Tháng 10/2023

Thứ tư - 28/12/2022 09:49  1091
THÁNG MƯỜI
THÁNG MÂN CÔI ĐỨC MẸ
thang10
Lần hạt Mân Côi là một lối cầu nguyện theo Phúc Âm, là một chuỗi tình yêu gồm những lời yêu thương, chân thành và đơn sơ nhất: hãy nhìn ngắm, tôn thờ, chiêm ngưỡng, suy niệm những mầu nhiệm của Chúa Giêsu và thì thầm những lời ca ngợi, những câu nài xin với Đấng đã ban cho chúng ta Đấng Cứu Thế.
Các tín hữu nên cầu nguyện bằng kinh Mân Côi và hiểu rõ bản chất cũng như tầm quan trọng của kinh này. Những ai lần hạt chung một chuỗi Mân Côi trong các nhà thờ hoặc nhà nguyện hay trong gia đình, trong cộng đoàn tu trì, trong hiệp hội đạo đức, hoặc khi nhiều người họp nhau nhằm mục đích tốt, thì được hưởng một ơn đại xá; còn đọc trong những hoàn cảnh khác, thì được hưởng một ơn tiểu xá (Ench. indulg, ấn bản 1999, concessio 17).
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng
Cho Thượng Hội đồng : Chúng ta hãy cầu nguyện cho Thượng Hội đồng của Giáo hội, biết chấp nhận lắng nghe và đối thoại như một cách sống ở mọi cấp độ, để Chúa Thánh Thần hướng dẫn về phía ngoại biên của thế giới.

1/10 17/8 X CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG, XXVI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II. Bài đọc Năm A.
Ed 18,25-28; Pl 2,1-11 (hoặc Pl 2,1-5); Mt 21,28-32.
Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh. Bổn mạng các xứ truyền giáo.
Được kính trọng thể ĐỨC MẸ MÂN CÔI (Tr) (HĐGM Việt Nam, khoá họp tháng 4/1991).
Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.
Quan thầy các nhà thờ xứ trong giáo phận và tước hiệu nhà thờ Chính toà Bùi Chu.
Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Ninh Cường.
Giáo xứ Ninh Cường, Long Châu, An Phú, Phong Lộc Bình Hải chầu Thánh Thể.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
01/10/2005: Cha Giuse Nguyễn Thanh Điển.
GIÁO HUẤN SỐ 43
SỰ CHUNG THUỶ PHU PHỤ
Đôi phối ngẫu làm nên “cộng đồng thân mật của sự sống và tình yêu phu phụ, đã được Đấng Tạo Hoá thiết lập và ban cho những luật lệ riêng. Cộng đồng đó được thiết lập bằng giao ước của đôi phối ngẫu, nghĩa là bằng sự ưng thuận cá vị không thể thu hồi”. Cả hai hiến thân cho nhau cách vĩnh viễn và trọn vẹn. Họ không còn là hai, nhưng đã trở thành một thân xác duy nhất. Giao ước đã được đôi phối ngẫu ký kết cách tự do, buộc họ có bổn phận phải bảo tồn sự duy nhất và bất khả phân ly của giao ước đó. “Sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly” (Mc 10,9).
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2364)
2 18 Tr Thứ Hai. Các Thiên Thần hộ thủ. Lễ nhớ.
Xh 23,20-23; Mt 18,1-5.10.
3 19 X Thứ Ba. Dc 8,20-23; Lc 9,51-56.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
03/10/1997: Cha Đaminh Phạm Văn Hồng; Cha Đaminh Đoàn Quang Thỏa; Cha Giuse Nguyễn Văn Thưởng; Cha Phaolô Đinh Quang Tiến; Cha Giuse Hoàng Minh Tới; Cha Giuse Phạm Minh Tuấn.
4 20 Tr Thứ Tư đầu thángThánh Phanxicô Assisi. Lễ nhớ.
Hc 50,1.3-7 (hoặc Gl 6,14-18); Mt 11,25-30.
Ngày sùng kính Thánh Giuse
5 21 X Thứ Năm đầu tháng.
Nkm 8,1-4a.5-6.7b-12; Lc 10,1-12
Thánh Faustina Kowalska (Tr).
Ngày cầu cho các linh mục.
6 22 X Thứ Sáu đầu tháng. Br 1,15-22; Lc 10,13-16.
Thánh Brunô, linh mục (Tr).
Thánh Phanxicô Trần Văn Trung, giáo dân, tử đạo (Đ).
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
7 23 Tr Thứ Bảy đầu tháng. Đức Mẹ Mân Côi. Lễ nhớ.
Cv 1,12-14; Gl 4,4-7; Lc 1,26-38.
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
Dòng nữ Đaminh Bùi Chu Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi Bùi Chu chầu Thánh Thể.
8 24 X CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III. Bài đọc Năm A.
Is 5,1-7; Pl 4,6-9; Mt 21,33-43.
Giáo xứ Vạn Lộc, Rạng Đông, Hà Dương (Lý Nghĩa), Cồn Vẽ và giáo họ Xuân Phương (Xuân Thuỷ) chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 44
SỰ CHUNG THUỶ PHU PHỤ
Lòng chung thuỷ diễn tả sự kiên trì tuân giữ lời đã cam kết. Thiên Chúa là Đấng trung tín. Bí tích Hôn Phối dẫn đưa người nam và người nữ vào sự trung tín của Đức Kitô đối với Hội Thánh Người. Nhờ sự khiết tịnh phu phụ, họ làm chứng về mầu nhiệm đó trước mặt trần gian. Thánh Gioan Kim Khẩu gợi ý cho các bạn trẻ lập gia đình nói những lời sau đây với vợ họ: “Anh ôm em và anh yêu em, anh quý em hơn cả linh hồn mình. Vì cuộc sống hiện tại chẳng là gì hết, nên anh cầu nguyện, anh nài xin, và anh làm mọi sự, sao cho chúng ta được coi là xứng đáng khi sống cuộc sống hiện tại, hầu chúng ta cũng có thể được như vậy trong cuộc sống đời sau, để được kết hợp với nhau trong sự an toàn trọn hảo… Anh đặt tình yêu của em lên trên tất cả; và sẽ chẳng có gì làm cho anh khổ tâm hơn là phải lìa xa em”.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2365)
Hàn Lộ (Mát mẻ)
9 25 X Thứ Hai. Gn 1,1-2,1.11; Lc 10,25-37.
Thánh Điônysiô, giám mục và các bạn tử đạo (Đ).
Thánh Gioan Leônarđô, linh mục (Tr).
10 26 X Thứ Ba. Gn 3,1-10; Lc 10,38-42.
Kỷ niệm ngày Đức cha Tôma Vũ Đình Hiệu được tấn phong giám mục (2009).
11 27 X Thứ Tư. Gn 4,1-11; Lc 11,1-4.
Thánh Gioan XXIII, giáo hoàng (Tr).
Thánh Phêrô Lê Tùy, linh mục, tử đạo (Đ).
12 28 X Thứ Năm. Ml 3,13-20a; Lc 11,5-13.
13 29 X Thứ Sáu. Ge 1,13-15; 2,1-2; Lc 11,15-26.
Cha Phaolô Phạm Thanh Tòng qua đời (2009).
14 30 X Thứ Bảy. Ge 4,12-21; Lc 11,27-28.
Thánh Callistô I, giáo hoàng, tử đạo (Đ).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
Tháng Chín Quý Mão (T)
15 1/9 X CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV. Bài đọc Năm A.
Is 25,6-10a; Pl 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14.
Thánh Têrêxa Avila, trinh nữ, tiến sĩ Hội Thánh.
Giáo xứ Quần Liêu, Phong Lâm, Xuân Hóa, Nam Phú (Giáp Phú) và giáo họ Đồng Phú (Nghĩa Dục) chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 45
SỰ SINH SẢN TRONG HÔN NHÂN
Sự sinh sản là một hồng ân, một mục đích của hôn nhân, bởi vì tình yêu phu phụ tự nhiên hướng về việc sinh sản. Đứa con không phải là cái gì từ bên ngoài được thêm vào tình yêu hỗ tương của đôi phối ngẫu; nó xuất hiện ngay ở trọng tâm của việc hai người hiến thân cho nhau; nó là hoa trái và là sự hoàn thành của việc hiến thân cho nhau đó. Như vậy Hội Thánh, vốn “đứng về phe sự sống”, dạy rằng “bất cứ hành vi hôn nhân nào, tự nó, vẫn luôn được nhắm đến việc sinh sản sự sống con người”. “Đạo lý này, thường được Huấn quyền trình bày, dựa trên sự liên kết bất khả phân ly, do Thiên Chúa ấn định, điều mà con người không được phép tự ý cắt đứt, giữa ý nghĩa kết hợp và ý nghĩa sinh sản, cả hai đều thuộc về một hành vi phu phụ”. Là những người được kêu gọi trao tặng sự sống, đôi phối ngẫu tham dự vào quyền năng tạo dựng và tình phụ tử của Thiên Chúa. “Trong bổn phận lưu truyền sự sống con người và giáo dục, điều phải được coi như sứ vụ riêng của mình, đôi phối ngẫu biết rằng mình là những cộng tác viên của tình yêu Thiên Chúa và như những người diễn đạt tình yêu của Ngài. Vì vậy, họ sẽ chu toàn nhiệm vụ của mình bằng trách nhiệm của một con người và của một Kitô hữu”.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2366 & 2367)
16 2 X Thứ Hai. Rm 1,1-7; Lc 11,29-32.
Thánh Hedviges, nữ tu (Tr).
Thánh Margarita Maria Alacoque (Tr).
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
16/10/1999: Cha Đaminh Đinh Xuân Cảnh; Cha Đaminh Đoàn Văn Cát; Cha Giuse Nguyễn Văn Chuyển; Cha Giuse Bùi Đức Hạnh; Cha Giuse Trần Trung Hiếu; Cha Antôn Đinh Mạnh Hùng; Cha Phêrô Lương ĐứcThiệu; Cha Giuse Phạm Đức Tiến; Cha Giuse Trần Thiện Tĩnh; Cha Đaminh Trần Đình Vận.
17 3 Đ Thứ Ba. Thánh Ignatiô Antiôchia, giám mục tử đạo. Lễ nhớ.
Pl 3,17-4,1; Ga 12,24-26.
Thánh Phanxicô Kính (Isidore Gagelin), linh mục, tử đạo (Đ).
18 4 Đ Thứ Tư. THÁNH LUCA, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
2Tm 4,10-17; Lc 10,1-9.
19 5 X Thứ Năm. Rm 3,21-30; Lc 11,47-54.
Thánh Gioan Brebeuf, linh mục, Thánh Isaac Jôgues, linh mục và các bạn tử đạo (Đ).
Thánh Phaolô Thánh giá, linh mục (Tr).
20 6 X Thứ Sáu. Rm 4,1-8; Lc 12,1-7.
21 7 X Thứ Bảy. Rm 4,13.16-18; Lc 12,8-12.
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
22 8 X CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Năm A.
Is 45,1.4-6; 1Tx 1,1-5b; Mt 22,15-21.
Thánh Gioan Phaolô II, giáo hoàng.
Chúa nhật Truyền giáo. Được cử hành thánh lễ cầu cho việc rao giảng Tin Mừng cho các dân tộc (Tr).
Quyên góp cho việc truyền giáo.
Giáo xứ Tân An, Đồng Liêu, Lạc Thành, Trung Hòa (Trùng Phương) và Duyên Thọ chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 46
SỰ SINH SẢN TRONG HÔN NHÂN
Một khía cạnh đặc biệt của trách nhiệm liên quan đến việc điều hoà sinh sản. Khi có lý do chính đáng, đôi phối ngẫu có thể muốn tách rời khoảng cách các lần sinh con. Chính họ có bổn phận phải chứng thực rằng lựa chọn đó của họ không do sự ích kỷ mù quáng, nhưng là một lựa chọn phù hợp với lòng quảng đại chính đáng của tình phụ tử có trách nhiệm. Ngoài ra, họ phải hành động theo những tiêu chuẩn khách quan của luân lý: “Khi cần hoà hợp tình yêu phu phụ với việc sinh sản con cái có trách nhiệm, phải ý thức rằng giá trị luân lý của hành động không chỉ lệ thuộc vào ý muốn thành thực và việc cân nhắc các lý do, nhưng phải được thẩm định theo những tiêu chuẩn khách quan, rút ra từ bản tính của nhân vị và bản chất của các hành vi nơi nhân vị: những tiêu chuẩn đó tôn trọng ý nghĩa trọn vẹn của sự hiến thân cho nhau và của việc sinh sản con cái, trong bối cảnh tình yêu đích thực. Đó là điều không thể thực hiện được nếu không thực tâm vun trồng đức khiết tịnh phu phụ” (Hiến chế mục vụ Gaudium et spes, số 51).
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2368)
23 9 X Thứ Hai. Rm 4,20-25; Lc 12,13-21.
Thánh Gioan Capestranô, linh mục (Tr).
Thánh Phaolô Tống Viết Bường, giáo dân, tử đạo (Đ).
Sương giáng (Sương mù)
24 10 X Thứ Ba.
Rm 5,12.15b.17-19.20b-21; Lc 12,35-38.
Thánh Antôn Maria Claret, giám mục (Tr)
Thánh Giuse Lê Đăng Thi, giáo dân, tử đạo (Đ)
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
24/10/2020: Cha Giuse Trần Văn Biên; Cha Gioan Tô Văn Dũng; Cha Đaminh Nguyễn Văn Đạt; Cha Giuse Vũ Văn Đình; Cha Đaminh Vũ Văn Hiệp; Cha Gioan B. Vũ Văn Khắc; Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãm; Cha Giuse Hoàng Văn Lợi; Cha Giuse Phạm Văn Phi; Cha Giuse Vũ Văn Phong; Cha Vinhsơn Ngô Văn Quyến; Cha Giuse Nguyễn Văn Quỳnh; Cha Đaminh Lương Văn Thuyên; Cha Laurensô Đặng Xuân Tiến; Cha Đaminh Nguyễn Văn Tuấn; Cha Phêrô Vũ Ngọc Tuyến.
25 11 X Thứ Tư. Rm 6,12-18; Lc 12,39-48.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
25/10/2003: Cha Augustinô Lưu Viết Cẩn; Cha Giuse Nguyễn Văn Đàm; Cha Đaminh Đinh Ngọc Hoàn; Cha Phêrô Trần Đức Hoàn; Cha Giuse Lê Thành Tâm; Cha Giuse Phạm Văn Tứ.
26 12 X Thứ Năm. Rm 6,19-23; Lc 12,49-53.
27 13 X Thứ Sáu. Rm 7,18-25a; Lc 12,54-59.
28 14 Đ Thứ Bảy. THÁNH SIMON VÀ THÁNH GIUĐA, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Ep 2,19-22; Lc 6,12-19.
Thánh Gioan Đạt, linh mục, tử đạo.
29 15 X CHÚA NHẬT XXX THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II. Bài đọc Năm A.
Xh 22,20-26; 1Tx 1,5c-10; Mt 22,34-40.
Giáo xứ Thanh Thủy, Quần Cống, Phúc Đông, Tây Đường Hải Điền chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 47
SỰ SINH SẢN TRONG HÔN NHÂN
“Khi duy trì hai khía cạnh căn bản là kết hợp và sinh sản, hành vi phu phụ giữ được toàn vẹn ý nghĩa của tình yêu hỗ tương và chân thực, và sự quy hướng của tình yêu đó về nhiệm vụ hết sức cao cả là làm cha làm mẹ”. Sự tiết dục từng thời kỳ, những phương pháp điều hoà sinh sản dựa trên việc tự quan sát và chu kỳ những thời gian không thể thụ thai, là phù hợp với các tiêu chuẩn khách quan của luân lý. Những phương pháp này tôn trọng thân thể của đôi phối ngẫu, khuyến khích họ âu yếm nhau và cổ võ cho việc giáo dục về tự do đích thực. Trái lại, tự bản chất đều là xấu, “bất cứ hành vi nào trước, trong, hoặc sau cuộc trao đổi phu phụ, nhằm mục đích hay tạo phương thế ngăn cản sự sinh sản”. “Như thế, thay vì là một ngôn ngữ tự nhiên diễn tả sự hiến thân hỗ tương và trọn vẹn giữa đôi phối ngẫu, việc ngăn cản sự thụ thai đưa ra một ngôn ngữ biểu lộ sự mâu thuẫn khách quan, rõ ràng không còn phải là sự hiến thân cho nhau cách trọn vẹn nữa: từ đó, không những có sự khước từ tích cực không mở ngỏ cho sự sống, mà còn có sự giả tạo về chân lý nội tại của chính tình yêu phu phụ, một tình yêu hướng tới sự hiến thân cho nhau bằng toàn bộ nhân vị… Sự khác biết về nhân học đồng thời về luân lý giữa việc ngăn cản sự thụ thai với việc tôn trọng những khoảng cách thời gian… bào hàm hai loại quan niệm về nhân vị và về tính dục, không thể kết hợp hai quan niệm đó với nhau”.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2369 & 2370)
30 16 X Thứ Hai. Rm 8,12-17; Lc 13,10-17.
31 17 X Thứ Ba. Rm 8,18-25; Lc 13,18-21.

 
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
snmn
lnth
 
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập102
  • Thành viên online1
  • Máy chủ tìm kiếm56
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay22,092
  • Tháng hiện tại751,531
  • Tổng lượt truy cập64,592,836
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây