Tháng 08/2023

Thứ tư - 28/12/2022 09:36  2365
THÁNG TÁM
THÁNG KÍNH TRÁI TIM ĐỨC MẸ
thang8
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng
Cho ngày Quốc tế Giới trẻ: Chúng ta hãy cầu nguyện để ngày Quốc tế Giới trẻ ở Lisbon giúp cho các ban trẻ biết lên đường làm chứng cho Tin Mừng bằng đời sống riêng của mình.

1/8 15 Tr Thứ Ba. Thánh Anphongsô Maria Liguori, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Rm 8,1-4; Mt 5,13-19.
Thánh Bênađô Vũ Văn Duệ, linh mục và thánh Đaminh Nguyễn Văn Hạnh, linh mục, tử đạo Đ).
Lưu ý:
Từ trưa hôm nay đến nửa đêm ngày mai, ai viếng nhà thờ giáo xứ, đọc một kinh Lạy Cha và một kinh Tin Kính, thì được hưởng ơn đại xá “Portiuncula”, với những điều kiện theo thường lệ (xưng tội, rước lễ, cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng). Ân xá này chỉ được hưởng một lần mà thôi (Ench. Indulg., ấn bản 1999, concessio 33).
2 16 X Thứ Tư đầu tháng.
Xh 34,29-35; Mt 13,44-46.
Thánh Êusêbiô, giám mục Vercelli (Tr).
Thánh Phêrô Giulianô Eymard, linh mục (Tr).
Ngày sùng kính Thánh Giuse.
3 17 X Thứ Năm đầu tháng.
Xh 40,16-21.34-38; Mt 13,47-53.
Ngày cầu cho các linh mục.
4 18 Tr Thứ Sáu đầu tháng. Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ.
Ed 3,16-21; Mt 9,35-10,1.
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
5 19 X Thứ Bảy đầu tháng. Lv 25,1.8-17; Mt 14,1-12.
Cung hiến thánh đường Đức Bà Cả ở Rôma (Tr)
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ
6 20 Tr CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG, XVIII THƯỜNG NIÊN. CHÚA HIỂN DUNG.
Đn 7,9-10.13-14; 2Pr 1,16-19; Mt 17,1-9.
Giáo xứ Âm Sa Nam Lạng chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 35
NHỮNG CÁCH SỐNG KHIẾT TỊNH
Những người đã đính hôn được kêu gọi vun trồng đức khiết tịnh trong sự tiết dục. Trong thời gian thử thách này, họ sẽ học biết tôn trọng lẫn nhau, tập chung thuỷ và hy vọng được đón nhận nhau từ Thiên Chúa. Họ phải dành những cách biểu lộ lòng âu yếm, là đặc trưng của tình yêu phu phụ, cho đến lúc đã thành hôn. Họ phải giúp nhau lớn lên trong sự khiết tịnh.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2350)
7 21 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II.
Ds 11,4b-15; Mt 14,13-21.
Thánh Xystô II, giáo hoàng và các bạn tử đạo (Đ). Thánh Cajêtanô, linh mục (Tr).
8 22 Tr Thứ Ba. THÁNH ĐAMINH, LINH MỤC. QUAN THẦY GIÁO PHẬN.
Kn 7,7-10; 1Cr 2,1-10a; Lc 9,57-62.
Giáo xứ Bùi Chu chầu Thánh Thể.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
8/8/2013: Cha Vinhsơn Nguyễn VănHạnh; Cha Đaminh Trần VănHành; Cha Giuse Hoàng Ngọc Khoát; Cha Giuse Phan TrungLăng; Cha Micae Phạm Văn Năng; Cha Giuse Trần Duy Khấn.
Bổn mạng: Cha Đaminh Đinh Xuân Cảnh; Cha Đaminh Đoàn Văn Cát; Cha Đaminh Phạm Văn Chương; Cha Đaminh Nguyễn Văn Đại; Cha Đaminh Nguyễn VănĐạt; Cha Đaminh Mai Văn Đảm; Cha ĐaminhTrần Ngọc Đăng; Cha Đaminh Trần Văn Đoan; Cha Đaminh Phạm Văn Dược; Cha Đaminh Trần Ngọc Dương; Cha Đaminh Nguyễn Văn Dương; Cha Đaminh Phan Duy Hán; Cha Đaminh Trần Văn Hành; Cha Đaminh Phạm Minh Hạnh; Cha Đaminh Vũ Văn Hiệp; Cha Đaminh Lê Đức Hòa; Cha Đaminh Đinh Ngọc Hoàn; Cha Đaminh Phạm Văn Hồng; Cha Đaminh Nguyễn Đức Huynh; Cha Đaminh Nguyễn Văn Lãm; Cha Đaminh Đinh Văn Khởi; Cha Đaminh Hoàng Văn Kiểu; Cha Đaminh Trần Đức Tâm; Cha Đaminh Nguyễn Văn Thiện; Cha Đaminh Đoàn Quang Thỏa; Cha Đaminh Lương Văn Thuyên; Cha Đaminh Bùi Trung Thực; Cha Đaminh Nguyễn Kim Tiến; Cha Đaminh Phạm Kim Tiền; Cha Đaminh Trần Ngọc Toản; Cha Đaminh Nguyễn Văn Tuấn; Cha Đaminh Trần Văn Tường; Cha Đaminh Đặng Xuân Tuynh; Cha Đaminh Trần Đình Vận; Cha Đaminh Nguyễn Văn Vàng; Cha Đaminh Ngô Văn Viễn; Cha Đaminh Phạm Kim
Trọng; Cha Đaminh Phạm Hoàng Lãm.
Lập Thu (Bắt đầu mùa thu)
9 23 X Thứ Tư. Ds 13,1-2.25-14,1.26-29.34-35;
Mt 15,21-28.
Thánh Têrêsa Bênêđicta Thánh Giá, nữ tu, tử đạo (Đ).
10 24 Đ Thứ Năm. THÁNH LAURENSÔ, PHÓ TẾ, TỬ ĐẠO. Lễ kính.
2 Cr 9,6-10; Ga 12,24-26.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
10/8/1990: Cha Đaminh Trần Ngọc Dương.
Bổn mạng: Cha Laurensô Đặng Xuân Tiến.
11 25 Tr Thứ Sáu. Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ.
Đnl 4,32-40; Mt 16,24-28.
12 26 X Thứ Bảy. Đnl 6,4-13; Mt 17,14-20.
Thánh Gioanna Phanxica Chantal, nữ tu (Tr).
Thánh Giacôbê Đỗ Mai Năm, linh mục; thánh Antôn Nguyễn Đích, giáo dân và thánh Micae Nguyễn Huy Mỹ, giáo dân, tử đạo (Đ).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
13 27 X CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III. Bài đọc Năm A.
1V 19,9a.11-13a; Rm 9,1-5; Mt 14,22-33.
Thánh Pontianô, giáo hoàng, và thánh Hippôlitô, linh mục, tử đạo.
Giáo xứ Nam Hòa, Phương Lạc, Thiện Giáo Tây Cát chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 36
XÚC PHẠM NGHỊCH ĐỨC KHIẾT TỊNH
Mê dâm dục là sự ham muốn vô trật tự hay hưởng thụ vô độ khoái lạc tình dục. Khoái lạc tình dục là vô trật tự về mặt luân lý, khi chỉ tìm khoái lạc để hưởng thụ, chứ không nhằm mục đích sinh sản và kết hợp trong tình yêu. Thủ dâm hiểu là việc chủ ý kích thích cơ quan sinh dục để đạt được khoái lạc tình dục. “Dựa theo truyền thống bền vững, cả Huấn quyền cả cảm thức luân lý của các Kitô hữu, không hoài nghi khẳng định rằng, thủ dâm là một hành vi tự bản chất là vô trật tự cách nghiêm trọng”. “Với bất cứ lý do nào, việc chủ ý sử dụng khả năng tình dục ngoài quan hệ phu phụ đúng đắn cũng là sai mục đích của nó”. Ở đây là tìm khoái lạc tình dục bên ngoài quan hệ tình dục, “theo luật luân lý đòi hỏi, là quan hệ thực hiện việc hiến thân trọn vẹn cho nhau và việc sinh sản con người trong khuôn khổ của tình yêu đích thực”. Để có phán đoán đúng đắn về trách nhiệm luân lý của đương sự, cũng như đưa ra một đường hướng mục vụ, cần lưu ý đến tình trạng thiếu trưởng thành tình cảm, áp lực của các thói quen đã có, tâm trạng lo âu cũng như những yếu tố khác về tâm lý và xã hội. Các nhân tố trên có thể làm cho sự quy tội luân lý được giảm nhẹ, thậm chí đến mức tối thiểu.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2351 & 2352)
14 28 Đ Thứ Hai. Thánh Maximilianô Maria Kolbê, linh mục, tử đạo. Lễ nhớ.
Đnl 10,12-22; Mt 17,22-27.
Ban chiều có thể cử hành LỄ VỌNG ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI (Tr). 1 Sb 15,3-4.15-16;
16,1-2; 1Cr 15,54b-57; Lc 11,27-28.
15 29 Tr Thứ Ba. ĐỨC MẸ HỒN XÁC LÊN TRỜI. Lễ trọng.
Lễ cầu cho giáo dân. Buộc dự lễ và nghỉ việc xác.
Kh 11,19a; 12,1-6a.10ab;1 Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.

Cử hành Thánh Lễ trọng thể tại đền thánh Thức Hoá. Giáo xứ Thức Hoá chầu Thánh Thể.
Tháng Bảy Quý Mão (Đ)
16 1/7 X Thứ Tư. Đnl 34,1-12; Mt 18,15-20.
Thánh Stêphanô Hungari (Tr).
17 2 X Thứ Năm. Gs 3,7-10a.11.13-17; Mt 18,21-19,1.
Kỷ niệm ngày Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm qua đời (2013).
18 3 X Thứ Sáu. Gs 24,1-13; Mt 19,3-12.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
18/8/1988: Cha Augustinô Trần Ngọc Phan.
19 4 X Thứ Bảy. Gs 24,14-29; Mt 19,13-15.
Thánh Gioan Êuđê, linh mục (Tr).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
20 5 X CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV. Bài đọc Năm A.
Is 56,1.6-7; Rm 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28.
Thánh Bênađô, viện phụ, tiến sĩ Hội Thánh.
Giáo xứ Xuân Hóa, Xương Điền, Cốc Thành Giang Liêu chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 37
NHỮNG XÚC PHẠM NGHỊCH ĐỨC KHIẾT TỊNH
Gian dâm là quan hệ xác thịt ngoài hôn nhân giữa một người nam và một người nữ còn tự do. Tội này trái nghịch cách nghiêm trọng với nhân phẩm và tính dục của con người, vốn tự nhiên quy hướng tới lợi ích của đôi phối ngẫu cũng như tới việc sinh sản và giáo dục con cái. Ngoài ra, gian dâm còn là một gương xấu nghiêm trọng, khi làm băng hoại giới trẻ. Hình ảnh khiêu dâm cốt tại việc đem những hành vi tính dục, có thật hay giả vờ, ra khỏi vòng thân mật của những người trong cuộc, chủ ý phơi bày cho những người khác. Hình ảnh khiêu dâm xúc phạm đến đức khiết tịnh, bởi vì làm biến chất hành vi phu phụ, sự tự hiến thân mật cho nhau của đôi phối ngẫu. Chúng xúc phạm cách nghiêm trọng đến phẩm giá của những người tham gia vào đó (diễn viên, kẻ kinh doanh, khán giả), bởi vì người này trở thành đối tượng mua vui thô lỗ và là nguồn lợi nhuận bất chính cho người khác. Hình ảnh khiêu dâm dìm hết người này đến người khác vào sự ảo tưởng của thế giới giả trá. Đó là một trọng tội. Chính quyền phải ngăn cấm việc sản xuất và phổ biến những hình ảnh khiêu dâm này.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2353 & 2354)
21 6 Tr Thứ Hai. Thánh Piô X, giáo hoàng. Lễ nhớ.
1Tx 2,2b-8; Ga 21,15-17.
Thánh Giuse Đặng Đình Viên, linh mục, tử đạo (Đ).
22 7 Tr Thứ Ba. Đức Maria Trinh Vương. Lễ nhớ.
Is 9,1-6; Lc 1,26-38.
Dòng Thừa Sai Đức Mẹ Trinh Vương chầu Thánh Thể.
Cha Tôma Phạm Văn Phương qua đời (2012).
23 8 X Thứ Tư. Tl 9,6-15; Mt 20,1-16a.
Thánh Rosa Lima, trinh nữ (Tr).
Xử thử (Mưa ngâu)
24 9 Đ Thứ Năm. THÁNH BARTHÔLÔMÊÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Kh 21,9b-14; Ga 1,45-51.
25 10 X Thứ Sáu. R 1,1.3-6.14b-16-22; Mt 22,34-40.
Thánh Giuse Calasanziô, linh mục (Tr). Thánh Luđôvicô (Tr).
26 11 X Thứ Bảy. R 2,1-3.8-11; 4,13-17; Mt 23,1-12.
Kỷ niệm ngày Đức cha Domingo Marti Gia qua đời (1852).
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
27 12 X CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Năm A.
Is 22,19-23; Rm 11,33-36; Mt 16,13-20
Thánh nữ Mônica.
Giáo xứ Nam Trực, Xuân Chính Đồng Nhân (Đồng Liêu) chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 38
NHỮNG XÚC PHẠM NGHỊCH ĐỨC KHIẾT TỊNH
Mại dâm làm tổn thương phẩm giá của người làm nghề này, biến phẩm giá đó thành dụng cụ cho khoái lạc xác thịt. Người trả tiền [mua dâm] phạm tội cách nghiêm trọng nghịch với chính bản thân: họ phá huỷ đức khiết tịnh mà bí tích Rửa Tội đòi buộc, và làm ô uế thân xác của mình là đền thờ Chúa Thánh Thần (x. 1Cr 6,15-20). Mại dâm là một tai hoạ cho xã hội. Thường thì liên quan đến người nữ, nhưng cũng có người nam, thiếu nhi hoặc thiếu niên (trong hai trường hợp sau, lại có thêm tội gây gương xấu). Mặc dù hành nghề mại dâm luôn là trọng tội, nhưng sự khốn cùng, những hăm doạ và sự thúc đẩy của xã hội có thể làm giảm thiểu tính quy tội của tội lỗi. Hiếp dâm là dùng sức mạnh, với bạo lực, bắt kẻ khác quan hệ tính dục với mình. Tội này làm tổn thương đức công bằng và đức mến. Hiếp dâm xúc phạm sâu xa đến quyền của mỗi người là quyền được tôn trọng, quyền tự do và quyền được toàn vẹn về thể lý và luân lý. Tội này gây thương tổn nghiêm trọng, có thể ảnh hưởng đến suốt cuộc đời của nạn nhân. Hành vi này luôn là một điều xấu từ bản chất. Hiếp dâm lại càng nghiêm trọng hơn, khi cha mẹ (x. tội loạn luân) hay những người giáo dục hiếp dâm các trẻ em được uỷ thác cho họ.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2355 & 2356)
28 13 Tr Thứ Hai. Thánh Augustinô, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
1Ga 4,7-16; Mt 23,8-12.
Bổn Mạng: Cha Augustinô Lưu Viết Cẩn; Cha Augustinô Trần Văn Đông; Cha Augustinô Trần Ngọc Phan.
29 14 Đ Thứ Ba. Thánh Gioan Tẩy Giả bị trảm quyết. Lễ nhớ.
Gr 1,17-19; Mc 6,17-29.
30 15 X Thứ Tư. 1Tx 2,9-13; Mt 23,27-32.
31 16 X Thứ Năm. 1Tx 3,7-13; Mt 24,42-51.
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
snmn
lnth
 
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập87
  • Máy chủ tìm kiếm42
  • Khách viếng thăm45
  • Hôm nay20,834
  • Tháng hiện tại20,834
  • Tổng lượt truy cập64,805,098
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây