh lợi biết coi thường
                                                    Xây dựng Nước Trời nơi trần thế
                                                    Quê thật thiên quốc ái mộ liên.
 
                                                    Mầu nhiệm thứ ba Chúa Thánh Thần
                                                    Hiện xuống ban ơn rất quyền linh
                                                    Tông Đồ vững mạnh rao tin mới
                                                    Rằng Chúa Kitô đã phục sinh.
 
                                                    Lòng Mẹ hiệp thông tiếng nguyện thiêng
                                                    Dạy con trung tín, sẵn sàng liên
                                                    Xin ơn Thánh Thần, nguồn bảy phúc
                                                    Nên tông đồ Chúa, giảng Tin Mừng.
 
                                                    Mầu nhiệm thứ tư Mẹ lên trời
                                                    Hồn xác vẹn tuyền chữ tinh khôi
                                                    Muôn vàn thần thánh vang chúc tụng
                                                    Mẹ sáng ơn trời, rất đẹp tươi.
 
                                                    Lòng Mẹ thương con giữa biển khơi
                                                    Muôn vàn nguy khó, bước chơi vơi
                                                    Bên Chúa Mẹ cầu cho con cái
                                                    Sống cuộc đời lành, phúc thảnh thơi. 
 
                                                    Mầu nhiệm thứ năm Mẹ hiển vinh
                                                    Nữ Vương thần thánh cõi thiên cung
                                                    Bên cạnh Vương Nhi chung hưởng phúc
                                                    Thông ơn vũ lộ khắp nhân sinh.
 
                                                    Lòng Mẹ nhân lành mãi dủ thương
                                                    Đoàn con trần thế hãy cậy trông
                                                    Mẹ hằng yêu dấu, hằng che chở
                                                    Có Mẹ vững tin phúc thiên đàng. 
                                                                           *** 
                                                    TIN yêu con cùng Mẹ cung chiêm
                                                    MỪNG, Vui, Thương, Sáng chuỗi hoa hồng
                                                    TÓM tắt đời Mẹ bên đời Chúa
                                                    GỌN gàng lời yêu tiếng kinh vàng.
 
                                                    CHUỖI hạt kính dâng, tiếng lòng con
                                                    NGỌC ngà tinh khiết phút linh thiêng
                                                    VÀNG tươi hương lúa, chuông chiều lắng
                                                    KINH kính mừng vang, vẳng cõi lòng.

Tác giả bài viết: Hương Kinh Trà Lũ

Nguồn tin: Dũng Lạc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

ducchahieuLiên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập131
  • Máy chủ tìm kiếm13
  • Hôm nay22,752
  • Tháng hiện tại727,544
  • Tổng lượt truy cập20,990,136
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây