GIÁO PHẬN BÙI CHU

https://gpbuichu.org


Ai là tông đồ của Chúa?

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật việc Chúa Giê-su chọn gọi các Tông Đồ, ban năng quyền cho các ngài và sai các ngài ra đi loan báo Tin Mừng. Như vậy, hành trình tông đồ của Chúa bao giờ cũng gồm có ba giai đoạn hay ba đặc điểm sau đây:
Ai là tông đồ của Chúa?
THỨ SÁU TUẦN 2 THƯỜNG NIÊN
Mc 3,13-19

jesus calls twelve apostles to preach and bless others 2015 01 01“Chúa gọi đến với Người những kẻ Người muốn” (Mc 3,13-19).

Bài Tin Mừng hôm nay tường thuật việc Chúa Giê-su chọn gọi các Tông Đồ, ban năng quyền cho các ngài và sai các ngài ra đi loan báo Tin Mừng. Như vậy, hành trình tông đồ của Chúa bao giờ cũng gồm có ba giai đoạn hay ba đặc điểm sau đây:

Trước hết, người tông đồ là kẻ được Chúa chọn. Người chủ động, Người đi bước trước trong sự chọn lựa này. Thật vậy, không phải chúng ta đã chọn Người nhưng chính Người đã chọn chúng ta trước. Người chọn ai tùy ý Người. Chúng ta không có quyền hỏi tại sao Chúa chọn người này mà không chọn người kia. Người có lí do riêng của Người. Người có toàn quyền “gọi đến với Người những kẻ Người muốn.” Tuy nhiên, đáp lại tiếng gọi của Chúa hay không lại tùy thuộc vào chúng ta. Chúng ta có tự do. Chúng ta có sẵn sàng “đến với Người” như các tông đồ hay không là quyền của chúng ta. Ngài không bắt ép. Người không áp lực. Người chỉ gọi, chỉ đề nghị mà thôi. Những ai đáp lại tiếng gọi mời của Người, kẻ ấy sẽ được Người chọn và đặt làm tông đồ: “Người lập nhóm Mười Hai” (Mc 3,14).

Tiếp đến, điều cốt yếu để thực sự trở thành tông đồ là “để các ông ở với Người” (Mc 3,14). “Ở với Chúa,” sống thân tình với Chúa để quan sát, lắng nghe, để bắt chước, học hỏi Chúa từ lời ăn tiếng nói, cử chỉ bên ngoài đến tâm tình, thái độ bên trong. Nhờ việc gần gũi và học tập này người tông đồ mới có thể trở nên “đồng hình đồng dạng với Chúa” được. Nhờ được ở với Chúa, các ông mới đón nhận được quyền rao giảng, quyền trừ quỷ. Nhờ sống thân tình với Chúa, các ông mới biết rõ về mình hơn với những ưu khuyết điểm. Chẳng hạn, hai con ông Dêbêđê biết mình nóng nảy như là “con của thiên lôi” hay Giuđa Iscariốt biết mình và người khác cũng biết ông ta là kẻ tham lam, “kẻ phản bội.”

Sau cùng, được đặt làm tông đồ và lãnh nhận năng quyền rao giảng hay trừ quỷ không phải để cất giấu hay để dùng cho lợi ích cá nhân nhưng trái lại để được” sai đi.” Sai đi loan báo Tin mừng, ra đi chia sẻ tin vui. Sai đi làm chứng cho tình yêu vô vị lợi chính các ông đã được chọn gọi. Ra đi chia sẻ, làm chứng cho sự chăm sóc, yêu thương các ông đã nhận từ nơi Chúa. Ra đi chia sẻ cho mọi người kinh nghiệm mình đã được dạy dỗ, đã được uốn nắn, đã được biến đổi như thế nào khi sống thân tình với Chúa ra sao. Ra đi để khai trí cho những kẻ mê muội bằng sự khôn ngoan Chúa đã dạy, chúc lành cho những kẻ bệnh tật, yếu đau bằng quyền năng Chúa đã ban tặng.

Như vậy, tông đồ trước hết là kẻ đáp lại ơn gọi nhưng không của Chúa; tiếp đến, sống thân tình với Chúa để trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa; sau cùng sẵn sàng ra đi làm sứ giả cho Chúa bằng đời sống yêu thương, quảng đại.  Amen. 

Tác giả bài viết: Lm. Gioachim Nguyễn Hữu Văn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây