Tháng 09/2023

Thứ tư - 28/12/2022 09:42  1761
THÁNG CHÍN
THÁNG KÍNH THÁNH GIÁ CHÚA GIÊSU
thang9
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng
Cho những người sống ngoài lề xã hội: Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người sống ngoài lề xã hội, những người sống trong những điều kiện bất xứng với nhân phẩm, không bị lãng quên bởi các tổ chức xã hội và không bao giờ bị coi như đồ bỏ đi.

1/9 17/7 X Thứ Sáu đầu tháng.
1Tx 4,1-8; Mt 25,1-13.
Ngày cầu nguyện cho việc bảo vệ môi trường.
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
01/9/2016: Cha Giuse Trần Văn Bôi; Cha Tôma Aq. Vũ Văn Đình; Cha Phaolô Phạm Thế Đoàn; Cha Đaminh Phạm Hoàng Lãm; Cha Vinhsơn Lưu Văn Linh; Cha Giuse Phạm Văn Quý; Cha Giuse Phạm VănThanh; Cha Giuse Nguyễn Văn Thịnh; Cha Tôma Trần Mạnh Trí.
2 18 X Thứ Bảy đầu tháng.
1Tx 4,9-11; Mt 25,14-30.
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ (Tr)
Ngày Quốc khánh. Cầu cho Tổ quốc.
3 19 X CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG, XXII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II. Bài đọc Năm A.
Gr 20,7-9; Rm 12,1-2; Mt 16,21-27.
Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội Thánh.
Giáo xứ Bách Tính, Giáo Lạc Ninh Sa chầu Thánh Thể.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
03/9/2009: Cha Giuse Bùi Văn ; Cha Giuse Vũ Viết ; Cha Giuse Vũ Đình Lâm; Cha Giuse Đinh Quang Thành; Cha Phanxicô X. Trịnh Xuân Thủy; Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Trung; Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Tứ; Cha Vinhsơn Vũ Thanh Tùng.
GIÁO HUẤN SỐ 39
ĐỨC KHIẾT TỊNH VÀ SỰ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI
Đồng tính luyến ái là những liên hệ giữa những người nam hay những người nữ, cảm thấy sự hấp dẫn tính dục, độc chiếm (exclusive) hoặc vượt trội (praevalenter) đối với những người cùng phái tính. Đồng tính luyến ái mang những hình thức rất khác nhau qua các thế kỷ và các nền văn hoá. Nguồn gốc tâm thần của hiện tượng này phần lớn vẫn chưa giải thích được. Dựa trên Thánh Kinh, vốn xem chúng như những suy đồi nghiêm trọng, truyền thống Hội Thánh luôn tuyên bố: “Các hành vi đồng tính luyến ái tự bản chất là vô trật tự”. Chúng nghịch với luật tự nhiên. Chúng khép kín hành vi tính dục khỏi việc ban tặng sự sống. Chúng không phát xuất từ tính bổ sung thật sự về tình cảm và tính dục. Những hành vi này không thể chấp nhận được trong bất cứ trường hợp nào.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2357)
4 20 X Thứ Hai. 1Tx 4,13-18; Lc 4,16-30.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
04/9/2014: Cha Vinhsơn Lê Quang Hiệp; Cha Giuse Nguyễn Văn Hồ; Cha Giuse Trần Ngọc Sơn; Cha Giuse Đào Văn Toàn; Cha Đaminh Trần Văn Tường; Cha Vinhsơn Trần Đức Văn.
5 21 X Thứ Ba. 1Tx 5,1-6.9-11; Lc 4,31-37.
Thánh Phêrô Nguyễn Văn Tự, linh mục; Thánh Giuse Hoàng Lương Cảnh, giáo dân, tử đạo (Đ).
Kỷ niệm ngày Đức Thánh Cha Piô IX ký sắc chia giáo phận Trung (Bùi Chu) từ giáo phận Đông Đàng Ngoài (1848).
6 22 X Thứ Tư đầu tháng. Cl 1,1-8; Lc 4,38-44.
Ngày sùng kính Thánh Giuse.
7 23 X Thứ Năm đầu tháng. Cl 1,9-14; Lc 5,1-11.
Ngày cầu cho các linh mục.
8 24 Tr Thứ Sáu. SINH NHẬT ĐỨC MẸ. Lễ kính.
Mk 5,1-4a (hoặc Rm 8,28-30); Mt 1,1-16.18-23 (hoặc Mt 1,18-23).
Bạch lộ (Nắng nhạt)
9 25 X Thứ Bảy. Cl 1,21-23; Lc 6,1-5.
Thánh Phêrô Claver, linh mục (Tr).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
09/9/1999: Cha Giuse Nguyễn Văn Chân; Cha Giuse Đoàn Văn Đoàn; Cha Đaminh Lê Đức Hòa; Cha Giuse Nguyễn Văn Quang; Cha Giuse Nguyễn Văn Thiện; Cha Đaminh Bùi Trung Thực; Cha Giuse Nguyễn VănToanh; Cha Giuse Micael Vũ Minh Tuấn; Cha Gioakim Nguyễn Hữu Văn; Cha Phaolô Nguyễn Văn Yên (Bình).
10 26 X CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III. Bài đọc Năm A.
Ed 33,7-9; Rm 13,8-10; Mt 18,15-20.
Cha Phaolô Trần Đức Nhuận qua đời (2006).
Giáo xứ Hưng Nhượng, Phú Hóa Chương Nghĩa chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 40
ĐỨC KHIẾT TỊNH VÀ SỰ ĐỒNG TÍNH LUYẾN ÁI
Một số không nhỏ những người nam và người nữ có khuynh hướng đồng tính luyến ái thâm căn. Đối với đa số những người này, sự nghiêng chiều vô trật tự một cách khách quan đó, là một thử thách. Họ phải được đón nhận với sự tôn trọng, thông cảm và tế nhị. Phải tránh bất cứ dấu hiệu phân biệt đối xử bất công nào đối với họ. Những người này được kêu gọi thực hiện ý Thiên Chúa trong cuộc sống của mình, và, nếu là Kitô hữu, họ được kêu gọi kết hợp các khó khăn họ có thể gặp phải do hoàn cảnh của mình, với hy lễ thập giá của Chúa. Những người đồng tính luyến ái được kêu gọi sống khiết tịnh. Nhờ các nhân đức giúp tự chủ dạy cho biết sự tự do nội tâm, và có khi nhờ sự nâng đỡ của tình bằng hữu vô vị lợi, nhờ việc cầu nguyện và ân sủng bí tích, chính họ có thể và phải dần dần và cương quyết tiến đến sự trọn hảo Kitô giáo.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2358 & 2359)
11 27 X Thứ Hai. Cl 1,24-2,3; Lc 6,6-11.
12 28 X Thứ Ba. Cl 2,6-15; Lc 6,12-19.
Thánh Danh Đức Maria (Tr).
13 29 Tr Thứ Tư. Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Cl 3,1-11; Lc 6,20-26.
14 30 Đ Thứ Năm. SUY TÔN THÁNH GIÁ. Lễ kính.
Ds 21,4b-9; Pl 2,6-11; Ga 3,13-17.
Dòng Mến Thánh Giá Kiên Lao - Bùi Chu chầu Thánh Thể.
Tháng Tám Quý Mão (Đ)
15 1/8 Tr Thứ Sáu. Đức Mẹ Sầu Bi. Lễ nhớ.
Dt 5,7-9; Ga 19,25-27 (hoặc Lc 2,33-35).
Giáo họ Lạc Trung (Quần Lạc) chầu Thánh Thể.
16 2 Đ Thứ Bảy. Thánh Cornêliô, giáo hoàng và Thánh Cyprianô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
1Tm 1,15-17; Lc 6,43-49.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
16/9/2006: Cha Vinhsơn Nguyễn Bản Mạnh.
17 3 X CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV. Bài đọc Năm A.
Hc 27,30-28,7; Rm 14,7-9; Mt 18,21-35.
Thánh Rôbertô Bellarminô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Thánh Emmanuel Nguyễn Văn Triệu, linh mục, tử đạo.
Giáo xứ Kim Thành, Phú Giáo, Phú Văn (Giáp Năm) và Diêm Điền chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 41
TÌNH YÊU CỦA ĐÔI PHỐI NGẪU
Tính dục quy hướng tới tình yêu phu phụ giữa người nam và người nữ. Trong hôn nhân, sự ái ân thể xác của đôi phối ngẫu trở thành dấu chỉ và bảo chứng của sự hiệp thông tinh thần. Giữa những người đã chịu Phép Rửa, dây liên kết hôn nhân được thánh hoá bằng một bí tích. “Tính dục…, qua đó người nam và người nữ hiến thân cho nhau bằng những hành vi riêng và đặc trưng của đôi phối ngẫu, không chỉ là một cái gì đó thuần tuý sinh học, nhưng nó đụng chạm đến phần thâm sâu nhất của nhân vị. Tính dục chỉ được thực hiện một cách nhân bản đích thực, nếu nó là một phần để hoàn thành tình yêu, qua đó người nam và người nữ cam kết hiến thân trọn vẹn cho nhau cho đến chết”.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2360 & 2361)
18 4 X Thứ Hai. 1Tm 2,1-8; Lc 7,1-10.
Thánh Đaminh Vũ Đức Trạch (Đoài), linh mục, tử đạo (Đ).
19 5 X Thứ Ba. 1Tm 3,1-13; Lc 7,11-17.
Thánh Januariô, giám mục, tử đạo (Đ).
20 6 Đ Thứ Tư. Thánh Anrê Kim Têgon, thánh Phaolô Chung Hasan và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.
1Tm 3,14-16; Lc 7,31-35.
Thánh Gioan Tân (Charles Cornay), linh mục, tử đạo (Đ).
21 7 Đ Thứ Năm. THÁNH MATTHÊU, TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính.
Ep 4,1-7.11-13; Mt 9,9-13.
Thánh Phanxicô Phan (Jaccard), linh mục và thánh Tôma Trần Văn Thiện, chủng sinh, tử đạo (Đ).
22 8 X Thứ Sáu. 1Tm 6,2c-12; Lc 8,1-3.
23 9 Tr Thứ Bảy. Thánh Piô Pietrelcina, linh mục. Lễ nhớ.
1Tm 6,13-16; Lc 8,4-15.
Thu phân (Giữa thu)
24 10 X CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Năm A.
Is 55,6-9; Pl 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a.
Giáo xứ Đại Đê, Triệu Thông, Cát Xuyên Xuân Phong (Xuân Hóa) chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 42
TÌNH YÊU CỦA ĐÔI PHỐI NGẪU
“Những hành vi…, qua đó đôi phối ngẫu kết hợp với nhau cách thân mật và khiết tịnh, đều ngay chính và xứng đáng, và khi được thực hiện cách thật sự nhân bản, những hành vi ấy biểu thị và khích lệ sự hiến thân cho nhau, nhờ đó hai người làm cho nhau thêm phong phú trong tâm tình vui mừng và biết ơn”. Tính dục là nguồn mạch của sự hoan lạc và thú vui. “Chính Đấng Tạo Hoá… cũng đã sắp đặt để, trong nhiệm vụ sinh sản, đôi phối ngẫu gặp được thú vui và hạnh phúc cả thân xác và tinh thần. Vì vậy, đôi phối ngẫu chẳng làm điều gì xấu, khi tìm kiếm và tận hưởng thú vui đó. Họ đón nhận những gì Đấng Tạo Hoá đã nhắm ban cho họ. Tuy nhiên, đôi phối ngẫu cũng phải biết giữ mình trong những giới hạn của sự tiết độ chính đáng”. Nhờ sự kết hợp của đôi phối ngẫu, mục đích kép của hôn nhân được thể hiện: lợi ích của chính đôi phối ngẫu và sự lưu truyền sự sống. Không thể tách biệt hai ý nghĩa hoặc hai giá trị này của hôn nhân, mà không làm biến chất đời sống tinh thần của đôi phối ngẫu cũng như phương hại đến những lợi ích của hôn nhân và tương lai của gia đình. Như vậy, tình yêu phu phụ của người nam và người nữ được đặt dưới một đòi hỏi kép là sự chung thuỷ và sự sinh sản con cái.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2362 & 2363)
25 11 X Thứ Hai. Er 1,1-6; Lc 8,16-18.
26 12 X Thứ Ba. Er 6,7-8.12b.14-20; Lc 8,19-21.
Thánh Cosma và thánh Đamianô, tử đạo (Đ).
27 13 Tr Thứ Tư. Thánh Vinhsơn Phaolô, linh mục. Lễ nhớ.
1Cr 1,26-31; Mt 9, 35-38.
28 14 X Thứ Năm. Kg 1,1-8; Lc 9,7-9.
Thánh Venceslaô, tử đạo (Đ).
Thánh Laurensô Ruiz và các bạn tử đạo (Đ).
Giáo họ Sa Nam (Phú Thọ) chầu Thánh Thể.
Cha Giuse Đinh Viết Thục qua đời (2017)
29 15 Tr Thứ Sáu. TỔNG LÃNH THIÊN THẦN MICAE, GABRIEL VÀ RAPHAEL. Lễ kính.
Đn 7,9-10.13-14 (Hoặc Kh 12,7-12a); Ga 1,47-51.
Bổn Mạng: Cha Micae Phạm Văn Năng; Cha Micae Phạm Văn Tương.
30 16 Tr Thứ Bảy. Thánh Giêrônimô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
2Tm 3,14-17; Mt 13,47-52 (hoặc Lc 24,44-49).
Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Vĩnh qua đời (2012).
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
snmn
lnth
 
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập104
  • Máy chủ tìm kiếm49
  • Khách viếng thăm55
  • Hôm nay27,544
  • Tháng hiện tại831,866
  • Tổng lượt truy cập64,673,171
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây