Tháng 07/2023

Thứ tư - 28/12/2022 09:26  2028
THÁNG BẢY
THÁNG KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM
thang 7
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng
Cho một đời sống Thánh Thể : Chúng ta hãy cầu nguyện để các tín hữu biết đặt việc cử hành bí tích Thánh Thể vào trung tâm của đời sống, làm biến đổi một cách sâu sắc những mối tương quan của con người mở ra sự gặp gỡ với Thiên Chúa và với anh chị em mình.

1/7 14 X Thứ Bảy đầu tháng. St 18,1-15; Mt 8,5-17.
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ
Cha Phêrô Lê Hoàng Thang qua đời (1993)
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
01/7/2007: Cha Giuse Vũ Tiến Tặng.
2 15 X CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG, XIII THƯỜNG NIÊN. Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Năm A.
2V 4,8-11.14-16a; Rm 6,3-4.8.11; Mt 10,37-42.
Giáo xứ Ân Phú Tùng Nhì chầu Thánh Thể.
Quyên góp “đồng tiền Thánh Phêrô”.
GIÁO HUẤN SỐ 30
TOÀN BỘ NHÂN VỊ
Ai muốn trung thành với những lời hứa khi lãnh Phép Rửa và chống lại các cơn cám dỗ, phải dùng những phương thế tương ứng: phải biết mình, thực tập việc khổ chế thích hợp với hoàn cảnh mình đang sống, tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa, thực hành các nhân đức luân lý và trung thành với việc cầu nguyện. “Nhờ sự tiết dục, chúng ta được quy tụ lại và tìm lại được sự thống nhất bản thân, mà từ đó chúng ta đã bị phân tán thành nhiều mảnh”. Đức khiết tịnh phụ thuộc nhân đức trụ là đức tiết độ, là nhân đức dùng lý trí để hướng dẫn các đam mê và các ước muốn của giác quan con người.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2340 & 2341)
3 16 Đ Thứ Hai. THÁNH TÔMA TÔNG ĐỒ. Lễ kính.
Ep 2,19-22; Ga 20,24-29.
Thánh Philipphê Phan Văn Minh, linh mục, tử đạo.
Bổn Mạng: Cha Tôma Trần Mạnh Trí.
4 17 X Thứ Ba. St 19,15-29; Mt 8,23-27.
Thánh nữ Êlisabeth Bồ Đào Nha (Tr).
Thánh Giuse Nguyễn Đình Uyển, thầy giảng, tử đạo (Đ).
5 18 X Thứ Tư đầu tháng. St 21,5.8-20; Mt 8,28-34.
Thánh Antôn Maria Dacaria, linh mục (Tr).
Ngày sùng kính Thánh Giuse.
6 19 X Thứ Năm đầu tháng. St 22,1-19; Mt 9,1-8.
Thánh Maria Goretti, trinh nữ, tử đạo (Đ).
Ngày cầu cho các linh mục.
Cha Vinhsơn Nguyễn Tốt Nghiệp qua đời (2013).
7 20 X Thứ Sáu đầu tháng.
St 23,1-4.19; 24,1-8.62-67; Mt 9,9-13.
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Tiểu thử (Nóng nhẹ)
8 21 X Thứ Bảy. St 27,1-5.15-29; Mt 9,14-17.
9 22 X CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần II. Bài đọc Năm A.
Dcr 9,9-10; Rm 8,9.11-13; Mt 11,25-30.
Thánh Augustinô Zhao Rong, linh mục và các bạn tử đạo.
Giáo xứ Văn Giáo, Thuần Hậu (Đài Môn) và Phù Sa (Lạc Thành) chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 31
TOÀN BỘ NHÂN VỊ
Sự tự chủ là một công việc bền bỉ lâu dài, không bao giờ được coi như đã đạt tới một lần là xong. Sự tự chủ bao hàm sự cố gắng đi cố gắng lại trong mọi độ tuổi của cuộc đời. Có thể ở một số giai đoạn nào đó đòi phải cố gắng nhiều hơn, nhiều khi nhân cách được hình thành, trong tuổi thiếu niên và thanh niên (x. Tt 2,1-6). Đức khiết tịnh cũng có những quy luật tăng trưởng, phải trải qua những bất toàn và rất thường là tội lỗi nữa. Con người khiết tịnh và say mê nhân đức “ngày qua ngày, như được hình thành bằng nhiều lựa chọn tự do: nhờ đó họ nhận biết, yêu mến và chu toàn điều thiện luân lý qua những gia đoạn tăng trưởng của họ”.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2342 & 2343)
10 23 X Thứ Hai. St 28,10-22a; Mt 9,18-26.
Thánh Phêrô Nguyễn Khắc Tự, thầy giảng; Thánh Antôn Nguyễn Hữu Quỳnh (Năm), giáo dân, tử đạo (Đ).
11 24 Tr Thứ Ba. Thánh Bênêđictô, viện phụ. Lễ nhớ.
Cn 2,1-9; Mt 19,27-29.
12 25 X Thứ Tư. St 41,55-57; 42,5-7.17-24a; Mt 10,1-7.
Kỷ niệm ngày Đức cha Thánh Y (Ignatius Delgado) tử đạo (1838).
Đức Cha Thánh Y, giám mục, thánh Phêrô Hoàng Khanh, linh mục và thánh Anê Lê Thị Thành, giáo dân, tử đạo (Đ).
13 26 X Thứ Năm.
St 44,18-21.23b-29; 45,1-5; Mt 10,6-15.
Thánh Henricô (Tr).
14 27 X Thứ Sáu. St 46,1-7.28-30; Mt 10,16-23.
Thánh Camilô Lellis, linh mục (Tr).
15 28 Tr Thứ Bảy. Thánh Bônaventura, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
St 49,29-32; 50,15-26a; Mt 10,24-33.
Thánh Phêrô Nguyễn Bá Tuần, linh mục và thánh Anrê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông), giáo dân, tử đạo (Đ).
16 29 X CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III. Bài đọc Năm A.
Is 55,10-11; Rm 8,18-23; Mt 13,1-23.
Đức Mẹ núi Carmêlô.
Giáo xứ Trùng Phương chầu Thánh Thể.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
16/7/1987: Cha Phêrô Nguyễn Đức Long.
GIÁO HUẤN SỐ 32
TOÀN BỘ NHÂN VỊ
Đức khiết tịnh là một công việc hết sức cá vị, nhưng cũng bao hàm một nỗ lực về văn hoá, bởi vì quả thật “sự thăng tiến của nhân vị và sự phát triển của chính xã hội lệ thuộc lẫn nhau”. Đức khiết tịnh giả thiết sự tôn trọng đối với các quyền con người, đặc biệt quyền được đón nhận thông tin và sự giáo dục, để biết tôn trọng các giá trị luân lý và tinh thần của đời sống con người. Khiết tịnh là một nhân đức luân lý. Nhưng đó cũng là hồng ân của Thiên Chúa, là ân sủng, là hoa trái của Thần Khí. Chúa Thánh Thần ban cho người được tái sinh nhờ nước Rửa Tội, có khả năng mô phỏng sự trong sạch của Đức Kitô.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2344 & 2345)
17 30 X Thứ Hai. Xh 1,8-14.22; Mt 10,34-11,1.
Tháng Sáu Quý Mão (T)
18 1/6 X Thứ Ba Xh 2,1-15a; Mt 11,20-24.
Thánh Đaminh Đinh Đạt, giáo dân, tử đạo (Đ).
19 2 X Thứ Tư. Xh 3,1-6.9-12; Mt 11,25-27.
20 3 X Thứ Năm. Xh 3,13-20; Mt 11,28-30
Kỷ niệm ngày Đức cha Thánh An (Diaz Sanjuro) bị xử trảm (1857). Thánh Apôllinarê, giám mục, tử đạo (Đ).
Đức cha Thánh An, tử đạo (Đ). Giáo họ An Lộc (Quần Phương) chầu Thánh Thể.
21 4 X Thứ Sáu. Xh 11,10-12,14; Mt 12,1-8.
Thánh Laurensô Brinđisi, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
22 5 Tr Thứ Bảy. THÁNH MARIA MAĐALÊNA. Lễ kính. Dc 3,1-4a (hoặc 2 Cor 5,14-17); Ga 20,1-2.11-18.
23 6 X CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV. Bài đọc Năm A.
Kn 12,13.16-19; Rm 8,26-27; Mt 13,24-43.
Thánh Brigitta, nữ tu.
Giáo xứ Đồng Tâm Tây Thành (Chỉ Thiện) chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 33
SỰ TRỌN VẸN CỦA VIỆC HIẾN THÂN
Đức mến là mô thể của mọi nhân đức. Dưới ảnh hưởng của đức mến, đức khiết tịnh như là trường dạy việc hiến thân. Sự tự chủ được quy hướng tới sự tự hiến. Đức khiết tịnh hướng dẫn người thực thi nhân đức đó, để họ trở thành chứng nhân về lòng trung tín và yêu thương của Thiên Chúa trước mặt người lân cận. Đức khiết tịnh nảy nở trong tình bằng hữu. Nhân đức này chỉ cho người môn đệ biết làm thế nào để bước theo và bắt chước Đấng đã chọn chúng ta như bạn hữu riêng của Người, đã tự hiến trọn vẹn cho chúng ta và cho chúng ta tham dự vào thần tính của Người. Đức khiết tịnh là lời hứa của sự bất tử. Đức khiết tịnh được biểu lộ cách đặc biệt trong tình bằng hữu đối với người lân cận. Tình bằng hữu, được triển nở giữa những người cùng phái hoặc khác phái, là điều kiện lớn lao cho mọi người. Tình bằng hữu dẫn đến sự hiệp thông tinh thần.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2346 & 2347)
Đại Thử (Nóng oi)
24 7 X Thứ Hai. Xh 14,5-18; Mt 12,38-42.
Thánh Sarbêliô Makhluf, linh mục (Tr).
Thánh Giuse Hiền (Fernandez), linh mục, tử đạo (Đ).
25 8 Đ Thứ Ba. THÁNH GIACÔBÊ TÔNG ĐỒ. Lễ kính
2Cr 4,7-15; Mt 20,20-28.
Cha Đaminh Phan Kim Bảng qua đời (1990).
26 9 Tr Thứ Tư. Thánh Gioakim và thánh Anna, song thân Đức Trinh Nữ Maria. Lễ nhớ.
Hc 44, 1.10-15; Mt 13,16-17.
Bổn Mạng: Cha Gioakim Ngô Minh Mạnh; Cha Gioakim Lâm Văn Năm; Cha Gioakim Nguyễn Văn Tường; Cha Gioakim Nguyễn Hữu Văn; Cha Gioakim Ngô Văn Chương.
27 10 X Thứ Năm. Xh 19,1-2.9-11.16-20b; Mt 13,10-17.
28 11 X Thứ Sáu. Xh 20,1-17; Mt 13,18-23.
Kỷ niệm ngày Đức cha Thánh Xuyên (Melchior
Garcia Sampedro) bị lăng trì (1858).
Đức cha Thánh Xuyên, tử đạo (Đ).
29 12 Tr Thứ Bảy. Thánh Mácta, Maria và Lazarô. Lễ nhớ.
1Ga 4,7-16; Ga 11,19-27 (hoặc Lc 10,38-42).
30 13 X CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần I. Bài đọc Năm A.
1V 3,5.7-12; Rm 8,28-30; Mt 13,44-52.
Thánh Phêrô Kim Ngôn, giám mục, tiến sĩ Hội Thánh.
Bắt đầu tuần chín ngày kính thánh Đaminh.
Giáo xứ Nam Điền Ngọc Tiên chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 34
NHỮNG CÁCH SỐNG KHIẾT TỊNH
Mọi người đã được rửa tội đều được kêu gọi sống khiết tịnh. Kitô hữu đã mặc lấy Đức Kitô, khuôn mẫu của mọi đời sống khiết tịnh. Tất cả các Kitô hữu đều được kêu gọi sống đời khiết tịnh tuỳ theo bậc sống riêng của mình. Khi lãnh nhận Phép Rửa, Kitô hữu đã cam kết điều khiển sức mạnh tình cảm của mình trong đức khiết tịnh. “Người ta phải được tô điểm bằng đức khiết tịnh tuỳ theo bậc sống khác nhau: có người thì tuyên giữ trinh khiết hay độc thân thánh hiến cho Thiên Chúa, nhờ cách thức trổi vượt này, họ có thể kết hợp với Thiên Chúa cách dễ dàng hơn nhờ một trái tim không chia sẻ; có người lại sống theo hình thức đã được luật luân lý đặt ra cho mọi người, hoặc được kết hợp bằng hôn nhân hoặc sống độc thân”. Những người đã được liên kết bằng hôn nhân được kêu gọi sống đức khiết tịnh phu phụ; còn những người khác thì vun trồng đức khiết tịnh trong sự tiết dục. “Có ba hình thức sống đức khiết tịnh: một là của bậc phu phụ, thứ đến của người goá bụa và thứ ba là của kẻ đồng trinh. Chúng ta không ca tụng hình thức này mà loại bỏ hình thức khác… Chính ở điểm này, kỷ luật của Hội Thánh rất phong phú”.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2348 & 2349)
31 14 Tr Thứ Hai. Thánh Ignatiô Loyola, linh mục.
Lễ nhớ. 1Cr 10,31-11,1; Lc 14,25-33.
Thánh Phêrô Đoàn Công Quý, linh mục và thánh Emmanuel Lê Văn Phụng, giáo dân, tử đạo (Đ).
Cha Đaminh Phạm Ngọc Đỉnh qua đời (2007).
 
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
ra khoi
lnth
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập127
  • Máy chủ tìm kiếm50
  • Khách viếng thăm77
  • Hôm nay24,410
  • Tháng hiện tại33,205
  • Tổng lượt truy cập66,690,111
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây