Tháng 06/2023

Thứ tư - 28/12/2022 09:18  412
THÁNG SÁU
THÁNG KÍNH THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU
thang 6
Kính nhớ Thánh Tâm Chúa Giêsu là kính nhớ Tình Thương của Thiên Chúa. Tình Thương Cứu Độ của Thiên Chúa được tỏ bày ra nơi con người Đức Giêsu và nhất là trong cái chết trên Thập Giá vì tội lỗi loài người. Thánh Tâm đã bị đâm thâu là hình ảnh rõ rệt nhất, là tiếng nói mạnh nhất về Tình Thương của Thiên Chúa đối với chúng ta và là một bằng chứng không thể chối cãi được của Tình Thương lạ lùng ấy.
Cầu nguyện theo ý Đức Giáo hoàng
Cho việc loại bỏ sự tra tấn : Chúng ta hãy cầu nguyện để cộng đồng quốc tế cam kết một cách cụ thể trong việc loại bỏ sự tra tấn, đảm bảo sự nâng đỡ cho các nạn nhân và cho các gia đình của họ.

1/6 14/4 Đ Thứ Năm đầu tháng.Thánh Giustinô, tử đạo. Lễ nhớ. Hc 42,15-25; Mc 10,46-52.
Thánh Giuse Nguyễn Văn Túc, giáo dân, tử đạo (Đ).
Ngày cầu cho các linh mục.
2 15 X Thứ Sáu đầu tháng.
Hc 44,1.9-13; Mc 11,11-26.
Thánh Marcellinô và thánh Phêrô, tử đạo (Đ).
Thánh Đaminh Trần Duy Ninh, giáo dân, tử đạo (Đ).
Ngày đền tạ Thánh Tâm Chúa Giêsu.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
02/6/2007: Cha Giuse Lê Văn Dương; Cha Giuse Vũ Ngọc Tứ.
3 16 Đ Thứ Bảy đầu tháng. Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.
Hc 51,12-20; Mc 11,27-33.
Thánh Phaolô Vũ Văn Dương (Đổng), giáo dân, tử đạo (Đ).
Ngày đền tạ Trái Tim vẹn sạch Đức Mẹ.
4 17 Tr CHÚA NHẬT ĐẦU THÁNG, IX THƯỜNG NIÊN. LỄ CHÚA BA NGÔI. Lễ trọng.
Bài đọc Năm A.
Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18.
Giáo xứ Văn Lý, Mộc Đức Nam Hưng chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 26
“THIÊN CHÚA TẠO DỰNG CON NGƯỜI, CÓ NAM CÓ NỮ…”
Mỗi người, nam cũng như nữ, phải nhận biết và chấp nhận căn tính tính dục của mình. Sự khác biệt và sự bổ sung về thể lý, luân lý và tinh thần hướng đến lợi ích của hôn nhân và sự phát triển đời sống gia đình. Sự hài hoà của đôi phối ngẫu và của xã hội tuỳ thuộc phần nào vào cách thực hiện trong đời sống: sự bổ sung giữa các phái tính, sự cần đến nhau và sự trợ giúp lẫn nhau. “Khi tạo dựng con người ‘có nam có nữ’, Thiên Chúa đã ban cho người nam và người nữ sự bình đẳng về nhân phẩm”. “Con người là một nhân vị, người nam và người nữ bình đẳng với nhau: cả hai được tạo dựng theo hình ảnh và giống Thiên Chúa hữu ngã (personalis)”.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2333 & 2334)
5 18 Đ Thứ Hai. Thánh vịnh tuần I.
Thánh Bônifaciô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ
Tb 1,3;2,1a-8; Mc 12,1-12.
Thánh Luca Vũ Bá Loan, linh mục; Thánh Đaminh Trần Văn Huyên, giáo dân và thánh Đaminh Trần Văn Toại, giáo dân, tử đạo (Đ).
6 19 X Thứ Ba. Tb 2,9-14; Mc 12,13-17.
Thánh Norbertô, giám mục (Tr).
Thánh Phêrô Đinh Văn Dũng, giáo dân; Thánh Vinhsơn Phạm Văn Dương, giáo dân và thánh Phêrô Đinh Văn Thuần, giáo dân, tử đạo (Đ).
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
06/6/1976: Cha Vinhsơn Vũ Đình Cống; Cha Vinhsơn Lê Văn Luật; Cha Vinhsơn Đinh Văn Mợi; Cha Đaminh Nguyễn Kim Tiến; Cha Giuse Ngô Văn Tiện; Cha Đaminh Ngô Văn Viễn.
Mang chủng (Sao tua rua mọc)
7 20 X Thứ Tư đầu tháng.
Tb 3,1-11a.16-17a; Mc 12,18-27.
Thánh Giuse Trần Văn Tuấn, giáo dân, tử đạo (Đ).
8 21 X Thứ Năm.
Tb 6,10-11;7,1.9-17;8,4-8; Mc 12,28b-34.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
08/6/2018: Cha Vinhsơn Lê Văn Hanh; Cha Giuse Phạm Văn Quang; Cha Vinhsơn Nguyễn Hữu Tạn; Cha Giuse Hoàng Văn Trường; Cha; Đaminh Đặng Xuân Tuynh.
9 22 X Thứ Sáu. Tb 11,5-17; Mc 12,35-37.
Thánh Ephraem, phó tế, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
09/6/2007: Cha Giuse Mai VănChâu; Cha Giuse Trần Văn Chi; Cha Gioan B. Đoàn Văn Chinh; Cha Đaminh Phạm VănChương; Cha Anrê Trần Văn Công; Cha Đaminh Phạm Văn Dược; Cha Đaminh Mai Văn Đảm; Cha Giuse Trần Hưng Đạo; Cha Vinhsơn Phạm Văn Điệp; Cha Giuse Vũ Văn Đoán; Cha Augustinô Trần Văn Đông; Cha Giuse Vũ Đình Hài; Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hậu; Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Hiến; Cha Phêrô Trần Thái Hiệp; Cha Phêrô Đinh Trung Hiếu; Cha Giuse Nguyễn Ngọc Hưng; Giuse Vũ Duy Hưng; Cha Đaminh Nguyễn Đức Huynh; Cha Giuse Phạm Văn Hy; Cha Đaminh Đinh Văn Khởi; Cha Giuse Phạm Văn Kích; Cha Giuse Phạm Văn Kỳ; Cha Gioan Đỗ Duy Môn; Cha Gioakim Lâm Văn Năm; Cha Giuse Phạm Ngọc Oanh; Cha Giuse Trần Văn Phán; Cha Giuse Lại Văn Phú; Cha Giuse Lê Văn Sở; Cha Gioan B. Trần Ngọc Sơn; Cha Phanxicô X. Trần Văn Sỹ; Cha Giuse Trần Văn Thái; Cha Giuse Trần Văn Thắng; Cha Giuse Vũ ĐứcThảo; Cha Giuse Đỗ VănThực; Cha Giuse Trần Văn Tiển; Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Tính; Cha Giuse Hoàng Văn Tuấn; Cha Vinhsơn Trần ThiệnTúy; Cha Giuse Nguyễn NgọcTuyên; Cha Gioan B. Mai Quang Tuyến; Giuse Bùi Văn Tuyền; Cha Giuse Đinh Văn Viện.
10 23 X Thứ Bảy. Tb 12,1.5-15.20; Mc 12,38-44.
Lễ Đức Mẹ trong ngày thứ Bảy (Tr).
Giáo họ Nam Hà Nội (Dương A) chầu Thánh Thể.
11 24 Tr CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN. MÌNH VÀ MÁU THÁNH CHÚA KITÔ. Lễ trọng.
Lễ cầu cho giáo dân. Bài đọc Năm A.
Đnl 8,2-3.14b-16a; 1Cr 10,16-17; Ga 6,51-58.
Có thể đọc hay hát ca tiếp liên tùy ý.
Thánh Barnabê, Tông đồ.
Cử hành Thánh lễ trọng thể tại đền thánh Báo Đáp.
Giáo xứ Báo Đáp, Thánh Thể Thiếu Nhi Thánh Thể chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 27
“THIÊN CHÚA TẠO DỰNG CON NGƯỜI, CÓ NAM CÓ NỮ…”
Mỗi một trong hai phái tính, bình đẳng về phẩm giá, dù theo cách thức khác nhau, đều là hình ảnh của quyền năng và lòng yêu thương của Thiên Chúa. Sự kết hợp giữa người nam và người nữ trong hôn nhân là một cách nào đó, nơi thân xác, mô phỏng lòng quảng đại và sự phong phú của Đấng Tạo Hoá: “Người đàn ông lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai thành một xương một thịt” (St 2,24). Chính từ sự kết hợp này xuất phát mọi thế hệ con người. Chúa Giêsu đã đến phục hồi cho thụ tạo tình trạng tinh tuyền nguyên thuỷ của nó. Trong Bài giảng trên núi, Người đã giải thích cách chính xác ý định của Thiên Chúa: “Anh em đã nghe luật dạy rằng: Chớ ngoại tình. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn, thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi” (Mt 5,27-28). “Sự gì Thiên Chúa đã kết hợp loài người không được phân ly” (Mt 19,6). Truyền thống của Hội Thánh đã hiểu: điều răn thứ sáu đề cập đến mọi lãnh vực về tính dục con người.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2335 & 2336)
12 25 X Thứ Hai. Thánh vịnh tuần II.
2Cr 1,1-7; Mt 5,1-12.
13 26 Tr Thứ Ba. Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
2Cr 1,18-22; Mt 5,13-16.
Thánh Augustinô Phạm Viết Huy, giáo dân và thánh Nicôla Bùi Đức Thể, giáo dân, tử đạo.
Giáo họ Ngòi Voi (Quần Liêu) chầu Thánh Thể.
Bổn Mạng: Cha Antôn Đinh Văn Đang; Cha Antôn Đinh Mạnh Hùng.
14 27 X Thứ Tư. 2Cr 3,4-11; Mt 5,17-19.
15 28 X Thứ Năm. 2Cr 3,15-4,1.3-6; Mt 5,20-26.
16 29 Tr Thứ Sáu. THÁNH TÂM CHÚA GIÊSU. Lễ trọng. Bài đọc Năm A.
Đnl 7,6-11 ; 1Ga 4,7-16 ; Mt 11,25-30.
Ngày thế giới xin ơn thánh hóa các linh mục.
Thánh Đaminh Nguyễn Đức Mạo, giáo dân; Thánh Đaminh Nguyễn Huy Nguyên, giáo dân; Thánh Đaminh Nguyễn Đức Nhi, giáo dân; Thánh Vinhsơn Nguyễn Mạnh Tương, giáo dân và thánh Anrê Nguyễn Mạnh Tường, giáo dân, tử đạo (Đ).
Tu Hội Đời Nữ Thánh Tâm Chúa Giêsu chầu Thánh Thể.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
16/6/1979: Cha Giuse Phạm Xuân Thi.
17 30 Tr Thứ Bảy.
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Lễ nhớ.
2Cr 5,14-21; Lc 2,41-51.
Thánh Phêrô Phan Hữu Đa, giáo dân, tử đạo (Đ).
Kỷ niệm ngày Đức cha Trung (Pedro Muzagorri) qua đời (1936).
Tháng Năm Quý Mão (Đ)
18 1/5 X CHÚA NHẬT XI THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần III. Bài đọc Năm A.
Xh 19,2-6a; Rm 5,6-11; Mt 9,36-10,8.
Cử hành Thánh lễ kính Thánh Tâm Chúa Giêsu trọng thể tại đền thánh Hưng Nghĩa
Giáo xứ Hưng Nghĩa, Tân Châu và giáo họ Tiền Lạc (Quần Liêu) chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 28
ƠN GỌI SỐNG KHIẾT TỊNH
Sự khiết tịnh là việc hoà nhập thành công tính dục trong nhân vị, và qua đó, là sự thống nhất nội tâm của con người là thực tại vừa thể xác, vừa tinh thần. Tính dục là nơi biểu lộ sự tuỳ thuộc của con người vào thế giới vật chất và sinh học; nó trở thành cá vị (personalis) và thật sự nhân bản (humana) khi gắn với tương quan giữa người với người, trong việc hiến thân cho nhau trọn vẹn và vĩnh viễn giữa người nam và người nữ. Như vậy, nhân đức khiết tịnh bao gồm toàn bộ nhân vị và sự trọn vẹn của việc hiến thân.
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2337)
19 2 X Thứ Hai. 2Cr 6,1-10; Mt 5,38-42.
Thánh Rômualđô, viện phụ (Tr).
20 3 X Thứ Ba. 2Cr 8,1-9; Mt 5,43-48.
21 4 Tr Thứ Tư. Thánh Louis Gonzaga, tu sĩ. Lễ nhớ.
2Cr 9,6-11; Mt 6,1-6.16-18.
Hạ chí (Giữa hè)
22 5 X Thứ Năm. 2Cr 11,1-11; Mt 6,7-15.
Thánh Paulinô Nôla, giám mục (Tr).
Thánh Gioan Fisher, giám mục và thánh Tôma More, tử đạo (Đ).
23 6 X Thứ Sáu. 2Cr 11,18.21b-30; Mt 6,19-23.
Kỷ niệm ngày Đức cha Thuận (Venceslao Onate) qua đời (1897).
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
23/6/2007: Cha Vinhsơn Mai Văn Bảo.
Ban chiều: LỄ VỌNG SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ (Tr).
Gr 1,4-10; 1Pr 1,8-12; Lc 1,5-17.
24 7 Tr Thứ Bảy. SINH NHẬT THÁNH GIOAN TẨY GIẢ. Lễ trọng.
Is 49,1-6; Cv 13,22-26; Lc 1,57-66.80.
Giáo họ Thanh Nhang (Thiện Giáo) chầu Thánh Thể.
Bổn Mạng: Cha Gioan B. Vũ Quốc Đạt; Cha Gioan B. Vũ Tiến Khang; Cha Gioan B. Mai QuangTuyến; Cha Gioan B. Trần VănVinh; Cha Gioan B. Vũ Văn Vĩnh; Cha Gioan B. Ngô Văn Tùng; Cha Gioan B. Vũ Văn Khắc; Cha Gioan B. Lại Văn Ninh.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục:
24/6/2022: Cha Gioakim Ngô Văn Chương; Cha Gioan B. Lại Văn Ninh; Cha Vinhsơn Phan Văn Uân; Cha Giuse Nguyễn Văn Vĩnh.
25 8 X CHÚA NHẬT XII THƯỜNG NIÊN.
Thánh vịnh tuần IV. Bài đọc Năm A.
Gr 20,10-13; Rm 5,12-15; Mt 10,26-33.
Giáo xứ Tân Lý, Vinh Phú, Nam Dương và giáo họ Tây Mỹ (Ninh Mỹ) chầu Thánh Thể.
GIÁO HUẤN SỐ 29
TOÀN BỘ NHÂN VỊ
Người khiết tịnh giữ được toàn bộ sức mạnh của sự sống và tình yêu, đã được đặt nơi con người mình. Sự toàn vẹn này bảo đảm sự thống nhất của nhân vị, chống lại mọi thái độ làm tổn thương đến sự thống nhất đó, nó không chấp nhận cuộc sống hai mặt, lời nói hai ý. Đức khiết tịnh bao hàm việc tập luyện sự tự chủ, tức là một cách tập luyện để sống sự tự do của con người. Lựa chọn là điều rõ ràng; con người hoặc chế ngự các đam mê của mình và được bình an; hoặc để chúng bắt mình làm nô lệ và trở nên bất hạnh. “Phẩm giá con người đòi họ phải hành động theo một sự lựa chọn có ý thức và tự do, một cách cá vị, nghĩa là được thúc đẩy và được hướng dẫn từ bên trong, chứ không phải dưới sự thôi thúc mù quáng bên trong hoặc chỉ dưới sự cưỡng chế bên ngoài. Con người đạt đến phẩm giá đó khi, nhờ tự giải thoát khỏi mọi nô dịch cho các đam mê, nhờ tự do lựa chọn điều thiện, con người theo đuổi mục đích của mình và một cách hữu hiệu, tìm được cho mình sự trợ giúp thích hợp và sự chuyên cần thành thạo” (Hiến chế mục vụ Gaudium et spes, số 17).
(Sách Giáo lý Hội Thánh Công giáo, số 2338 & 2339)
26 9 X Thứ Hai. St 12,1-9; Mt 7,1-5.
Kỷ niệm ngày Đức cha Thánh Minh (Domingo Henares) bị xử trảm (1838).
Đức cha Thánh Minh, giám mục và thánh Phanxicô Đỗ Văn Chiểu, thầy giảng, tử đạo (Đ).
27 10 X Thứ Ba. St 13,2.5-18; Mt 7,6.12-14.
Đức Mẹ hằng cứu giúp (Tr).
Thánh Cyrillô, giám mục Alexandria, tiến sĩ Hội Thánh (Tr).
Thánh Tôma Đào Đình Toán, thầy giảng, tử đạo (Đ).
Giáo họ Thiên Hương (Quỹ Nhất) chầu Thánh Thể.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục
27/6/2010: Cha Giuse Đỗ Văn Khang.
28 11 Đ Thứ Tư. Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
2Tm 2,22b-26; Ga 17,20-26.
Ban chiều cử hành LỄ VỌNG THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ (Đ).Cv 3,1-10; Gl 1,11-20; Ga 21,15-19.
29 12 Đ Thứ Năm.THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ. Lễ trọng.
Lễ cầu cho giáo dân.
Cv 12,1-11; 2Tm 4,6-8.17-18;Mt 16,13-19.
Cử hành Thánh lễ trọng thể tại đền thánh Phương Chính. Giáo xứ Phương Chính chầu Thánh Thể.
Kỷ niệm ngày chịu chức linh mục:
29/6/1983:Cha Phaolô Nguyễn Hòa Kiên; Cha Đaminh Phạm Kim Tiền.
29/6/2002: Cha Vinhsơn Ngô Viết Lục.
29/6/2008: Cha Giuse Trần Minh Trí.
Bổn Mạng: Cha Phêrô Nguyễn Văn Chương; Cha Phêrô Trần Văn Dũng; Cha Phêrô Nguyễn Văn Đối; Cha Phêrô Trần Thái Hiệp; Cha Phêrô Đinh Trung Hiếu; Cha Phêrô Trần Đức Hoàn; Cha Phêrô Bùi Trọng Khẩn; Cha Phêrô Trần Văn Nam; Cha Phêrô Nguyễn Đức Long; Cha Phêrô Vũ Ngô Quý; Cha Phêrô Lương Đức Thiệu; Cha Phêrô Vũ Ngọc Tuyến; Cha Phaolô Phạm Thế Đoàn; Cha Phaolô Vũ Minh Hòa; Cha Phaolô Nguyễn Hòa Kiên; Cha Phaolô Đinh Minh Lượng; Cha Phaolô Nguyễn Văn Thuyên; Cha Phaolô Đinh Quang Tiến.
30 13 X Thứ Sáu. St 17,1.9-10.15-22; Mt 8,1-4.
Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Rôma (Đ).
Thánh Vinhsơn Đỗ Yến, linh mục, tử đạo (Đ).
***+***
xkta
lpv
gkpv
tvcv
***+***
snmn
lnth
 
LIÊN KẾT

 

 

 

11.jpg 8.jpg 9.jpg 10.jpg 13.jpg
PAGE FACEBOOK
THỐNG KÊ
  • Đang truy cập357
  • Máy chủ tìm kiếm103
  • Khách viếng thăm254
  • Hôm nay38,468
  • Tháng hiện tại996,531
  • Tổng lượt truy cập57,995,173
Copyright © 2022 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây