Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 75

Thứ tư - 07/09/2016 01:42  723
VUI HỌC GIÁO LÝ & THÁNH KINH SỐ 75
Chúa Nhật XXIV Thường Niên C

 
TIN MỪNG (Lc 15,1-32)
1 Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng." 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:
4 "Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con chiên bị mất? 5 Tìm được rồi, người ấy mừng rỡ vác lên vai. 6 Về đến nhà, người ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: 'Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được con chiên của tôi, con chiên bị mất đó.' 7 Vậy, tôi nói cho các ông hay: trên trời cũng thế, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người công chính không cần phải sám hối ăn năn.
8 "Hoặc người phụ nữ nào có mười đồng quan, mà chẳng may đánh mất một đồng, lại không thắp đèn, rồi quét nhà, moi móc tìm cho kỳ được? 9 Tìm được rồi, bà ấy mời bạn bè, hàng xóm lại, và nói: 'Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã đánh mất.' 10 Cũng thế, tôi nói cho các ông hay: giữa triều thần Thiên Chúa, ai nấy sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối."
11 Rồi Đức Giê-su nói tiếp: "Một người kia có hai con trai. 12 Người con thứ nói với cha rằng: 'Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.' Và người cha đã chia của cải cho hai con. 13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.
14 "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. 16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. 17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: 'Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! 18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: 'Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.' 20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.
"Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra ôm cổ anh ta và hôn lấy hôn để. 21 Bấy giờ người con nói rằng: 'Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa ...' 22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: 'Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! 24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.' Và họ bắt đầu ăn mừng.
25 "Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, 26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. 27 Người ấy trả lời: 'Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.' 28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. 29 Cậu trả lời cha: 'Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!'
31 "Nhưng người cha nói với anh ta: 'Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. 32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy.'"

I. HÌNH

 

1.     Tìm 3 điểm khác nhau giữa 2 hình trên?

II. TRẮC NGHIỆM
2.     "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng." Đó là câu nói của nhóm người nào? (Lc 15,2)
a.     Kinh sư và Biệt phái
b.     Kinh sư và Pha-ri-sêu
c.     Kinh sư và Thông luật
d.     Cấp lãnh đạo Do-thái giáo
 
3.     Dụ ngôn nào không được Đức Giê-su kể trong trình thuật Tin Mừng Lc 15,1-32?
a.     Người con hoang đàng
b.     Con chiên lạc
c.     Đồng tiền bị mất
d.     Người gieo giống
 
4.     Tại sao người con hoang đàng lại quyết định trở về? (Lc 15,14-20)
a.     Hối hận
b.     Hết tiền
c.     Đói khổ
d.     Cả b và c đúng

III. GIẢI Ô CHỮ
5.     Ô chữ hàng dọc là gì?

 

Những gợi ý hàng ngang
1. Người nào đã nói với cha: “Xin cha cho con phần tài sản con được hưởng?
2. Các người thu thuế và các người như thế nào đã lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng?
3. Người nào trong các ông có một trăm con chiên mà bị mất một con, lại không để chín mươi chín con kia ngoài đồng hoang, để đi tìm cho kỳ được con gì?
4. Xin coi con như một người gì cho cha?
5. Tìm được con chiên lạc rồi, người ấy mừng rỡ vác như thế nào?
6. Anh ta ao ước lấy cái gì mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho?
7. Các kinh sư và nhóm người nào xầm xì với nhau: "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng."?
8. Ở phương xa người con thứ sống phóng đãng, phung phí hết cái gì của mình?
9. Các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người làm gì?
10. Xin chung vui với tôi, vì tôi đã tìm được đồng quan tôi đã thế nào?
11. Trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi ăn năn sám hối, hơn là vì chín mươi chín người như thế nào không cần phải sám hối ăn năn?
12. Hãy đi bắt con bê như thế nào làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng?
13. Người anh cả không chịu vào nhà và có thái độ như thế nào?

IV. GIÁO LÝ
6.     Khởi đầu Năm thánh được cử hành thế nào (bao nhiêu năm 1 lần)?


 
ĐÁP ÁN
VUI HỌC GIÁO LÝ & THÁNH KINH SỐ 74
Chúa nhật XXIII Thường Niên - C
(Lc 14,25-33)

 
I. HÌNH
 

1. Khác nhau: (1) chiều dài cây cột; (2) đuôi tóc của người Chúa đang ôm; (3) chấm trắng trên nền đen.

II. TRẮC NGHIỆM
2c; 3d; 4b

III. GIẢI Ô CHỮ

 

5. Ô chữ cần tìm là: MÔN ĐỆ CHÚA

IV. GIÁO LÝ
6. Năm Thánh đầu tiên trong lịch sử Hội Thánh được cử hành vào năm nào và do Đức Giáo Hoàng nào công bố?
Năm Thánh đầu tiên trong lịch sử Hội Thánh được cử hành vào năm 1300 do Đức Giáo Hoàng Bonifaz VIII công bố.
 
 
Ghi chú: Thể lệ tham gia VUI HỌC GIÁO LÝ & THÁNH KINH (mỗi tuần 1 số):
Thành phần: gồm tất cả các em thiếu nhi 14 tuổi trở xuống thuộc các giáo xứ trong giáo phận Bùi Chu
Bài dự thi:
- Phải đề rõ tên thánh, họ và tên gọi, năm sinh, thuộc giáo họ/giáo xứ, địa chỉ và số điện thoại (nếu có)
- Trả lời đúng tất cả các câu hỏi trên và
- Gửi bài dự thi về địa chỉ josbuituyen@yahoo.co.uk  hay josbuituyen@gmail.com hoặc gửi tin nhắn (SMS) về số Đt: 0917 673017 sớm nhất. Hạn chót nhận bài hết ngày Chúa nhật hàng tuần.
Giải thưởng: sẽ được gửi về qua các cha xứ vào dịp tĩnh tâm tháng lẻ
-         Giải nhất: 100 000 VNĐ
-         Giải nhì: 60 000 VNĐ
-         Giải ba: 40 000 VNĐ

Tác giả bài viết: Lm. Giuse Tuyền Bá

ducchahieu

xin khan 1tv

Liên kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập71
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Hôm nay16,622
  • Tháng hiện tại186,760
  • Tổng lượt truy cập27,336,182
Copyright © 2016 thuộc về Tòa Giám Mục Bùi Chu
   Phụ trách: Ban Truyền Thông Giáo Phận Bùi Chu
Địa chỉ: Xuân Ngọc - Xuân Trường - Nam Định

Email: bttbuichu@gmail.com

Chúng tôi trên mạng xã hội

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây