Rss Feed
Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 90

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 90

Các nhà chiêm tinh đã dâng tiến cho Hài Nhi cái gì? Vật gì đã dẫn đường cho các nhà chiêm tinh đến Bêlem để gặp Hài Nhi? Mấy nhà chiêm tinh từ phương đông đến Giêrusalem để tìm ai?

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 89

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 89

Các mục đồng đã gặp bà Ma-ri-a, ông Giu-se, cùng với Hài Nhi đặt nằm ở đâu? Khi nghe các mục đồng thuật lại chuyện đã được nghe về Hài Nhi, thì Đức Maria có thái độ như thế nào? Ai đã đặt tên cho Hài Nhi là Giêsu?

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 88

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 88

Sứ thần của Thiên Chúa đã báo cho nhóm người nào biết Đấng Cứu Độ đã sinh ra? Hoàng đế nào đã ra chiếu chỉ kiểm tra dân số? Ông Giuse và bà Maria về Giê-ru-sa-lem để làm gì?

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 87

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 87

Em-ma-nu-en, nghĩa là gì? Ai đã báo cho ông Giu se biết Đức Maria có thai là do quyền năng Chúa Thánh Thần? Vì sao ông Giuse lại có ý định bỏ không đón Đức Maria về chung sống?

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 86

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 86

"Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?". Đây là câu hỏi của ai? “Các anh cứ về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe”. Đó là những điều gì? Kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông nào?

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 85

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 85

"Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần." là lời rao giảng của ai? Ngôn sứ I-sai-a nói tới: Có tiếng người hô trong hoang địa: Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Ngôn sứ muốn ám chỉ đến ai? Ông Gioan nói: Đấng đến sau tôi thì quyền thế hơn tôi, Người sẽ làm phép rửa cho các anh trong Thánh Thần và lửa. Đấng đó là ai?

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 84

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 84

Lễ Chúa Kitô - Vua Vũ Trụ hằng năm được cử hành vào tuần nào trong năm phụng vụ? Bản án kết tội Chúa Giêsu viết gì? "Tôi bảo thật anh, hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng", là câu Đức Giêsu nói với ai?

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 83

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 83

Ai bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được như thế nào? Khi anh em bị điệu ra trước tòa để làm chứng cho Chúa, thì ai sẽ nói trong anh em? Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam được mừng kính đúng ngày là ngày bao nhiêu?

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 82

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 82

Ông Da-kêu làm nghề gì? Ông Da-kêu đã dâng bao nhiêu tài sản của ông cho người nghèo? Ông Da-kêu đã leo lên cây gì để được xem thấy Chúa Giê-su?

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 81

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 81

Một trong hai người vào đền thờ cầu nguyện làm nghề gì? Khi cầu nguyện, người Pha-ri-sêu đã tự hào với Chúa vì cái gì? Tại sao Chúa nhận lời cầu nguyện của người thu thuế?

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 80

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 80

Ai là người chẳng biết sợ Thiên Chúa và cũng chẳng coi mọi người ra gì? Vì sao quan tòa lại nhận lời xét xử? Khi Con Người ngự đến, liệu còn thấy cái gì trên mặt đất nữa chăng?

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 79

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 79

Đức Giê-su đã cho người được khỏi bệnh biết là nhờ cái gì của anh đã cứu anh? Một người quay lại tôn vinh Thiên Chúa và sấp mình dưới chân Đức Giê-su là người thuộc miền nào? Ở làng kia có mười người bị bệnh gì đón gặp Đức Giê-su?

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 78

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 78

Các Tông đồ xin Đức Giê-su thêm gì cho mình? Khi lòng tin của anh em bằng cái gì thì cây dâu sẽ vâng lời anh em để xuống biển mà mọc? Khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ … …, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi?

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 77

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 77

La-da-rô là người như thế nào? Tại sao ông nhà giầu trong Tin Mừng hôm nay lại phải sa hỏa ngục? Người giầu có ở dưới hỏa ngục xin gì cùng Ap-ra-ham?

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 76

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 76

Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi cái gì? Khi đối xử với nhau, con cái đời này khôn khéo hơn con cái nào? Dụ ngôn trong Lc 16,1-13 có tên là gì?

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 75

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 75

Tại sao người con hoang đàng lại quyết định trở về? Dụ ngôn nào không được Đức Giê-su kể trong trình thuật Tin Mừng Lc 15,1-32? "Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng." Đó là câu nói của nhóm người nào?

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 74

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 74

Đức Giêsu nói: “Ai không vác thập giá mình mà theo tôi thì không thể làm gì”? Muốn xây một cây tháp được thành công thì việc trước tiên phải làm là gì? Phải từ bỏ những gì mới có thể làm môn đệ của Đức Giêsu được?

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 73

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 73

Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến làm gì trong Nước Thiên Chúa? 'Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều gì’? Đức Giêsu nói: “Hãy chiến đấu để làm gì”?

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 72

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 72

Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị gì? Anh em hãy sẵn sàng vì chính giờ phút anh em không ngờ thì ai sẽ đến? Đức Giêsu nói: “Hãy bán tài sản của mình đi để làm gì”?

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 71

Vui học Giáo Lý Thánh Kinh số 71

Chúa Cha trên trời sẽ ban gì cho những kẻ kêu xin Người? Người chủ nhà trong Tin Mừng hôm nay cũng phải dậy để cho người bạn bánh vì lý do gì? Đức Giêsu đã dạy các môn đệ cầu nguyện bằng kinh gì?

1 2 3 4 5  Trang sau
 Thống kê

  • Đang truy cập: 170
  • Hôm nay: 18983
  • Tháng hiện tại: 295529
  • Tổng truy cập: 6186203

Liên Kết