Rss Feed

BAN ĐÀO TẠO VÀ GIẢNG HUẤN NIÊN KHÓA 2014 – 2015
 
 
1.      Lm. Giuse Vũ Ngọc Tứ
2.      Lm. Đaminh Phan Duy Hán
3.      Lm. Vinh sơn Mai Văn Bảo
4.      Lm. Giuse Nguyễn Văn Chân
5.      Nt. Maria Đặng Thị Chung
6.      Lm. Đaminh Trần Ngọc Đăng
7.      Lm. Giuse Phạm Quốc  Điêm
8.      Lm. Giuse Phạm Ngọc Đồng
9.      Nt. Maria Đinh Thị Ngọc Duyên
10.  Nt. Thecla Trần Thị Giồng
11.  Nt. Maria Nguyễn Thị Phương Hạnh
12.  Lm. Phêrô Đinh Trung Hiếu
13.  Lm. Phanxicô Đào Trung Hiệu Op
14.  Lm. Vinh Sơn Đỗ Huy Hoàng
15.  Lm. Giuse Đặng Văn Hội
16.  Lm. Vinh Sơn Mai Văn Kính
17.  Lm. Giuse Vũ Đình Lâm
18.  Lm. Vinh Sơn Ngô Viết Lục
19.  Lm. Gioakim Ngô Minh Mạnh
20.  Lm. Vinh Sơn Nguyễn Bản Mạnh
21.  Lm. Giuse Đinh Công Phúc
22.  Lm. Giuse Nguyễn Văn Quynh
23.  Lm. Gioan Baotixita Trần Ngọc Sơn
24.  Lm. Phaolô Đinh Quang Tiến
25.  Lm. Vinh Sơn Nguyễn Văn Tính
26.  Lm. Giuse Trần Thiện Tĩnh
27.  Lm. Giuse Nguyễn Văn Toanh
28.  Lm. Giuse Hoàng Minh Tới
29.  Lm. Anphongsô Vũ Đức Trung Op
30.  Lm. Giuse Phạm Minh Tuấn
31.  Lm. Giuse Trần Quốc Tuyến
32.  Nt. Maria Nguyễn Thị Thanh Xuân


 Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 171
  • Hôm nay: 18990
  • Tháng hiện tại: 295536
  • Tổng truy cập: 6186210