Tháng 11/2023

Thứ tư - 28/12/2022 10:12  789
THÁNG MƯỜI MỘT
THÁNG CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI
thang11 1
Ngay từ buổi đầu của Kitô giáo, Hội Thánh lữ hành đã hết lòng kính nhớ, dâng lời cầu cho những người đã qua đời, vì cầu nguyện để họ được giải thoát khỏi tội lỗi là một ý nghĩ lành thánh (2 Mcb 12,45). Hãy dâng Thánh lễ và các việc lành để cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng
Cho Đức Thánh Cha: Chúng ta hãy cầu nguyện cho Đức Thánh Cha để ngài thực hiện sứ mạng của mình, tiếp tục đồng hành trong đức tin với đoàn chiên đã được trao phó, với sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần.

1/11 18/9 Tr Thứ Tư đầu tháng. CÁC THÁNH NAM NỮ. Lễ trọng.
Lễ cầu cho giáo dân. Buộc dự lễ và nghỉ việc xác.
Kh 7,2-4.9-14; 1 Ga 3,1-3;Mt 5,1-12a.
Ngày sùng kính Thánh Giuse.
Kỷ niệm ngày Đức cha Thánh Liêm (Jerónimo Hermosilla) và Đức cha Thánh Vinh (Valentinô Berrio Ochoa) bị xử trảm (1861).
Đức cha Thánh Liêm, Đức cha Thánh Vinh và Thánh Phêrô Bình (Almato), linh mục, tử đạo.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
01/11/1973: Cha Giuse Phạm Văn Chỉnh.
Lưu ý:
Về việc viếng nhà thờ và viếng nghĩa địa:
1. Từ trưa ngày Lễ Các Thánh đến nửa đêm ngày cầu cho các tín hữu đã qua đời, ai viếng nhà thờ, nhà nguyện, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn. Mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi. Ai bị ngăn trở, có thể viếng nhà thờ, nhà nguyện, lãnh ơn đại xá vào Chúa Nhật trước hay Chúa Nhật sau.
2. Từ ngày 1 đến ngày 8 tháng 11 này, các tín hữu thành kính đi viếng nghĩa địa, và dù có cầu nguyện thầm cho các linh hồn, thì cũng được hưởng một ơn đại xá, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ và cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng), nhưng phải nhường lại cho các linh hồn (trong tám ngày, mỗi ngày được hưởng một lần mà thôi).
3. Các ngày khác trong năm, khi đi viếng nghĩa địa và cầu nguyện cho các linh hồn, thì được hưởng nhờ ơn tiểu xá (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 29).
2 19 Tm Thứ Năm đầu tháng.
CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI.
Ngày cầu cho các linh mục.
Lưu ý:
Theo Tông Hiến ngày 10/8/1915, hôm nay mọi linh mục được phép cử hành hoặc đồng tế ba Thánh lễ, miễn là cử hành vào những giờ khác nhau; có thể chỉ một ý lễ cho bất cứ ai và nhận bổng lễ, còn ngoài ra phải dành một lễ cầu nguyện cho mọi tín hữu đã qua đời và một lễ cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng (không có bổng lễ đối với hai lễ này).
Cho mỗi Thánh lễ, có thể chọn các bài đọc trong Sách Bài Đọc cầu cho các tín hữu đã qua đời (Sách Bài Đọc các thánh lễ chung, v.v..., 1973, tr. 225-249, hoặc Nghi lễ An Táng và Thánh lễ Cầu hồn, 1974, tr. 61-106).
3 20 X Thứ Sáu đầu tháng. Rm 9,1-5; Lc 14,1-6.
Thánh Martinô Porres, tu sĩ (Tr).
Thánh Phêrô Phanxicô Bắc (Néron), linh mục, tử đạo (Đ).
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
4 21 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Carôlô Borrômêô, giám mục. Lễ nhớ.
Rm, 11,1-2a.11-12.25-29; Lc 14,1.7-11.
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
5 22 X CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG, XXXI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III. Bài đọc Năm A.
Ml 1,14b-2,2b.8-10; 1Tx 2,7b-9.13; Mt 23,1-12.
Thánh Đaminh Đinh Đức Mậu, linh mục, tử đạo.
Giáo lý viên giáo phận chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 48
SỰ SINH SẢN TRONG HÔN NHÂN
“Mọi người đều phải ý thức rằng sự sống con người và nhiệm vụ lưu truyền sự sống không chỉ bị giới hạn ở đời này: việc đánh giá chân thật và ý nghĩa đầy đủ của chúng chỉ có thể hiểu được khi quy chiếu về vận mệnh vĩnh cửu của con người”. Nhà nước có trách nhiệm về sự thịnh vượng của các công dân. Trên danh nghĩa này, Nhà Nước can thiệp để định hướng sự gia tăng dân số là điều hợp pháp. Nhà Nước có thể làm điều đó qua việc thông tin khách quan và tôn trọng tự do, nhưng không được dùng biện pháp độc tài và cưỡng bách. Nhà Nước không thể thay thế cách hợp pháp sáng kiến của đôi phối ngẫu, là những người đầu tiên có trách nhiệm về việc sinh sản và giáo dục con cái của họ. Trong lãnh vực này, quyền bính không được can thiệp bằng những phương thế trái với luật luân lý.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2371 & 2372)
6 23 X Thứ Hai. Rm 11,29-36; Lc 14,12-14.
Cha Augustinô Vũ Quốc Toàn qua đời(1993).
7 24 X Thứ Ba. Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24.
Thánh Giaxintô Gia (Castañeda), linh mục;Thánh Vinhsơn Phạm Hiếu Liêm, linh mục, tử đạo (Đ).
Cha Giuse Nguyễn Đức Khoan qua đời (2020)
Lập Đông (Bắt đầu mùa đông)
8 25 X Thứ Tư. Rm 13,8-10; Lc 14,25-33.
Thánh Phaolô Nguyễn Ngân, linh mục; Thánh Giuse Nguyễn Đình Nghi, linh mục; Thánh Martinô Tạ Đức Thịnh, linh mục; Thánh Gioan Baotixita Cỏn, giáo dân và Thánh Martinô Thọ, giáo dân, tử đạo (Đ).
9 26 Tr Thứ Năm. CUNG HIẾN THÁNH ĐƯỜNG LATÊRANÔ. Lễ kính.
Ed 47,1-2.8-9.12; (hoặc 1 Cr 3,9c-11.16-17); Ga 2,13-22.
10 27 Tr Thứ Sáu. Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Rm 15,14-21; Lc 16,1-8.
11 28 Tr Thứ Bảy. Thánh Martinô, giám mục. Lễ nhớ.
Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15.
12 29 X CHÚA NHẬT XXXII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV. Bài đọc Năm A.
Kn 6,12-16; 1Tx 4,13-18; Mt 25,1-13.
Thánh Giôsaphát, giám mục, tử đạo.
Giáo xứ Liên Thủy, An Đạo, Quỹ Nhất, Tư Khẩn Tương Nam chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 49
CON CÁI LÀ TẶNG PHẨM CỦA THIÊN CHÚA
Sách Thánh và thực hành truyền thống của Hội Thánh thấy trong những gia đình đông con một dấu chỉ của sự chúc lành thần linh và lòng quảng đại của cha mẹ. Nỗi đau khổ của những đôi phối ngẫu kết hôn mà không thể sinh con thật là to lớn. “Ông Abraham thưa: Lạy Chúa là Chúa Thượng, Chúa sẽ ban cho con cái gì? Con ra đi mà không con cái” (St 15,2). Bà Rakhel nói với chồng mình là Giacob: “Cho tôi có con đi, không thì tôi chết mất” (St 30,1). Những nghiên cứu nhằm giảm thiểu các trường hợp vô sinh của con người phải được khuyến khích, nếu chúng phục vụ “con người, các quyền bất khả nhượng cũng như lợi ích đích thực và toàn vẹn của con người, đúng theo kế hoạch và ý muốn của Thiên Chúa”.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2373, 2374 & 2375)
Tháng Mười Quý Mão (Đ)
13 1/10 X Thứ Hai. Kn 1,1-7; Lc 17,1-6.
14 2 X Thứ Ba. Kn 2,23-3,9; Lc 17,7-10.
Thánh Stêphanô Thêôđorô Thể (Cuénot), giám mục, tử đạo (Đ).
15 3 X Thứ Tư. Kn 6,1-11; Lc 17,11-19.
Thánh Albertô Cả, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
16 4 X Thứ Năm. Kn 7,22-8,1; Lc 17,20-25.
Thánh Margarita Scotland (Tr).
Thánh Gertruđê, trinh nữ (Tr).
17 5 Tr Thứ Sáu.Thánh nữ Êlisabeth Hungari. Lễ nhớ.
Kn 13,1-9; Lc 17,26-37.
Cha Giuse Đinh Xuân An qua đời (2008).
18 6 X Thứ Bảy. Kh 10,8-11; Lc 19,45-48.
Cung hiến thánh đường thánh Phêrô và thánh đường thánh Phaolô (Tr).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
19 7 X CHÚA NHẬT XXXIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Năm A.
Cn 31,10-13.19-20.30-31; 1Tx 5,1-6; Mt 25,14-30 (hoặc Mt 25,14-15. 19-21).
Được kính trọng thể CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM (Đ) (HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4/1991).
2Mcb 7,1.20-23.27b.29 (hoặc Kn 3,1-9); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).
Giáo xứ Phạm Rỵ, Kính Danh, Lý Nghĩa, Tích Tín Minh Đường chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 50
CON CÁI LÀ TẶNG PHẨM CỦA THIÊN CHÚA
Những kỹ thuật phá vỡ liên hệ phụ mẫu qua sự can thiệp của một người ngoài cuộc hôn nhân (cho tinh dịch hoặc noãn bào, cho mượn tử cung) là những hành vi đáng hổ thẹn cách nghiêm trọng. Những kỹ thuật này (thụ tinh nhân tạo và thụ thai nhân tạo khác nguồn) vi phạm quyền của đứa con, là phải được sinh ra do cha và mẹ được biết là đã chính thức kết hôn. Những kỹ thuật này phản lại “quyền độc hữu [của đôi phối ngẫu], là chỉ nhờ nhau mà cả hai mới được làm cha, làm mẹ”.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2376)
20 8 X Thứ Hai. 1Mc 1,10-15.41-43.54-57.62-64; Lc 18,35-43.
Thánh Phanxicô Xaviê Nguyễn Cần, thầy giảng, tử đạo (Đ).
Cha Vinhsơn Đặng Ngọc Đường qua đời (2003).
21 9 Tr Thứ Ba. Đức Mẹ dâng mình trong đền thờ. Lễ nhớ.
Dc 2,14-17; Mt 12,46-50.
22 10 Đ Thứ Tư. Thánh Cêcilia, trinh nữ, tử đạo. Lễ nhớ.
2Mcb 7,1.20-31; Lc 19,11-28.
Tiểu tuyết (Tuyết xuất hiện)
23 11 X Thứ Năm. 1Mcb 2,15-29; Lc 19,41-44
Thánh Clêmentê I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).
Thánh Côlumbanô, viện phụ (Tr).
24 12 Đ Thứ Sáu. THÁNH ANRÊ TRẦN AN DŨNG LẠC VÀ CÁC BẠN TỬ ĐẠO. Bổn Mạng đệ nhị Giáo hội Việt Nam. Lễ trọng.
2 Mcb 7,1.20-23.27b-29 (hoặc Kn 3,1-9); Rm 8,31b-39 (hoặc Kh 7,9-17); Lc 9,23-26 (hoặc Ga 17,11b-19).
Các Thánh Tử đạo Việt Nam. Thánh Phêrô Cao (Dumoulin-Borie), giám mục; Thánh Phêrô Võ Đăng Khoa, linh mục và thánh Vinhsơn Nguyễn Thế Điểm, linh mục, tử đạo.
Kỷ niệm ngày thiết lập Hàng Giáo Phẩm Việt Nam (1960). Đọc một kinh Lạy Cha, một kinh Kính Mừng, một kinh Sáng Danh, tạ ơn Chúa và cầu nguyện cho Giáo hội tại Việt Nam.

Cử hành Thánh lễ trọng thể tại đền thánh Quần Phương.
Giáo xứ Quần Phương chầu Thánh Thể.
Cha Giuse Phạm Khắc Thẩm qua đời (2021).
25 13 X Thứ Bảy. 1Mcb 6,1-13; Lc 20,27-40.
Thánh Catarina Alexanđria, trinh nữ, tử đạo (Đ).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
26 14 Tr CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN. ĐỨC GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ. Lễ trọng.
Bài đọc năm A. Ed 34,11-12.15-17; 1Cr 15,20-26.28; Mt 25,31-46.
Thánh Tôma Đinh Viết Dụ, linh mục; Thánh Đaminh Nguyễn Văn Xuyên, linh mục, tử đạo.
Kỷ niệm ngày Đức cha Riano Hòa qua đời (1884).
Cử hành Thánh lễ trọng thể tại đền thánh Đại Đồng
Giáo xứ Đại Đồng, Trung Linh, Xuân Đài, Hải Nhuận Dòng Mẹ Thăm Viếng Bùi Chu chầu Thánh Thể.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
26/11/2015: Cha Giuse Phan Văn Duy; Cha Đaminh Nguyễn Văn Dương; Cha Giuse Nguyễn Văn Đình; Cha Giuse Phạm Văn Đình; Cha Phêrô Trần Văn Nam; Cha Giuse Vũ Văn Phương; Cha Giuse Trần Văn Toàn.
GIÁO HUẤN SỐ 51
CON CÁI LÀ TẶNG PHẨM CỦA THIÊN CHÚA
Nếu được thực hiện bên trong hôn nhân (thụ tinh nhân tạo và thụ thai nhân tạo cùng nguồn), những kỹ thuật này có lẽ sẽ ít tổn hại hơn; nhưng về mặt luân lý, chúng vẫn không thể được chấp nhận. Chúng tách rời hành vi tính dục khỏi hành vi sinh sản. Hành vi đặt nền cho sự hiện hữu của đứa con không còn là hành vi hiến thân cho nhau của hai nhân vị nữa, nhưng lại là hành vi “trao sự sống và căn tính của phôi thai con người cho quyền lực của các bác sĩ và các nhà sinh học, và như vậy thiết lập một sự thống trị nào đó của kỹ thuật trên nguồn gốc và số phận của nhân vị. Sự thống trị như vậy, tự bản chất, đi ngược với phẩm giá và sự bình đẳng, những điều đó phải là chung cho cả cha mẹ lẫn con cái”. “Về phương diện luân lý, việc sinh sản này mất đi sự hoàn hảo riêng của nó, khi nó không được nhắm tới như là kết quả của hành vi phu phụ, hoặc hành vi kết hợp riêng của đôi phối ngẫu… Ngoài ra, chỉ có sự tôn trọng mối dây liên kết giữa những ý nghĩa của hành vi phu phụ và sự tôn trọng tính thống nhất của hữu thể nhân linh mới làm cho sự sinh sản xứng hợp với phẩm giá con người”.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2377)
27 15 X Thứ Hai. Đn 1,1-6.8-20; Lc 21,1-4.
Kỷ niệm ngày Đức Cố Giám Mục Đaminh Hồ Ngọc Cẩn qua đời (1948).
28 16 X Thứ Ba. Đn 2,31-45; Lc 21,5-11.
Thánh Anrê Trần Văn Trông, giáo dân, tử đạo (Đ).
29 17 X Thứ Tư.
Đn 5,1-6.13-14.16-17.23-28; Lc 21,12-19.
Bắt đầu tuần chín ngày kính Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
29/11/2005: Cha Phêrô Nguyễn Văn Đối; Cha Giuse Phạm Minh Phan; Cha Vinhsơn Lại Văn Quynh; Cha Đaminh Nguyễn Văn Thiện; Cha Giuse Vũ Phú Thịnh; Cha Vinhsơn Đinh Minh Thỏa; Cha Giuse Đỗ Hữu Trọng.
30 18 Đ Thứ Năm. THÁNH ANRÊ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Rm 10,9-18; Mt 4,18-22.
Thánh Giuse Du (Marchand), linh mục, tử đạo.
Bổn mạng: Cha Anrê Trần Văn Công.
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
snmn
lnth
 
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập120
  • Máy chủ tìm kiếm67
  • Khách viếng thăm53
  • Hôm nay27,544
  • Tháng hiện tại830,631
  • Tổng lượt truy cập64,671,936
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây