Giáo lý viên Hưng Nghĩa cầu nguyện Taizé

Thứ ba - 15/09/2015 10:17  4031
Để chuẩn bị cho việc dạy và học giáo lý đạt kết quả tốt trong năm học mới, Giáo lý viên giáo xứ Đền thánh Hưng Nghĩa tổ chức một buổi tĩnh tâm, cầu nguyện theo hình thức cộng đoàn Taizé thật cảm động và sốt sắng theo chủ đề "Vâng lời Thầy, con xin thả lưới" (Lc 5,5) với chương trình như sau:

Dấu thánh giá và xin ơn Chúa Thánh Thần

ĐK: Xin Ngôi Ba Thiên Chúa ngự xuống trên chúng con. Ban hồng ân chan chứa thấm nhuần hồn xác chúng con. Biến chúng con thành những chiến sĩ theo Chúa Kitô. Thành nhân chứng nước Trời cho muôn người trong khắp nơi.

PK1. Nguyện Chúa Thánh Thần xin ngự đến. Lòng vạn lòng đợi trông Ngài soi sáng, và luyện lọc hầu mong được xứng đáng với danh hiệu Đền Thánh Chúa cao quang.

Giới thiệu chủ đề cầu nguyện

 

Thưa các bạn Giáo lý viên (GLV),

Trong giờ cầu nguyện tối nay, chúng ta cùng lắng đọng tâm hồn để lắng nghe tiếng Chúa và suy niệm về ơn gọi GLV. Qua đó, chúng ta cùng suy nghĩ về ơn gọi GLV của mỗi chúng ta.

Khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội là chúng ta được tham dự vào chức năng Tư tế, Ngôn sứ và Vương đế của Chúa Giêsu. Chức năng Ngôn sứ - Rao giảng Lời Chúa, là bổn của mỗi Kitô hữu, vì vậy chúng ta có bổn phận phải rao giảng Tin Mừng và đức tin cho muôn dân.

Mỗi chúng ta được mời gọi trở thành GLV của Chúa, cộng tác với Cha xứ và các vị hữu trách để giới thiệu, để nói về Chúa cho các em Thiếu nhi, để đem Chúa đến cho nhiều người. Như vậy, chúng ta đã và đang thực thi chức năng Ngôn sứ của chúng ta.

Trong tâm tình cảm tạ và tri ân, chúng ta cùng dâng lên Chúa lời chúc tụng ngợi khen.

1. Ca ngợi khen: VINH QUANG CHÚA (NCTC1/168)


(Một người đọc chậm lời 1 bài hát, sau đó cộng đoàn – CĐ bắt đầu hát)

PK1. Trời xanh ơi hỡi trời xanh, hãy thuật lại vinh quang của Chúa. Tầng không vút cao muôn trùng, hãy loan truyền những việc Ngài làm. Ngày và đêm hãy truyền nhau những kỳ công siêu việt bao la Chúa đã thương ban cho đời, làm bằng chứng tình yêu quang lâm.

ĐK. Vinh quang Chúa chói ngời, vinh quang Chúa cao vời, con tin kính tôn thờ mình Ngài. Tôn vinh Chúa muôn loài, tri ân Chúa muôn đời. Có ai uy quyền bằng Thiên Chúa Ba Ngôi.

2. Ca vịnh: Thánh Vịnh 22

CHÚA CHĂN NUÔI TÔI (NCTC1/127)

(Một người đọc chậm lời bài hát, sau đó CĐ hát)

CĐ: Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu gì. Chúa bảo vệ tôi, lẽ nào tôi còn sợ chi còn sợ ai? (3 lần, nhỏ dần).

(Một người đọc chậm lời Thánh Vịnh)

1 CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
2 Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành

3 và bổ sức cho tôi.
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.

CĐ: Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu gì... (2 lần, nhỏ dần)

4 Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.

5 Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Đầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.

6 Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.

CĐ: Chúa chăn nuôi tôi, tôi còn mà thiếu gì... (2 lần, nhỏ dần)

 

(Thinh lặng 1 phút)

3. Bài hát: CHẠM LÒNG CON

(Mở máy tính)

4. Lời Chúa

(Một người đọc chậm lời bài hát, sau đó CĐ hát)

CĐ: Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con  (hát 3 lần, nhỏ dần)

(Một người đọc chậm bài Tin Mừng, sau mỗi đoạn có hát)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 5, 1-11)

1 Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. 2 Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. 3 Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

CĐ: Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con  (hát 3 lần, nhỏ dần)

4 Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. 5 Ông Si-môn đáp: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới”. 6 Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. 7 Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

CĐ: Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con  (hát 3 lần, nhỏ dần)

8 Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” 9 Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. 10 Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: “Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta”. 11 Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

CĐ: Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con  (hát 3 lần, nhỏ dần)

 
 
(Thinh lặng 1 phút)

5. Bài hát suy niệm: ĐỂ CON NÊN HÌNH BÓNG NGÀI

(Mở máy tính)

v Gợi ý suy niệm:

(Tự phát - Gợi ý suy niệm ngắn về bài Tin Mừng, sau đó gợi ý về ơn gọi GLV và mời gọi GLV lắng nghe tiếng Chúa nói với lòng mình, cũng như cầu nguyện cùng Ngài)

(Thinh lặng 3 - 5 phút)

6. Lời nguyện cầu xin:

Xướng: “Vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã truyền cho ông Si-môn Phêrô thả lưới ở chỗ nước sâu, ông Phêrô đã vâng lời Ngài và đã bắt được rất nhiều cá. Xin Chúa cũng ban ơn giúp sức cho chúng con biết nhận ra ý Chúa và mau mắn đáp lời “Xin vâng” như ông Phêrô.

CĐ: Xin Chúa nhận lời chúng con.

Xướng: Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!”. Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết mình yếu đuối, mọn hèn và tội lỗi. Xin Chúa thứ tha tội lỗi và chữa lành cho chúng con.

CĐ: Xin Chúa nhận lời chúng con.

Xướng: Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta”. Lạy Chúa Giêsu, xưa Chúa đã kêu gọi các tông đồ và sai các ngài đi rao giảng Tin Mừng Nước Trời. Xin Chúa ban ơn khôn ngoan, ơn hiểu biết cho chúng con là những GLV của Chúa để chúng con vững lòng rao truyền Tin Mừng của Chúa.

CĐ: Xin Chúa nhận lời chúng con.

 

7. Kinh Lạy Cha

8. Lời nguyện kết thúc (tự phát)

9. Chúc lành

Xin Thiên Chúa toàn năng ban phúc lành cho tất cả chúng ta, xin Người che chở chúng ta khỏi mọi sự dữ và dẫn đưa tới sự sống muôn đời.

10. Bài hát kết thúc: XIN VÂNG

Tác giả bài viết: GLV Hưng Nghĩa

ducchahieu

xin khan 1tv

nss 1396481543

tai xuong 1 2

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập94
  • Máy chủ tìm kiếm16
  • Hôm nay10,450
  • Tháng hiện tại706,176
  • Tổng lượt truy cập32,996,423
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây