Rss Feed

Tìm kiếm linh mục

Nhập họ tên linh mục cần tìm!
ID Tên thánh, Họ & tên Ngày sinh Nhiệm sở hiện nay Điện thoại
1 Giuse Bùi Văn Bá 16/2/1979 Gp. Hưng Hóa
3 Giuse Phạm Văn Bảo 10/1/1981 Tp. HCM
4 Giuse Trần Văn Bột 21/7/1967 Hoành Đông
6 Augustinô Lưu Viết Cẩn 27/10/1972 Hưng Nhượng
7 Đa Minh Đinh Xuân Cảnh 15/10/1958 Phú An
8 Đaminh Đoàn Văn Cát 01/6/1967 Nam Lạng
9 Giuse Nguyễn Văn Chân 03/03/1968 Liên Thượng
10 Giuse Mai Văn Châu 13/02/1964 Đền Thánh Sa Châu
11 Giuse Trần Văn Chi 20/04/1968 Đài Môn
12 Gioan B. Đoàn Văn Chinh 17/03/1976 Quần Liêu
13 Đaminh Phạm Văn Chương 02/10/1976 Quỹ Đê
14 Giuse Nguyễn Văn Chuyển 30/03/1965 Bình Hải
15 An rê Trần Văn Công 10/03/1970 Xuân Hà
16 Vinh sơn Vũ Đình Cống 05/04/1943 Quế Phương
17 Giuse Nguyễn Đức Dung 29/12/1940 Xuân Hoá
18 Đaminh Phạm Văn Dược 09/10/1974 Lạc Đạo
19 Đaminh Trần Ngọc Dương 11/12/1968 Chương Nghĩa
20 Giuse Lê Văn Dương 18/05/1975 Đại Chủng Viện
21 Đa Minh Nguyễn Văn Đại 12/9/1979 Tân An
22 Giuse Nguyễn Văn Đàm 20/03/1974 Thạch Bi
23 Đaminh Mai Văn Đảm 27/12/1972 Đền Thánh Liễu Đề
24 An tôn Đinh Văn Đang 20/04/1957 Xuân Dục
25 Giuse Đỗ Văn Đang 18/01/1976 Tân Cường
26 Đaminh Trần Ngọc Đăng 13/09/1973 Đại Chủng Viện
27 Giuse Trần Hưng Đạo 26/06/1974 Tòa giám mục
28 Phanxicô X. Phạm Hoan Đạo 08/03/1940 Nhà Hưu Dưỡng
29 Gioan B. Vũ Văn Đạt 09/02/1975 Định Hải
30 Giuse Phạm Quốc Điêm 24/10/1974 Quất Lâm
31 Vinh sơn Phạm Văn Điệp 15/03/1975 Phú Ninh
32 Đaminh Trần Văn Đoan 07/10/1940 Nhà Hưu Dưỡng
33 Giuse Vũ Văn Đoán 23/02/1966 Tây Đường
34 Giuse Đoàn Văn Đoàn 10/05/1967 Hai Giáp
35 Phêrô Nguyễn Văn Đối 15/07/1970 Thịnh Long
36 Augustinô Trần Văn Đông 03/03/1968 Trung Thành
37 Giuse Phạm Ngọc Đồng 20/10/1963 Đền Thánh Trung Lao
38 Giuse Đỗ Văn Đường 02/03/1965 Xuân Hoá
39 Giuse Nguyễn Đức Giang 04/07/1942 Chính toà Bùi Chu
40 Giuse Vũ Viết Hà 17/9/1979 Quần Cống
41 Giuse Vũ Đình Hài 07/04/1963 Đại Đê
42 Đaminh Phan Duy Hán 05/12/1975 Đại Chủng Viện
43 Đaminh Trần Văn Hành 01/10/1979 Nam Hưng
44 Đaminh Phạm Minh Hạnh 01/07/1976 Xuân Chính
45 Giuse Bùi Văn Hạnh 06/02/1953 Văn Giáo
46 Vinh sơn Nguyễn Văn Hạnh 14/6/1980 Rạng Đông
47 Vinh sơn Vũ Văn Hậu 05/10/1960 Quỹ Ngoại
48 Vinh sơn Nguyễn Văn Hiến 27/04/1971 Phú Hải
49 Giuse Phạm Văn Hiển 04/02/1981 Tp. HCM
50 Phêrô Trần Thái Hiệp 30/11/1971 Tang Điền
51 Giuse Trần Trung Hiếu 25/12/1967 Liên Phú
52 Giuse Vũ Văn Hiếu 08/06/1982 Du học
1, 2, 3, 4  Trang sau
 Liên Kết

 

 

 

Thống kê

  • Đang truy cập: 174
  • Hôm nay: 18995
  • Tháng hiện tại: 295541
  • Tổng truy cập: 6186215